บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2013

คริสต์มาสแปลว่าอะไร

รูปภาพ
A merry Christmas to you.  หลายท่านคงทราบว่า วันนี้

เป็นวันคริสต์มาส

คริสต์  ( Christ )  แปลว่า   ชื่อของพระเยซูผู้เป็นเจ้าของคริสต์

ศาสนา

คริสต์มาส ( Chirstmas )  แปลว่า  พิธีบูชาในลัทธิคริสต์ทำในวันเกิด

ของพระเยซู กำหนดในวันที่   25   ธันวาคม

   ชื่อที่เกี่ยวกับคริสต์มาส  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

คริสตี้  (  Christy  )        

คริสติน่า  (  Christina  )

เครือ  ( Krua )  แปลว่า  เถาไม้ ,  เชื้อสาย ,   วงศ์วาน  , ผลกล้วยที่รวมกันอยู่เป็นงวง   , ไม่แจ่มใส ,

ไม่มีกระแส

เดือน  ( Duan )   แปลว่า   ดวงจันทร์  

เนืองนิตย์  ( Nuangnit )   แปลว่า   เสมอ  , ไม่ขาด

เงือก  (  Nguak )  แปลว่า  สัตว์น้ำในนิยายตอนบนเป็นคนตอนล่างเป็นปลา  ชื่อนกชนิดหนึ่ง

  ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น  

คริสติน  (  Christtin  )

เกื้อ  ( Kua )   แปลว่า  อุดหนุน   เจือจาน   ช่วยเหลือ

เกื้อกูล  ( Kuakool )  แปลว่า  อุดหนุน    เจือจาน    ช่วยเหลือ

เขื่อน  ( Khuan )   แปลว่า  เครื่องป้องกันไม่ให้ดินพัง    หลักเขต

เคลื่อน ( Kluan )   แปลว่า   เลื่อนไป   ขยายออกไป    คลาด   ผิด  …

เกษียณแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วยสระ  ( เ-ียน ,  เ-ียว  ,  เ-ียม ,  เ-ียร  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย   ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

เกลียว  (  Kliao  )  แปลว่า  เส้นเชือก

เกลียวทอง  (  Kliaotong  )   แปลว่า เส้นเชือกทอง

เปรียว     (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว

เปรี้ยว  (  Priao  )  แปลว่า  รสมะนาว  ,  รวดเร็ว  

เนียม  (  Niam  )  แปลว่า    ชื่อต้นไม้เล็กๆใบมีกลิ่นหอม

เนียน  (  Nian  )   แปลว่า  เครื่องมือสำหรับกวดรูปพรรณต่างๆให้เกลี้ยง

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

หลายท่านคงเคยได้ยิน  คำว่า เกษียณ มาแล้ว

เกษียณ ( Kasian )  แปลว่า  สิ้นไป  , กำหนดค่าของอายุ  ,  ขีดขั้นอายุ

เกษียน  ( Kasian )   แปลว่า   ข้อความที่เขียนแทรกไว้  เช่นในใบลาน

เกษียร ( Kasian )   แปลว่า   น้ำนม

เขียว  (Khiao )  แปลว่า   เร็ว   รีบ   ด่วน    สีชนิดหนึ่ง   ชื่องูชนิดหนึ่ง

เขียม  ( Khiam )  แปลว่า  ประหยัด

เขียน ( Khian )  แปลว่า  วาด   ขีดให้เป็นตัวหนังสือหรือเลข   ขีดให้เป็นเส้นหรือรูปต่างๆ

เคียง ( Kiang )  แปลว่า  ใกล้   ชิด

เคียม ( Kiam )  แปลว่า   ไหว้   คำนับ

เคียว  ( Kiao )  แปลว่า  เครื่องเกี่ยวข้าวและหญ้…

ประเทืองแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ  แสงสว่าง  ,   รุ่งเรือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ประภา  ( Prapa)   แปลว่า  แสง ,  แสงสว่าง ,  แสงไฟ

ประภาภรณ์  ( Prapaporn )  แปลว่า   ผู้มีแสงสว่างเป็นเครื่องประดับ

ประภาพร  ( Prapaporn )   แปลว่า   แสงสว่างนำสุขมาให้

ประภัสสรา  ( Prapassara  )   แปลว่า   สีเลื่อมๆพรายๆ  ,  แสงพราวๆเหมือนแสงพระอาทิตย์แรกขึ้น

ประกาย ( Prakie ) แปลว่า   แสงไฟที่กระจายออกไป ,  แสงที่กระจายออกไป   , ดาว

ผกาย  ( Phakie )   แปลว่า   แสงไฟที่กระจายออกไป  ,  แสงที่กระจายออกไป  ,  ดาว

ประกายเพชร   (  Prakiepet )   แปลว่า   แสงเพชรที่กระจายออกไป

ผกายเพชร   (  Phakiepet )   แปลว่า   แสงเพชรที่กระจายออกไป

ประกายทอง  (  Prakietong )   แปลว่า   แสงทองที่กระจายออกไป

ธัญญา  (  Tanya )   แปลว่า   รุ่งเรือง ,  ดี ,  มั่งมี

ธัญญาภรณ์   ( Tanyaporn  )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ธัญญาพร  ( Tanyaporn  )   แปลว่า   ผู้รุ่งเรืองนำสุขมาให้

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )   แปลว่า   ลักษณะควรสงวน  , มีลักษณะดี

ผกายทอง ( Phakietong )   แปลว่า   แสงท…

กษาปณ์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปล  เกี่ยวกับ  ทรัพย์สิน   เงิน  ทอง   เพชรพลอย

มีทั้งชื่อผู้หญิง     และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง    อาทิเช่น

กุณฑล  (  Kuntol  )    แปลว่า    ตุ้มหู   ,   เครื่องประดับหูที่ทำด้วย

ทอง

กาญจนา   (  Kanjana  )  แปลว่า  ทอง

ชมพูนุท (  Chompoonuch  )     แปลว่า   ทองเนื้อเก้า ,   ทองคำ

ทับทิม  (  Tabtim  )   แปลว่า   พลอยสีแดงชนิดหนึ่ง  ,    ต้นไม้ชนิดหนึ่งเมล็ดในมีสีแดงคล้ายพลอย

ทับทิม

นิลรัตน์   (  Nilrat  )   แปลว่า    แก้วสีขาบ

นีลรัตน์  (  Neelrat  )     แปลว่า   แก้วสืขาบ    นิล

นีลวรรณ   (  Neelwan  )     แปลว่า    สีฟ้า

บุษราคัม  (  Butsarakam  )    แปลว่า    บุษย์น้ำทอง  ,  พลอยสีเหลือง

บุษยา  (  Bussaya  )  แปลว่า    พลอยสีขาว ,    บัว

มณี   (  Manee  )   แปลว่า    แก้วหินมีค่า  , เพชรพลอย

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า    แก้วมณี

มรกต (  Morrakot  )    แปลว่า    แก้วสีเขียวใบไม้

รัตนาภรณ์  (  Rattanaporn  )   แปลว่า  ผู้มีเพชรเป็นเครื่องประดับ

วลัย (  Walai  )    แปลว่า  กำไลมือ  ,  สร้อยข้อมือ ,  ทองกร ,   ของที่เป็นวงกลม  ,  วงกลม

กนกวลัย  (  …

เขมแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำาว่า  เขม หรือมีคำขึ้นต้นว่า   เขม  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

       ชื่อผู้หญิง      อาทิเช่น    

เขมนิจ   (  Khemmanij  )     แปลว่า   ผู้มีความปราศจากภัยเสมอ

เขมนิตย์  (  Khemmanit  )   แปลว่า    ผู้มีความปราศจากภัยที่

ยั่งยืน    ,  ผู้มีความปราศจากภัยเสมอ

       ชื่อผู้ชาย      อาทิเช่น

เขม   (  Khem  )    แปลว่า    เขษม  ,   เกษม

เขมณัฐ   (  Khemmanat  )    แปลว่า   นักปารชญ์ผู้มีความพ้นภัย

เขมณัฏฐ์   (  Khemmanat  )   แปลว่า   นักปราชญ์ผู้มีความพ้นภัย

เขมพัฒน์ (  Khempat  )    แปลว่า   ผู้มีความเจริญที่ปราศจากภัย

เขมพงศ์   (  Khempong  )    แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย

เขมพงษ์  (  Khempong  )     แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย

เขมกุล (  Khemkul  )     แปลว่า    เชื้อสายผู้มีความพ้นภัย

เขมนาท  (  Khemmanat  )    แปลว่า   ผู้มีความนับถือที่มีความพ้นภัย

เขษม  (  Khasem  )    แปลว่า  เกษม

เขษมสันต์  (  Khasemsan  )    แปลว่า    ชื่นชมยินดี

เขษมศานต์ (  Khasemsan  )     แปลว่า    ชื่นชมยินดี

เขษมสุข (  Khasemsukh  )     แปลว่า   ผู้มีความปร…