บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2014

บัณฑิตย์แปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า    บัณฑิตย์  กับ  บัณฑิต   แปลไม่เหมือนกัน

มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

บัณฑิตยา   (  Bantitaya  )   แปลว่า   ความรอบรู้  ,  การเรียน

บัณฑิตา  (  Bantita  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์

คณิตา  (  Kanitta  )   แปลว่า   การนับ ,   การคำนวณ

คณิตาภรณ์  (  Kanitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีการคำนวณเป็นเครื่องประดับ

จิตรา   (  Jittra  )   แปลว่า   งาม 

ณัฏฐา  (  Natta  )   แปลว่า   ผู้รู้ ,   นักปราชญ์ 
ญาณี  (  Yanee  )   แปลว่า   ผู้มีความรู้ ,   ผู้มีปัญญา 
ญาดา  (  Yada  )   แปลว่า    ผู้รู้ ,   นักปราชญ์

ญาตา  (  Yata  )   แปลว่า   ผู้รู้  ,   นักปราชญ์ 

ธิติมา  (  Titima  ,  Thitima  )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา

ธิติมาภรณ์  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ธิติมาพร  (  Titimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญานำสุขมาให้

ธิติญา  (  Titiya  ,  Thitiya  )   แปลว่า  ผู้มีปัญญา

ธิติญาภรณ์  (  Titiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

ธิติญาพร  (  Titiyaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญานำสุขมาให้

     ชื่อผู้ชาย  อ…

ชาญแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำออกเสียงว่า   ชาญ   กับ  ชาน   แปลต่างกันดังนี้  

ชาญ  (  Chan  )   แปลว่า   ชำนาญ    รู้    ว่องไว    คล่องแคล่ว

ชาน  (  Chan  )   แปลว่า   พื้นที่นอกชายคา  ,  ชานเรือน

พื้นที่นอกเมือง  ,  ชานเมือง    ,    ของเป็นกากเช่นชานอ้อย

   ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  ชาญ   มีใช้ในชื่่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

ชาญไชย  (  Chanchai  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญเจริญกว่า

ชาญชัย  (  Chanchai  )   แปลว่า  การชนะที่ดีกว่า

ชาญเทวัญ  (  Chantewan   )   แปลว่า  หมู่เทพคล่องแคล่ว

ชาญเทพ  (  Chantep  )  แปลว่า  เทพผู้ขำนาญ

ชาญนาท  (  Channat  )  แปลว่า  ความบันลือว่องไว

ชาญพงศ์  (  Chanpong  )   แปลว่า   เชื้อสายว่องไว

ชาญพงษ์  (  Chanpong  )   แปลว่า  เชื้อสายว่องไว

ชาญพันธุ์  (  Chanpan  )   แปลว่า   เชื้อสายว่องไว

ชาญภาคย์  (  Chanpak  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญโชคดี

ชาญภพ  (  Chanpop  )  แปลว่า   โลกแห่งผู้รู้

ชาญยุทธ์  (  Chanyut  )   แปลว่า   ผู้ชำนาญการรบ

ชาญลักษณ์  (  Chanlak  )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะคล่องแคล่ว

ชาญสกล  (  Chansakon  ,  Chansakol  )   แปลว่า  ผู้รู้ทั่ว

ชาญสวัสดิ์  (  Chans…

ชื่อที่แปลว่าใจ

รูปภาพ
ชื่อที่แปลว่า  ใจ  , ดวงใจ  , หัวใจ  ที่มีความหมายถึง  สิ่งอันเป็น

ที่รักและมีค่าในชีวิต   ที่นิยมนำมาใช้เป็นชื่อให้แก่ผู้อันเป็นที่รัก  หรือ

ชื่อของคุณเอง   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กมลรัตน์  (  Kamolrat , Kamonrat  )   แปลว่า   ใจเพชร ,   บัวแก้ว

กมลกานต์  (  Kamolkan , Kamonkan  )   แปลว่า   ผู้เป็นที่รักยิ่ง

กมลพรรณ  (  Kamonpan , Kamolpan  )   แปลว่า   ผู้มีใจงดงาม

กมลกาญจน์  (  Kamolkan , Kamonkan  )   แปลว่า   ใจทอง  , บัวทอง

ดวงกมล  (  Duongkamol , Duongkamon  )   แปลว่า   ดวงใจ   , ผู้เป็นที่รัก

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขใจมาให้

ดวงใจ  (  Duongjai  )   แปลว่า    ผู้เป็นที่รัก

ฤทัย  (  Rutai , Ruthai  )  แปลว่า   ใจ

ฤทัยรัตน์  (  Rutairat , Ruthairat  )   แปลว่า  ใจเพชร   

ดวงฤทัย  (  Duongrutai ,  Duongruthai  )   แปลว่า    ดวงใจ   ,  ผู้เป็นที่รัก

หฤทัย  (  Harutai , Haruthai  )   แปลว่า   ใจ

หฤทัยรัตน์  (  Harutairat  ,  Haruthairat  )  แปลว่า   ใจเพชร

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  , Duongharuthai  )   แปลว่า …