บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2018

ชื่อที่มีคำว่า นีย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า นีย์ หรือ ณีย์  และ นี หรือ ณี มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  วัยรุ่น  , สาว

ดารณี  (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  ชื่อดอกบัว

จันทนี  (  Jantanee  )  แปลว่า  ผู้ไล้ด้วยจุรณ์จันทน์  ,พระศิวะ

ปราณี  (  Pranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต

ปรานี  (  Pranee  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

สุปราณี  (  Supranee  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี

สุปรานี  (  Supranee  )  แปลว่า  เผื่อแผ่ดี

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีผิวขาว

สุธาสินี  (  Sutasinee  )  แปลว่า  เทวดาผู้หญิง  ,  ผู้กินอาหารทิพย์ 

สินีนาฏ  (  Sineenat  )  แปลว่า  นางงาม

สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

สกุนี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก 

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า  บัว  ,  หมู่ดอกบัว

ศันสนีย์  (  Sansanee  )  แปลว่า  พึงชม 

เสาวนีย์  (  Souwanee  )  แปลว่า  คำอวยพร

สุนีย์  (  Sunee  )  แปลว่า  นางงาม 

สุวนีย์  (  Suwanee  )  แปลว่า  นางงาม

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปล…

ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า สัน

รูปภาพ
ชื่อที่อ่านออกเสียงว่า  สัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง อาทิเช่น 

ศันสนีย์  (  Sansanee  )    แปลว่า  พึงชม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สัน  (  San  )  แปลว่า  สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว 

สันต์  (  San  )  แปลว่า  เงียบ  ,  สงบ  ,  สงัด 

สันติ  (  Santi  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันติภาพ  (  Santipap  )  แปลว่า  ความสงบ 

สันตืสุข  (  Santisukh  )  แปลว่า  สงบสบาย

สันทัด  (  Santad  )  แปลว่า  รูปร่างปานกลาง  ,  ชำนาญ  ,  แม่นยำ

สุขสันต์  (  Sukhsan  )  แปลว่า  ความสำราญ  ,  ความสนุก 

สรร  (  San  )  แปลว่า  เลือก  , คัด 

เสกสรร  (  Seksan  )  แปลว่า  เลือกทำหรือพูดเอาเอง

พงศ์สรร  (  Pongsan  )  แปลว่า  เลือกเชื้อสาย , คัดเชื้อสาย

พงษ์สรร  (  Pongsan  )  แปลว่า  เลือกเชื้อสาย ,  คัดเชื้อสาย

สรรค์  (  San  )  แปลว่า  สร้าง 

พงศ์สรรค์  (  Pongsan  )  แปลว่า  สร้างเชื้อสาย

พงษ์สรรค์  (  Pongsan  )  แปลว่า  สร้างเชื้อสาย

สังสรรค์  (  Sangsan  )  แปลว่า  การคบค้า  ,  วิสาสะ  ,  การรวมกัน

สัญญา  (  Sanya  )  แปลว่า  ความตกลง  ,  ความระลึกได้

สัณห์  (  San  …

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย 2

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู่ชาย  ที่เขียนคล้ายกัน และมีความหมาย หรือ

 คำแปลที่เหมือนกัน  เช่น 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ผาณิตา  (  Phanitta  )  แปลว่า  น้ำอ้อย , น้ำตาล

พนิชา  (  Panitcha  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย 

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้ 

มโนชา  (  Manocha  )  แปลว่า  ความรัก

มโนชญา  (  Manochaya  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม 

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  พระจันทร์ 

สุนันทา  (  Sunanta  )  แปลว่า  เป็นที่น่ายินดี 

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง 

สุพรรณี  (  Supannee  )  แปลว่า  ทองคำ 

สุวรรณี  (  Suwannee  )  แปลว่า  ทองคำ 

อมรา  (  Amara , Ammara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ไม่ตาย  ,  ยั่งยืน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ผาณิต  (  Phanit  )  แปลว่า  น้ำอ้อย , น้ำตาล 

พนิช  (  Panich  )  แปลว่า  ผู้ค้าขาย 

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้ 

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก 

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  เป็นที่พอใจ  ,  งาม

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว 

ศศิน  (  Sasin  )  แปลว่า  พระจันทร์ 

สุนันท์  (  Sunan …

ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ที่เขียนต่างกันนิดหน่อยแต่มีความหมาย

หรือ มีคำแปลเหมือนกัน เช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กฤตยา  (  Krittaya  )  แปลว่า  เกียรติ

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

คณิตา  (  Kanitta  )  แปลว่า  การคำนวณ 

จันทรา  (  Jantra  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

จันทนา  (  Jantana  )  แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม

จิตรา  (  Jittra  )  แปลว่า  งดงาม 

ดนุชา  (  Danucha  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  เด็กหญิงรุ่น , สาว

ทวิชา  (  Tawicha  )  แปลว่า  นก 

ทัศนา  (  Tassana  )  แปลว่า  สิ่งที่เห็น  ,  ความเห็น

ทิวา  (  Tiwa  )  แปลว่า  วัน 

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  เที่ยง  , เสมอ  ,  ยั่งยืน 

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  เกียรติ

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

คณิต  (  Kanit  )  แปลว่า  การคำนวณ

จันทร์  (  Jan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

จันทน์  (  Jan  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้หอม 

จิตร์  (  Jit…

ชื่อที่มีคำว่าวิภา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า วิภา  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น

วิภา  (  Wipa  , Vipa  )  แปลว่า  ความงดงาม ,  แสงสว่าง 

วิภาดา  (  Wipada  ,  Vipada  )  แปลว่า  สว่าง 

วิภาสินี  (  Wipasinee  ,  Vipasinee  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม

วิภาฉวี  (  Wipachawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงดงาม

วิภาลดา  (  Wipalada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงดงาม

วิภารัตน์  (  Wiparat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

วิภาพัชร์  (  Wipapach  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

วิภามณี  (  Wipamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

วิภากานต์  (  Wipakan  )  แปลว่า  ผู้ความงดงามอันเป็นที่รัก

วิภาเดือน  (  Wipaduan  )  แปลว่า  แสงจันทร์สว่าง

วิภาดาว  (  Wipadao  )  แปลว่า  ความสุกใสแห่งดวงดาว

วิภาพร  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้ 

วิภาภรณ์  (  Wipaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงามเป็นเครื่องประดับ

วิภานาฏ  (  Wipanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความงดงาม

วิภาทิพย์  (  Wipatip  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา

ทิพย์วิภา  (  Tipwipa  )  แปลว่า  ความงดงามเป็นของเทวดา

สิริวิภา  (  Siriwipa , Siri…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า สม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สมฤทัย  (  Somrutai  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจปรารถนา

สมหทัย  (  Somhatai  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจปรารถนา 

สมใจ  (  Somjai  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่ตั้งใจไว้

สมศรี  (  Somsri  )  แปลว่า  ผู้มีความงาม 

สมจิต  (  Somjit  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ 

สมจิตร  (  Somjit  )  แปลว่า  ผู้มีความงดงาม 

สมถวิล  (  Somthawin  )  แปลว่า  ได้ดังที่คิด

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

สมชาย  (  Somchie  )  แปลว่า  เหมาะแก่การเป็นลูกผู้ชาย

สมคิด  (  Somkit , Somkid   )  แปลว่า  ได้ดั่งที่คิด

สมศักดิ์  (  Somsak  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ

สมลักษณ์  (  Somlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สมรัก  (  Somrak  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่ตั้งใจ

สมรักษ์  (  Somrak  )  แปลว่า  เหมาะแก่การดูแล 

สมบัติ  (  Sombat  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน

สมชาต  (  Somchat  )  แปลว่า  เกิดเหมาะ

สมชาติ  (  Somchat  )  แปลว่า  เหมาะแก่ตระกลู

สมเจษฎ์  (  Somjes  )  แปลว่า  เหมาะแก่ผู้เป็นใหญ่

สมจินต์  (  Somjin  )  แปลว่า  ได้ดั่งคิด 

สมจิตต์  (  Somjit  )  แปลว่า  ได…