บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2017

ชื่อที่มีคำว่า นนท

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   นนท  หรือ  นนท์  ส่วนมากมักพบในชื่อผู่ชาย  ดังนี้

อาทิเช่น

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง

นนทกานต์  (  Nontakan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก

นนทกุล  (  Nontakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

นนทพงศ์  (  Nontapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

นนทชัย  (  Nontachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในการชนะ

นนทไชย  (  Nontachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่เจริญกว่า

นนทพัฒน์  (  Nontapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทวัฒน์  (  Nontawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทวุฒิ  (  Nontawut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทลักษณ์  (  Nontalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีความยินดี

นนทณัฐ  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความยินดี

นนทณัฏฐ์  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฏฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

พีรนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความยินดี

วีรนนท์  (  Weeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้…

ชื่อที่มีความหมายว่า นก

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  เกี่ยวกับ  หรือ  แปลว่า  นก  มีทั้งชื่อผู้หญิง

 และ    ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิชา  (  Ticha  ,  Thicha  )  แปลว่า  นก  ,  เกิดสองหน

ทิชากาญจน์  (   Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชร

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิชาทิพ  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกสวรรค์

ทิชาวรรณ  (  Tichawan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ทิพย์ทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิพทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกสวรรค์

พิมพ์ทิชา  (  Pimticha  )  แปลว่า  รูปนก

เพ็ญทิชา  (  Penticha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก

พรรณทิชา  (  Panticha  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ณทิชา  (  Naticha  )  แปลว่า  ที่นก

สกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

ศกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

สกุณีทิพย์  (  Sakuneetip  …

ชื่อที่มีคำว่า ไพ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ไพ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม  ,  หลากหลาย

ไพพรรณ (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่างๆ  ,  ต่างสี

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ลดาไพลิน  (  Ladapailin  )  แปลว่า  เครือเถาไพลิน

มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพมณี  (  Prapaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นางงาม

ประไพณัฐ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ปะไพณัฏฐ์  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพรัตน์  (  Prapairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่…

ชื่อที่มีคำว่า อังคณา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อังคณา  หรือ  คำที่แปลว่า  ผู้หญิง  มีหลายคำ

ดังนี้  อาทิเช่น

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

อังคณาภรณ์  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

อังคณาทิพย์  (  Angkanatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

อังคณารัตน์  (  Angkanarat  )   แปลว่า  นางแก้ว

อังคณามณี  (  Angkanamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

อังคณาพร  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม

สินีทิพย์  (  Sineetip  ,  Sineethip  )  แปลว่า  เทวดา

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  ผู้ขาว,  ผู้สะอาด

สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้ขาว  ,  ผู้สะอาด

สกาวนุช  (  Sakaonuch  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด

สุทธิสินี  (  Suttisinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สุทธินาฏ  (  Suttinat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

โสภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงาม

โสภานาฏ  (  Sopanat  )  แปลว่า  นางงาม

โศภิตสินี  (  Sopitsinee  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำว่า อันธิกา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อันธิกา  สำหรับผู้ที่เกิดกลางคืน  และอยากมีชื่อที่

เกี่ยวกับกลางคืน    ซึ่งมีคำที่เกี่ยวกับกลางคืนอยู่หลายคำ

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ราตรี

อันธิกาภรณ์  (  Antikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

อันธิกาพร  (  Antikaporn  )  แปลว่า  กลางคืนนำสุขมาให้

อันธิการัตน์  (  Antikarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

อันธิกามณี  (  Antikamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

สิริอันธิกา  (  Siriantika  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  มืด  ,  ค่ำ

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

รัชนีพร  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้แห่งราตรี

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืน

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินาทิพย์  …

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อัปสร   ส่วนมากมักใช้กับชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสวรรค์  (  Apsornsawan  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสิริ  (  Apsornsiri  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

อัปสรลดา  (  Apsornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า  ,

เชื้อสายนางฟ้า

อัปสรนภา  (  Apsornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรผกา  (  Apsornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นางฟ้า

อัปสรอาภา  (  Apsornarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนางฟ้า

ทิพอัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางฟ้า

ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

สิริอัปสร  (  Siriapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

เพ็ญอัปสร  (  Penapsorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางฟ้า

พิมพ์อัปสร  (  Pimapsorn  )  แปลว่า  รูปนางฟ้า

มณีอัปสร  (  Maneeapsorn  )  แปลว่า  เพชรนางฟ้า

ดาราอัปสร  (  Daraapsorn  )  แปลว่า  ดาวนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า Jaru

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Jaru  (  จารุ  )    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Jarusinee  (  จารุสินี  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้น่ารัก

Jarunat  (  จารุนาฏ  )  แปลว่า  นางงาม

Jaruwan  (  จารุวรรณ  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีความงามยิ่ง

Jarupan  (  จารุพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

Jarupa  (  จารุภา  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  ,  แสงทองคำ

Jaruwal ,  Jaruwan   (  จารุวัลย์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

Jaruapsorn  (  จารุอัปสร  )  แปลว่า  นางฟ้างาม

Jarulada  (  จารุลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

Jaruwanlee  ,  Jaruwallee  (  จารุวัลลี  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

Jarurat  (  จารุรัตน์  )  แปลว่า  เพชรงาม

Jarunat  (  จารุณัฐ  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Jarukan  (  จารุกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

Jarukul  (  จารุกุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

Jarupong  (  จารุพงศ์ ,  จารุพงษ์   )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

Jaruwat  (  จารุวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้ม…

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย Sura

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Sura  (  สุร  )  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Suralak  (  สุรลักขณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

Suraya  (  สุรญา  )  แปลว่า  ผู้กล้า

Suranat  (  สุรนาฏ  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

Suranaree  (  สุรนารี  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

Surarat   (  สุรรัตน์  )   แปลว่า  แก้วแห่งผู้กล้า

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Surakan  (  สุรกานต์  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

Suralak  (  สุรลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

Surasak  (  สุรศักดิ์  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

Surasak  (  สุรศักร  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีอำนาจ

Suradech  ( สุรเดช  )   แปลว่า  ผู้กล้ามีชื่อเสียง

Suranat  (  สุรณัฐ  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

Suranat  (  สุรณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

Surasit  (  สุรสิทธิ์  )  แปลว่า  ความสำเร็จแห่งผู้กล้า

Suranan  (  สุรนันท์  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า

Suranon  (  สุรนนท์  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า

Surapong  (  สุรพงศ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

Surapong  (  สุรพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสาย…

ชื่อที่แปลว่า เรือ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  เรือ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดรณี   (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ

ดรณีรัตน์  (  Daraneerat  )  แปลว่า  เรือแก้ว

ดรณีพัชร์  (  Daraneepach  )  แปลว่า  เรือเพชร

ดรณีภรณ์  (  Daraneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปเรือ

ดรณีนุช  (  Daraneenuch  )  แปลว่า  เรือน้อง

ดรณีพร  (  Daraneeporn  )  แปลว่า  เรือนำสุขมาให้

ดรณีนาฏ  (  Daraneenat  )  แปลว่า  เรือนาง

ดรณีกุล  (  Daraneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

ลดาดรณี  (  Ladadaranee  )  แปลว่า  เครือเถาเรือ

ตรณี  (  Taranee  )  แปลว่า  เรือ

ตรณีรัตน์  (  Taraneerat  )  แปลว่า  เรือแก้ว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นาวา  (  Nawa  ,  Nava  )  แปลว่า  เรือ

นาวากานต์  (  Nawakan  )  แปลว่า  เรืออันเป็นที่รัก

นาวากาญจน์  (  Nawakan  )  แปลว่า  เรือทอง

นาวารัตน์  (  Nawarat  )  แปลว่า  เรือแก้ว

นาวาเทพ  (  Nawatep  )  แปลว่า  เรือเทวดา

นาวากุล  (  Nawakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

นาวาพงศ์  (  Nawapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

นาวาพงษ์  (  Nawapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเรื…

ชื่อผู้ชายแกร่ง

รูปภาพ
อยากมีชื่อผู้ชายแกร่ง เท่ห์ๆ  มีดังนี้  อาทิเช่น

พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

พีรกรณ์  (  Peerakorn  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่ฉลาด

พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า

พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่เจริญกว่า

พีรพัฒน์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

พีรวัฒน์  (  Peerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

พีรชาต  (  Peerachat  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า

พีรชาติ  (  Peerachat  )  แปลว่า  ตระกูลผู้กล้า

วีรกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีรณัฐ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

วีรชัย  (  Weerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า

วีรไชย  (  Weerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่เจริญกว่า

วีรพัฒน์  (  Weerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

วีรวัฒน์  (  Weerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

วีรชาติ  (  Weerachat  )  แปลว่า  ตระกูลผู้กล…

ชื่อผู้หญิงแกร่ง

รูปภาพ
อยากได้ชื่อผู้หญิงที่ดูแล้วแกร่ง  เท่ห์ๆ  มีดังนี้  อาทิเช่น

พีรดา  (  Peerada  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

พีรญา  (  Peeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ

พีรนาฏ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พีรนุช  (  Peeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า

พีรธิดา  (  Peeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ

พีรวัลลี  (  Peerawanlee  ,  Weerawallee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

พีรทิชา  (  Peeraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า

พีรโรจนา  (  Peerarotjana  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญรุ่งเรือง

พีรอาภา  (  Peeraarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้กล้า

วีรดา  (  Weerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ

วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ

วีรนาฏ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า

วีรวัลลี  (  Weerawanlee  ,  Weerawallee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

วีรทิชา  (  Weeraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีรอาภา  (  Weeraarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้กล้า

สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้า

สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า  ,  นางผู้กล้…

ชื่อที่แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  หรือ  มีความหมายว่า  ผู้เป็นใหญ่

หรือ  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  ผู้ครอง  ,  ผู้รุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง    และ

 ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่  ,  นางผู้มีสกุล

อินทราณี  (  Intranee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่

อินทรานี  (  Intranee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่

วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้ครอง  ,  ผู้อยู่

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ไท  (  Tai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  

ประธาน  (  Pratan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ในหมู่

ปาโมกข์  (  Pamok  )  แปลว่า  ผู้เป็นประธาน  ,  ผู้เป็นหัวหน้า

บดีศร  (  Bordeesorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

พญา  (  Paya  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

วาสิน  (  Wasin  )  แปลว่า  ผู้ครอง  ,  ผู้อยู่

อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

อดิศวร  (  Adisuon  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ชื่อที่มีคำว่า โก

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  โก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

โกกิลา  (  Kokila  ,  Gokila  )  แปลว่า  นกดุเหว่า

โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

โกญจา  (  Konja  ,Gonja  )  แปลว่า  นกกระเรียน

โกญจากุล  (  Konjakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนกกระเรียน

โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง

โกมุทกุล  (  Komutkul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัวแดง

โกมล  (  Komol  )  แปลว่า  ดอกบัว

โกมลกุล  (  Komolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว

โกเมศพงศ์  (  Komespong  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

โกเมศพงษ์  (  Komespong  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดงเข้ม

โกเมนกุล  (  Komenkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีแดงเข้ม

โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า   ชำนาญ  ,  รอบรู้

โกวิทวงศ์  (  Kowitwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รอบรู้

โกวิทวงษ์  (  Kowitwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รอบรู้

โกศล  (  Kosol  )  แปลว่า  ฉลาด

โกศลกุล  (  Kosolkul  )  แปลว่า  เชื้…

ชื่อที่มีคำว่า สุรีย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สุรีย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )  แปลว่า  แก้วตะวัน

สุรีย์วรรณ  (  Sureewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน

สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  ,  Sureewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

สุรีย์กาญจน์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ทองตะวัน

สุรีย์ทิพย์  (  Sureetip  ,  Sureethip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

สุรีย์ภรณ์  (  Sureeporn  )  แปลว่า  เตรื่องประดับรูปตะวัน

ดวงสุรีย์  (  Duongsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ทิพย์สุรีย์  (  Tipsuree  ,  Thipsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

อาภาสุรีย์  (  Arpasuree  )  แปลว่า  แสงตะวัน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  ดวงอาทิตย์

สุรีย์กานต์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก

สุรีย์กุล  (  Sureekul  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์วงศ์  (  Sureewong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์วงษ์  (  Sureewong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์พร  (  Sureeporn  )  แปลว่า  ดวงตะวันนำสุขมาให้

พงศ์สุรีย์  (  Pongsuree  )…

ชื่อที่มีคำว่า โอ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  โอ  มีอยู่หลายคำ  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

โอ  (  O  ,  Oe  )  แปลว่า  อักษรคำที่ 15 ในภาษาอังกฤษ  ,

ภาชนะเครื่องสานรูปคล้ายขัน ,  ชื่อผลไม้จำพวกส้มมีผลขนาดลูก

มะพร้าวอ่อน(ส้มโอ )

โอภาส  (  Opas  ,  Oepas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ส่องแสง  ,

ความสุกใส  ,  ความเปล่งปลั่ง

โอภาสกุล  (  Opaskul  ,  Oepaskul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเปล่งปลั่ง

โอภาสพงศ์  (  Opaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุกใส

โอภาสพงษ์  (  Opaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุกใส

โอม  (  Om  ,  Oem  )  แปลว่า  กล่าวคำขึ้นต้นของมนต์

โอชา  (  Ocha  ,  Oecha  )  แปลว่า  มีรสดี

โอภา  (  Opa  ,  Oepa  )  แปลว่า  ทักทายด้วยคำสุภาพ

โอภาพันธุ์  (  Opapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวคำทักทายด้วยคำสุภาพ

โอฬาร  (  Oran  ,  Oeran  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  ยิ่งใหญ่

โอฬารกุล  (  Orankul  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่

โอฬารพงศ์  (  Oranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่

โอฬารพงษ์  (  Oranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่

โอฬาริก  (  Orarik  ,  Oerarik  )  แปลว่า  ใหญ่  ,  โต