27 ก.ค. 2555

ตั้งชื่อตามวันเกิด


    การตั้งชื่อตามวันเกิด  พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงอักษรที่เป็น

ตัวกาลกิณีเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ลูก

อักษรที่เป็นกาลกิณีในแต่ละวันเกิดมีดังนี้

1. วันอาทิตย์  อักษรกาลกิณี คือ ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ

2. วันจันทร์    อักษรกาลกิณี คือ สระ

3. วันอังคาร   อักษรกาลกิณี คือ ก ข ค ง

4. วันพุธ(กลางวัน)  อักษรกาลกิณี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

    วันพุธ(กลางคืน) อักษรกาลกิณี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

5.วันพฤหัส   อักษรกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น

6. วันศุกร์   อักษรกาลกิณี คือ ย ร ล ว

7. วันเสาร์  อักษรกาลกิณี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

          ในแต่ละวันเกิดใช้ได้ทุกตัวอักษรยกเว้นตัวอักษรข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว

การตั้งชื่อควรตั้งตามเพศ เช่น เด็กเพศหญฺิง เกิดวันอังคาร  พ่อชื่อ นาย  ยุทธ  กฤตยา

แม่ชื่อ นาง อาภา กฤตยา  ลูกชื่อ เด็กหญิง  อัญญามณี  กฤตยา  "อัญญามณี"ไม่มีตัวอักษรต้องห้าม

ชื่อ อัญญามณี  เป็นชื่อที่มีข้อดีคือ ประสบความสำเร็จด้าน งาน เงิน ความรัก  ข้อเสียคือ มีความคิด

ที่รุนแรง หรือเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจ พ่อแม่ควรสอนลูกให้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ให้เจริญเติบโต

ไปพร้อมกับมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา เมื่อเด็กโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ๋ที่มีคุณภาพ

ได้เดินทางไปต่างถิ่นหรือต่างประเทศ เป็นคนชอบสันโดษ สนใจธรรมะ  คำทำนายเรื่องชื่อพ่อแม่

ต้องหาความรู้เอง เพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกด้วยตนเอง

กาลกิณี  แปลว่า  สิ่งไม่ดี    สิ่งชั่วร้าย     สิ่งอัปมงคล    โชคร้าย   โชคไม่ดี    เสนียด

คุณสามารถหาอ่านไดัจากคลังบทความทางด้านขวามือของคุณในทุกๆ วันเกิด ( เดือน ก.ค.-ส.ค 2012 )


kanthip thiptevee

About This Blog (แก้วมังกร)

บล็อกแห่งนี้ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของคนไทย การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ความหมายของชื่อต่าง ๆ เหมาะสำหรับท่านที่กำลังอยากจะตั้งชื่อลูกหรือท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ สามารถค้นหาและเลือกชื่อที่ท่านชอบได้เลย

กรอก Email เพื่อรับบทความใหม่ :