บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2013

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

รูปภาพ
ชื่อที่แปลเกี่ยวกับอัญมณี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

อัญมณี (  Anyamanee  )    แปลว่า   ของมีค่าอื่นๆ

มณี   (  Manee  ) แปลว่า  แก้วหินมีค่า ,  เพชรพลอย

พัชรา (  Patchara  )   แปลว่า   เพชร

พัชราภรณ์   (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

อัญพัชร์ (  Anyapach  ,  Anyapat  )  แปลว่า  เพชรที่ต่างออกไป  ,  เพชรน้ำงาม

เพชรา  (  Petchara  )    แปลว่า  เพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชราพร  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

บุษราคัม   (  Bussakam  )   แปลว่า   พลอยสีเหลือง ,  บุษย์น้ำทอง

กาญจนา  (  Kanjana  )   แปลว่า   ทองคำ

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทอง

กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองนำสุขมาให้

วัชราภรณ์  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

วัชราพร  (  Watcharaporn  )  แปลว่า  พรนำสุขมาให้

วัชรี (  Watcharee  )   แปลว่า  เพชร

วัชรีภรณ์  (  Watcharee  )   แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

วัชรีพร  …

ชื่อที่แปลว่านก

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับนก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ศกุนี  (  Sakunee  )    แปลว่า   นกตัวเมีย

สกุณา (  Sakuna  )  แปลว่า  นก

สกุณาภรณ์  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก

สกุณาพร  (  Sakunaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้

สกุณี   (  Sakunee  )    แปลว่า   นก

ศกุนตลา (  Sakuntala  )   แปลว่า   นกที่เลี้ยงไว้

มยุรา (  Mayura  )   แปลว่า  นกยูง

มยุราพร  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  นกยูงนำสุขมาให้

มยุราภรณ์  (  Mayuraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนกยูง

มยุรี   (  Mayuree  )   แปลว่า   นกยูงตัวเมีย

มยุเรศ  (  Mayures  )   แปลว่า  นกยูง

มยุราวลี   (  Mayurawalee  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนกยูง

สกุณาวลี  (  Sakunawalee  )   แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

ทวิชา  (  Tawicha  )   แปลว่า   นก

ทวิชาภรณ์  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก

ทวิชาพร  (  Tawichaporn  )  แปลว่า  นกนำสุขมาให้

ทวิชาวลี  (  Tawichawalee  )    แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายนก

มยุรกาญจน์ (  Mayurakan  )   แปลว่า  นกยูงทองคำ

มยุรพัชร์ (  Mayurapach  )   แปลว่า  นกยูง…

ชื่อที่แปลว่าดอกไม้ 2

รูปภาพ
ชื่อที่แปลเกี่ยวกับดอกไม้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กชกร  (  Kotchakorn  )  แปลว่า  ไหว้

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า   ไหว้

กมลทิพย์  (  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

พัชรกมล  (  Patcharakamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว

รัตนกมล  (  Rattanakamol  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ภัทรกมล  (  Pattarakamol  )  แปลว่า  บัวงาม

กรรณิกา   (  Kannika  )   แปลว่า   เครื่องประดับ  , ฝักบัว ,  ช่อฟ้า  ,ตุ้มหู  , ยอด

กรรณิการ์ (  Kannika  )    แปลว่า   พันธุ์ไม้ยืนต้น

กัณณิกา  (  Kanika  )    แปลว่า   กรรณิกา

จันทนา   (  Jantana  )   แปลว่า  ไม้พุ่มดอกหอม

จันทนาภรณ์  (  Jantanaporn  )  แปลว่า  มีดอกจันทนาเป็นเครื่องประดับ

จันทน์กะพ้อ (  Jankapor  )   แปลว่า   ไม้ต้นในตระกูลยางยูง  ดอกขาวๆหอม

ชงโค  (  Chongko  ,  Chongco  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ชมนาด   (  Chommanad  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ชมพู  (  Chompoo  )   แปลว่า   ไม้หว้า ,   สีแดงเจือขาว

ชมพู่  (  Chompoo  )   แปลว่า   ต้นไม้ชนิดหนึ่ง

นลิน  (  Nalin  )   แปลว่า   ดอกบัว

นลินี (  Nal…

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับน้ำ  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วารุณี  (  Warunee  )   แปลว่า   เหล้า  , เทวีแห่งเหล้า

วาปี  (  Wapee  )   แปลว่า   หนองน้ำ

ชลาลัย  (  Chalalai  )   แปลว่า   ทะเล ,  แม่น้ำ

ชลาศัย  (  Chalasai  )   แปลว่า  บ่อ ,  สระ  , ทะเล ,  ปลา

ผาณิต (  Phanit  )  แปลว่า   น้ำอ้อย ,  น้ำตาล

วรรษา   (  Vassa  )   แปลว่า   ฤดูฝน ,  ปี

สายธาร   (  Sietan  )  แปลว่า   สายน้ำ

สายชล  (  Siechol  )   แปลว่า   สายน้ำ ,  น้ำ

เนียร   (  Nian  )   แปลว่า   น้ำ

มธุรส  (  Matueos  )   แปลว่า   น้ำผึ้งรสหวาน  , น้ำอ้อย

สุธารส  (  Sutaros  )   แปลว่า   น้ำชา

น้ำฝน   (  Namfon  )    แปลว่า   ฝน

น้ำทิพย์    (  Namtip  ,  Namthip  )   แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา ,  น้ำวิเศษ

น้ำมนต์   (   Nammon )  แปลว่า   น้ำศักดิ์สิทธิ์

น้ำหวาน  (  Namwarn  )  แปลว่า   น้ำเชื่อม ,  น้ำตาล  , น้ำอ้อย  , น้ำผึ้งรวง

สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำดี   ,  น้ำสะอาด

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วารี    (  Waree  )   แปลว่า   น้ำ

ชล  (  Chol  )  แปลว่า   น้ำ   สายชล

ชล…