บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2014

ไกรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย  ไกร  หรือ  ไกล  ออกเสียงคล้ายกัน    แต่แปล

ต่างกัน    มีชื่อผู้ชายดังนี้     อาทิเช่น

ไกร ( Krai )  แปลว่า  ยิ่ง  , ใหญ่  ,  กล้า 

ไกล ( Klai )  แปลว่า   ห่าง  ,  ยืดยาว  ,  นาน

ไกรกานต์  ( Kraikan )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักยิ่ง

ไกรพงศ์ ( Kraipong )   แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

ไกรพงษ์ ( Kraipong )   แปลว่า   ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

ไกรคม ( Kraikom )    แปลว่า   ผู้มีความอ่อนน้อมยิ่ง

ไกรวุฒิ ( Kraivut , Kraiwut )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ยิ่ง

ไกรพัฒน์ ( Kraipat )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญยิ่ง

ไกรยศ ( Kraiyos )   แปลว่า   ผู้มีความดียิ่ง

ไกรศักดิ์ ( Kraisak )   แปลว่า  ผู้มีความสามารถยิ่ง

ไกรเดช ( Kraidech )   แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง  ,  ผู้มีความงามยิ่ง

ไกรยุทธ์ ( Kraiyut )    แปลว่า   ผู้กล้าต่อสู้

ไกรลักษณ์ ( Krailak )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะยิ่ง

ไกรเชษฐ์ ( Kraichet )  แปลว่า   พี่กล้า

ไกรวิทย์ ( Kraivit ,  Kraiwit )    แปลว่า   ผู้มีความรู้ยิ่ง

ไกรณัฐ  (  Krainat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

ไกรณัฏฐ์  (  Krainat  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

จรัสแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า  จรัส  หรือ  จำรัส  แปลเหมือนกันไหม

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

เจริญรัตน์  (  Jarernrat  )  แปลว่า  แก้วเจริญ

เจริญศรี  (  Jarernsri  )  แปลว่า  ผู้งอกงาม

นิภา ( Nipa )   แปลว่า   เทียม   เสมอ   เทียบ

นิภาพร ( Nipaporn )   แปลว่า   ผู้นำสุขมาให้เสมอ

เนตราภรณ์ ( Nettraporn )   แปลว่า   เครื่องประดับผู้นำทาง

บังอร ( Bangorn )    แปลว่า   นาง

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

จรัส( Jaras )   แปลว่า   สุกใส  ,   รุ่งเรือง   ,   สว่าง

จรัสพงศ์  (  Jarernpong  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

จำรัส (Jamras )    แปลว่า    จรัส  ,   รุ่งเรือง   ,  สว่าง

เจริญ ( Jarern )    แปลว่า    เติบโต  ,   งอกงาม   ,  บำเพ็ญ

จำเริญ (Jamrern)    แปลว่า    เจริญ   ,  เติบโต  

ธวัช ( Tavat, Thavat, Tawat ,Thawat  )   แปลว่า    ธง

ธวัชชัย ( Tavatchai,Tawatchai  )   แปลว่า  ธงแห่งการชนะ

ประสบ ( Prasop )    แปลว่า    ได้  ,  พบ

ประสพ ( Prasop )   แปลว่า    การเกิดผล

ปรีชา ( Preecha )   แปลว่า   ความรอบรู้  …