บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2014

อัครแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า   อัคร  หรือ  อัครา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ

ผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อัครสืนี  (  Akkarasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง

อัครนาฏ  (  Akkaranat  )  แปลว่า  ยอดหญิง

อัครวดี  (  Akkarawadee  )  แปลว่า  ผู้เลิศ

อัครวลี  (  Akkarawalee  )  แปลว่า  เชื้อสายเลิศ

อัคราภรณ์  (  Akkaraporn  )  แปลว่า  ยอดเครื่องประดับ

อัคราพรรณ  (  Akkarapan  )   แปลว่า   งามที่สุด

อัคราวรรณ  (  Akkarawan  )  แปลว่า  งามที่สุด

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อัคร ( Akkara )  แปลว่า  ยอด   ที่สุด   เด่น   เยี่ยม เลิศ

อัครา ( Akkara )   แปลว่า   ยอด   ที่สุด   เด่น   เยี่ยม    เลิศ

อัครกุล ( Akkarakul , Akkarakun )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ

อัครพงศ์ ( Akkarapong )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ

อัครพงษ์ (Akkarapong )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเลิศ

อัครกานต์  ( Akkarakan )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

อัครกาญจน์ ( Akkarakan )  แปลว่า  ทองที่ดีที่สุด

อัครยศ (Akkarayos )  แปลว่า  ผู้มีความดีเลิศ

อัครพัฒน์ (Akkarapat )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

อัครวัฒน์ ( Akkarawat, A…

จงกลแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  บัว   มีอยู่หลายคำ  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จงกลนี  ( Jongkonnee , Jongkolnee )  แปลว่า  บัว

นิโลบล  ( Nilobon , Nilobol )  แปลว่า  บัวขาบ

นลิน  ( Nalin )  แปลว่า   ดอกบัว

นลินี  ( Nalinee )   แปลว่า  หมู่ดอกบัว

นิลุบล  ( Nilubon , Nilubol )   แปลว่า   บัวขาบ

บงกช  ( Bongkoch )  แปลว่า  บัว

ปทุม ( Patum )   แปลว่า   บัว    บัวหลวง

ปทุมมาศ ( Patummas )   แปลว่า  บัวทอง

ปทุมรัตน์  ( Patumrat )  แปลง่า  บัวแก้ว

ปัทมา  ( Pattama )   แปลว่า  บัวหลวง

ชลาลัย  ( Chalalai )   แปลว่า   ทะเล ,  แม่น้ำ

ชลาศัย  ( Chalasai )   แปลว่า  สระ ,  ทะเล  ,  ปลา

สโรชา  (  Sarocha  )  แปลว่า  บัว
  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จงกล  ( Jongkon, Jongkol )  แปลว่า   บัว

กมล  (Kamon ,Kamol )   แปลว่า  บัว

โกมล  ( Komon ,Komol )   แปลว่า  ดอกบัว

โกมุท ( Komut )   แปลว่า  บัวแดง

โกเมศ ( Komes , Komet )   แปลว่า  ดอกบัว    บัว

ปัทม์  ( Pat )   แปลว่า  บัวหลวง

สาโรช  ( Saroch )  แปลว่า  บัว

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งเกิดในน้ำมีหลายชนิด

อรรณพ ( Annop )  แป…

เสน่ห์สะกดอย่างไร

รูปภาพ
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ผ่องใส ( Phongsai )  แปลว่า   สุกใส  , บริสุทธิ์

ผ่องแผ้ว ( Phongphaeo )  แปลว่า   สะอาด   , หมดจด  ,  สบายใจ

แพร ( Prae )   แปลว่า   ผ้าไหม

แพรว ( Praeo )   แปลว่า    แวววาว

แพรวพรรณ ( Praeopan )   แปลว่า  แสงแวววาว

ไพวรรณ  ( Paiwan , Paivan )    แปลว่า   สีต่างๆ  ,  ต่างสี

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า    งาม

เมขลา ( Mekkhala )   แปลว่า   ชื่อเทพธิดาประจำสมุทร

แหวน ( Waen , Vawn )   แปลว่า   เครื่องประดับสำหรับสวมนิ้วมีลักษณะเป็นวงกลม

สร้อย ( Soy )   แปลว่า   เครื่องประดับที่ทำเป็นสายๆ

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

เสน่ห์ ( Sane ,Sanay)  แปลว่า   ลักษณะที่ชวนให้รัก   

เสนา ( Sena, Senar )  แปลว่า  กองทหาร  ,  ตรวจสอบที่นา

เสนาะ ( Sanor , Sanoh )  แปลว่า  น่าฟัง  ,  เพราะ

เสมา  ( Sema )  แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ,   หญ้า

ตฤณ ( Trin )   แปลว่า   หญ้า

ติณ ( Tin )   แปลว่า  หญ้า

ผ่อง ( Phong )  แปลว่า   หมดจด ,  สุกใส

เพทาย ( Petie )  แปลว่า  พลอยสีแดงสลัวๆ

ไพฑูรย์ ( Paitoon )   แปลว่า   เ…

นงแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  ผู้หญิง  หรือ นาง  (  นาง  ไม่ได้ หมายความ ถึง

ผู้หญิงที่ทำการสมรสแล้ว  )

     ชื่อผู้หญิงมีดังนี้   อาทิเช่น

นง ( Nong  )  แปลว่า   ผู้หญิง   ,  นาง

นงนุช ( Nongnuch)   แปลว่า  นางน้อง ,  น้องผู้หญิง

นงราม ( Nongram )  แปลว่า  นางงาม

นงเยาว์ (Nongyao, Nongyou )  แปลว่า  วัยรุ่น  ,  หญิงสาว

นงลักษณ์ ( Nonglak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นาฏ ( Nat )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วไป   ,  ผู้ฟ้อนรำ  

นงนาฏ ( Nongnat )  แปลว่า  ผู้หญิง  

นงสุดา ( Nongsuda )  แปลว่า  ผู้หญิง

สุดา (Suda )  แปลว่า  นาง  ,   ผู้หญิงทั่วไป

สุดานาฏ ( Sudanat )  แปลว่า  ผู้หญิง

สุดาลักษณ์ ( Sudalak )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ขวัญสุดา ( Khwansuda )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญ

ขวัญตา ( Khwanta )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

นรี ( Naree )  แปลว่า  นาง    ผู้หญิง

นรีลักษณ์  ( Nareelak )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นวลสุดา ( Nuonsuda , Nuolsuda )   แปลว่า  ผู้มีผิวผ่องเป็นใย  ,   ผู้ผุดผ่อง

ยุวดี ( Yuvadee , Yuwadee )  แปลว่า   หญิงรุ่น   ,  หญิงสาว

เยาว์  ( You , Yao )   แปลว่า  รุ่น  ,  สาว  ,   อ่อน

เยาวลักษณ์ ( Yo…