บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2017

ชื่อที่มีคำว่า เก

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  เก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

เกสร  (  Kesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ในดอกไม้ 

เกสรผกา  (  Kesornphaka  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้

ผกาเกสร  (  Phakakesorn  )  แปลว่า  ส่วนสืบพันธุ์ของดอกไม้ 

เกสรลดา  (  Kesornlada  )  แปลว่า  เครือเถาเกสร 

เกสรมณี  (  Kesornmanee  )  แปลว่า  เกสรเพชรพลอย

เกวลี  (  Kewalee  )  แปลว่า  ผู้ที่ศึกษาตลอด,  ผู้ที่สำเร็จ 

เกวลิน  (  Kewalin  )  แปลว่า  ผู้ที่สำเร็จ 

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผมงาม 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

เกยูร  (  Keyoon  )  แปลว่า  สายสร้อย  ,  กำไล 

พงศ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล 

พงษ์เกยูร  (  Pongkeyoon  )  แปลว่า  เชื้อสายกำไล 

เกยูรพัชร์  (  Keyoonpach  )  แปลว่า  สายสร้อยเพชร  ,  กำไลเพชร 

เกยูรภัทร์  (  Keyoonpat  )  แปลว่า  สายสร้อยงาม  ,  กำไลงาม 

เกยูรกานต์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยอันเป็นที่รัก 

เกยูรกาญจน์  (  Keyoonkan  )  แปลว่า  สายสร้อยทองคำ

ชื่อที่มีคำว่า มาตร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มาตร  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

มาตร  (  Mat  )  แปลว่า  ประมาณ  ,  การนับ  ,  แม้ว่า 

พรหมมาตร  (  Prommat  )  แปลว่า  แม้ว่าผู้สร้าง 

มาตรพงศ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย 

มาตรพงษ์  (  Matpong  )  แปลว่า  การนับเชื้อสาย 

พีรมาตร  (  Peeramat  )  แปลว่า  การนับผู้กล้า 

พุฒิมาตร  (  Puttimat  )  แปลว่า  การนับความเจริญ 

พิทยามาตร  (  Pittayamat  )  แปลว่า  การนับความรู้ 

มาตรพนัส  (  Matpanas  )  แปลว่า  การนับป่า 

ชนามาตร  (  Chanamat  )  แปลว่า  แม้ว่าคน 

คชามาตร  (  Kachamat  )  แปลว่า  แม้ว่าช้าง  ,  การนับช้าง 

พัชรมาตร  (  Patcharamat  )  แปลว่า  การนับเพชร 

วัฒนมาตร  (  Wattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ 

พัฒนมาตร  (  Pattanamat  )  แปลว่า  ประมาณความเจริญ 

ไกรมาตร  (  Kraimat  )  แปลว่า  แม้ว่ากล้า 

ณัฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์ 

ณัฏฐมาตร  (  Nattamat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์

ธีรมาตร  (  Teeramat  )  แปลว่า  ประมาณนักปราชญ์

ชื่อที่มีคำว่า มาศ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มาศ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า  ทองคำ  ,  ทอง 

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง 

วลัยมาศ  (  Walaimas  )  แปลว่า  กำไลทอง 

ประไพมาศ  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

ประภามาศ  (  Prapamas  )  แปลว่า  แสงทอง 

พิมลมาศ  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั้งทอง 

วิมลมาศ  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง 

ผกามาศ  (  Phakamas  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ 

ธนามาศ  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินทองคำ

อัญญามาศ  (  Anyamas  )  แปลว่า  ทองคำที่ต่างไป 

เพ็ญมาศ  (  Penmas  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยทอง 

นภามาศ  (  Napamas  )  แปลว่า  ฟ้าสีทอง 

นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอด้วยทองคำ 

ลดามาศ  (  Ladamas  )  แปลว่า  เครือเถาทอง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

พงศ์มาศ  (  Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

พงษ์มาศ  (   Pongmas  )  แปลว่า  เชื้อสายทอง 

ฤทธิมาศ  (  Rittimas  )  แปลว่า  อำนาจแห่งทองคำ

ชื่อที่มีคำว่า มาส

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  มาส  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

มาส  (  Mas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  เดือน  , พระจันทร์ 

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์ 

จิตรามาส  (  Jittramas  )  แปลว่า  งดงามดั่งดวงจันทร์ 

ทิชามาส  (  Tichamas  )  แปลว่า  นางงามดั่งจันทร์

ทิพามาส  (  Tipamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์ 

ทิวามาส  (  Tiwamas  )  แปลว่า  วันแห่งดวงจันทร์ 

ธนามาส  (  Tanamas  )  แปลว่า  ทรัพย์สินแห่งดวงจันทร์ 

ธัญญามาส  (  Tanyamas  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดั่งดวงจันทร์ 

ธิดามาส  (  Tidamas  )    แปลว่า  ลูกหญิงดวงจันทร์ 

นภามาส  (  Napamas  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอดวงจันทร์ 

นิศามาส  (  Nisamas  )  แปลว่า  ราตรีแห่งดวงจันทร์ 

ประกายมาส  (  Prakiemas  )  แปลว่า  แสงจันทร์ 

ประภามาส  (  Prapamas  ) แปลว่า   แสงสว่างแห่งดวงจันทร์ 

ประไพมาส  (  Prapaimas  )  แปลว่า  งามดั่งดวงจันทร์ 

วิมลมาส  (  Wimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  บริสุทธิ์ดั่งจันทร์ 

พิมลมาส  (  Pimolmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์ 

ลดามาส  …

ชื่อที่มีคำว่า อัญ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

อัญญา  (  An-ya  )  แปลว่า  อื่น  ,  ต่างไป  ,  แปลกไป 

อัญญาณี  (  Anyanee  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง

อัญญานุช  (  Anyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้ต่างไป

อัญสินี  (  Anyasinee  )  แปลว่า  นางผู้ต่างไป 

อัญนาฏ  (  Anyanat  )  แปลว่า  นางผู้ต่างไป

อัญมณี  (  Anyamanee  )  แปลว่า  ของมีค่าอื่นๆ

อัญรัตน์  (  Anyarat  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ต่างไป

อัญพัชร์  (  Anyapach  )  แปลว่า  เพชรพลอยที่ต่างไป 

อัญพิชญ์  (  Anyapich  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ต่างไป

อัญชลี   (  Anchalee  )  แปลว่า  การไหว้

อัญชุลี  (  Anchulee  )  แปลว่า  การไหว้

อัญชัน  (  Anchan  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

อัญญะ  (  An-ya  )  แปลว่า  อื่น , ต่างไป , แปลกไป 

อัญพงศ์  (  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้แตกต่าง 

อัญพงษ์(  Anyapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้แตกต่าง 

อัญฤทธิ์  (  Anyarit  )  แปลว่า  อำนาจที่แตกต่าง 

อัญสิทธ์  (  Anyasit  )  แปลว่า  ผู้สำเร็จที่ต่างไป

อัญสิทธิ์  (  Anyasit  )  แปลว่า  อำนาจอันช…

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ศุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ศุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชือผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศุลีพร  (  Suleeporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร 

ศุลีรัตน์  (  Suleerat  )  แปลว่า  แก้วพระอิศวร 

ศุลีภรณ์  (  Suleeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร 

ศุลีทิพย์  (  Suleetip  )  แปลว่า  พระอิศวร

ศุภางค์  (  Supark  ,  Supak  )  มีรูปงาม 

ศุลดา  (  Sulada  )  แปลว่า  เครือเถางาม 

ศุทิชา  (  Suticha  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้งดี

ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  สดใส  ,  บริสุทธิ์  ,  ส่องแสง  ,  ขาว 

ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  วันคืนเดือนปี

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศุกล  (  Sukol  )  แปลว่า  สุกใส  ,  สว่าง  ,  ขาว 

ศุรัตน์  (  Surat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

ศุพัชร์  (  Supach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะแห่งความดีงาม 

ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ 

ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งความเจริญ 

ศุภณัฐ  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศุภณัฏฐ์  (  Supanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ 

ศุภรัฐ…

ชื่อผู้ชายทำให้เป็นชื่อผู้หญิง

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายสามารถทำให้เป็นชื่อผู้หญิงได้  ท่านที่เป็นพ่อ  หรือ  มีลูก

ชาย และหญิง  อาจจะตั้งชื่อลูกให้คล้ายชื่อพ่อ  หรือ  อยากจะตั้ง

ชื่อลูกผู้ชายและลูกผู้หญิงให้คล้ายๆกัน  ได้ดังนี้ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กนิษฐ์  (  Kanit  ,  Kanis  )  แปลว่า  น้อง 

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิษฐ์  (  Khanit  ,  Khanis  )  แปลว่า  น้อง 

กมล  (  Kamol  ,  Kamon  )  แปลว่า  หัวใจ  ,  ดอกบัว 

กานต์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ณัฐ  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

สิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า  ,  รวม  ,  ผสม 

ศิริ  (  Siri  )  แปลว่า  มิ่งขวัญ  ,  ความงาม  ,  ความสง่า 

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร 

พิชญ์  (  Pich  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้ 

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย  ,  ประเสริฐ 

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา 

บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นบัณฑิต  ,  ความรอบรู้ 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  เทวดา  ,  ยั่งยืน 

อาทิตย์  (  Atit  )  แปลว่า  ดวงตะวั…

ชื่อที่มีคำว่า น้ำ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า น้ำ  หรือ แปลว่า น้ำ มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย 

ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

น้ำทิพย์  (  Namtip  , Namthip  )  แปลว่า  น้ำอมฤต  ,  น้ำวิเศษ

น้ำฝน  (  Namfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากฟ้า

น้ำหวาน  (  Namwan  )  แปลว่า  น้ำที่รสหวาน  ที่ได้จากน้ำตาล

น้ำผึ้ง  (  Namphung  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากรังผึ้ง

น้ำตาล  (  Namtan  , Namtal  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากน้ำตาลโตนด

น้ำเพชร  (  Nampech  ) แปลว่า  เพชรที่มีน้ำงามแวววาว 

ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Tanthip  )  แปลว่า  ลำน้ำเป็นของเทวดา 

สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  สายน้ำ 

สายชล  (  Siechol  )  แปลว่า  สายน้ำ 

สายฝน  (  Siefon  )  แปลว่า  ฝนที่ตกลงมาสามารถมองเห็นได้ เป็นเส้นยาวๆ 

ธารลดา  (  Tanlada  )  แปลว่า  เครือเถาน้ำ 

ทิพย์ธารา  (  Tiptara , Thiptara   )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา 

ทิพธารา  (  Tiptara  ,Thiptara  )  แปลว่า  สายน้ำสวรรค์ 

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  แม่น้ำ 

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  บ่อน้ำ  ,  สระ  ,  ปลา 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )  แปลว่า  ของเหลวใส…