บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2012

กรีฑาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กิ่ง  (  Ging  )  แปลว่า  ส่วนที่แยกแแกจากต้น   แขนง

กิ่งดาว  (  Gingdao  )  แปลว่า  ส่วนของดาว 

กิ่งกาญจน์  (  Gingkan )  แปลว่า  ส่วนของทอง

กิ่งฟ้า  (  Gingfa )  แปลว่า  ส่วนของฟ้า

กิ่งกานต์  (  Gingkan  )  แปลว่า  ส่วนของผู้เป็นที่รัก

กิ่งกานด์  (  Gingkan  )  แปลว่า  ส่วนของผู้เป็นที่รัก

จันทนี  (  Jantanee ,  Janthanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน   พระศิวะ

จันทนวารี  ( Jantanavaree)  แปลว่า  น้ำอันออกจากไม้จันทน์   น้ำมันจันทน์

จันทรพิมพ์  (  Jantarapim ,  Jantharapim  )  แปลว่า  ดวงเดือน   ดวงจันทร์

จันทราภา  (  Jantrapa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

จันทิรา  (  Jantira  ,  Janthira  )   แปลว่า  พระจันทร์

ชนิกา  (  Chanika  )  แปลว่า  แม่

ชนิกาภรณ์   (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  พรแม่

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ

ชนิดาภรณ์  (  Chanidaporn )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับพ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  พรพ่อ

ชนิกรรดา  (  Chan…

ชื่อที่มีความหมายไม่ดี

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายไม่ดี    ไม่ควรนำมาตั้งชื่อ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กามินี  ( Kaminee )  แปลว่า  หญิงที่มีความใคร่  

กาสร (  Kasorn )  แปลว่า  ควาย

อวิญญู  (  Avinyoo )  แปลว่า  ไม่มีความรู้  , โง่

มารยา  (  Maraya  )  แปลว่า  การแสร้งทำ   เล่ห์เหลี่ยม    การล่อลวง

มารษา  (  Marasa  )  แปลว่า  คำปด  คำเท็จ  คำไม่จริง

มล  (  Mol ,  Mon  )  แปลว่า  มัวหมอง  ไม่สะอาด   ไม่บริสุทธิ์

วิลัย ( Vilai )  แปลว่า  การย่อยยับ  การสลาย

พิลัย  (  Pilai  )  แปลว่า  การย่อยยับ  การสลาย

ชัลลุกา  (  Chanluka  )  แปลว่า  ปลิง    ( ชลูกา  )

ชาลินี  (  Chalinee  )  แปลว่า  ตัณหา

ชารี  (  Charee  )  แปลว่า  หญิงชู้

มัจฉรี  ( Matjacharee  )  แปลว่า  คนตระหนี่

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กามัช  (  Kamach )  แปลว่า  เกิดแต่กาม   ,  เกิดแต่ความใคร่

เกียจ (  Kiat, Kiad , Kiaj )  แปลว่า  คด  , ไม่ซื่อ ,   โกง   , คร้าน    , ซ่อนกล

อติมาน (  Atiman )  แปลว่า  ความจองหอง ,  ความเย่อหยิ่ง

อิสสา  (  Issa  )  แปลว่า  ความชิงชัง  ความหึงหวง  ความโกรธ  ความปองร้าย  

ชื่อเล่นลูกฝาแฝด 3

รูปภาพ
การตั้งชื่อเล่นลูกฝาแฝดในครั้งนี้ต่อจากครั้งที่แล้ว   มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

เดือน  ( Duan )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ทิพ ( Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  สวรรค์  ชั้นฟ้า  เทวโลก    วัน

ทิพย์  (  Tip  ,Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

ทราย  ( Srie  ,Srai  )  แปลว่า  กรวดมีเม็ดละเอียดอยู่ตามพื้นดิน   สัตว์สี่เท้าพวกกวาง

นัจ  ( Naj  ,  Nat  )  แปลว่า  การฟ้อนรำ

นัฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้ฟ้อนรำ

นาฏ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาฏย์  (  Nat  ,Nath  )  แปลว่า  ผู้หญิง     การเต้นรำ

นาถ  (  Nat  ,  Nath  )  แปลว่า  ที่พึ่ง  ผู้เป็นที่พึ่ง

ตาล  ( Tan  ,  Tal  )  แปลว่า  ต้นโตนด  สีน้ำตาล

ตา  (  Ta  )  แปลว่า  ดวงตา   คราว  แต้ม  ทาง  ที่

แตน ( Taen )  แปลว่า  ชื่อแมลงชนิดหนึ่งบินได้มีพิษต่อยแล้วปวด

เปรียว   (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว   ไม่เชื่อง

นิจ  (  Nij   ,  Nit  )  แปลว่า  เที่ยง  ยั่งยืน  เสมอ

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ความยกย่อง  ความสรรเสริญ   สี  ผิว  ชนิด  วัณณ

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  ชื่อพลอยที่แข็งที่สุดและมีน้ำแวววา…

ชื่อเล่นลูกฝาแฝด

รูปภาพ
การตั้งชื่อเล่น   ในคลังบทความประจำเดือนก.ค.  2012   เป็นการ

 ตั้งชื่อเล่นโดยทั่วๆไป   แต่ในครั้งนี้เป็นการตั้งชื่อเล่นเป็นการเฉพาะ

ลูกฝาแฝด  และคุณควรคำนึงถึง    วันเกิดเป็นหลักเช่นกัน   ซึ่งคุณ

สามารถหาอ่านได้จากคลังบทความทางด้านขวามือของคุณ

ในเดือน ก.ค. -ส.ค 2012  ชื่อเล่นลูกฝาแฝดมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง ,  นางงาม

เกตุ  (  Kat  )   แปลว่า   รุ่งเรือง ,   ผู้นำ  , ประธาน

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม ,  เส้นผม

กุล  (  Kul ,  Kun  )  แปลว่า  ตระกูล , เชื้อสาย , ลูกหลาน  , เผ่า

แก้ว  (  Kaeo  ,Kaew  )  แปลว่า  ของมีค่า  ,    ของประเสริฐ  , เพชรพลอย  ,  กล้า

แข (  Kae  )  แปลว่า  พระจันทร์

งาม  (  Ngam )  แปลว่า   สวย  , ดี   ,  น่ารัก

เงือก  (  Nguak  )  แปลว่า  คนครึ่งปลา ,  นกชนิดหนึ่ง

โฉม  (  Chom  )  แปลว่า   รูปร่าง ,  ซวดทรง

ฉาย  (  Chai  ,  Chie  )  แปลว่า  ความงาม , ที่ร่ม   , เงา   , ร่มเย็น  

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า   น้อง

ดุจ  (  Duj  )     แปลว่า  เหมือน ,   ดั่ง  ,  คล้าย  ,  ปาน

เดือน  …

ตั้งชื่อลูกฝาแฝด 2

รูปภาพ
การตั้งชื่อลูกฝาแฝดในครั้งนี้  ต่อจากครั้งที่แล้ว   มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

       ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จิตราวดี  (  Jittravadee  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

จิตราวลี  (  Jittravalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้งดงาม

จิตราวรรณ  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้ทีความยกย่องงาม

กานตาภรณ์   (  Kantaporn  )  แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับอันเป็นที่รัก

กานดาภรณ์   (  Kandaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับอันเป็นที่รัก

จิตราภรณ์  (  Jittraporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับที่งดงาม

จิตราพรรณ  (  Jittrapan )  แปลว่า  ผู้มีความยกย่องงาม

จิตราวัลย์  (  Jittrawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

จิตรารัตน์  (  Jittrarat  )  แปลว่า  ผู้เป็นแก้วงาม

จิตราพัชร   ,   จิตราพัชร์   (  Jittrapat  ,  Jittrapach  )  แปลว่า  ผู้เป็นเพชรน้ำงาม  

จารุวดี  (  Jaruvadee  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม  , ผู้น่ารัก  ,  ผู้งดงาม

จารุวลี  (  Jaruvalee  )  แปลว่า  เชื้อผู้น่ารัก  , เชื้อสายผู้งดงาม  , สร้อยทองคำ

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความยกย่องงาม

จารุพรรณ (  Jarupan  )  แปลว่า  ผู้มีความยกย่อ…

ตั้งชื่อลูกฝาแฝด

รูปภาพ
บางท่านอาจมีลูกแฝด   ไม่ว่าจะเป็นลูกหญิงทั้งคู่   หรือ

ลูกชายทั้งคู่   หรือ  ลูกหญิงคนชายคน  หรือ  แฝดที่ละหลายๆคน

อยากตั้งชื่อให้คล้ายกัน  ชื่อมีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

      ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชไม ( Chamai )  แปลว่า  ทั้งคู่   ทั้งสอง

ชไมพร  (  Chamaiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้ทั้งคู่

ชไมนุช  (  Chamainuch )  แปลว่า  น้องทั้งคู่

ชไมภรณ์ (  Chamaiporn )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งเครื่องประดับทั้งคู่

ชไมกานต์  (  Chamaikan ) แปลว่า   ผู้เป็นที่รักทั้งคู่

ชไมกานด์ ( Chamaikan )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่

ชไมกาญจน์ ( Chamaikan )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งทองคำทั้งคู่

ชไมพัชร   ,  ชไมพัชร์  (  Chamaipach  ,  Chamaipat  )  แปลว่า  ผู้เป็นดั่งเพชรทั้งคู่

ชมพูนุท  (  Chompoonut )  แปลว่า  ทองคำ

       ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ชไมภัทร  ,  ชไมภัทร์  (  Chamaipat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักทั้งคู่  , ผู้เจริญทั้งคู่

ธน   ,   ธนา  (  Tana  ,   Thana  )  แปลว่า  ทรัพย์ ,   สมบัติ  ,  เงินตรา

ธนาภรณ์  (  Tanaporn )  แปลว่า   ผู้มีทรัพย์  ,  ผู้มีเงินตรา ,  ผู้มีสมบัติ

ธนาพร  (  Tanapo…

เดือนสะกดอย่างไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีชื่อที่เขียน   หรือสะกด

คล้ายกัน   เช่น   ชื่อ  ที่สะกดด้วย  สระ    เ-ือน   (  -uan   )

และ   สระ  -วน  (  -uon  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชื่อที่สะกดด้วย   สระ  เ-ือน  (  uan  )  มีดังนี้

เดือน  (  Duan  )  แปลว่า   พระจันทร์  ,  ส่วนของปี

เดือนเพ็ญ  (  Duanpen )  แปลว่า  พระจันทร์เต็มดวง  

เดือนเต็ม  (  Duantem  )   แปลว่า   พระจันทร์เต็มดวง

ดวงเดือน  (  Duongduan  )  แปลว่า   พระจันทร์  , ดวงจันทร์

ดวงจันทร์  (  Duongjan  )  แปลว่า  พระจันทร์

เตือน  (  Tuan )  แปลว่า  ทำให้รู้ตัว , ทำให้มีสติ  ,  ทำให้รู้สึก ,  บอกให้รู้ล่วงหน้า

เตือนตา  (  Tuanta  )   แปลว่า   มองให้มีสติ

เตือนใจ (  Tuanjai  )  แปลว่า  ทำให้มีสติได้คิด

  ชื่อที่สะกดด้วย   สระ -วน  (  uon  )  มีดังนี้

ชวนพิศ  (  Chuonpis  ,   Chuonpit  )  แปลว่า   งาม   สวย   น่ามอง

ชวนชม  (  Chuonchom  )  แปลว่า  น่าดู  , น่าสรรเสริญ ,  น่ายกย่อง ,  ชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่ง

ชวนชื่น (  Chuonchuen  )  แปลว่า  พูดชักนำให้ปลื้มใจ ,  เบิกบานเร็ว

 นวลพธู …

ชื่อภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
ชื่ออังกฤษที่คุณอาจใช้เป็น  ชื่อเล่น   หรือ  อื่นๆ    มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น

Eliza  ,   Elizabeth  ,  Liza ,  Beth   , Love   ,   Lovely  ,  Honey  ,  Holly

Sara  ,  Zara  ,  Rainy ,   Holy  , Sweet ,    Cake   ,    Rose  ,  Bell  ,  Ice

First  ,  Rain  ,  Palm  ,  Jelly  ,   Deer  ,  Rita  ,  Lina  ,  Apple  ,  Best ,

Berry  ,  Bow  ,  Care  ,  Cherry ,  Icy  ,  Joy  , Pink  ,  Lily  ,  Mild  ,  Mind

Olive  ,  Pearl ,  Pear  ,

    ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

Duck   , Cobra  , Snake  , Gong  ,  Rubies  ,  Lord  ,  Mark  ,  Lin ,  Robert  , Idea  ,  Kind    ,  Kindly

Philip ,    Handy  ,  Hardy  ,   Hearten  ,   Highly    Keeper  ,   Cold     Manly   ,  Melon   ,  Nick

Memory   ,  Noble    ,   Nobly   ,   Silence  ,  Silent   ,   Silver   ,   Gold    ,   Diamond  ,  Lemon

Sword   ,   Take   ,   Plum  ,   Thick    ,    View   ,   Well  ,   Wealth   , Storm  ,  Stormy   , Clear

Wealthy   ,   Wind  ,   Dearly  ,   Bush   ,  Cloud   ,   …

ไอยราสะกดอย่างไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีชื่อที่คุณคิดว่าจะสะกด


เป็นภาษาอังกฤษอย่างไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

น้ำผึ้ง ( Narmphung )   แปลว่า   น้ำผึ้งรวง

น้ำอ้อย  (  Narm -ooy  )  แปลว่า  น้ำหวานจากต้นอ้อย

อ้อย  (  Ooy   ,  Oroy  )   แปลว่า   ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีข้อมีปล้อง  มีรส

หวานใช้ทำน้ำตาลทราย

เอื้อง (  Auang )  แปลว่า  กล้วยไม้   ,  ดอกกล้วยไม้

ไอยราภรณ์  (  Aiyaraporn   )  แปลว่า  เครื่องประดับช้าง

หนึ่งฤทัย  (  Nungrutai  )  แปลว่า  ใจเดียว

ปานหทัย  (  Panhatai  )  แปลว่า  ดั่งใจ

ดุจหทัย  (  Dujhatai  )  แปลว่า  ดั่งใจ

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้

พิมพ์เดือน  (  Pimduan  )  แปลว่า  รูปจันทร์  

พิมพ์ดาว  (  Pimdao  )  แปลว่า  รูปดาว

พิมพ์ดาริกา  (  Pimdarika  )  แปลว่า  รูปดาว

พิมพ์ดารา   (  Pimdara  )  แปลว่า  รูปดาว

พิมพ์ชนก  (  Pimchanok  )  แปลว่า  เหมือนพ่อ

วิลาวัณย์  (  Wilawan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิลาสินี  (  Wilasinee  )  แปลว่า  นางงาม

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ไอยรา (  Aiyara  )   แปลว่า  ช้าง

ไอราวัณ  (  Ai…

Greenแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร  ในครั้งนี้จะมีชื่อภาษาอังกฤษที่คุณอยากทราบ

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

     ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

Green  (กรีน )  แปลว่า  เขียว  สีเขียว

Violet  ( ไวโอเลต )  แปลว่า  สีม่วง   ม่วง

Blue ( บลู )  แปลว่า  สีฟ้า

Gift ( กิ๊ฟท์  )  แปลว่า  ของขวัญ

Rose Apple  (  โรสแอปเปิ้ล )   แปลว่า  ชมพู่

Rainy  (  เรนนี่  )  แปลว่า  ฤดูฝน

Cat  (  แคท  )  แปลว่า  แมว

Opal  (  โอปอล  )  แปลว่า  พลอยสีรุ้ง

     ชื่อผู้ชาย    มีดังนี้

Red  ( เรด  )  แปลว่า  สีแดง   แดง

Brown  ( บราวน์ )  แปลว่า  สีน้ำตาล ,  น้ำตาล

Silver ( ซิลเวอร์ )   แปลว่า  สีเงิน

Gold  (  โกลด์ )  แปลว่า  สีทอง

Big  ( บิ๊ก ) แปลว่า  ใหญ่

Bus  (  บัส  )  แปลว่า  รถบัส

Jet  (  เจท  )   แปลว่า  ไอพ่น  ,  เครื่องบินไอพ่น  ,   นิล  

Bank  ( แบงค์  )  แปลว่า  ธนาคาร  ไทยมักเรียกธนบัตร   

Park  (  ปาร์ค  )  แปลว่า  สวนสาธารณะ

Hero (  ฮีโร่  )  แปลว่า  พระเอก  คนเก่ง  ผู้กล้า

Art (  อาร์ท  )  แปลว่า  ศิลปะ     ศิลป์

Air  (  แอร์  )  แปลว่า   อากาศ  

Jazz  (  แจส  )  แปลว่า  เพลงแจส

Heart   ( ฮาร…

ชื่อที่เขียนคล้ายกัน

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร  ในครั้งนี้จะมีชื่อที่เขียน คล้ายกัน   แต่แปล

ไม่เหมือนกัน   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

     ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

รัชนี (  Ratchanee   )   แปลว่า  กลางคืน  เวลามืด

รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลางคืน

รัตติกาล (  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน

รัศมี  (  Ratsamee )  แปลว่า  แสงที่กระจายออกไป , แสงสว่าง , เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไป

ถึงขอบวง

รัถยา  (  Rattaya  )  แปลว่า  ทางเดิน

ลักษณา  (  Laksana  )   แปลว่า  มีลักษณะดี

ลักขณา  (  Lakhana  )   แปลว่า  มีลักษณะดี

ลักษมี  (  laksamee  )  แปลว่า  โชคลาภ  ทรัพย์   เสน่ห์

ลัคนา  (  Lakkana  )  แปลว่า   ลัคน์

รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน

รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  มีเงินเป็นเครื่องประดับ

รัชดาพร  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เงินนำสุขมาให้

รัชฎา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน

รัชฎาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  มีเงินเป็นเครื่องประดับ

รัชฎาพร  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เงินนำความสุขมาให้

วิมน  (  Vimon  )  แปลว่า  วุ่นวายใจ ,  เคลือบแคลง

วิมล  (  Vimol  ,  Vimon  )  แปล…

วทัญญูแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีชื่อที่คุณอยากทราบว่า ชื่อมี

ความหมายเช่นไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายอาทิเช่น 

    ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

พัชรินทร์  (  Patcharin  )  แปลว่า     เพชรพระอินทร์

วารุณี  (  Varunee )  แปลว่า  เทวีแห่งเหล้า ,  เหล้า

ศิวาภรณ์  (  Sivaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร

ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร

ศิวะพร  (  Sivaporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร

ศิวาพร  (  Sivaporn )  แปลว่า   พรพระอิศวร

ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร

ศันสนีย์  (  Sansanee )  แปลว่า  พึงสรรเสริญ , พึงชม

สีวิกา  (  Seevika  )  แปลว่า  วอ , เสลี่ยง

โสน  (  Sano  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบเล็กๆจำพวกหนึ่ง , ชื่อด้วงชนิดหนึ่งที่เกิดที่ต้นโสน

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  รื่นเริง ,  ดีใจ , เพลิดเพลิน

อมราวดี  (  Amaravadee  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน ,  ผู้ไม่ตาย  

อภิสมัย   (  Apisamai  )  แปลว่า  ความตรัสรู้   , ความบรรลุ , การถึง

ยลลดา  (  Yonlada  )  แปลว่า   มองดูเชื้อสาย

วรัญญา   (  Waranya  )  แปลว่า  ผู้ธรรมอันประเสริฐ  
วทัญญา  (  Watanya  )  แป…

ชื่อ หรือ นามสกุล ที่สะกดยาก

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้จะมีคำที่สะกดยาก   เมื่อคุณจะ

สะกดชื่อ  หรือ  นามสกุล  ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น 

       ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

ลออ (  Laor  ,  laror  )  แปลว่า   งาม  สวย

ลออองค์  ( Laorong  ,  laorong  )  แปลว่า  ผู้มีรูปร่างงาม

บุษบามินตรา  (  Butsabamintra ,  Bussabamintra  )  แปลว่า  พุทธรักษา

บุษกร  (  Butsagorn ,Bussagorn  )  แปลว่า  บัวขาบ   บัวสีน้ำเงิน

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า    ผู้หญิง   

บังอร  (  Bangon  )   แปลว่า   นาง ,  นางงาม

โปรยฝน  (  Proeyfon  )   แปลว่า  ฝนหยาดเม็ดลงมา

ผ่องแผ้ว  (  Phongphaeo  )  แปลว่า  สะอาด  ,  หมดจด  , สบายใจ

ผ่องใส (  Phongsai  )  แปลว่า  สุกใส  ,  บริสุทธิ์ ,   ยิ้มย่อง

ดวงแก้ว  (  Duongkaeo )  แปลว่า  สิ่งที่น่าทนุถนอม

       ชื่อผู้ชาย     มีดังนี้

หมื่น  (  Muen )  แปลว่า  10,000    ,   ชื่อตำแหน่งในอดีตเหนือตำแหน่งพันขึ้นไป

ร้อย  ( Roy )  แปลว่า  100    ,   สอด  ,    สอดด้วยด้าย

แสน  (  Saen  )  แปลว่า  100,000    ,  มาก ,   เหลือเกิน  ,  ตำแหน่งทหารในอดีต

แสนย์  (  Saen  )  แปล…

อังกาบสะกดอย่างไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร   ในครั้งนี้คุณสามารถหาความหมาย  คำแปล 

หรือ สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

       ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

อังกาบ  (  Angkab  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีม่วงแดง

อังศุมาลี  (  Angsumalee)  แปลว่า  พระอาทิตย์

อัปสรสวรรค์  (  Apsornsawan  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสวรรย์ (  Apsornsawan  )  แปลว่า  สมบัตินางฟ้า

สวรรยาทิพย์  (  Sawanyatip  ,  Sawanyathip  )  แปลว่า  สมบัติเป็นของเทวดา

อัจฉริยา (  Atchariya  )   แปลว่า  น่าพิศวง ,  แปลก , ประหลาด

อัจริยาภรณ์  (  Atchariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับอันน่าพิศวง

อัชณา  (  Anchana )  แปลว่า  กิริยาดี  ความรู้จักประพฤติผ่อน

อัญชลี  (  Anchalee  )  แปลว่า  การประนมมือ ,  การไหว้

อัญชนา  (   Anchana  )  แปลว่า   ผู้ที่แตกต่างออกไป

สุวคนธ์  (  Suvakon  ,  Suwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  เครื่องหอม

เสาวคนธ์  (  Souvakon  ,  Souwakon  )   แปลว่า   กลิ่นหอม ,  เครื่องหอม

สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า   นางผู้มีกำเนิดดี

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี ,  ชื่อมเหสีพ…

อิทธิสะกดอย่างไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร    ชื่อที่คุณอยากทราบความหมาย  หรือ

คำแปล  หรือ สะกดอย่างไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นรารัตน์  (  Nararat )  แปลว่า  นางแก้ว

นรีรัตน์  ,  นารีรัตน์  (  Nareerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อังคณารัตน์ (  Angkanarat )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยารัตน์  (  Kanyarat )  แปลว่า  นางแก้ว

นาฏยารัตน์ (  Nattayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นาตยารัตน์  (  Nattayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัญญารัตน์ (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัจฉรารัตน์  (Atchararat  )  แปลว่า  นางแก้ว ,  นางฟ้าแก้ว

อัปสรรัตน์  (  Apsornrat )  แปลว่า  นางแก้ว ,  นางฟ้าแก้ว

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง ,  ชื่อราศีกันย์

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง  , นางงาม  , สาวน้อย  ,  เครื่องบังแดดรูปหลังคา

กังสดาล  (  Kangsadan )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน

เนาวรัตน์  (  Nouvarat  ,  Nouwarat  )  แปลว่า  แก้วเก้า

สวรรยา ( Sawany…

วิศิษฏ์สะกดอย่างไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีชื่อที่คุณอยากทราบ  ทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ว่าชื่อคุณเขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร    อาทิเช่น

      ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

วินิตา  (  Vinita  )   แปลว่า  ปกครอง ,  ฝึกอบรม

เทวี   (  Te vee  )   แปลว่า  เทวดาผู้หญิง

บัณฑิตยา   (   Ban  )   แปลว่า  ความรอบรู้   ,  การเรียน

บัณฑิตา  (  Bantita  )   แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,   นักปราชญ์

กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า  ความสงสาร   ,  ช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อื่นได้ทุกข์

กรุณาภรณ์  (  Karunaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสงสารเป็นเครื่องประดับ

กุลธิดา  (  Kullatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีตระกูล

กุลสตรี  (  Kullasatree  )  แปลว่า  หญิงผู้ดี

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ

กุสุมาลย์  (  Kusumal  )  แปลว่า  ดอกไม้

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม

โกกิลา  (  Kokila  ,  Gogila  )   แปลว่า  นกดุเหว่า

เครือวัลย์  (  Kruawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

จริยาภรณ์  (  Jariyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีกิริยาเป็นเครื่องประดับ

รุจาภรณ์  (  Rujaporn  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่อประดับอันรุ่งเรือง

      ชื่อผู้ชาย   มีดังนี…

ปรางวลัยแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร    ชื่อที่คุณอยากทราบว่า  ความหมาย  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น 

    ชื่อผู้หญิง   มีดังนี้

ปรางวลัย  (  Prangvalai  )  แปลว่า  แก้มกลม

ปรางค์วลัย  (  Prangvalai  )  แปลว่า  สถูปวงกลมที่มียอดสูง

ปริศนา  ( Pritsana )  แปลว่า  คำถาม , ข้อถาม
ผกาย (   Phakie )  แปลว่า  ดาว , แสงกระจาย

ประกาย  (   Prakie )  แปลว่า  แสงกระจาย , เปลวไฟที่กระเด็นกระจายไป

ประกายเพชร  (  Prakaipech , Prakaipet  )  แปลว่า  แสงเพชรส่องเป็นประกายสีรุ้ง

ประกายดาว  ( Prakaidao )  แปลว่า  แสงดาวส่องแสงเป็นประกาย

ประกายแก้ว ( Prakaikaeo , Prakaikaew )  แปลว่า  แสงแก้วที่กระจายออกมา

บวบ ( Buab )  แปลว่า ผักชนิดหนึ่งลูกยาวมีเหลี่ยมใช้ปรุงอาหารได้

พลอย  (  Ploy )  แปลว่า  หินสีต่างๆใช้เจียระไนทำเครื่องประดับ

สกาวพัสตร์  (Sakaopas )  แปลว่า  ผ้าขาว

พิณ  ( Pin )  แปลว่า  เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง

พิลาส  (  Pilas )  แปลว่า  งาม ,  ฟ้อนรำ

จุไร (  Jurai  )  แปลว่า  ไรจุก ,  ไรผม

จุรี  (  Juree  )   แปลว่า  มีด

ฉวี  (  Chavee )  แปลว่า  ผิว

พนาลี (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า

วนาลี (  Va…