ความหมายของชื่อ

      ชื่อ คือ คำแทนตัวเราที่พ่อแม่ หรือบุคคลอื่นตั้งให้ หรือ

เราตั้งเอง  แล้วแต่กรณี  แต่บางคนเชื่อว่า  ชื่อที่  พ่อแม่ตั้งให้เป็นสิ่ง

ที่ดีที่สุด

     พ่อแม่ตั้งให้ได้ในหลายกรณี อาจตั้งเป็น   "ที่ระลึก"

ที่ท่านทั้งสองมีลูกคนแรก หรือพบรักกันครั้งแรก หรือ

วันที่ลูกเกิดมาลืมตาดูโลกมีเหตุกราณ์สำคัญ เช่น มีฝนตกลงมา

ก็อาจตั้งชื่อลูก  ว่า  " น้ำฝน "  หรือ  " ฝน "  เป็นชื่อเล่น  หรือ 

ตั้งชื่อจริงว่า  "ฝนทิพย์"  หรือ  "น้ำทิพย์"   พ่อแม่อาจดูวันเกิดลูกด้วยว่าลูกเกิดตรงกับ

วันอะไรเช่น จันทร์ อังคารท่านจะได้ตั้งไม่ให้ติดตัวกาลกิณีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับลูก  แต่บาง

ท่านอาจไม่ทราบ หรือไม่เชื่อ แต่ก็สามารถพิสูจน์ได้จาก ประสบการณ์ของการดำเนินชีวิตของท่าน

เองว่าจะจริงหรือไม่  คำตอบอยู่ที่ตัวของแต่ละท่านเอง   สิ่งที่แฝงอยู่ในชื่ออาจจะดีหรือไม่ดี อาจจะนำมา

ซึ่งความสุขสบาย หรือต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างเลือดตาแทบกระเด็น ตัวอย่างเช่น ชื่อ พุฒิพันธุ์ ดูจากชื่อนี้

ก็จะบอกได้ว่า คุณ พุฒิพันธุ์ เป็นคนที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนมาก่อนที่จะประสบความสำเร็จ และมักพบเจอ

อุปสรรคในการงานเสมอแต่แก้ไขได้ มักเป็นคนหูเบามักมีเรื่องบาดหมาง หรือทะเลาะวิวาทง่าย มี

อุบัติเหตุ ถือใจตนเป็นใหญ่  แต่ก็มีผู้ให้ความช่วยเหลือ  นี่คือสิ่งที่ทำให้แต่ละคน    สงสัย   เชื่อ

หรือจะพิสูจน์   ท่านสามารถตัดสินได้ด้วยตัวท่านเอง   ว่า

       ชื่อเรานี้ เป็นเพราะตัวเรา หรือเพราะสิ่งแวดล้อม หรือเพราะชื่อ ถ้าเป็นเพราะชื่อ เราอาจ

เปลี่ยนได้ ถ้าเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเราอาจย้ายที่อยู่ได้   ถ้าเป็นที่ตัวเรา   เราสามารถแก้ไข

ปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่แปลว่านักปราชญ์

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ท้องฟ้า

ชื่อที่แปลว่าที่รัก

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี