บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2016

ชื่อที่มีคำว่า นิภา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นิภา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียบ  ,  เทียม

สิรินิภา  (  Sirinipa  )  แปลว่า  เสมอผู้เป็นมิ่งขวัญ

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  เสมอเครื่องประดับ

นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า  น่ารักเสมอ

นิภารัชนี  (  Niparatchanee  )  แปลว่า  เสมอราตรี

นิภารัศมี  (  Niparatsamee  )  แปลว่า  เสมอแสงสว่าง

นิภาลักษมี  (  Nipalaksamee  )  แปลว่า  เสมอด้วยโชคลาภ

ธารนิภา  (  Tannipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยลำน้ำ

ชลนิภา  (  Chonnipa  ,  Cholnipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยน้ำ

นิภานุช  (  Nipanuch  )  แปลว่า  เสมอน้อง

พรรณนิภา  (  Pannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

วรรณนิภา  (  Wannipa  )  แปลว่า  ผู้มีความงสมเสมอ

นิภาวรรณ  (  Nipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

ขวัญนิภา  (  Khwannipa  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งเสมอ  ,  ผู้มีความเจริญเสมอ

ศศินิภา  (  Sasinipa  )  แปลว่า  เสมอด้วยจันทร์

ดุจนิภา  (  Dujnipa  )  แปลว่า  เสมอเหมือน

ทิพนิภา  (  Tipnipa  )  แปลว่า  เสมอสวรรค์  ,  เสมอวัน…

ชื่อที่มีคำว่า กันยา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า    กันยา  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้   อาทิเช่น

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม  ,  สาวน้อย

กันยารัตน์  (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาพัชร์  (  Kanyapach  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยาภรณ์  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนางงาม

กันยาพร  (  Kanyaporn  )  แปลว่า  นางงามนำสุขมาให้

กันยาวดี  (  Kanyawadee  )  แปลว่า  นางงาม

กันยาวลี  (  Kanyawalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม

กันยามณี  (  Kanyamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยากุล   (  Kanyakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนางงาม

ชุติกันยา   (  Chutikanta  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ดุจกันยา  (  Dujkanya  )  แปลว่า  เหมือนนางงาม

กันยาทิพ  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )  แปลว่า  นางงามสวรรค์

กันยาทิพย์  (  Kanyatip  ,  Kanyathip  )    แปลว่า  นางงามเป็นของเทวดา

ขวัญกันยา  (  Khwankanya  )  แปลว่า    ผู้มีความเจริญ  ,  ผู้มีความดี

กันยาณัฐ  (  Kanyanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชณ์

กันยาณัฏฐ์  (  Kanyanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

กันยานาถ  (  Kanyanath  )  แปลว่า  นางงามผู้เป็นที่พึ่ง

กันยาพรรณ  (  …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย พ หรือ ภ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  พ  หรือ  ภ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด

พจีนุช  (  Pajeenuch  )  แปลว่า  ถ้อยคำน้อง

พจนารถ  (  Potjanath  )  แปลว่า  เนื้อความของคำพูด

พาณิชยา  (  Panitchaya  )  แปลว่า  การค้าขาย

พนาลี  (  Panalee  )  แปลว่า  แนวป่า

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  งามผุดผ่อง

พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด

พิกุล  (  Pikul  )  แปลว่า  ต้นดอกพิกุล  ,  ดอกพิกุล

พิกุลทอง  (  Pikultong  )  แปลว่า  ดอกพิกุลทองคำ

พิจิตรา  (  Pijittra  )  แปลว่า  งาม

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม

ภัทราภรณ์  (  Pattraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  รุ่งเรือง

ภัสสราภรณ์  (  Passaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พันธุ์  (  Pan  )  แปลว่า…

ชื่อเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร

รูปภาพ
หลายท่านมีชื่อที่  อาจจะเป็นชื่อจริง  หรือ  ชื่อเล่น  ทั้งชื่อผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย  เป็นภาษาอังกฤษ  และอยากทราบว่าชื่อของเรา

แปลว่าอะไร  มีดังนี้   อาทิเช่น

   ชื่อผู้หญิง  แปลว่า

ไวท์  (  White  )  แปลว่า  สีขาว

เรด  (  Red  )  แปลว่า  สีแดง

กรีน  (  Green  )  แปลว่า  สีเขียว

พิงค์  (  Pink  )  แปลว่า   สีชมพู

ไอซ์  (  Ice  )  แปลว่า  น้ำแข็ง

เบสท์  (  Best  )  แปลว่า  ดีที่สุด

เบล  (  Bell  )  แปลว่า  ระฆัง  ,  กระดิ่ง

บลู  (   Blue  )  แปลว่า  สีฟ้า

แคท  (  Cat  )  แปลว่า  แมว

แคร์  (  Care  )  แปลว่า  เอาใจใส่

เชอร์รี่  (  Cherry  )  แปลว่า  ลูกเชอร์รี่

คลีน  (  Clean  )  แปลว่า  สะอาด

ครีม  (  Cream  )  แปลว่า  ครีม

ดรีม  (  Dream  )  แปลว่า  ความฝัน   ,  ฝัน

   ชื่อผู้ชาย  แปลว่า

นิว  (  New  )  แปลว่า  ใหม่

แบงค์  (  Bank  )  แปลว่า  ธนาคาร

ฟิช   (  Fish  )  แปลว่า  ปลา

เบิร์ด  (  Bird  )  แปลว่า  นก

เบียร์  (  Beer  )  แปลว่า  เบียร์

ฮีโร่  (  Hero  )  แปลว่า  พระเอก

วิน  (  Win  )  แปลว่า  ชนะ

เฟรช   (  Fresh  )  แปลว่า  สดชื่น

ฟิล์ม  (  Film  )  แปลว่…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ฉ , ช

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ฉ , ช   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ฉลวย   (  Chaluoy  )  แปลว่า  สวย  ,  สลวย

ฉวี  (  Chawee  )  แปลว่า  ผิวกาย

ฉวีวรรณ   (  Chaweewan  )   แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

เฉลา  (  Chalao  ,  Chalou   )    แปลว่า  งาม  ,  เพราพริ้ง

เฉลียว  (  Chaliao  )   แปลว่า  คิดขึ้นได้

แฉล้ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  งดงาม

ไฉไล  (  Chailai  )  แปลว่า  งาม

โฉม  (  Chom  )  แปลว่า  รูปร่าง

โฉมฉาย   (  Chomchie  )  แปลว่า  รูปงามสดใส

โฉมเฉลา  (  Chomchalao  ,  Chomchalou  )  แปลว่า  รูปงาม

โฉมตรู  (  Chomtroo  )  แปลว่า  รูปงาม

โฉมยง  (  Chomyong  )  แปลว่า  รูปงามผึ่งผาย

โฉมศรี  (  Chomsri  )  แปลว่า  รูปงามสง่า

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูง

ชนิกาพร  (  Chanikaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้แม่

ชนิดาพร   (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ

ชนาภา  (  Chanapa  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำ

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  …

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย ญ , ย

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  ญ  หรือ  ย  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ  ผู้ชาย

ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาดามณี  (  Yadamanee  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาภรณ์  (  Yadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งนักปราชญ์

ญาดารัตน์  (  Yadarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ญาดาสินี  (  Yadasinee  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดานาฏ  (  Yadanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ญาดานาถ  (  Yadanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

ญาตา  (  Yata  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาณี  (  Yanee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาณีนุช  (  Yaneenuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

ญาณีรัตน์  (  Yaneerat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

ยลดา  (  Yonlada  )  แปลว่า  มองดู  ,  น่ามอง

ยลมณี  (  Yonmanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุพยง  (  Yubpayong  )  แปลว่า  หญิงสวย

ยุพเยาว์  (  Yubpayao  )  แปลว่า  นางงาม

ยุพเรศ  (  Yubpares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

ยุพดี  (  Yubpadee  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุพาพิน  (  Yupapin  )  แปลว่า  หญิงสาว

ยุวดี  …

ชื่อที่มีตัว ณ , น มีพยางค์เดียว

รูปภาพ
ชื่อที่มีตัว ณ หรือ น  มีพยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิง

นวล  (  Nuon  ,  Nuol  )  แปลว่า  ผิวผ่องเป็นยองใย

นัจ  (  Naj  ,  Nat  )  แปลว่า  การฟ้อนรำ

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นาฏย์  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  การฟ้อนรำ

นาถ  (  Nath  ,  Nat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

นิจ  (  Nit  ,  Nij  )  แปลว่า  เสมอ

เนตร  (  Net  )  แปลว่า  ผู้นำทาง  ,  ดวงตา

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง

เนย  (  Neui  )  แปลว่า  น้ำมันที่เคี่ยวจากน้ำนมสัตว์มีทั้งข้นและแข็ง

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความรื่นเริง  ,  ความยินดี

นบ  (  Nop  )  แปลว่า  นอบน้อม

นพ  (  Nop  )  แปลว่า  เก้า  ,  ใหม่

นาค  (  Nak  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐ

นาก  (  Nak  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่ง

นาท  (  Nat  )  แปลว่า  เสียงบีนลือ   ,  ความนับถือ

นิตย์  (  Nit…

การตั้งชื่อตามวันเกิด 2

รูปภาพ
การตั้งชื่อตามวันเกิด 2  สำหรับคุณที่เกิดวัน  พฤหัส ถึง วันเสาร์

ถ้าคุณอยากทราบว่าในชื่อของคุณ หรือ ของสมาชิกในครอบครัว

มีอะไรบ้าง  คุณสามารถแก้ไขชื่อของคุณและของผู้อื่นได้

โดยไม่ตั้งชื่อให้ติดสิ่งที่ไม่ดี  ส่วนตัวอื่นๆก็เลือกตามใจชอบว่าคุณ

ต้องการอะไรบ้าง

     เกิดวันเสาร์  

บริวาร  คือ  ด ต ถ ท ธ น

อายุ  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                                    

เดช  คือ  ย ร ล ว                                                    

ศรี  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ

มูละ  คือ  สระ                                                        

อุตสาหะ  คือ  ก ข ค ฆ ง                                        

มนตรี  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ                                        

กาลกิณี  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                                    

     เกิดวันพฤหัสฯ                                                            

บริวาร  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                                  

อายุ  คือ  ย ร ล ว  

เดช  คือ  ษ ศ ส ห ฬ อ ฮ  

ศรี  คือ  สระ��������������������������������������������������������������������…

ตั้งชื่อตามวันเกิด 1

รูปภาพ
การตั้งชื่อตามวันเกิด  บางท่านอาจหลีกเลี่ยงตัวกาลกิณีในแต่ละวัน

เกิด   บางท่านอาจต้องการให้ในชื่อตนมีความเป็น  เดช  ศรี  หรือ อื่นๆ

สุดแต่ใจปรารถนา

   ในชื่อแต่ละวันจะมี

บริวาร   แปลว่า  ผู้คนแวดล้อม

อายุ  แปลว่า  เวลาที่ดำรงชีวิตอยู่

เดช  แปลว่า  ชื่อเสียง  ,  ความสุกใส  ,  ฮำนาจ

ศรี  แปลว่า  ความน่ารัก  ,  ความเจริญ

มูละ  แปลว่า   ทุนทรัพย์

อุตสาหะ  แปลว่า  ความขยัน  ,  ความมั่นใจ

มนตรี  แปลว่า  ที่ปรึกษา

กาลกิณี  แปลว่า  เสนียด  ,  ความไม่ดี  ,  โชคร้าย

    เกิดวันอาทิตย์                                                   เกิดวันจันทร์

บริวาร  คือ  สระ                                            บริวาร  คือ  ก ข ค ฆ ง

อายุ  คือ  ก ข ค ฆ ง                                     อายุ  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ

เดช  คือ  จ ฉ ช ซ ฌ ญ                                เดช  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ศรี  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ                                 ศรี  คือ  ด ต ถ ท ธ น

มูละ  คือ  ด ต ถ ท ธ น                                 มูละ  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อุตสาหะ  คือ  บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม                  อุ…

ชื่อที่มีตัว บ , ป พยางค์เดียว

รูปภาพ
ชื่อที่มีตัว  บ หรือ ป  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

บาง  (  Bang  )  แปลว่า  ไม่หนา

บาย  (  Bie  )  แปลว่า  ข้าว

บุษย์  (  Bus  ,  But  )  แปลว่า  พลอยสีขาว  ,  บัว

โบ  (  Boe  )  แปลว่า  ผ้าที่ผูกเป็นรูปหูกระต่าย

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งเกิดในน้ำ

ปราง  (  Prang  )  แปลว่า  แก้ม  ,  มะปราง

ปัทม์  (  Pat  )  แปลว่า  บัวหลวง

ปิ่น  (  Pin  )  แปลว่า  เครื่องประดับสำหรับปักผม

โปรย  (  Proei  )  แปลว่า  หว่าน  ,  หยาดเม็ดลงมา

ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  สัตว์น้ำที่หายใจด้วยเหงือก

ปู  (  Poo  )  แปลว่า  สัตว์ชนิดหนึ่งมีกระดองและก้าม

  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี

บูรณ์  (  Boon  )  แปลว่า  เต็ม

เบียร์  (  Beer  )  แปลว่า  น้ำเมาชนิดหนึ่ง

ปรางค์  (  Prang  )  แปลว่า  สถูปที่มียอดสูง

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

ปราน  (  Pran  )  แปลว่า  วงศ์

ปรีดิ์  (  Pree  )  แปลว่า  การปลื้มใจ

ปลื้ม  (  Pluem  )  แปลว่า  ชื่นใจ  ,  ยินดี

ปอย  (  Poy  )  แปลว่า  กระจุก

 ป้อง   (  Po…

ชื่อที่มี ร , ล พยางค์เดียว

รูปภาพ
ชื่อที่มี  ตัว  ร  หรือ  ล  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย    ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

รจน์   (  Ros  ,  Roj  )  แปลว่า  งาม

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ของมีค่า

เรข  (  Rekh )  แปลว่า   งาม

รุ้ง  (  Rung  )  แปลว่า  ละอองน้ำที่ต้องแสงอาทิตย์ส่องเป็ยสายแลเห็นได้ติดขอบฟ้ามีเจ็ดสี

ลักขณ์  (  Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ

ลัคน์  (  Lak  )  แปลว่า  เวลาอันเป็นมงคล

  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น  

รง  (  Rong  )  แปลว่า  ยางไม้พวกหนึ่ง

รงค์  (  Rong  )  แปลว่า  สี  ,  ความรัก

รณ  (  Ron  )  แปลว่า  เสียงดัง  ,  สงคราม

รักษ์  (  Rak  )  แปลว่า  ดูแล  ,   ป้องกัน

รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น  ,  บ้านเมือง

รัตติ์  (  Rat  )  แปลว่า  กลางคืน

โรจน์  (  Rot  ,  Roj  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

รุจ  (  Ruj  ,  Rut  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

เรือง  (  Ruang  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส

รุ่ง  (  Rung  )  แปลว่า  สว่าง  ,  สุกใส

รอน  (  Rorn  )  แปลว่า  แยกออกไป  ,  ทอน  ,  ตัด

ลักษณ์  (  Lak  )  แปลว่า  เครื่องแสดง

เลิศ  (  Lers  )  แปลว่า  ดียิ่ง

ล้อม …

ชื่อที่มีตัว ท หรือ ธ พยางค์เดียว

รูปภาพ
ชื่อที่มีตัว  ท  หรือ  ธ  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย
 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิพ   (  Tip  ,  Thip   )  แปลว่า  สวรรค์  ,  วัน

ทิพย์  (  Tip  ,  Thip  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

ทิม  (  Tim  )  แปลว่า  ห้องแถวสำหรับพัและไว้ของในพระราชวัง

ธาร  (  Tan  )  แปลว่า  ลำน้ำ

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ทรง  (  Song  )  แปลว่า  รูปร่าง  ,  มี

ทรวง  (  Suong  )  แปลว่า  อก

ทรัพย์  (  Sap  )  แปลว่า  วัตถุมีค่า

ทศ  (  Tos  )  แปลว่า  สิบ

ทัด  (  Tad  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เท่าเทียม

ทัน  (  Tan  )  แปลว่า  ถึง  ,  เทียม

ทัศ  (  Tas  )  แปลว่า  สิบ  ,  ครบ

ทัศน์  (  Tas  )  แปลว่า  ความเห็น  ,  สิ่งที่เห็น

ทิน  (  Tin  )  แปลว่า  วัน

ทิว  (  Tiw  ,  Tiv  )  แปลว่า  แถว  ,  แนว

ทีป  (  Teep   )  แปลว่า  แสงไฟ  ,  เกาะ

ทูน  (  Toon  )  แปลว่า  เอาของวางบนศีรษะ

ทูล  (  Tool  )  แปลว่า  บอก  ,  กล่าว

เทพ  (  Tep  )  แปลว่า  เทวดา

เทิด  (  Terd  )  แปลว่า  เชิด  ,  ชูไว้

เที่ยง  (  Tiang  )  แปลว่า  ตรง  ,  แน่นอน

เทียน  (  Tian  )  แปลว่า  เครื่องตามไฟที่ทำด้วยขี้ผึ้ง…

ชื่อที่มีตัว ฤ

รูปภาพ
ชื่อที่มีตัว ฤ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ฤทัย  (  Rutai  )  แปลว่า  ใจ

หฤทัย  (  Harutai  )  แปลว่า  ใจ

ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  )  แปลว่า  ดวงใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ฤดี  (  Rudee  )  แปลว่า  ความยินดี

ดวงฤดี  (  Duongrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

ขวัญฤดี  (  Khwanrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งใจ

ขวัญหฤทัย  (  Khwanharutai  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญแห่งใจ

ฤทัยลดา  (  Rutailada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

โศภิตฤทัย  (  Sopitrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม

โสภิตฤทัย  (  Sopitrutai  )  แปลว่า  ผู้มีใจงาม

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ฤทธิ์  (  Rit  )  แปลว่า   อำนาจ

ศิรฤทธิ์  (  Sirarit  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจที่สุด

ศิริฤทธิ์  (  Siririt  )   แปลว่า  ผู้มีความสง่าและมีอำนาจ

สุรฤทธิ์  (  Surarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

ณัฐฤทธิ์  (  Nattarit  )  แปลว่า  อำนาจแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐฤทธิ์  (  Nattarit …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า ภาณุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  ภาณุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ภาณุมาศ  (  Panumas  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ภาณุรัตน์  (  Panurat  )  แปลว่า  พระอาทิตย์  ,  แสงเพชร

ภาณุมณี   (  Panumanee  )  แปลว่า  พระอาทิตย์  ,  แสงเพชร

ภาณุภรณ์  (  Panuporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอาทิตย์

  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

ภาณุ   (  Panu  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  พระอาทิตย์

ภาณุภาพ  (  Panupap  )  แปลว่า  รูปพระอาทิตย์

ภาณุกุล  (  Panukul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาณุพงศ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาณุพงษ์  (  Panupong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาณุพันธุ์  (  Panupan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีแสงสว่าง

ภาณุภาคย์  (  Panupak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีมีแสงสว่าง

ภาณุภัค  (  Panupak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีมีแสงสว่าง

ภาณุภัทร์  (  Panupat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักมีแสงสว่าง

ภาณุพัฒน์  (  Panupat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความเจริญ

ภาณุวัฒน์  (  Panuwat  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างแห่งความเจริญ

ภาณุกานต์  (  Panukan  )  แปลว่า  แสงสว่า…