บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2017

ชื่อที่มีคำว่า นนท

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   นนท  หรือ  นนท์  ส่วนมากมักพบในชื่อผู่ชาย  ดังนี้

อาทิเช่น

นนท์  (  Non  )  แปลว่า  ความยินดี  ,  ความรื่นเริง

นนทกานต์  (  Nontakan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันเป็นที่รัก

นนทกุล  (  Nontakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

นนทพงศ์  (  Nontapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

นนทชัย  (  Nontachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในการชนะ

นนทไชย  (  Nontachai  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีที่เจริญกว่า

นนทพัฒน์  (  Nontapat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทวัฒน์  (  Nontawat  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทวุฒิ  (  Nontawut  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

นนทลักษณ์  (  Nontalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่มีความยินดี

นนทณัฐ  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์มีความยินดี

นนทณัฏฐ์  (  Nontanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

ณัฏฐนนท์  (  Nattanon  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความยินดี

พีรนนท์  (  Peeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่มีความยินดี

วีรนนท์  (  Weeranon  )  แปลว่า  ผู้กล้…

ชื่อที่มีความหมายว่า นก

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  เกี่ยวกับ  หรือ  แปลว่า  นก  มีทั้งชื่อผู้หญิง

 และ    ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิชา  (  Ticha  ,  Thicha  )  แปลว่า  นก  ,  เกิดสองหน

ทิชากาญจน์  (   Tichakan  )  แปลว่า  นกทองคำ

ทิชาภรณ์  (  Tichaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปนก

ทิชามณี  (  Tichamanee  )  แปลว่า  นกเพชร

ทิชารัตน์  (  Ticharat  )  แปลว่า  นกเพชรพลอย

ทิชาพรรณ  (  Tichapan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ทิชาทิพย์  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิชาทิพ  (  Tichatip  )  แปลว่า  นกสวรรค์

ทิชาวรรณ  (  Tichawan  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ทิพย์ทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกเป็นของเทวดา

ทิพทิชา  (  Tipticha  )  แปลว่า  นกสวรรค์

พิมพ์ทิชา  (  Pimticha  )  แปลว่า  รูปนก

เพ็ญทิชา  (  Penticha  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนก

พรรณทิชา  (  Panticha  )  แปลว่า  นกแห่งความงาม

ณทิชา  (  Naticha  )  แปลว่า  ที่นก

สกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

ศกุนตลา  (  Sakuntala  )  แปลว่า  นกที่เลี้ยงไว้

สกุณี  (  Sakunee  )  แปลว่า  นก

สกุณีทิพย์  (  Sakuneetip  …

ชื่อที่มีคำว่า ไพ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ไพ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ไพจิตร  (  Paijit  )  แปลว่า  งาม  ,  หลากหลาย

ไพพรรณ (  Paipan  )  แปลว่า  สีต่างๆ  ,  ต่างสี

ไพลิน  (  Pailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ลดาไพลิน  (  Ladapailin  )  แปลว่า  เครือเถาไพลิน

มณีไพลิน  (  Maneepailin  )  แปลว่า  พลอยสีน้ำเงิน

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพมณี  (  Prapaimanee  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพวรรณ  (  Prapaiwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ประไพพร  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  งามนำสุขมาให้

ประไพนาฏ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นางงาม

ประไพณัฐ  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ปะไพณัฏฐ์  (  Prapainat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

ประไพพัชร์  (  Prapaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพรัตน์  (  Prapairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ประไพสินี  (  Prapaisinee  )  แปลว่า  นางงาม

ประไพทิพย์  (  Prapaitip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ประไพลดา  (  Prapailada  )  แปลว่…

ชื่อที่มีคำว่า อังคณา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อังคณา  หรือ  คำที่แปลว่า  ผู้หญิง  มีหลายคำ

ดังนี้  อาทิเช่น

อังคณา  (  Angkana  )  แปลว่า  ผู้หญิง  ,  นาง

อังคณาภรณ์  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

อังคณาทิพย์  (  Angkanatip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

อังคณารัตน์  (  Angkanarat  )   แปลว่า  นางแก้ว

อังคณามณี  (  Angkanamanee  )  แปลว่า  นางแก้ว

อังคณาพร  (  Angkanaporn  )  แปลว่า  นางผู้นำสุขมาให้

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาว  ,  นางงาม

สินีทิพย์  (  Sineetip  ,  Sineethip  )  แปลว่า  เทวดา

สินีรัตน์  (  Sineerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นาฏ  (  Nat  )  แปลว่า  ผู้หญิง

ดนุนาฏ  (  Danunat  )  แปลว่า  ฉันผู้หญิง

สกาวสินี  (  Sakaosinee  )  แปลว่า  ผู้ขาว,  ผู้สะอาด

สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้ขาว  ,  ผู้สะอาด

สกาวนุช  (  Sakaonuch  )  แปลว่า  น้องขาว  ,  น้องสะอาด

สุทธิสินี  (  Suttisinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สุทธินาฏ  (  Suttinat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

โสภาสินี  (  Sopasinee  )  แปลว่า  นางงาม

โสภานาฏ  (  Sopanat  )  แปลว่า  นางงาม

โศภิตสินี  (  Sopitsinee  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำว่า อันธิกา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อันธิกา  สำหรับผู้ที่เกิดกลางคืน  และอยากมีชื่อที่

เกี่ยวกับกลางคืน    ซึ่งมีคำที่เกี่ยวกับกลางคืนอยู่หลายคำ

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  ราตรี

อันธิกาภรณ์  (  Antikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

อันธิกาพร  (  Antikaporn  )  แปลว่า  กลางคืนนำสุขมาให้

อันธิการัตน์  (  Antikarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

อันธิกามณี  (  Antikamanee  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

สิริอันธิกา  (  Siriantika  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญแห่งราตรี

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  มืด  ,  ค่ำ

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีภรณ์  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งราตรี

รัชนีพร  (  Ratchaneeporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้แห่งราตรี

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  เครือเถาแห่งราตรี

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  กลางคืน

ศศิกานต์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์อันเป็นที่รัก

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

ศศินาทิพย์  …

ชื่อที่มีคำว่า อัปสร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อัปสร   ส่วนมากมักใช้กับชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสวรรค์  (  Apsornsawan  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรสิริ  (  Apsornsiri  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

อัปสรลดา  (  Apsornlada  )  แปลว่า  เครือเถานางฟ้า  ,

เชื้อสายนางฟ้า

อัปสรนภา  (  Apsornnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสรผกา  (  Apsornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้นางฟ้า

อัปสรอาภา  (  Apsornarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งนางฟ้า

ทิพอัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางสวรรค์  ,  นางฟ้า

ทิพย์อัปสร  (  Tipapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าเป็นของเทวดา

สิริอัปสร  (  Siriapsorn  )  แปลว่า  นางฟ้าผู้เป็นมิ่งขวัญ

เพ็ญอัปสร  (  Penapsorn  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยนางฟ้า

พิมพ์อัปสร  (  Pimapsorn  )  แปลว่า  รูปนางฟ้า

มณีอัปสร  (  Maneeapsorn  )  แปลว่า  เพชรนางฟ้า

ดาราอัปสร  (  Daraapsorn  )  แปลว่า  ดาวนางฟ้า

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า Jaru

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Jaru  (  จารุ  )    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Jarusinee  (  จารุสินี  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้น่ารัก

Jarunat  (  จารุนาฏ  )  แปลว่า  นางงาม

Jaruwan  (  จารุวรรณ  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีความงามยิ่ง

Jarupan  (  จารุพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

Jarupa  (  จารุภา  )  แปลว่า  ผู้มีแสงงาม  ,  แสงทองคำ

Jaruwal ,  Jaruwan   (  จารุวัลย์  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

Jaruapsorn  (  จารุอัปสร  )  แปลว่า  นางฟ้างาม

Jarulada  (  จารุลดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

Jaruwanlee  ,  Jaruwallee  (  จารุวัลลี  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถางาม

Jarurat  (  จารุรัตน์  )  แปลว่า  เพชรงาม

Jarunat  (  จารุณัฐ  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Jarukan  (  จารุกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

Jarukul  (  จารุกุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

Jarupong  (  จารุพงศ์ ,  จารุพงษ์   )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม  ,  ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

Jaruwat  (  จารุวัฒน์  )  แปลว่า  ผู้ม…

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย Sura

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  Sura  (  สุร  )  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Suralak  (  สุรลักขณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

Suraya  (  สุรญา  )  แปลว่า  ผู้กล้า

Suranat  (  สุรนาฏ  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

Suranaree  (  สุรนารี  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

Surarat   (  สุรรัตน์  )   แปลว่า  แก้วแห่งผู้กล้า

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Surakan  (  สุรกานต์  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

Suralak  (  สุรลักษณ์  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะกล้าหาญ

Surasak  (  สุรศักดิ์  )  แปลว่า  อำนาจแห่งผู้กล้า

Surasak  (  สุรศักร  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีอำนาจ

Suradech  ( สุรเดช  )   แปลว่า  ผู้กล้ามีชื่อเสียง

Suranat  (  สุรณัฐ  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

Suranat  (  สุรณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

Surasit  (  สุรสิทธิ์  )  แปลว่า  ความสำเร็จแห่งผู้กล้า

Suranan  (  สุรนันท์  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า

Suranon  (  สุรนนท์  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งผู้กล้า

Surapong  (  สุรพงศ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

Surapong  (  สุรพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสาย…

ชื่อที่แปลว่า เรือ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  เรือ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดรณี   (  Daranee  )  แปลว่า  เรือ

ดรณีรัตน์  (  Daraneerat  )  แปลว่า  เรือแก้ว

ดรณีพัชร์  (  Daraneepach  )  แปลว่า  เรือเพชร

ดรณีภรณ์  (  Daraneeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับรูปเรือ

ดรณีนุช  (  Daraneenuch  )  แปลว่า  เรือน้อง

ดรณีพร  (  Daraneeporn  )  แปลว่า  เรือนำสุขมาให้

ดรณีนาฏ  (  Daraneenat  )  แปลว่า  เรือนาง

ดรณีกุล  (  Daraneekul  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

ลดาดรณี  (  Ladadaranee  )  แปลว่า  เครือเถาเรือ

ตรณี  (  Taranee  )  แปลว่า  เรือ

ตรณีรัตน์  (  Taraneerat  )  แปลว่า  เรือแก้ว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นาวา  (  Nawa  ,  Nava  )  แปลว่า  เรือ

นาวากานต์  (  Nawakan  )  แปลว่า  เรืออันเป็นที่รัก

นาวากาญจน์  (  Nawakan  )  แปลว่า  เรือทอง

นาวารัตน์  (  Nawarat  )  แปลว่า  เรือแก้ว

นาวาเทพ  (  Nawatep  )  แปลว่า  เรือเทวดา

นาวากุล  (  Nawakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

นาวาพงศ์  (  Nawapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเรือ

นาวาพงษ์  (  Nawapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเรื…

ชื่อผู้ชายแกร่ง

รูปภาพ
อยากมีชื่อผู้ชายแกร่ง เท่ห์ๆ  มีดังนี้  อาทิเช่น

พีรณัฐ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

พีรณัฏฐ์  (  Peeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

พีรกานต์  (  Peerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

พีรกรณ์  (  Peerakorn  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญที่ฉลาด

พีรชัย  (  Peerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า

พีรไชย  (  Peerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่เจริญกว่า

พีรพัฒน์  (  Peerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

พีรวัฒน์  (  Peerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

พีรชาต  (  Peerachat  )  แปลว่า  เกิดผู้กล้า

พีรชาติ  (  Peerachat  )  แปลว่า  ตระกูลผู้กล้า

วีรกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีรณัฐ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ

วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

วีรชัย  (  Weerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้กล้า

วีรไชย  (  Weerachai  )  แปลว่า  ผู้กล้าที่เจริญกว่า

วีรพัฒน์  (  Weerapat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

วีรวัฒน์  (  Weerawat  )  แปลว่า  ผู้กล้ามีความเจริญ

วีรชาติ  (  Weerachat  )  แปลว่า  ตระกูลผู้กล…

ชื่อผู้หญิงแกร่ง

รูปภาพ
อยากได้ชื่อผู้หญิงที่ดูแล้วแกร่ง  เท่ห์ๆ  มีดังนี้  อาทิเช่น

พีรดา  (  Peerada  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญ

พีรญา  (  Peeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ

พีรนาฏ  (  Peeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้าหาญ

พีรนุช  (  Peeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า

พีรธิดา  (  Peeratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้าหาญ

พีรวัลลี  (  Peerawanlee  ,  Weerawallee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

พีรทิชา  (  Peeraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า

พีรโรจนา  (  Peerarotjana  )  แปลว่า  ผู้กล้าหาญรุ่งเรือง

พีรอาภา  (  Peeraarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้กล้า

วีรดา  (  Weerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ

วีรญา  (  Weeraya  )  แปลว่า  ผู้กล้า  ,  ผู้กล้าหาญ

วีรนาฏ  (  Weeranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า

วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า

วีรวัลลี  (  Weerawanlee  ,  Weerawallee  )  แปลว่า  เครือเถาผู้กล้า

วีรทิชา  (  Weeraticha  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีรอาภา  (  Weeraarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้กล้า

สุรธิดา  (  Suratida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้กล้า

สุรนาฏ  (  Suranat  )  แปลว่า  นางผู้กล้า  ,  นางผู้กล้…

ชื่อที่แปลว่า ผู้เป็นใหญ่

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  หรือ  มีความหมายว่า  ผู้เป็นใหญ่

หรือ  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด  ,  ผู้ครอง  ,  ผู้รุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง    และ

 ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อรไท  (  Orratai  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่  ,  นางผู้มีสกุล

อินทราณี  (  Intranee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่

อินทรานี  (  Intranee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นใหญ่

วาสี  (  Wasee  ,  Vasee  )  แปลว่า  ผู้ครอง  ,  ผู้อยู่

ชุติมา  (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เจษฎา  (  Jessada  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

ชนินทร์  (  Chanin  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ไท  (  Tai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่  

ประธาน  (  Pratan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ในหมู่

ปาโมกข์  (  Pamok  )  แปลว่า  ผู้เป็นประธาน  ,  ผู้เป็นหัวหน้า

บดีศร  (  Bordeesorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

พญา  (  Paya  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

วาสิน  (  Wasin  )  แปลว่า  ผู้ครอง  ,  ผู้อยู่

อินทร์  (  In  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

อดิศร  (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

อดิศวร  (  Adisuon  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่

ชื่อที่มีคำว่า โก

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  โก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

โกกิลา  (  Kokila  ,  Gokila  )  แปลว่า  นกดุเหว่า

โกสุม  (  Kosum  )  แปลว่า  ดอกไม้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

โกญจา  (  Konja  ,Gonja  )  แปลว่า  นกกระเรียน

โกญจากุล  (  Konjakul  )  แปลว่า  เชื้อสายนกกระเรียน

โกญจนาท  (  Konjanat  )  แปลว่า  ความกึกก้อง

โกมุท  (  Komut  )  แปลว่า  บัวแดง

โกมุทกุล  (  Komutkul  )  แปลว่า  เชื้อสายบัวแดง

โกมล  (  Komol  )  แปลว่า  ดอกบัว

โกมลกุล  (  Komolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

โกเมศ  (  Komes  )  แปลว่า  ดอกบัว  ,  บัว

โกเมศพงศ์  (  Komespong  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

โกเมศพงษ์  (  Komespong  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

โกเมน  (  Komen  )  แปลว่า  พลอยสีแดงเข้ม

โกเมนกุล  (  Komenkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีแดงเข้ม

โกวิท  (  Kowit  )  แปลว่า   ชำนาญ  ,  รอบรู้

โกวิทวงศ์  (  Kowitwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รอบรู้

โกวิทวงษ์  (  Kowitwong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รอบรู้

โกศล  (  Kosol  )  แปลว่า  ฉลาด

โกศลกุล  (  Kosolkul  )  แปลว่า  เชื้…

ชื่อที่มีคำว่า สุรีย์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สุรีย์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สุรีย์รัตน์  (  Sureerat  )  แปลว่า  แก้วตะวัน

สุรีย์วรรณ  (  Sureewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งดวงตะวัน

สุรีย์วัลย์  (  Sureewal  ,  Sureewan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายตะวัน

สุรีย์กาญจน์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ทองตะวัน

สุรีย์ทิพย์  (  Sureetip  ,  Sureethip  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

สุรีย์ภรณ์  (  Sureeporn  )  แปลว่า  เตรื่องประดับรูปตะวัน

ดวงสุรีย์  (  Duongsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน

ทิพย์สุรีย์  (  Tipsuree  ,  Thipsuree  )  แปลว่า  ดวงตะวันเป็นของเทวดา

อาภาสุรีย์  (  Arpasuree  )  แปลว่า  แสงตะวัน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุรีย์  (  Suree  )  แปลว่า  ดวงตะวัน  ,  ดวงอาทิตย์

สุรีย์กานต์  (  Sureekan  )  แปลว่า  ดวงตะวันอันเป็นที่รัก

สุรีย์กุล  (  Sureekul  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์วงศ์  (  Sureewong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์วงษ์  (  Sureewong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

สุรีย์พร  (  Sureeporn  )  แปลว่า  ดวงตะวันนำสุขมาให้

พงศ์สุรีย์  (  Pongsuree  )…

ชื่อที่มีคำว่า โอ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  โอ  มีอยู่หลายคำ  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

โอ  (  O  ,  Oe  )  แปลว่า  อักษรคำที่ 15 ในภาษาอังกฤษ  ,

ภาชนะเครื่องสานรูปคล้ายขัน ,  ชื่อผลไม้จำพวกส้มมีผลขนาดลูก

มะพร้าวอ่อน(ส้มโอ )

โอภาส  (  Opas  ,  Oepas  )  แปลว่า  แสงสว่าง  ,  ส่องแสง  ,

ความสุกใส  ,  ความเปล่งปลั่ง

โอภาสกุล  (  Opaskul  ,  Oepaskul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเปล่งปลั่ง

โอภาสพงศ์  (  Opaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุกใส

โอภาสพงษ์  (  Opaspong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความสุกใส

โอม  (  Om  ,  Oem  )  แปลว่า  กล่าวคำขึ้นต้นของมนต์

โอชา  (  Ocha  ,  Oecha  )  แปลว่า  มีรสดี

โอภา  (  Opa  ,  Oepa  )  แปลว่า  ทักทายด้วยคำสุภาพ

โอภาพันธุ์  (  Opapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล่าวคำทักทายด้วยคำสุภาพ

โอฬาร  (  Oran  ,  Oeran  )  แปลว่า  ใหญ่โต  ,  ยิ่งใหญ่

โอฬารกุล  (  Orankul  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่

โอฬารพงศ์  (  Oranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่

โอฬารพงษ์  (  Oranpong  )  แปลว่า  เชื้อสายยิ่งใหญ่

โอฬาริก  (  Orarik  ,  Oerarik  )  แปลว่า  ใหญ่  ,  โต

ชื่อที่มีคำว่า ณัฏฐ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ณัฏฐ  ,  ณัฏฐ์  หรือ  บางท่านสะกดว่า  นัฏฐ ,  นัฏฐ์

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ณัฏฐา  (  Natta  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ณัฏฐาทิพย์  (  Nattatip  )  แปลว่า  นักปราชญ์เป็นของเทวดา

ณัฏฐ์สินี  (  Natsinee  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ณัฏฐ์ลดา  (  Natlada  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์

ลดาณัฏฐ์  (  Ladanat  )  แปลว่า  เครือเถานักปราชญ์

ทิชาณัฏฐ์  (  Tichanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ทิพาณัฏฐ์  (  Tipanat  )  แปลว่า  วันนักปราชญ์

ทิวาณัฏฐ์  (  Tiwanat  )  แปลว่า  วันนักปราชญ์

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

นัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้รู้

ณัฏฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

ณัฏฐาพร  (  Nattaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์นำสุขมาให้

ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฏฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนั…

ชื่อที่มีคำว่า ดารา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ดารา  หรือ  ชื่อที่มีความหมายว่า  ดาว  ส่วนมากมัก

ใช้กับชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

ดาราภรณ์  (  Daraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

ดารารัตน์  (  Dararat  )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดารามณี  (  Daramanee   )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดาราวลี  (  Darawalee  )  แปลว่า  สร้อยคอรูปดาว  ,  เชื้อสายดาว

ดาราวดี  (  Darawadee  )  แปลว่า  ดาว

ดาราทิพย์  (  Daratip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา

ทิพย์ดารา  (  Tipdara  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา

ดนุดารา  (  Danudara  )  แปลว่า  ฉันดาว

ดนุดาริกา  (  Danudarika  )  แปลว่า  ฉันดาว

ดาราพัชร์  (  Darapach  )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดุจดาว  (  Dujdao  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดวงดาว  (  Duongdao  )  แปลว่า  ดาว

ดวงดารา  (  Duongdara  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกา  (  Daraka  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาทิพย์  (  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา

ดุจดาริกา  (  Dujdarika  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darakaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

ดาริการัตน์  (  Darikarat  )  แปลว่า  ดาวเพชร

พิมลดารา  (  Pimoldara  )  แปลว่…

คำที่อ่านออกเสียงว่า รัด

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำที่อ่านออกเสียงว่า  รัด  มีอยู่หลายคำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รัด  (  Rad  )  แปลว่า  กอด  ,  ผูก  ,  มัด

รัดเกล้า  (  Radklou  )  แปลว่า  เครื่องประดับศีรษะเพื่อรัดผมที่เกล้า

แล้วให้แน่น

รัต  (  Rat  )  แปลว่า  มีสีแดง  ,  เลือด

รัตมณี  (  Ratmanee  )  แปลว่า  พลอยทับทิม

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  เพชรพลอย  ,  แก้ว  ,  เงินทอง  ,  ประเสริฐ

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

รัตนาวลี  (  Rattanawalee  )  แปลว่า  สร้อยเพชร  ,  สร้อยทอง

รัตนาพร  (  Rattanaporn  )  แปลว่า  เพชรนำสุขมาให้

รัถยา  (  Ratthaya  )  แปลว่า  ทางเดิน

รัชดา  (  Ratchada  )  แปลว่า  เงิน  ,  ทำด้วยเงิน  ,  เป็นเงิน

รัชดาภรณ์  (  Ratchadaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน

รัชดาวลี  (  Ratchadawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน

รัชตาวลี  (  Ratchatawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน

รัชฎาวลี  (  Ratchadawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน

รัชฏาวลี  (  Ratchatawalee  )  แปลว่า  สร้อยที่ทำด้วยเงิน

รัชตา  (  Ra…

ชื่อพ-ฟ พยางค์เดียว

รูปภาพ
ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย  พ-ฟ  พยางค์เดียว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พร  (  Porn  )  แปลว่า  คำแสดงความปรารถนาดี  ,  สิ่งนำสุขมาให้

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  ความงาม  ,  ชนิด  ,  สีของผิว  ,  พัณณ์

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู

พิมพ์  (  Pim  )  แปลว่า  รูป  ,  แบบ

เพ็ญ  (  Pen  )  แปลว่า  เต็มไปด้วย

เพริศ  (  Prers  )  แปลว่า  งาม  ,  ดียิ่ง

แพร  (  Prae  )  แปลว่า  ผ้าไหม

แพรว  (  Praeo  )  แปลว่า  แวววาว

เพรียว  (  Priao   )  แปลว่า  ฉลาด  ,  เปรียว

เพียง  (  Piang  )  แปลว่า  เสม  ,  เหมือน  ,  พอ

เพลง  (  Pleng  )  แปลว่า  คำขับร้อง

แพน  (  Pan  )  แปลว่า  แผ่ออก  ,  กระจายออก

ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  ท้องฟ้า  ,  สีฟ้า  ,  สวรรค์

เฟิร์น  (  Fern  )  แปลว่า  ต้นเฟิน

ฟาง  (  Fang  )  แปลว่า  ต้นข้าวที่นวดเอาเมล็ดออกแล้ว

แฟง  (  Faeng  )  แปลว่า  ผักชนิดหนึ่งคล้ายฟักเขียวแต่เล็กกว่า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พงศ์  ,  พงษ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย

พจน์  (  Poj  ,  Pot  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

พน  (  Pon  )  แปลว่า  ป่า

พฤกษ์  (  P…

ชื่อที่มีคำว่า วัจนี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วัจนี  ส่วนมากผู้หญิง  มักใช้คำว่า  วัจนี  หรือ วัจนา

อาทิเช่น

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

สุวัจนี  (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สิริวัจนี  (  Siriwatjanee   )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม

ศิริวัจนี  (  Siriwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม

สิริวัจนา  (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม

ศิริวัจนา   (  Siriwatjana  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดีงาม

พิสุทธิ์วัจนี  (  Pisutwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำอันหมดจด

ณัฐวัจนี  (  Nattawatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐวัจนี  (  Nattawatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งนักปราชญ์

วัจนีทิพย์  (  Watjaneetip  )  แปลว่า  ถ้อยคำเป็นของเทวดา

ลดาวัจนี  (  Ladawatjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งเครือเถา

วัจนีกุล  (  Watjaneekul  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งเชื้อสาย

วัจนีวรรณ  (  Watjaneewan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม

วัจนีพรรณ  (  Watjaneepan  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความงาม

จารุวัจนี  (  Jaruwatjanee  ) …

ชื่อที่มีคำว่า พักตรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พักตร์  หรือ  พักตรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชือผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พักตรา  (  Paktra  )  แปลว่า  หน้า

ทิพย์พักตรา  (  Tippaktra  )  แปลว่า  หน้าเป็นของเทวดา

เรขาพักตรา  (  Rekhapaktra  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้างามดั่งเขียน

พักตราเรขา  (  Paktrarekha  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้างามดั่งเขียน

สุพักตรา  (  Supaktra  )  แปลว่า  หน้างาม

สิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้าแห่งความงาม

ศิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้าแห่งความงาม

สุวพักตรา  (  Suwapaktra  )  แปลว่า  หน้างาม

ลออพักตร์  (  Laorpak  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้างาม

พิมลพักตร์  (  Pimolpak  )  แปลว่า  หน้างาม

วิมลพักตร์  (  Wimolpak  )  แปลว่า  หน้างาม

พิไลพักตร์  (  Pilaipak  )  แปลว่า  หน้างาม

วิไลพักตร์  (  Wilaipak  )  แปลว่า  หน้างาม

เยาวพักตร์  (  Yaowapak  )  แปลว่า  ผู้มีใบหน้าอ่อน

เสาวพักตร์  (  Souwapak  )  แปลว่า  หน้างาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า

ชื่อที่มีคำว่า พัสตรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พัสตร์  หรือ  พัสตรา  หรือ  จะอ่านว่า ( พัท - ตรา )

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พัสตรา  (  Pastra  )  แปลว่า  ผ้า

สุพัสตรา  (  Supastra  )  แปลว่า  ผ้างาม

สิริพัสตรา  (  Siripastra  )  แปลว่า  ผ้าแห่งความงาม

ศิริพัสตรา  (  Siripastra  )  แปลว่า  ผ้าแห่งความงาม

สุวพัสตรา  (  Suwapastra  )  แปลว่า  ผ้างาม

พิมลพัสตร์  (  Pimolpas  )  แปลว่า  ผ้างาม

วิมลพัสตร์  (  Wimolpas  )  แปลว่า  ผ้างาม

วราพัสตร์  (  Warapas  )  แปลว่า  ผ้าอันประเสริฐ

สกาวพัสตร์  (  Sakaopas  )  แปลว่า  ผ้าขาว

ประไพพัสตร์  (  Prapaipas  )  แปลว่า  ผ้างาม

พิไลพัสตร์  (  Pilaipas  )  แปลว่า  ผ้างาม

วิไลพัสตร์  (  Wilaipas  )  แปลว่า  ผ้างาม

ศิราพัสตร์  (  Sirapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พัสตร์  (  Pas  )  แปลว่า  ผ้า

สิรพัสตร์  (  Sirapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า

ศิรพัสตร์  (  Sirapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า

จุฑาพัสตร์  (  Jutapas  )  แปลว่า  ที่สุดแห่งผ้า

ชื่อที่มีคำว่า อนุ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อนุ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อนุสรา  (  Anusara  )  แปลว่า  คำนึงถึง  ,  ระลึกถึง

อนุสราภรณ์  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ผู้มีความคำนึงถึงเป็น

เครื่องประดับ

อนุสราพร  (  Anusaraporn  )  แปลว่า  ความคำนึงถึงนำสุขมาให้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย

อนุชากานต์  (  Anuchakan  )  แปลว่า  น้องชายอันเป็นที่รัก

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ

อนุพนธ์  (  Anupon  )  แปลว่า  ติดต่อ

อนุพันธ์  (  Anupan  )  แปลว่า  ติดต่อ

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา  ,  ป้องกัน

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ทำตาม  ,  ปฏิบัติตาม

อนุสร  (  Anusorn  )  แปลว่าระลึก  , คำนึงถึง

อนุสรณ์  (  Anusorn  )  แปลว่า  การระลึก  ,  ความคำนึงถึง  

อนุมัติ  (  Anumat  )  แปลว่า  เห็นชอบ

ชื่อที่มีคำว่า อารี

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อารี  หรือ  อารี  แปลว่า  อะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อารี  (  Arree  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อ  ,  เผื่อแผ่

อารียา  (  Arreeya  )  แปลว่า  ผู้เอื้อเฟื้อ

อารีญา  (  Arreeya  )  แปลว่า  ผู้เอื้อเฟื้อ

อารีรัตน์  (  Arreerat  )  แปลว่า  ผู้เอื้อเฟื้อที่ประเสริฐ

อารีทิพย์  (  Arreetip  )  แปลว่า  เอื้อเฟื้อเป็นของเทวดา

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อารีพงศ์  (  Arreepong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเอื้อเฟื้อ

อารีพงษ์  (  Arreepong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเอื้อเฟื้อ

อารีกุล  (  Arreekul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เอื้อเฟื้อ

อารีพันธุ์   (  Arreepan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เอื้อเฟื้อ

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อำ

รูปภาพ
ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า  อำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สว่าง  ,  สุกใส

อำไพเรขา  (  Ampairekha  )  แปลว่า  งามยิ่ง

อำไพพร  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

อำไพภรณ์  (  Ampaiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

อำไพกาญจน์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  สุกใสดั่งทองคำ

อำไพกานต์  (  Ampaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นมี่รักงาม

อำไพพัชร์  (  Ampaipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

อำไพรัตน์  (  Ampairat  )  แปลว่า  เพชรงาม

อำไพมณี  (  Ampaimaee  )  แปลว่า  เพชรงาม

อำไพกุล  (  Ampaikul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

อำไพลดา  (  Ampailada  )  แปลว่า  เครือเถางาม

อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  สีเหลืองใส  ,  ยางไม้ที่กลายเป็นหิน

อำพันเรขา  (  Ampanrekha  )  แปลว่า  หินสีเหลืองใสงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อำนวย  (  Amnuoy  )  แปลว่า  ให้  ,  สั่ง

อำนวยพงศ์  (  Amnuoypong  )  แปลว่า  ให้เชื้อสาย

อำนวยพงษ์  (  Amnuoypong  )  แปลว่า  ให้เชื้อสาย

อำพน  (  Ampon  )  แปลว่า  งาม  ,  มาก

อำพนกุล  (  Amponkul  )  แปลว่า  เชื้อสา…

ชื่อที่มีคำว่า พัชรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พัชรา  หรือ  พัชรา แปลว่า  อะไร  มีดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้หญิง

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชราพร  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เพชรนำความสุขมาให้

พัชรากานต์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรอันเป็นที่รัก

พัชรากุล  (  Patcharakul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งเพชร

พัชรามณี  (  Patcharamanee  )  แปลว่า  เพชร

พัชรารัตน์  (  Patchararat  )  แปลว่า  เพชร

พัชราณัฐ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

พัชราณัฏฐ์  (  Patcharanat  )  แปลว่า  เพชรแห่งนักปราชญ์

พัชรานาฏ  (  Patcharanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร

พัชราสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร

พัชราทิพย์  (  Patcharatip  )  แปลว่า  เพชรเป็นของเทวดา

วรพัชรา  (  Worrapatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม

อรพัชรา  (  Ornpatchara  )  แปลว่า  นางงามดั่งเพชร

อำไพพัชรา  (  Ampaipatchara  )  แปลว่า  เพชรงาม

พัชราอำไพ  (  Patcharaampai  )  แปลว…

ชื่อที่มีคำว่า พิเชฐ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พิเชฐ  หรือ  พิเชฐ  แปลว่า  อะไร  มีดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้ชาย

พิเชฐ  (  Pichet  )  แปลว่า  เจริญยิ่ง  ,  ปะเสริฐยิ่ง

พิเชฐพันธุ์  (  Pichetpan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเจริญยิ่ง

พิเชฐพงศ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเจริญยิ่ง

พิเชฐพงษ์  (  Pichetpong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายเจริญยิ่ง

พิเชฐพัฒน์  (  Pichetpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญประเสริฐยิ่ง

พิเชฐณัฐ  (  Pichetnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญยิ่ง

พิเชฐณัฏฐ์  (  Pichetnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์เจริญยิ่ง

พิเชฐพัชร์  (  Pichetpach  )  แปลว่า  เพชรอันเจริญยิ่ง

พิเชฐภัทร์  (  Pichetpat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักเจริญยิ่ง

พงศ์พิเชฐ  (  Pongpichet  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เจริญยิ่ง

พงษ์พิเชฐ  (  Pongpichet  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เจริญยิ่ง

พิเชฐกานต์  (  Pichetkan  )  แปลว่า  ผู้เจริญยิ่งอันเป็นที่รัก

พิเชฐกุล  (  Pichetkul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เจริญยิ่ง

พิทย์พิเชฐ  (  Pitpichet  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้เจริญยิ่ง

ชื่อที่มีคำว่า เหมือน

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  เหมือน  หรือ  คำว่า เหมือน  แปลว่า  อะไร  มีทั้ง

ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เหมือนฝัน  (  Muanfan  )  แปลว่า  งาม  ,  สวยดั่งที่ฝัน

เหมือนแก้ว  (  Muankaeo  )  แปลว่า  คล้ายกันกับแก้ว  ,  อย่าง

เดียวกับแก้ว

เหมือนปราง  (  Muanprang  )  แปลว่า  คล้ายกับแก้ม  ,  อย่างเดียวกับมะปราง

เหมือนผกา  (  Muanphaka  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับดอกไม้  ,  คล้ายกันกับดอกไม้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

เหมือน  (  Muan  )  แปลว่า  อย่างเดียวกัน  ,  คล้ายกัน

เหมือนพงศ์  (  Muanpong  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเชื้อสาย

เหมือนพงษ์  (  Muanpong  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเชื้อสาย

เหมือนพยัคฆ์  (  Muanpayak  )  แปลว่า  อย่างเดียวกับเสือ

เหมือนพัฒน์  (  Muanpat  )  แปลว่า  มีความเจริญอย่างเดียวกัน

เหมือนภัทร์  (  Muanpat  )  แปลว่า  น่ารักอย่างเดียวกัน

เหมือนกรณ์  (  Muankorn  ,  Muangorn  )  แปลว่า  ฉลาดคล้ายกัน

ชื่อที่มีคำว่า นุช

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า   นุช    มีดังนี้  อาทิเช่น  ชื่อผู้หญิง

นุช  (  Nuch  )  แปลว่า  น้อง

นุชนาถ  (  Nuchanath  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่พึ่ง

นุชนาฏ  (  Nutchanath  )  แปลว่า  น้องหญิง

ทิพานุช  (  Tipanuch  )  แปลว่า  วันน้อง  ,  น้องสวรรค์

ทิชานุช  (  Tichanuch  )  แปลว่า  น้องนก

ทิวานุช  (  Tiwanuch  )  แปลว่า  วันน้อง  ,  น้องสวรรค์

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  แสงแห่งน้อง

ณัฏฐานุช  (  Nattanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

ปรียานุช  (  Preeyanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นที่รัก

ประภานุช  (  Prapanuch  )  แปลว่า  แสงแห่งน้อง

ประไพนุช  (  Prapainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

วิไลนุช  (  Wilainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

อำไพนุช  (  Ampainuch  )  แปลว่า  น้องงาม

อรนุช  (  Orranuch  )  แปลว่า  น้องงาม

นุชอัปสร  (  Nuchapsorn  )  แปลว่า  น้องนางฟ้า

วรนุช  (  Worranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องผู้ประเสริฐ

วรานุช  (  Waranuch  )  แปลว่า  น้องงาม  ,  น้องผู้ประเสริฐ

ภัทรนุช  (  Pattaranuch  )  แปลว่า  น้องน่ารัก

พุทธ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  พุทธ  หรือ  คำว่า  พุทธ  แปลว่า  อะไร  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พุทธลดา  (  Putlada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้รู้

พุทธทิชา  (  Putticha  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  นักปราชญ์

พุทธอาภา  (  Putarpa  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้รู้

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พุทธ  (  Put  ,  Putta  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้ตื่น

ณัฐพุทธ  (  Nattapat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ตื่นอยู่

ณัฏฐพุทธ  (  Nattaput  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ตื่นอยู่

ธีรพุทธ  (  Teeraput  )  แปลว่า  ผู้รู้มีไหวพริบดี

สุรพุทธ  (  Suraput  )  แปลว่า  แปลว่า  ผู้ตื่นที่กล้าหาญ

พีรพุทธ  (  Peeraput  ) แปลว่า  ผู้รู้ที่กล้าหาญ

วุฒิพุทธ  (  Wuttiput  )  แปลว่า  ผู้รู้มีความเจริญ

วราพุทธ  (  Waraput  , Varaput  )  แปลว่า  ผู้รู้ที่ประเสริฐ

พุทธพงศ์  (  Puttapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้

พุทธพงษ์  (  Puttapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้รู้

ชื่อที่มีคำว่า วิมล

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วิมล  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

วิมล  (  Wimon  ,  Wimol  )  แปลว่า  งาม  ,  สะอาด  ,  บริสุทธิ์  ,

ไม่มีตาหนิ

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิมลกุล (  Wimolkul  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

วิมลรัตน์  (  Wimolrat  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม  ,  แก้วงาม

วิมลพัชร์  (  Wimolpach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

วิมลภัทร์  (  Wimolpat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

วิมลสินี  (  Wimolsinee  )  แปลว่า  นางงาม

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์เพียงจันทร์

วิมลวัลยา  (  Wimolwanlaya  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

วิมลณัฐ  (  Wimolnat  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

วิมลณัฏฐ์  (  Wimolnat  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม

สิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญงาม

ศิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

วิมลทิพย์  (  Wimoltip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

วิมลทิพ  (  Wimoltip  )  แปลว่า  สวรรค์งาม

วิมลภัสร์  (  Wimolpas  )  แปลว่า  รัศมีงาม

วิมลฉวี  (  Wimolchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

ฉวีวิมล  (  Chaweewimol  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม

พิมพ์วิมล  ( …

ชื่อที่มีคำว่า อาภา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  อาภา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  ความสว่าง ,  แสง  ,  รัศมี

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความสว่างนำสุขมาให้

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความสว่างเป็นเครื่องประดับ

อาภาพัชร์  (  Arpapach  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภากาญจน์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงทอง

อาภากานด์  (  Arpakan  )  แปลว่า  แสงแห่งผู้เป็นที่รัก

ศศิอาภา  (  Sasiarpa  )  แปลว่า  แสงจันทร์

รวิอาภา  (  Rawiarpa  )  แปลว่า  แสงตะวัน

อาภาดารา  ( Arpadara  )  แปลว่า  แสงดาว

อาภาสินี  ( Arpasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  นางผู้มีความสว่าง

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องมีความสว่าง

อาภาสิริ  (  Arpasiri  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อาภาทิพย์  (  Arpatip  )  แปลว่า  แสงเป็นของเทวดา

อาภาทิพ  ( Arpatip  )  แปลว่า  แสงสวรรค์

อาภาลักษณ์  (  Arpalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง

อาภาวรรณ  (  Arpawan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อาภาพรรณ  ( …

ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-้า

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย  สระ เ-้า (  ou  ) หรือสระ เ-า ( ou )  มีทั้งชื่อผู้หญิง

 และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เช้า  (  Chou  )  แปลว่า  เวลาระหว่างย่ำรุ่งถึงเที่ยง

เพา  (  Pou  )  แปลว่า  งาม

เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม

เยา  (  Yao .ใช้ ao แทน ou เดี๋ยวจะอ่านเป็น ยู you )  แปลว่า  อ่อน  ,  เบา  ,  น้อย

เยาว์  (  Yao   )  แปลว่า  รุ่น  ,  สาว  ,  หนุ่ม

เยาวพาณี  (  Yaowapanee  )  แปลว่า  ชื่อเทียนชนิดหนึ่งใช้ทำยา

เยาวมาลย์  (  Yaowaman  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวยอด  (  Yaowayod  )  แปลว่า  สวยที่สุด

เยาวเรศ  (  Yaowares  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เยาวลักษณ์  (  Yaowalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

เยาวพา  (  Yaowapa  )  แปลว่า  หญิงสาวสวย

เย้า  (  Yao  )  แปลว่า  หยอก  ,  ล้อเล่น  ,  คนชาวเขาทางภาคเหนือของไทย  

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  ผู้มีลักษณะดี

เสาวคนธ์  (  Souwakon  )  แปลว่า  กลิ่นหอม  ,  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง

เสาวรส  (  Souwaros  )  แปลว่า  ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งมีดอกงามกลิ่นหอม

เสาวภาคย์  (  Souwapak  )  แปลว่า  ความงาม

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเ…

ชื่อที่มีความหมายว่า ผู้หญิง

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายว่า  ผู้หญิง  มีอยู่หลายชื่อ  ดังนี้  อาทิเช่น

สตรี  (  Satree  )  แปลว่า  ผู้หญิง

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

สุดา (  Suda  )  แปลว่า  นาง  ,  ผู้หญิงทั่วๆไป

สุนทรี  (  Suntree  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  นางงาม

สุรางคนา  (  Surangkana  )  แปลว่า  นางสวรรค์

สินี  (  Sinee  )  แปลว่า  นางผู้มีผิวขาว

สะคราญ  (  Sakran  )  แปลว่า  หญิงงาม

นง  (  Nong  )  แปลว่า  นาง

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม

นงนุช  (  Nongnuch  )  แปลว่า  นางน้อง

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีขวัญดี

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  วัยรุ่น  ,  นางรุ่นสาว

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กหญิง  ,  นางน้อย

กมลา  (  Kamala  )  แปลว่า  นางงาม

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  หญิงที่รัก

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  หญิงรุ่น  ,  สาววัยรุ่น

ชื่อที่เกี่ยวกับ ยามราตรี

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ยามราตรี  หรือ  กลางคืน  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รชนี  (  Rachanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลามืด

รชนีวรรณ  (  Rachaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รชนีพรรณ  (  Rachaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รชนีกร  (  Rachaneekorn  ,  Rachaneegorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รชนีรัตน์  (  Rachaneerat  )  แปลว่า  ดวงจันทร์

รัชนีวรรณ  (  Ratchaneewan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รัชนีพรรณ  (  Ratchaneepan  )  แปลว่า  ความงามแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  ,  Ratchaneegorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รัตติ  (  Ratti  )  แปลว่า  กลางคืน

รัตติรัตน์  (  Rattirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งราตรี

รัตติกาล  (  Rattikal  ,  Rattikan  )  แปลว่า  เวลากลางคืน

รัตติกร  (  Rattikorn  ,  Rattigorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  คือ  ดวงจันทร์

รัตติลดา  (  Rattilada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถาแห่งราตรี

ลดารัชนี  (  Ladaratchanee  )  แปลว่า  …