บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2017

ชื่อที่มีคำว่า Pra

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Pra  (  ปรา  ,  ประ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Pranee  (  ปราณี  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิต  

Supranee  (  สุปราณี  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตดี

Pranee  (  ปรานี  )  แปลว่า  เอ็นดู  ,  เผื่อแผ่

Supranee  (  สุปรานี  )  แปลว่า  ผู้น่าเอ็นดูดี

Prasie  (  ปราศรัย  )  แปลว่า  พูดทักทาย

Prang  (  ปราง  )  แปลว่า  แก้ม  ,  มะปราง

Prang  (  ปรางค์  )  แปลว่า  สถูปที่มียอดสูง

Pradtana  (  ปรารถนา  )  แปลว่า  ต้องการ  ,  อยากได้

Prakie  (  ประกาย  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป

Prakietip  (  ประกายทิพย์  )  แปลว่า  แสงกระจายเป็นของเทวดา

Pranot  (  ประณต  )  แปลว่า  ไหว้

Praneet  (  ประณีต  )  แปลว่า  ดียิ่ง  ,  ดี  ,  ละเอียด

Praduj  (  ประดุจ  )  แปลว่า  เหมือน

Prapai  (  ประไพ  )  แปลว่า  งาม

Prapaisri  (  ประไพศรี  )  แปลว่า  นางงาม

Prapassorn  (  ประภัสสร  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

Prapassara  (  ประภัสสรา  )  แปลว่า  แสงพราวๆ

Prapa   (  ประภา  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  แสง

Praparat  (  ประภารัตน์  )  แปลว่า  แสงเพชร

ชื่อที่มีคำว่า Pee

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Pee  (  พีร์  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Peeraya  (  พีรญา  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

Peerada  (  พีรดา  )   แปลว่า  ผู้กล้า

Peeranat  (  พีรนาฏ  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

Peeranuch  (  พีรนุช  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า

Peeranath  (  พีรนาถ  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่พึ่ง

Peeraporn  (  พีรภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งผู้กล้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Pee  (  พีร์  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ

Peerakan  (  พีรกานต์  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

Peerapong  (  พีรพงศ์  ,  พีรพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

Peeranat  (  พีรณัฐ  ,  พีรณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

Peerasak  (  พีรศักดิ์  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความสามารถ

Peerawut  (  พีรวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

Peerapat  (  พีรพัฒน์  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

Peerapat  (  พีรภัทร์  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่น่ารัก

Peerapach  (  พีรพัชร์  )  แปลว่า  เพชรแห่งผู้กล้า

Peerawat  (  พีรวัฒน์  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า

Peerayut  (  พีรยุทธ์  )…

ตั้งชื่อลูกสาวคล้ายชื่อพ่อ

รูปภาพ
ท่านที่อยากตั้งชื่อลูกสาวให้คล้ายกับชื่อของพ่อ   อาทิเช่น

พ่อชื่อว่า

กังวาน  (  Kangwan  )   ตั้งชื่อลูกว่า   กังสดาล  (  Kangsadan ,

Kangsadal  )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน

กานต์ (  Kan  )   ตั้งชื่อลูกว่า  กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า

ทองคำ  ,  ทอง

ขจร (  Khajorn  )   ตั้งชื่อลูกว่า  ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม

เจริญ  (  Jarern  )  ตั้งชื่อลูกว่า  จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

เฉลิม  ( Chalerm )  ตั้งชื่อลูกว่า  ฉวีวรรณ  ( Chaweewan ,  Chaveewan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวแห่งความงาม

ชาคริต   (  Chakrit  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ชลาธาร  (  Chalatan  )  แปลว่า    ลำธาร

ฐิติณัฐ  (  Titinat  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ธิติลดา  (  Titilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีปัญญา

นันทวุฒิ  (  Nantawut  )  ตั้งชื่อลูกว่า  นันท์ทิชา  (  Nanticha  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

นิธิ  (  Niti  )  ตั้งชื่อลูกว่า  นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

บัญชา  (  Bancha  )  ตั้งชื่อลูกว่า  บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ปกรณ์  (  Pakorn  ,  Pagorn  )  ตั้งชื่อลูกว่า  ประกายรั…

ชื่อที่มีคำว่า Som

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Som  (  สม  ,  ส้ม  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Som  (  ส้ม  )  แปลว่า  เปรี้ยว  ,  ต้นผลไม้มีหลายชนิด ผลมีรสเปรี้ยว

บ้าง หวานบ้าง  ผิวมีน้ากลิ่นฉุน

Somchou  (  ส้มเช้า  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นสลัดได แต่ไม่มีหนามใบ  มีรสเปรี้ยงในเวลาเช้า

Somlim  (  ส้มลิ้ม  )  แปลว่า  ต้นไม้ชนิดหนึ่งใช้ทำยา

Somjai  (  สมใจ  )  แปลว่า  ถูกใจ  ,  ได้ดั่งใจ

Somsri  (  สมศรี  )  แปลว่า  นางงาม

Somjintana  (  สมจินตนา  )  แปลว่า  ได้ดั่งที่คิดไว้

Somjit  (  สมจิตร์  )  แปลว่า  งดงามเหมือนกัน

Somjit  (  สมจิตต์  )  แปลว่า  ถูกใจ

Somjaree  (  สมจารี  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติอย่างสม่ำเสมอ

Bunsom  (  บุญสม  )  แปลว่า  ผู้มีความดีเสมอ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Som  (  สม  )  แปลว่า  เหมาะ  ,  พอดี  ,  เหมือนกัน  ,  ถูก  ,  เสมอ

Somya  ( สมญา  )  แปลว่า  ชื่อ

Somkid  (  สมคิด  )  แปลว่า  ได้ดั่งใจ

Somsak  (  สมศักดิ์  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสามารถ

Somyos  (  สมยศ  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความดี

Somkiat  (  สมเกียรติ  ,  สมเกียรติ์  )  แปล…

ชื่อที่มีคำว่า Tip

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Tip  หรือ  Thip  (  ทิพย์  ,  ทิพ  )  ในภาษาไทยแปล

แตกต่างจากคำว่า  Tip  ในภาษาอังกฤษ ที่แปลว่า  ยอด  ,  ปลาย ,

 เอียง  ,  ให้รางวัล

    ชื่อที่มีคำว่า  Tip  หรือ  Thip  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชายดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Tipsuda  (  ทิพย์สุดา  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

Tipsuda  (  ทิพสุดา  )  แปลว่า  นางสวรรค์

Tipphaka  (  ทิพผกา  )  แปลว่า  ดอกไม้สวรรค์

Tiplada  (  ทิพลดา  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์

Tipkana  (  ทิพกนา  )  แปลว่า  เด็กหญิงสวรรค์  ,  นางสวรรค์

Tipticha  (  ทิพทิชา  )  แปลว่า  นกสวรรค์

Namtip  ,  Narmtip  (  น้ำทิพย์  )  แปลว่า  น้ำเป็นของเทวดา  ,  น้ำวิเศษ

Tipapsorn  (  ทิพอัปสร  )  แปลว่า  นางฟ้า  ,  นางสวรรค์

Tiplada  (  ทิพย์ลดา  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

Ladatip  (  ลดาทิพย์  )  แปลว่า  เครือเถาเป็นของเทวดา

Ladatip  (  ลดาทิพ  )  แปลว่า  เครือเถาสวรรค์

Rutaitip  (  ฤทัยทิพย์  )  แปลว่า  ใจเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

Tip  ,  Thip  ( ทิพย์  )  แปลว่า  เป็นของเทวดา

Tip  ,  Thip  (  ทิพ  )  แปลว่า  สวรร…

ชื่อที่มีคำว่า Porn

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Porn  (  ภรณ์  ,  พร  ,  พอน  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Porn  ( ภรณ์  )  แปลว่า  อาภรณ์  ,  เครื่องประดับ

Porn  (  พร  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้  ,  ผลดี

Arporn  ( อาภรณ์  ) แปลว่า  เครื่องประดับ

Arpaporn  (  อาภาภรณ์ )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

Arpaporn  (  อาภาพร  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

Anyaporn  (  อัญญาภรณ์  )  แปลว่า  ผู้มีเครื่องประดับที่แตกต่าง

Pitchayaporn  (  พิชญาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

Pornpan  ( พรพรรณ )  แปลว่า  ผู้มีความงามนำสุขมาให้

Porntip  ,  Pornthip  (  ภรณ์ทิพย์  )  แปลว่า  เครื่องประดับเป็นของเทวดา

Porntip  ,  Pornthip  (  พรทิพย์  )  แปลว่า  เทวดานำสุขมาให้

Pornnapa  (  พรนภา  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Porn  (  พร  )  แปลว่า  สิ่งนำสุขมาให้  ,  ผลดี

Panaporn  ( พนาพร  )  แปลว่า  ป่านำสุขมาให้

Pitchayaporn  (  พิชญาพร  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

Witchayaporn  (  วิชญาพร  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

Pornpol  (  พรพล  )  …

ชื่อที่สะกดด้วย Oy

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย  Oy  (  ออย  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กลอย  (  Kloy ,  Gloy  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง  ,  ร่วม  ,

 คล้อย

กลอยใจ  (  Kloyjai  ,  Gloyjai  )  แปลว่า  ร่วมใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า  หินสีมีค่าใช้ทำเครื่องประดับ

พิมพ์พลอย  (  Pimploy  )  แปลว่า  รูปหินสีมีค่า

เพ็ญพลอย  (  Penploy  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอย

พลอยมณี  (  Ploymanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย

ชดช้อย  (  Chodchoy  )  แปลว่า  อ่อนช้อย

ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  หลบตาม้วนด้วยความอาย

ช้อย  (  Choy  )  แปลว่า  งอนขึ้น

ต้อยติ่ง  (  Toyting  )  ชื่อต้นไม้เล็กๆฝักมีเม็ดเล็กๆใช้ทำยาพอกแผล

น้อยหน่า  (  Noyna  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่งผลขุรขระเป็นปุ่มๆ

น้อยโหน่ง  (  Noynong  )  แปลว่า  ผลไม้ชนิดหนึ่งผิวเกลี้ยง  รูปและเนื้อใน เมล็ดเหมือนน้อยหน่า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คล้อย  (  Kloy  )  แปลว่า  เยื้องไป  ,  หย่อน  ,  ผ่อนตาม

ต้อย  (  Toy  )  แปลว่า  เตี้ย  ,  เล็ก  ,  น้อย

จ้อย  (  Joy  )  แปลว่า  เล็ก

น้อย  (  Noy  )   แปลว่…

ชื่อที่มีคำว่า Pong

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Pong    (  พงศ์  ,  พงษ์ ,  ปอง  ,ป้อง )  มีในชื่อผู้ชาย

 ดังนี้  อาทิเช่น

Pong  (  พงศ์  ,  พงษ์   )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,ตระกูล  ,  ลูกหลาน  ,

เทือกเถา  ,  เหล่ากอ

Pongkamol  (  พงศ์กมล  ,  พงษ์กมล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่ง

ใจ

Kamolpong  (  กมลพงศ์  ,  กมลพงษ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งใจ

Kanpong  (  กานต์พงศ์  ,  กานต์พงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นที่รัก

Pongpat  (  พงศ์พัฒน์  ,  พงษ์พัฒน์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

Pongpat  (  พงศ์ภัทร์  ,  พงษ์ภัทร์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

Pongpach  (  พงศ์พัชร์  ,  พงษ์พัชร์  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

Patpong  (  พัฒน์พงษ์  ,  พัฒน์พงศ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

Patpong  (  ภัทร์พงศ์  ,  ภัทร์พงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้น่ารัก

Tanapong  (  ธนพงศ์  , ธนาพงศ์  ,  ธนพงษ์  ,  ธนาพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน

Thanapong  (  ธนพงศ์  , ธนาพงศ์  , ธนพงษ์  , ธนาพงษ์ )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีทรัพย์สิน

Sompong  (  สมพงศ์  ,  สมพงษ์  )  แปลว่า  เหมาะแก่เชื้อสาย

Pong , Porng   (  ปอง …

ชื่อที่มีคำว่า Nisa

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Nisa  (  นิสา  ,  นิศา  )  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

Nisa  (  นิสา  ,  นิศา  )  แปลว่า  กลางคืน

Nisarat  (  นิสารัตน์  ,  นิศารัตน์  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี  คือ  ดวง

จันทร์

Nisamanee  (  นิสามณี  ,  นิศามณี  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

Nisakorn  (  นิสากร  ,  นิศากร  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

Nisagorn  (  นิสากร  ,  นิศากร  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

Nisakan  (  นิสากานต์  ,  นิศากานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี

Nisawadee  (   นิสาวดี  ,  นิศาวดี  )  แปลว่า  กลางคืน

Nisaratchanee  (  นิสารัชนี  ,  นิศารัชนี  )  แปลว่า  เวลาค่ำแห่งราตรี

Nisapat  (  นิสาภัทร์  ,  นิศาภัทร์  )  แปลว่า  ผู้น่ารักแห่งราตรี

Nisanat  (  นิสาณัฐ  ,  นิศาณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งราตรี

Nisakul  (  นิสากุล  ,  นิศากุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งราตรี

Nisatip  (  นิสาทิพย์  ,  นิศาทิพย์  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา

Nisathip  (  นิสาทิพย์  ,  นิศาทิพย์  )  แปลว่า  กลางคืนเป็นของเทวดา

Sirinisa  (  สิรินิสา  ,  ศิรินิสา  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำว่า อารยา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อารยา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ

อารยาณี  (  Arrayanee  )  แปลว่า  ผู้เจริญ

อารยาภรณ์  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมเป็นเครื่องประดับ

อารยาพร  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมนำสุขมาให้

อารยาพรรณ  (  Arrayapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อารยารัตน์  (  Arrayarat  )   แปลว่า  แก้วงาม

อารยาพัชร์  ( Arrayapach  )  แปลว่า  แก้วงาม

อารยามณี  (  Arrayamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อารยะ  (  Arraya  )  แปลว่า  ผู้มีธรรม  ,  งาม  ,  เจริญ

อารยพงศ์  (  Arrayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

อารยพงษ์  (  Arrayapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

อารยเทพ   (  Arrayatep  )  แปลว่า  งามดั่งเทพ

อารยคม  (  Arrayakom  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมเฉียบแหลม

อารยเดช  (  Arrayadech  )  แปลว่า  ผู้เจริญมีชื่อเสียง

อารยชัย  (  Arrayachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้มีธรรม

อารยพัฒน์  (  Arrayapat  )  แปลว่า  ผู้มีธรรมมีความเจริญ

อารยวัฒน์  ( Arrayawat  )…

ชื่อที่มีคำว่า Rat

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Rat  ไม่ได้อ่านว่า  แร็ท  ที่แปลว่า  หนู  แต่  Rat  ใน

ภาษาไทย  อ่านว่า  รัฐ  ,  รัตน์  ,  รัชฏ์  ,  รัชฎ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Rattana  (  รัตนา  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  ของมีค่า  ,  ประเสริฐ  ,

 แก้ว

Rattanaporn  (  รัตนาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันประเสริฐ  ,  เครื่อประดับเพชรพลอย

Ratchada  (  รัชฎา ,  รัชดา   )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน

Ratchata  (  รัชฏา  ,  รัชตา  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน

Ratchadaporn  (  รัชฎาภรณ์  ,  รัชดาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับเงิน

Sirirat  (  ศิริรัตน์  ,  สิริรัตน์  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

Sineerat  (  สินีรัตน์  )  แปลว่า  นางงามผู้ประเสริฐ

Sudarat  (  สุดารัตน์  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

Tidarat  ,  Thidarat  (  ธิดารัตน์  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

Ladarat  (  ลดารัตน์  )  แปลว่า  เครือเถาผู้ประเสริฐ

Phakarat  (  ผการัตน์  )  แปลว่า  ดอกไม้เป็นของมีค่า

Preeyarat  (  ปรียารัตน์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

Sureerat  (  สุรีย์รัตน์  )  แปลว่า  …

ชื่อที่มีคำว่า Nat

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำสะกดว่า  Nat   (  ณัฐ  ,  นัฐ  ,  นาฏ  , นาถ ,  นาท  )  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

 Nattaporn  ( ณัฐภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

 Nattida    ( ณัฐธิดา )   แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นนักปราชญ์

Nattaporn  (  ณัฏฐาภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

Nattapan  (  ณัฏฐพรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

Nattawan  (  ณัฏฐวรรณ  )  แปลว่า  ความงามแห่งนักปราชญ์

Natlada  (  ณัฐลดา  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์

Natsuda  (  ณัฐสุดา  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

Sirinatta  (  สิริณัฏฐา  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นมิ่งขวัญ

Sasinatta  (  ศศิณัฏฐา  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งจันทรา

Nat (  นาฏ  )  แปลว่า  ผู้หญิงทั่วๆไป

Nattaya  (  นาฏญา  ,  นาฏยา ,  นาตยา  )  แปลว่า  การแสดงละคร ,  การเต้นรำ

Nat  (  นาถ  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

Nath  (  นาถ  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่ง

Nattanat  (  ณัฐนาถ  ,  ณัฏฐนาถ  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

Nattanath  (  ณัฏฐนาถ  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Na…

ชื่อที่มีคำว่า ชาต

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ชาต  (  เกิด  )  หรือ  คำว่า  ชาติ  (  การเกิด  )

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุชาตา  ( Suchata  )  แปลว่า  ผู้เกิดดี

สุรชาตา  (  Surachata  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า

สิริชาตา  (  Sirichata  )  แปลว่า  เกิดความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชาต  (  Chat  )  แปลว่า  เกิด

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  การเกิด  ,  ตระกูล  ,  ประเทศ  ,  พวก  ,  หมู่

สุชาต  (  Suchat  )  แปลว่า  ผู้เกิดดี

สุชาติ ( Suchat  )  แปลว่า  ผู้มีการเกิดดี  ,  ผู้มีตระกูลดี

สุรชาต  (  Surachat  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า

สุรชาติ  (  Surachat  )  แปลว่า  การเกิดผู้กล้า

ธีรชาต  (  Teerachat  )  แปลว่า  เกิดนักปราชญ์

ธีรชาติ  (  Teerachat  )  แปลว่า  การเกิดนักปราชญ์

พีรชาต  (  Peerachat  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า

พีรชาติ  (  Peerachat  )  แปลว่า  การเกิดผู้กล้า

วีรชาต  (  Weerachat ,  Veerachat   )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า

วีรชาติ  (  Weerachat  ,  Veerachat  )  แปลว่า  การเกิดผู้กล้า

นวชาต  (  Nawachat  )  แปลว่า  เกิดใหม่

นวชาติ  (  Nawachat  )  แปลว่า  การ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า Ka

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Ka  (  กะ  ,  กา  ,  คะ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Kamitta  (  กนิษฐา  ,  กนิฎฐา  ,  กนิฏฐา  )  แปลว่า  น้อง

Kana  (  กนา  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  สาวน้อย  ,  ผู้หญิง

Katalee  (  กทลี  )  แปลว่า  กล้วย

Kamala  (  กมลา  )  แปลว่า  บัว  ,  นางงาม

Kasa  (  กาษา  ,  กาสา  )   แปลว่า  ผ้าชนิดหนึ่ง

Kasorn  (  กาสร  )  แปลว่า  ควาย

Kawaw ,  Kawou   (  กาเหว่า  )    แปลว่า  นกดุเหว่า

Karuna  (  การุณา  )  แปลว่า  การุญ

Karaked  (  การะเกด )  แปลว่า  ชื่อต้นการะเกด ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายดอกลำเจียก

Karabuning  (  การะบุหนิง  )  แปลว่า  ดอกแก้ว

Kanitta  (  คณิตา  )  แปลว่า  การนับ  ,  การคำนวณ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Kanit  (  กนิษฐ์  ,  กนิฎฐ์  ,  กนิฏฐ์  )  แปลว่า  น้อง

Kamol  (  กมล  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ  ,   หัวใจ

Kabin  (  กบินทร์  )  แปลว่า  ลิง

Kawee  ,  Kavee  )  แปลว่า  นักประพันธ์  ,  นักปราชญ์ในทางบทกลอน

Kasama  (  กษมา  )  แปลว่า  ความอดกลั้น

Kasana  (  กษณะ  )  แปลว่า  ครู่  ,  ครั้ง

Kan  (  ก…

ชื่อที่มีคำว่า รัฐ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  รัฐ  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

  รัฐ  (  Rat  )  แปลว่า  บ้านเมือง  ,  แว่นแคว้น

รัฐพงศ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งแว่นแคว้น

รัฐพงษ์  (  Rattapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแห่งแว่นแคว้น

รัฐเดช  (  Rattadech  )  แปลว่า  ผู้เป็นชื่อเสียงแห่งแว่นแคว้น

รัฐเดชน์  (  Rattadech  )  แปลว่า  ลูกธนูแห่งแว่นแคว้น

รัฐชัย  (  Rattachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งแว่นแคว้น

รัฐไชย  (  Rattachai  )  แปลว่า  แว่นแคว้นที่เจริญกว่า

รัฐสิทธิ์  (  Rattasit  )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรมแห่งแว่นแคว้น

รัฐพัฒน์  (  Rattapat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นมีความเจริญ

รัฐภัทร์  (  Rattapat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นเจริญ

รัฐวัฒน์  (  Rattawat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นมีความเจริญ

รัฐภูมิ  (  Rattapoom  )  แปลว่า  ที่ดินแห่งแว่นแคว้น

สหรัฐ  (  Saharat  )  แปลว่า  รวมแว่นแคว้นเข้าด้วยกัน  ,  มีแว่นแคว้นร่วมกัน

สิทธิรัฐ  (  Sittirat   )  แปลว่า  อำนาจอันชอบธรรมแห่งแว่นแคว้น

อติรัฐ   (  Atirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นพิเศษ

อธิรัฐ  (  Atirat  )  แปลว่า  แว่นแคว้นเจริญ

อภิรัฐ  (  Apira…

ชื่อที่มีความหมายว่า สู้

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายว่า  สู้  (  แข่งขัน  ,  รบ  ,  ประกวด  ,  ต้านทาน  ,

ฝ่า  ,  อุตสาหะ  ,  พยายาม  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วิริยา  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร

วิริยาภรณ์  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

วิริยาพร  (  Wiriyaporn  )  แปลว่า  ความเพียรนำสุขมาให้

พิริยา  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร

พิริยาภรณ์  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียรเป็นเครื่องประดับ

พิริยาพร  (  Piriyaporn  )  แปลว่า  ความเพียรนำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

รบ  (  Rop  )  แปลว่า  สู้กัน  ,  ต่อสู้

รณ  (  Ron  )  แปลว่า  สงคราม  ,  เสียงดัง

รณพงศ์  ,  รณพงษ์  ( Ronnapong  )  เชื้อสายเสียงดัง

รณรงค์  (  Ronnarong  )  แปลว่า  สนามรบ  ,  การรบ

สงคราม  (  Songkram  )  แปลว่า  การต่อสู้  ,  การรบพุ่ง

วิริยะ  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร

พิริยะ  (  Piriya  )  แปลว่า  ความเพียร

ยุทธ  (  Yut  )  แปลว่า  สงคราม  ,  การรบพุ่ง

ยุทธพงศ์  ,  ยุทธพงษ์  (  Yuttapong  )  แปลว่า  การต่อส…

ชื่อที่มีคำว่า นีร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นีร  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นีร  (  Neera  )  แปลว่า  น้ำ

นีร์  (  Nee  )  แปลว่า  น้ำ

นีรธาร  (  Neeratan  )  แปลว่า  ลำน้า

นีรธารา  (  Neeratara  )  แปลว่า  สายน้ำ

นีรชล  (  Neerachol  )  แปลว่า  น้ำ

นีรรัตน์  (  Neerarat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

นีรพัชร์  (  Neerapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

นีรภัทร์  (  Neerapat  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำแห่งความเจริญ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นีรนาท  (  Neeranat  )  แปลว่า  กึกก้อง

นีรธร  (  Neeratorn  )  แปลว่า  ถือไว้ซึ่งน้ำ  ,  มีไว้ซึ่งน้ำ

นีรธรณ์  (  Neeratorn  )  แปลว่า  การถือไว้ซึ่งน้ำ  ,  การมีไว้ซึ่งน้ำ

นีรณัฐ  (  Neeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ

นีรณัฏฐ์  (  Neeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์แห่งน้ำ

นีรพน  (  Neerapon  )  แปลว่า  น้ำป่า

นีรนภ  (  Neeranop  )  น้ำฟ้า  ,  น้ำฝน

นีรวัส  (  Neerawas  ,  Neeravas  )  แปลว่า  น้ำฝน

นีรพัฒน์  (  Neerapat  )  แปลว่า  น้ำแห่งความเจริญ

นีรวัฒน์  (  Nirawat  )  แปลว่า  น้ำแห่งความเจริญ

ชื่อที่มีคำว่า นิ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นิ  นำหน้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  เทียบ  ,  เทียม

นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้เสมอด้วยเครื่องประดับ

นิภารัตน์  (  Niparat  )  แปลว่า  เสมอด้วยเพชร

นิภาพัชร์  (  Nipapach  )  แปลว่า  เสมอด้วยเพชร

นิภาภัทร์  (  Nipapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเสมอ

นิภานรี  (  Nipanaree  )  แปลว่า  เสมอนาง

นิภาสินี  (  Nipasinee  )  แปลว่า  นางงามเสมอ

นิโลบล  (  Nilobol  )  แปลว่า  บัวขาบ  ,  หินสีขาว  ,  พลอยสีครามอ่อน

นิลุบล  (  Nilubol  )  แปลว่า  บัวขาบ

นิศา  ,  นิสา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน

นิศากร  ,  นิสากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  ไม่มีมลทิน  ,  ผ่องใส

นิตยา  (  Nittaya  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ

นิจ  (  Nit  ,  Nij  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ

นิตย์  (  Nit  )  แปลว่า  ยั่งยืน  ,  เสมอ

นิล  (  Nin  ,  Nil  )  แปลว่า  พลอยสีดำ หรือ สีขาบ  ,  สีดำ

นิลรัตน์  (  Ninlarat  )  แปลว่า  …

ชื่อที่เกี่ยวกับ ฤดูร้อน

รูปภาพ
ชื่อที่เกี่ยวกับฤดูร้อน    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เมษา  (  Mesa  )  แปลว่า  ชื่อเดือนเมษายน

เมษามณี  (  Mesamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งเดือนเมษาฯ

เมษารัตน์  (  Mesarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งเดือนเมษาฯ

เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเดือนเมษาฯ

เมษาพร  (  Mesaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขเดือนเมษาฯมาให้

สิริเมษา  (  Sirimesa  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งเดือยเมษาฯ

เมษากานต์  (  Mesakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งเดือนเมษาฯ

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า  ฤดูร้อน

คิมห์  (  Kim  )  แปลว่า  ฤดูร้อน

คิมหะ  (  Kimha  )  แปลว่า  ฤดูร้อน

คิมห์ขจร  (  Kimkhajorn  )  แปลว่า  เมฆในฤดูร้อน  ,  ดวงตะวันในฤดูร้อน

คิมหะพงศ์  ,  คิมหะพงษ์  (  Kimhapong  )  แปลว่า  เชื้อสายฤดูร้อน

เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาว  ,  แกะ

คิมหกานต์  (  Kimhakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งฤดูร้อน

คิมหกุล  (  Kimhakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฤดูร้อน

คิมหพงศ์  ,  คิมหพงษ์  (  Kimhapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายฤดูร้อน

ชื่อที่มีความหมายว่า พื้นดิน และ น้ำ

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายว่า  แผ่นดิน  (  พื้นดิน  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ธรณี  (  Torranee  )  แปลว่า  โลก  ,  แผ่นดิน  ,  พื้นดิน

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  แผ่นดิน  

วาลุกา  (  Waluka  )  แปลว่า  ทราย  ,  กรวด

มัตติกา  (  Mattika  )  แปลว่า  ดินเหนียว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ภูริ  (  Poori  )  แปลว่า  แผ่นดิน  ,  พื้นดิน  ,  มาก

ภูวดล  (  Poowadol  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน

เมทนี  (  Metanee  )  แปลว่า  แผ่นดิน

เมทนีดล  (  Metaneedol  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน

วสุธา  (  Wasuta  )  แปลว่า  แผ่นดิน

พสุธา  (  Pasuta  )  แปลว่า  แผ่นดิน

       ชื่อที่มีความหมายว่า  น้ำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

วารี  (  Waree  ,  Varee  )  แปลว่า  น้ำ

สุวารี  (  Suwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด

พิศุทธิวารี  (  Pisuttiwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์

พิสุืทธิวารี  (  Pisuttiwaree  )  แปลว่า  น้ำสะอาด  ,  น้ำบริสุทธิ์

สายธาร  (  Sietan  )  แปลว่า  สายน้ำ

สายชล  ( Siechol  )  แปลว่า  สายน้ำ

สุธารา  ( …

ชื่อที่มีความหนมายว่า ความดี

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ  ความดี  หรือ  ผู้มีบุญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

  และ   ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

บุญราศี  (  Bunrasee  )  แปลว่า  กองบุญ

บุญญา  (  Bunya  )  แปลว่า  ความดี  ,  กุศล

บุญญาณี  (  Bunyanee  )  แปลว่า  ผู้มีความดี

เพ็ญพิศุทธิ์  ,  เพ็ญพิสุทธิ์  (  Penpisut  )  แปลว่า  ผู้มีความดี  ,  ผู้เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์

ภัคสินี  (  Pakkasinee  )  แปลว่า  นางผู้โชคดี

ภัทรสินี  (  Pattarasinee   )  แปลว่า  นางผู่น่ารัก

ภัสราสินี  (  Passarasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง

เมธาวี  (  Metawee  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

ณัฏฐสินี  (  Nattasinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

บุญ  (  Bun  )  แปลว่า  ความดี  ,  กุศล

มีบุญ  (  Meebun  )  แ…

ชื่อที่มีคำว่า อรรค

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อรรค  หรือ  อัคร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อัครสินี   (  Akkarasinee  )  แปลว่า  นางงามที่สุด

อัครธิดา  (  Akkaratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เลิศ

อัครสุดา  (  Akkarasuda  )  แปลว่า  นางผู้เลิศ

อัครมณี  (  Akkaramanee  )  แปลว่า  ยอดแห่งเพชรพลอย

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อัคร  (  Akkara  )  แปลว่า  ยอด  ,  ที่สุด  ,  เด่น  ,  เยี่ยม  ,  เลิศ

อัครกานต์  (  Akkarakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

อัครณัฐ  (  Akkaranat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

อัครณัฏฐ์  (  Akkaranat  )  แปลว่า  ยอดแห่งนักปราชญ์

อัครพล  (  Akkarapol  )  แปลว่า  ผู้มีกำลังเลิศ

อัครพัฒน์  (  Akkarapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

อัครวัฒน์  (  Akkarawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

อัครภัทร์  (  Akkarapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด

อัครวุฒิ  (  Akkarawut  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

อัครวุธ  (  Akkarawut  )  แปลว่า  ยอดแห่งอาวุธ

อัครพงศ์  ,  อัครพงษ์  (  Akkarapong  )  แปลว่า  ยอดแห่งเชื้อสาย

อรรคพล  (  Akkapol  )  แปลว่า  ผู้มีกำ…

ชื่อที่มีคำว่า Nung

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Nung   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Nung  (  หนึ่ง  )  แปลว่า  จำนวนเดียว  ,  แรก  , เดียว

Nungrutai  (  หนึ่งฤทัย  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว

Nungharutai   (  หนึ่งหฤทัย  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว

Nunghatai  (  หนึ่งหทัย  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว

Nungticha  (  หนึ่งทิชา  )  แปลว่า  คนแรก

Nungtida  (  หนึ่งธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงคนแรก

Nungnuch  (  หนึ่งนุช  )  แปลว่า  น้องคนแรก

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Nungmanas  (  หนึ่งมนัส  )  แปลว่า  ผู้มีใจเดียว

       ชื่อที่มีความหมายเช่นเดียวกับ  Nung (  หนึ่ง  ) ก็คือ  Ek  (  เอก  )   มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

Ek  (  เอก  )  แปลว่า  ที่หนึ่ง  ,  สำคัญ  ,  เฉพาะ  ,  ดีเลิศ ,  ยิ่งใหญ่  ,  พิเศษ

Ekkalak  (  เอกลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะเฉพาะตน

Ekkapong  (  เอกพงศ์  ,  เอกพงษ์  )แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายคนแรก

Ekkachai  (  เอกชัย  )  แปลว่า  การชนะครั้งแรก

Ekkachai  (  เอกไชย  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีเลิศกว่า

Ekkawut  (  เอกวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดีเลิศ

Ekkawut  …

ชื่อที่มีคำว่า ขวัญ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ขวัญ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ขวัญ  (  Khwan  )  แปลว่า  ความดี  ,  ความเจริญ  ,  มิ่ง  ,  สิริ  ,  ศรี

ขวัญตา  (  Khwanta  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ขวัญเนตร  (  Khwannet  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ขวัญกมล  (  Khwankamol  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก  ,  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นศรีแก่ใจ

ขวัญขจี  (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก

ขวัญฤดี  (  Khwanrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

ขวัญฤทัย  (  Khwanrutai  )  แปลว่า  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญจิต  (  Khwanjit  )  แปลว่า  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญจิตร ,  ขวัญจิตร์   (  Khwanjit  )  แปลว่า  ผู้งดงาม

ขวัญชีวัน  (  Khwancheewan  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก

ขวัญชีวา  (  Khwancheewa  )  แปลว่า  ขวัญใจ  ,  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญธิดา  (  Khwantida  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นที่รัก

ขวัญสุดา  (  Khwansuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ขวัญทิชา  (  Khwanticha  )  แปลว่า  นกผู้เป็นที่รัก  ,  ผู้เป็นที่รัก

ขวัญทิวา  (  Khwantiwa  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งวัน

ขวัญทิพา  (…

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว G

รูปภาพ
ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยตัว  G  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Grace  (เกรซ  ,  เกรส  )  แปลว่า  งดงาม  ,  สง่า

Great  (  เกรท  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  ยิ่งใหญ่

Gift  (  กิฟท์  )  แปลว่า  ของขวัญ

Guitar  (  กีตาร์  )  แปลว่า  กีตาร์

Grand  (  แกรนด์  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  โอ่โถง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Gorn  (  กร  )  แปลว่า  ผู้ทำ  ,  แสง  ,  รัศมี

Gorn  (  กรณ์  )  แปลว่า  ฉลาด  ,  ชำนาญ

Gold  (  โกลด์  )  แปลว่า  ทองคำ

Golf  (  กอล์ฟ  )  แปลว่า  กีฬากอล์ฟ

Got  (  ก็อต  )  แปลว่า  ได้รับ

Gray  (  เกรย์  )  แปลว่า  สีเทา

Green  (  กรีน  )  แปลว่า  สีเขียว

Glad  (แกลด  )  แปลว่า  ดีใจ

Giant  (  ไจแอนท์  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  ยักษ์

George  (  จอร์จ  )  แปลว่า  จอร์จ

ชื่อที่มีคำว่า นัดดา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  นัดดา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

นัดดา  (  Nadda  )  แปลว่า  หลาน

นัดดาพร  (  Naddaporn  )  แปลว่า  หลานผู้นำความสุขมาให้

นัดดาภรณ์  (  Naddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับหลาน

นัดดากุล  (  Naddakul  )  แปลว่า  เชื้อสายหลาน

นัดดาทืพย์  (  Naddatip  ,  Naddathip  )  แปลว่า  หลานเป็นของ

เทวดา

สุนัดดา  (  Sunadda  )  แปลว่า  หลานงาม

สิรินัดดา  (  Sirinadda  )  แปลว่า  หลานผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิรินัดดา  (  Sirinadda  )  แปลว่า  หลานผู้เป็นมิ่งขวัญ

สิรนัดดา  ,  ศิรนัดดา  (  Siranadda  )  แปลว่า  ยอดหลาน

ศศินัดดา  (  Sasinadda  )  แปลว่า  หลานงามดั่งจันทร์

   ส่วนคำที่มีความหมายว่า  เหลน  คือ  ปนัดดา  มีในชื่อผู้หญิงดังนี้  อาทิเช่น

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน

ปนัดดาพร  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เหลนนำาุขมาให้

ปนัดดาภรณ์  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเหลน

ปนัดดาทิพย์  (  Panaddatip  )  แปลว่า  เหลนเป็นของเทวดา

ปนัดดากุล  (  Panaddakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเหลน

สิริปนัดดา  (  Siripanadda  )  แปลว่า  เหลนผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริปนัดดา  …

ชื่อที่มีคำว่า เพชรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  เพชร  หรือ  เพชรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  เพชร

เพชรลดา  (  Petlada  ,  Pechlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

เพชรดา  (  Pechrada  )  แปลว่า  เพชร

เพชราภรณ์  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

เพชราพร  (  Petcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

เพชรารัตน์  (  Petchararat  )  แปลว่า  เพชรพลอย

เพชรามณี  (  Petcharamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอย

เพชรชมพู  (  Petchompoo  )  แปลว่า  เพชรสีชมพู

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เพชร  (  Pech  ,  Pet  )  แปลว่า  หินมีค่าสีใสมีน้ำแวววาวใช้ทำเครื่องประดับ

เพชรพงศ์  ,  เพชรพงษ์  (  Pechpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

เพชรกุล  (  Pechkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

เพชรกานต์  (  Pechkan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

เพชรกาญจน์  (  Pechkan  )  แปลว่า  เพชรทองคำ

เพชรพันธุ์  (  Pechpan  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พงศ์เพชร  ,  พงษ์เพชร  (  Pongpech  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

ชื่อที่มีนำหน้าคำว่า Juta

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  Juta  หรือ  Jutha  (  จุฑา  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

 Jutasinee  (  จุฑาสินี  )  แปลว่า  ยอดหญิง

Jutamas  (  จุฑามาส  )  แปลว่า  มงกุฏพระจันทร์

Jutamas  (  จุฑามาศ  )  แปลว่า  มงกุฏทองคำ  ,  ปิ่นทองคำ

Jutarat  (  จุฑารัตน์  )  แปลว่า  มงกุฏเพชร  ,  ปิ่นเพชร

Jutamanee  (  จุฑามณี  )  แปลว่า  มงกุฏเพชร  ,  ปิ่นเพชร

Jutawan  (  จุฑาวรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

Jutapan  (  จุฑาพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

Jutatip  ,  Juthathip  (  จุฑาทิพย์  )  แปลว่า  ปิ่นทิพย์

Jutatip  ,Jutathip  (  จุฑาทิพ  )  แปลว่า  ปิ่นสวรรค์

Jutalak  (  จุฑาลักษณ์  )  แปลว่า  ผู็มีลักษณะดี

Jutaratchanee  (  จุฑารัชนี  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งราตรี

Jutapak  (  จุฑาภัค  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่สุด

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Juta  ,  Jutha  (  จุฑา  )  แปลว่า  ที่สุด  ,  ยอด  ,  มงกุฏ  ,  ชั้นบน  , ปิ่น

Jutakan  (  จุฑากานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

Jutakan  (  จุฑากาญจน์  )  แปลว่า  ปิ่นทอง

Jutapong  (  จุฑาพงศ์  ,  จุฑาพงษ์  )…

ชื่อที่มีคำว่า Pai

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Pai ( ไพ )   มีทั้งชื่อหญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Paipan  (  ไพพรรณ  )  แปลว่า  สีต่าง ๆ

Pailin  (  ไพลิน  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

Paijit  (  ไพจิตร  )  แปลว่า  งาม

Prapai  (  ประไพ  )  แปลว่า  งาม

Prapaipan  (  ประไพพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

Prapaiporn  (  ประไพพร  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

Prapaiporn  (  ประไพภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

Ampai  (  อำไพ  )  แปลว่า  งาม  ,  สุกใส

Ampaipan  (  อำไพพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

Ampaiporn  (  อำไพพร  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

Ampaiporn  (  อำไพภรณ์  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Pairach  (  ไพรัช  )  แปลว่า  ต่างประเทศ

Pairin  (  ไพริน  )  แปลว่า  ข้าศึก

Pairoj  (  ไพโรจน์  )  แปลว่า  รุ่งเรือง

Paisan  ,  Paisal  (  ไพศาล  )  แปลว่า  กว้างขวาง

Paitoon  (  ไพฑูรย์  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

Paibool  ,  Paiboon  (  ไพบูลย์  )  แปลว่า  ความกว้างขวาง  ,  ความเต็มเปี่ยม

Pongpaibool  (  พงศ์ไพบูลย์  ,  พงษ์ไพบูลย์  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายเต็มเ…

ชื่อที่มีคำว่า Krai

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Krai  (  ไกร  )  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

Krai  (  ไกร  )  แปลว่า  ยิ่ง  ,  ใหญ่  ,  มาก  ,  ชื่อพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง

Kraikan  (  ไกรกาญจน์  )  แปลว่า  ผู้มีทองยิ่ง

Kraikan  (  ไกรกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักยิ่ง

Kraijes  (  ไกรเจษฎ์  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

Kraichet  (  ไกรเชษฐ์  )  แปลว่า  พี่ผู้เป็นใหญ่

Kraichol  (  ไกรชล  )  แปลว่า  น้ำมาก

Kraichan  (  ไกรชาญ  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญมาก  ,  ผู้คล่องแคล่วมาก

Kraichat  (  ไกรชาติ  )  แปลว่า  ตระกูลใหญ่

Kraipong  (  ไกรพงศ์  ,  ไกรพงษ์  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

Krainat  (  ไกรณัฐ  ,  ไกรณัฏฐ์  )  แปลว่า  ผู้รู้ยิ่ง

Kraidech  (  ไกรเดช  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงยิ่ง  ,  ผู้มีอำนาจมาก

Krairat  (  ไกรรัตน์  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐยิ่ง

Krailak  (  ไกรลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีคุณภาพยิ่ง

Kraiyut  (  ไกรยุทธ์   )  แปลว่า  ผู้มีการต่อสู้ยิ่ง

Kraiwat   (  ไกรวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

Kraivas  (  ไกรวรรษ ,  ไกรวัส  )  แปลว่า  ฝนมาก

Kraiwut  (  ไกรวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญยิ่ง

Krai…

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ความรัก

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ  ความรัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์สินี  (  Kansinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

นรีกานต์  (  Nareekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

ลดากานต์  (  Ladakan  )  แปลว่า  เครือเถาอันเป็นที่รัก

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งจันทร์

สุทธิกานต์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดีอันเป็นที่รัก

สุกานตา  (  Sukanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

สุกานดา  (  Sukanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

สุปรียา  (  Supreeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่งาม

สินิกานต์  (  Sineekan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก

สิรปรียา  (  Sirapreeya   )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักที่สุด

สิริปรียา  (  Siripreeya )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ

สิริกานต์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ

สิริกานด์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันเป็นมิ่งขวัญ

ส…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า Na

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  Na  (  ณ  ,  น  ,  นา  )   หรือ  ชื่อที่มีคำว่า  Na

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Natich  ,  Nathicha  (  ณทิชา  )  แปลว่า  ผู้เกิดสองครั้ง

Nalada  (  ณลดา  )  แปลว่า  ในเครือเถา

Naratchanee  (  ณรัชนี  )  แปลว่า  ในเวลาค่ำ

Napassorn  (  ณภัสสร  ,  นภัสสร  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง

Naree  (  นรี  ,  นารี  )  แปลว่า  ผู้หญิง

Napa  (  นภา  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  ฟ้า

Rotjananaree  (  รจนานรี  )  แปลว่า  นางงาม

Rattananaree  (  รัตนานรี  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

Rotjana  (  รจนา  )  แปลว่า  งาม

Rattana  (  รัตนา  )  แปลว่า  ประเสริฐ  ,  เพชรพลอย  ,  ของมีค่า

Ladanaree  (  ลดานรี  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  , ผู้เป็นเชื้อสาย

Wanlayanaree  (  วัลยานรี  )  แปลว่า  นางผู้เป็นเครือเถา  ,  ผู้เป็นเชื้อสาย

Surangkana  (  สุรางคนา  )  แปลว่า  นางฟ้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Nakan  (  ณกานต์  )  แปลว่า  ในผู้เป็นที่รัก

Napas  (  ณภัสร์  )  แปลว่า  ในแสงสว่าง

Napat  (  ณพัฒน์  )  แปลว่า  ในความเจริญ

Napat  (  ณภัทร์  )…

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ท้องฟ้า

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ  ท้องฟ้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ฑิฆัมพร  (  Tikamporn  )  แปลว่า  ท้องฟ้า

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้

นภานรี  (  Napanaree  )  แปลว่า  นางฟ้า

นภาทิพย์  (  Napatip  ]  Napathip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  ,  Thipnapa  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  มองท้องฟ้า

พิสุทธิ์นภา  (  Pisutnapa  )  แปลว่า  อากาศบริสุทธิ์

อัปสรนภา  (  Apsornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

สิรินภา  (  Sirinapa  )  แปลว่า  ท้องฟ้างาม

ศศินภา  (  Sasinapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นภ   (  Nop  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  อากาศ

นภดล  (  Noppadol  )  แปลว่า  พื้นฟ้า

นภาลัย  (  Napalai  )  แปลว่า  ฟากฟ้า

พงศ์นภดล  (  Pongnoppadol  )  แปลว่า  เชื้อสายฟ้า

พงษ์นภดล  (  Pongnoppadol  )  แปลว่า  เชื้อสายฟ้า