บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2019

ชื่อที่มีคำว่า อุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

อุษา  (  Usa  )  แปลว่า  เช้าตรู่  ,  แสงเงินแสงทอง

อุษากมล  (  Usakamol  )  แปลว่า  บัวยามเช้าตรู่ 

อุษาภัสร์  (  Usapas  )  แปลว่า  แสงสว่างยามเช้าตรู่

อุษาวดี  (  Usawadee  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง 

อุษามณี  (  Usamanee  )  แปลว่า  เพชรแสงเงินแสงทอง

อุษาลดา  (  Usalada  )  แปลว่า  เชื้อสายยามเช้าตรู่

อุไร  (  Urai  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

อุไรกานต์  (  Uraikan  )  แปลว่า  ทองคำอันเป็นที่รัก

อุไรทิพย์  (  Uraitip  ,  Uraithip  )  แปลว่า  ทองเป็นของเทวดา 

อุไรภัสร์  (  Uraipas  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งทองคำ

อุไรลดา  (  Urailada  )  แปลว่า  เชื้อสายทองคำ

อุทุมพร  (  Utumporn  )  แปลว่า  ต้นมะเดื่อ

อุมา  (  Uma  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ชื่อเสียง

อุมาภรณ์  (  Umaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

อุมาพร  (  Umaporn  )  แปลว่า  ชื่อเสียงนำสุขมาให้  ,  แสงสว่างนำสุขมาให้ 

อุษณีย์  (  Usanee  )  แปลว่า  มงกุฎ  ,  กรอบหน้า 

อุบลวรรณ  (  Ubolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม 

อุ้ม  ( …

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ทอง

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ทอง  หรือ  ชื่อที่มีคำว่า ทอง หรือ ชื่อที่มี

ความหมายว่า ทอง  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ทองกร  (  Tongkorn  )  แปลว่า  กำไลที่ใส่ข้อพระหัตถ์เจ้า

ทองกวาว  (  Tongkwao  )  แปลว่า  ชื่อต้นดอกทองกวาวเป็นไม้

ยืนต้นมีดอกสีแดง ไม่มีกลิ่น

ทองใบ  (  Tongbai  )  แปลว่า  ทองคำที่แผ่ให้บางเป็นแผ่น

กรองทอง  (  Krongtong  )  แปลว่า  ผ้าโปร่งที่ทอด้วยเส้นทอง หรือ ไหมทอง

ไหมทอง  (  Maitong  )  แปลว่า  เส้นไหมที่ควบด้วยทองเล่ง

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง  ,  ทองคำ 

กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้ 

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ

กนกกร  (  Kanokkorn  )  แปลว่า  กำไลทอง 

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ 

กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง

กนกพรรณ  (  Kanokpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง

จารุ  (  Jaru  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  งาม  ,  น่ารัก

จารุภา  (  Jarupa  )  แปลว่า  แสงทอง  ,  แสงงาม 

จารุวรรณ  (  Jaruwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง  ,  …

ชื่อนี้สะกดอย่างไร

รูปภาพ
ชื่อนี้สะกดอย่างไร  หลายท่านมีชื่อที่อยากทราบว่า ชื่อของท่าน

สะกดอย่างไร  อาทิเช่น ชื่อ

  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้ 

ประนอม  (  Pranom , Pranorm  )  แปลว่า  อะลุ้มอล่วย

พิลาส  (  Pilas  )  แปลว่า  งาม 

วิลาส  (  Wilas  )  แปลว่า  งาม 

เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม 

โพยม  (  Payom  )  แปลว่า  อากาศ  ,  ท้องฟ้า 

เพริศ  (  Pers  )  แปลว่า  งาม 

ไพพรรณ  (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่างๆ 

เฟื่องฟ้า  (  Fuangfa  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ดอกชนิดหนึ่งมีหลายสี หลายพันธุ์ 

ระบาย  (  Rapie  )  แปลว่า  ริมผ้าที่ห้อยลง  ,  วาดเขียนด้วยสี  ,  แบ่ง 

ระเบียบ  (  Rabiab  )  แปลว่า  แบบแผน  ,  ความเรียบร้อย 

ระย้า  (  Raya  )  แปลว่า  เครื่องห้อย  ,  พวง 

ระรื่น  (  Raruen  )  แปลว่า  ชื่น  ,  เอิบอาบใจ 

รำเพย  (  Rampeui  )  แปลว่า  พัด  , โบก 

วาสนา  (  Wassana  )  แปลว่า  กิริยาที่ประพฤติจนชิน  ,  ความดีที่ทำให้ได้รับลาภยศ

เวฬุริยา  (  Weluriya  )  แปลว่า  แก้วไพฑูรย์ 

สร้อย  (  Sroy  )  แปลว่า  เครื่องประดับทำเป็นสายยาวๆ

สร้อยทอง  (  Sroytong  )  แปลว่า  สร้อยคอทอง  ,  ไม้ดอกคล้ายดอกหงอนไก่

สร้อย…

ชื่อที่ออกเสียงว่า วิด

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า วิด  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

วิชญ์  (  Wich  ,  Wit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

วิชญา  (  Witcha  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์ 

ไกวิท  (  Kaiwit  )  แปลว่า  ชำนาญ  ,  รอบรู้ 

ไกรวิชญ์  (  Kraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

เกรียงไกรวิชญ์  (  Kriangkraiwich  )  แปลว่า  ผู้รู้มากยื่ง 

จิรวิชญ์  (  Jirawich  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ที่ยั่งยืน 

จุฑาวิชญ์  (  Jutawich  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์ 

ชัยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  ผู้รู้ชนะ  ,  นักปราชญ์ชนะ

ไชยวิชญ์  (  Chaiyawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า 

ดนุวิชญ์  (  Danuwich  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นนักปราชญ์ 

ถิรวิชญ์  (  Thirawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มั่นคง 

ทินวิชญ์  (  Tinnawich  )  แปลว่า  วันแห่งนักปราชญ์ 

ธนวิชญ์  (  Tanawich  )  แปลว่า  ทรัพย์สินนักปราชญ์ 

นันทวิชญ์  (  Nantawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี 

นิธิวิชญ์  (  Nitiwich  )  แปลว่า  ขุมทรัพย์แห่งนักปราชญ์ 

พีรวิชญ์  (  Peerawich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้พากเพียร  ,  นักปราชญ์ผู้กล้า 

วีรวิชญ์  (  We…

ชื่อที่มีคำว่า พัฒน

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า พัฒน  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย ดังนี้  อาทิเช่น 

พัฒนพงศ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พัฒนพงษ์  (  Pattanapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ 

พัฒนกุล  (  Pattanakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

พัฒนกานต์  (  Pattanakan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

พัฒนพันธุ์  (  Pattanapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก 

พัฒนวัจน์  (  Pattanawat  ,  Pattawaj  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความเจริญ 

พัฒนวุฒิ  (  Pattanawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้มีความเจริญ 

พัฒนศักดิ์  (  Pattanasak  )  แปลว่า  อำนาจแห่งความเจริญ

พัฒนศิลป์  (  Pattanasin  ,  Pattanasil  )  แปลว่า  ศิลปะแห่งความเจริญ

พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ 

ธีรพัฒน์  (  Teerapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

สรพัฒน์  (  Sorrapat  )  แปลว่า  เสียงแห่งความเจริญ 

อติพัฒน์  (  Atipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี  ,  ผู้มีความเจริญยิ่ง

อธิพัฒน์  (  Atipat  ,  Athipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง 

อมรพัฒน์  (  Amornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

พีรพัฒน์  (  …

ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า พิด  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พิศ  (  Pis , Pit  )  แปลว่า  แลดู  ,  เพ่งดู 

ชวนพิศ  (  Chuonpis  ,  Chuonpit  )  แปลว่า  งามน่ามอง

เพ็ญพิศ  (  Penpis  )  แปลว่า  งาม 

เพียงพิศ  (  Piangpis  )  แปลว่า  งาม 

เพริศพิศ  (  Prerspis  )  แปลว่า  งามยิ่ง 

พิศภัสรา  (  Pispatsara  )  แปลว่า  แลดูแสงสว่าง  ,  รุ่งเรือง 

พิศวาส  (  Pissawas  ,  Pitsawas  )  แปลว่า  ความรักใคร่ 

พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความปลื้มใจ  ,  ความรัก 

พิชญ์ลดา  (  Pichlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญามณี  (  Pitchayamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาสินี  (  Pitchayasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญานาฏ  (  Pitchayanat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์ 

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาพัชร์  (  Pitchayapach  ,  Pitchayapat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาภา  (  Pitchayapa  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์ 

พิชญาพรรณ  (  …