บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2015

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 4

รูปภาพ
ตั้งชื่อพยางค์เดียว  4  มีชื่อของผู้ชายดังนี้    คือ

ช่วย  (  Chuoy  )   แปลว่า   ทำให้ผู้อื่นสำเร็จประสงค์   อุดหนุน

เชือน  (  Chuan  )   แปลว่า   แช    

เชษฐ์    (  Chet  )  แปลว่า   พี่    ผู้เจริญกว่า

ชาย  (  Chie  )  แปลว่า  ผู้ชาย   ริม

ชาญ  (  Chan  )   แปลว่า  ชำนาญ   คล่องแคล่ว

เชาว์  (  Chao  )  แปลว่า  เร็ว

เชาวน์  (  Chao  )   แปลว่า  ความเร็วของปัญญาและความคิด

ชม  (  Chom  )  แปลว่า  สรรเสริญ   ยกย่กง

ชาติ  (  Chat  )  แปลว่า  เวลาเกิด   กำเนิด   ตระกูล   พวก

ชิน  (  Chin  )  แปลว่า  คุ้นเคยกันมาก    ตะกั่ว

ชิต  (  Chit  )  แปลว่า  ชนะแล้ว

ชัย  (  Chat  )   แปลว่า    การชนะ

ชื่น  (  Chuen  )   แปลว่า  เบิกบานใจ

โชติ  (  Chot  )  แปลว่า    ความรุ่งเรือง    ความสว่าง

ช่วง  (  Chuong  )  แปลว่า  สว่าง   รุ่งโรจน์

ฌาน  (  Chan  )  แปลว่า  การเพ่งอารมณ์จนแน่แน่วในการทำสมาธิ

ญาณ  (    Yan  )   แปลว่า    ความรู้   ปัญญา

ณัฐ  (  Nat  )   แปลว่า   นักปราชญ์   ผู้รู้

ณัฏฐ์  (  Nat  )  แปลว่า  นักปรา่ชญ์   ผู้รู้

ดุลย์  (  Dul  ,  Dun  )   แปลว่า  เท่ากัน   เหมือ…

ตั้งชื่อพยางค์เดียว 3

รูปภาพ
ตั้งชื่อพยางค์เดียว  3  มีชื่อของผู้ชาย  ดังนี้

กานต์  (  Kan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กันต์  (  Kan  )   แปลว่า   หมุน   ปั่น    ตัด  โกน

กร  (  Gorn  ,  Korn  )  แปลว่า  ผู้ทำ   แสง    รัศมี

กรณ์  (  Gorn  ,  Korn  )     แปลว่า   ฉลาด   ชำนาญ

กุล  (  Kul  ,Kun  )  แปลว่า  เชื้อสาย   ตระกูล   สกุล

เกียรติ  (  Kian  ,Kiat  )   แปลว่า  กีรติ   ชื่อเสียง    การเลื่องลือ

เกียรติ์  (  Kian  ,  Kiat  )  แปลว่า  กีรติ   ชื่อเสียง    การเลื่องลือ

กฤตย์  (  Krit  )  แปลว่า  คำสรรเสริญ   ธุระ   การงานที่ทำ

แก้ว  (  Kaeo  )    แปลว่า  หินแข็งโปร่งแสง

ไกร  (  Krai  )  แปลว่า   ยิ่ง   ใหญ่   กล้า

กล้า  (  Kla  )  แปลว่า  ไม่กลัว   แข็ง   แรง   ต้นข้าว

กรุง  (  Krung  )  แปลว่า  เมืองหลวง   เมืองใหญ่

กฤษณ์  (  Krit  ,  Kris  )  แปลว่า  แรม  

เกรียง   (  Kriang  )   แปลว่า    ใหญ๋   ยิ่ง    มาก

เข็ม   (  Khem  )   แปลว่า  เหล็กแหลมที่ใช้กลัดหรือเย็บ      ชื่อต้นไม้

เขม  (  Khem  )  แปลว่า  ความพ้นภัย      สบายใจ

ขรรค์  (  Khan  )  แปลว่า  ศัสตราวุธชนิดหนึ่ง

ขวัญ  (  Kwan  )  แ…

ชื่อที่มี่คำขึ้นต้นด้วย " ฐิติ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย   "  ฐิติ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ฐิติมา  (  Titima  ,  Thitima  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

ฐิติพรรณ  (  Titipan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน

ฐิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน

ฐิติพัชร์  (  Titipach  ,  Titipat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

ฐิติภรณ์  (  Titiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

ฐิติพร  (  Titiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขอันยั่งยืน

ฐิติญา  (  Titiya  , Titiyar  )  แปลว่า  ผู้มีความมั่งคั่ง

ฐิติกานต์  (  Titikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน

ฐิติกาญจน์  (  Titikan  )  แปลว่า  ทองแห่งความมั่งคั่ง

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ฐิติ  (  Titi  ,  Thiti   )   แปลว่า  ความมั่งคั่ง    ความมีชีวิตอยู่    การดำรงอยู่

ฐิติพงศ์  (  Titipong  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

ฐิติพงษ์  (  Titipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

ฐิติกร  (  Titigorn ,  Titikorn   )  แปลว่า  ผู้สร้างความมั่งคั่ง

ฐิติพร  (  Titiporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขอันยั่งยืนมาให้

ฐิติกานต์  (  Titikan  )  แป…

ตั้งชื่อพยางค์เดียว2

รูปภาพ
ตั้งชื่อพยางค์เดียว  2  ต่อจากครั้งที่แล้ว  ชื่อของผู้หญิง  มีดังนี้

บัว  (  Bua  )   แปลว่า   ไม้พวกหนึ่งเกิดในน้ำ

บุษย์  (  But  )  แปลว่า  บัว   พลอยสีขาว

ปาน  (  Pan  )  แปลว่า   เหมือน   คล้าย   ดุจ

ป่าน  (  Pan  )    แปลว่า   เชือกที่ได้จากเปลือกปอ

ปาล์ม   (  Plam  )   แปลว่า   ชื่อต้นไม้พวกต้นตาล

เปรียว  (  Priao  )  แปลว่า  ว่องไว      ไม่เชื่องช้า

ปิ่น  (  Pin  )   แปลว่า  ที่ปักผม

ปราง  (  Prang  )  แปลว่า   แก้ม   มะปราง

ผึ้ง  (  Phung  )   แปลว่า   แมลงผึ้ง

เผือก  (  Phuak  )  แปลว่า  ขาว    ต้นคล้ายบอนใช้กินหัว

ผ่อง  (  Phong  )  แปลว่า   หมดจด    สุกใส  

แผ้ว   (  Phaeo  )  แปลว่า   สะอาด   หมดจด  

ฝน  (  Fon  )   แปลว่า  น้ำที่ตกมาจากฟ้า

พร  (  Porn  )   แปลว่า   สิ่งนำสุขมาให้    ผลดี

พร้อม  (  Prom  )   แปลว่า  ครบครัน     ในเวลาเดียวกัน

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  แลดู     เพ่งดู

พิณ  (  Ptn  )  แปลว่า   เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง

พราว  (  Prao  )  แปลว่า  แวววาว

พริ้ง  (  Pring  )  แปลว่า  งามงาอน

พลอย  (  Ploy  )  แปลว่า   หินเนื้อใสสีต่างๆ

แพร  (  Prae  )  แป…

ตั้งชื่อพยางค์เดียว

รูปภาพ
อยากตั้งชื่อพยางค์เดียวที่ใชัได้ทั้งชื่อเล่น  และ  ชื่อจริง  ทั้งชื่อ

ของผู้หญิง  และ  ชื่อของผู้ชาย     มีดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กวาง  (  Kwang  ,  Kwarng  )  แปลว่า  สัตว์กินพืชมีเขาสวย

กานด์  (  Kan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม

เกลียว  (  Klio  )  แปลว่า  เส้นเชือก

แข  (  Khae  )    แปลว่า  ดวงจันทร์

เครียว  (  Krio  )  แปลว่า  รีบไป   รีบมา

เครือ  (  Krua  )   แปลว่า  เชื้อสาย   เถาไม้

แคล้ว  (  Klaeo  )   แปลว่า  รอดไป    พ้นไป

จง  (  Jong  )  แปลว่า   ตั้งใจ     หวัง

ใจ  (  Jai  )  แปลว่า  ความคิด

แจ่ม  (  Jaem  )  แปลว่า   ใส   กระจ่าง

เจี๊ยบ  (  Jiab  )   แปลว่า  เสียงร้องของลูกไก่

จันทร์  (  Jan  )   แปลว่า  ดวงจันทร์     วันจันทร์

โฉม  (  Chom  )  แปลว่า  รูปร่าง

ฉาย  (  Chie  )   แปลว่า  ความงาม

ช่อ  (  Chor  )   แปลว่า  พวง       กลุ่ม

ชล  (  Chol  ,  Chon  )   แปลว่า  น้ำ

ดุจ  (  Duj  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย

ดวง  (  Duong  )  แปลว่า   วงกลมเล็กๆ

ดาว  (  Dao  )  แปลว่า  ดวงเล็กๆบนท้องฟ้าเห็นได้ในยามราตรี

เดือน  (  D…

ชื่อที่มีคำาขึ้นต้นด้วย " พิชญา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย คำว่า  "  พิชญ์  "  หรือ  "  พิชญา  "  หรือ   จะใช้

"  วิชญ์  "  หรือ  "  วิชญา  "  แทนได้  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

พิชญาพรรณ  (  Pitchayapan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

พิชญาภรณ์  (  Pitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

พิชญาพร  (  Pichayaporn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้นำสุขมาให้

พิชญากานต์  (  Pitchayakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เป็นที่รัก

พิชญารัตน์  (  Pitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

พิชญาพัชร์  (  Pitchayapat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

วิชญาวรรณ  (  Vitchayawan  ,  Witchayawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

วิชญาพรรณ  (  Vitchayawan  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

วิชญารัตน์  (  Vitchayarat  )  แปลว่า  แก้วแห่งนักปราชญ์

วิชญาภรณ์  (  Vitchayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

พิชญา  (  Pitchaya  )  แปลว่า   นักปราชญ์      ผู้รู้

วิชญา  (  Witchaya  ,  Vitchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์     ผู้รู้

พิชญ์  (  Pich  …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ปิติ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ปิติ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ปิติวดี   (  Pitiwadee  ,  Pitivadee)   แปลว่า  ผู้มีความยินดี

ปิติวลี  (  Pitiwalee  ,  Pitivalee  )   แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความยินดี

ปิตินาฏ  (  Pitinat  )  แปลว่า  นางผู้มีความยินดี

ปิตินุช  (  Pitinuch  )  แปลว่า  น้องมีความยินดี

ปิติพรรณ  (  Pitipan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

ปิติพัชร์  (  Pitipach  ,  Pitipat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี

ปิติรัตน์  (  Pitirat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความยินดี

ปิติภรณ์  (  Pitiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่อิ่มใจ

ปิติพร  (  Pitiporn  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขใจมาให้

ปิติทิพย์  (  Pititip  ,  Pitithip  )  แปลว่า  การอิ่มใจเป็นของเทวดา

ปิติทิพ  (  Pitithip  ,  Pititip  )  แปลว่า  วันแห่งการอิ่มใจ

ปิติธาร  (  Pititan  )  แปลว่า  ลำน้ำแห่งการอิ่มใจ

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ปิติ  (  Piti  ,  Pithi  )  แปลว่า  ความยินดี    การอิ่มใจ  

ปิติพันธุ์  (  Pitipan  )  แปลว่า  เชื้อสายแห่งการอิ่มใจ

ปิติกุล  (  Pitikul  ,  Pitikun  )  แปลว…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " นิภา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  นิภา  "  มีชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ     เทียบ    เทียม

นิภากานต์  (  Nipakan  )  แปลว่า   ผู้เป็นที่รักเสมอ

นิภาพรรณ  (  Nipapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

นิภาพัชร์  (  Nipapach  ,  Nipapat  )  แปลว่า  เสมอเพชร

นิภารัตน์  (  Niparat  )  แปลว่า  เสมอเพชร

นิภาภรณ์  (  Nipaporn )  แปลว่า  เสมอเครื่องประดับ

นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ

นิภานุช  ( Nipanuch  )  แปลว่า  เสมอน้อง

นิภานาฏ  (  Nipanat  )  แปลว่า  เสมอนาง

นิภาวัลย์  (  Nipawal  ,  Nipaval  )  แปลว่า  เสมอเชื้อสาย

นิภาวรรณ  (  Nipawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเสมอ

นิภามณี    (  Nipamanee  )  แปลว่า  เสมอเพชร

นิภามาศ  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอทอง

นิภามาส  (  Nipamas  )  แปลว่า  เสมอจันทร์

นิภาสมร  (  Nipasamorn  )  แปลว่า  เสมอนาง  

นิภาทิพย์  (  Nipathip  ,  Nipatip  )  แปลว่า    แปลว่า  เป็นของเทวดาเสมอ

นิภาทิพ  (  Nipatip  ,  Nipathip  )  แปลว่า    วันเสมอ

นิภานาถ  (  Nipanat  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่พึ่งเสมอ

นิภาพิมพ์  (…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " อา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  อา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อาภา  (  Arpa  )  แปลว่า  แสง   ความสว่าง

อาภาพรรณ  (  Arpapan  )  แปลว่า  แสงแห่งความงาม

อาภาณัฐ   (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

อาภาณัฏฐ์  (  Arpanat  )  แปลว่า  แสงแห่งนักปราชญ์

อาภานาฏ  (  Arpanat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

อาภามาส  (  Arpamas  )  แปลว่า  แสงจันทร์

อาภามาศ   (  Arpamas  )   แปลว่า  แสงทอง

อาภานุช  (  Arpanuch  )  แปลว่า  น้องรุ่งเรือง

อาภารัตน์  (  Arparat  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภาพัชร์  (  Arpapach  ,  Arpapat  )  แปลว่า  แสงเพชร

อาภาพร  (  Arpaporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

อาภาภรณ์  (  Arpaporn  )  แปลว่า  แสงแห่งเครื่องประดับ

อาภัสสร  (  Arpassorn  )  แปลว่า  สว่าง   สุกใส

อาภัสรา  (  Arpassara  )  แปลว่า  สว่าง

อารยา  (  Arraya  )  แปลว่า  คนที่น่านับถือ   ดี   งาม

อารยาภรณ์  (  Arrayaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

อารัญญา  (  Arranya  )  แปลว่า  ป่า    มีในป่า   อยู่ในป่า

อารัณยา  (  Arranya  )  แปลวย่า  มีในป่า   อยู่ใน…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ปาน " 2

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ปาน  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี่้

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

ปานพงศ์  (  Panpong  )  แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย

ปานพงษ์  (  Panpong  )   แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย

ปานกุล  (  Pankul  ,  Pankun  )   แปลว่า  เหมือนเชื้อสาย

ปานศักดิ์  (  Pansak  )   แปลว่า  ดุจเรี่ยวแรง    ดุจอำนาจ

ปานณัฐ  (  Pannat  )  แปลว่า   ดุจนักปราชญ์

ปานณัฏฐ์  (  Pannat  )  แปลว่า  ดุจนักปราชญ์

ปานเดช  (  Pandech  ,  Pandet  )  แปลว่า  ดุจชื่อเสียง

ปานชีวิน  (  Pancheewin  ,  Pancheevin  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นอยู่

ปานชีวัน  (  Pancheewan  )  แปลว่า  เหมือนลูก   คล้ายลูก

ปานวัฒน์   (  Panwat  ,  Panvat  )   แปลว่า  ดุจความเจริญ

ปานวรรษ  (  Panwas  ,  Panvas  )  แปลว่า  คล้ายฝน

ปานพัฒน์  (  Panpat  )  แปลว่า  ดุจความเจริญ

ปานภัทร์     (  Panpat  )  แปลว่า  ดุจน่ารัก

ปานกานต์  (  Pankan  )  แปลว่า  เหมือนผู้เป็นที่รัก

ปานกาญจน์  (  Pankan  )  แปลว่า  ดุจทอง

ปานพัชร์  (  Panpat  )  แปลว่า  ดุจเพชร

ปานกนก  (  Pankanok  )  แปลว่า  ดุจทอง

ปานมนัส  (  …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ปาน "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ปาน  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ปาน  (  Pan  )  แปลว่า  เหมือน   คล้าย   ดุจ

ปานมาตา  (  Panmata  )  แปลว่า  คล้ายแม่

ปานมาดา  (  Panmada  )  แปลว่า  คล้ายแม่

ปานดนุชา  (  Pandanucha  )  แปลว่า  ดุจลูกหญิง

ปานกมล  (  Pankamol  ,  Pankamon  )  แปลว่า  ดุจดวงใจ

ปานดาริกา  (  Pandarika  )  แปลว่า  ดุจดาว

ปานดาว  (  Pandao  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ปานเดือน  (  Panduan  )  แปลว่า  คล้ายเดือน

ปานทิพย์  (  Panthip  ,  Pantip  )   แปลว่า  เหมือนเป็นของเทวดา

ปานทิพา  (  Pantipa  )  แปลว่า  ดุจวัน

ปานทิวา  (  Pantiwa  ,  Pantiva  )  แปลว่า  ดุจวัน

ปานนภา  (  Pannapa  )  แปลว่า  เหมือนฟ้า

ปานผกา  (  Panphaka  )  แปลว่า  ดุจดอกไม้

ปานกนิษฐา  (  Pankanitta  )  แปลว่า  ดุจน้อง

ปานขนิษฐา  (  Pankhanitta  )  แปลว่า  ดุจน้อง

ปานสุดา  (  Pansada  )  แปลว่า  เหมือนผู้หญิง

ปานอัปสร  (  Panabsorn  )  แปลว่า  ดุจนางฟ้า

ปานฤทัย  (  Panrutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ

ปานหฤทัย  (  Panharutai  )  แปลว่า  เหมือนใจ

ปานหทัย  (  Panhatai  )  แปลว…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ชา "

รูปภาพ
ชื่อขึ้นต้นด้วย  "  ชา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชาดา  (  Chada  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิด   ผู้มีสกุล

ชาดานาฏ  (  Chadanat  )   แปลว่า  นางผู้มีสกุล

ชาดาวลี  (  Chadawalee  ,  Chadavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีสกุล

ชามา  (  Chama  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ชามารัตน์  (  Chamarat   )  แปลว่า  ลูกแก้ว

ชามาภรณ์  (  Chamaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง

ชามาวลี  (  Chamawalee  ,  Chamavalee  )    แปลว่า  เชื้อสายลูกหญิง

ชามาวดี  (  Chamawadee  ,  Chamavadee  )   แปลว่า  ลูกหญิง

ชามาพร  (  Chamaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงนำสุขมาให้

ชามากานต์  (  Chamakan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้เป็นที่รัก

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เข่น

ชาคร  (  Chakorn  )  แปลว่า  ความตื่นอยู่      ความเพียร

ชาครพงศ์  (  Chakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ตื่น

ชาครพงษ์  (  Chakornpong  )  แปลว่า  เชื้อสาายผู้ตื่นอยู่    เชื้อสายผู้มีความเพียร

ชาคริต  (  Chakrit  )  แปลว่า  ตื่น   ระวัง

ชาคริตพงศ์  (  Chakritpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ตื่นอยู่

ชาคริตกุล  (  Chakritkul…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สกาว "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  สกาว  "   มีชื่อผู้หญิง   อาทิ  เช่น

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า   ขาว      สะอาด

สกาวทิพย์  (  Sakaotip  ,  Sakaothip  )   แปลว่า  ขาวเป็นของเทวดา

สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )   แปลว่า  แสงจันทร์

สกาวดาว  (  Sakaodao  )  แปลว่า  แสงดาว

สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  ใจสะอาด

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

สกาวพัชร์  (  Sakaopat  ,  Sakaopach  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

สกาวณัฐ  (  Sakaonat  )   แปลว่า  นักปราชญ์สะอาด

สกาวนาฏ  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สกาวนาตย์  (  Sakaonat  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )   แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สกาวชล  (  Sakaochol  ,  Sakaochon  )   แปลว่า  น้ำสะอาด

สกาวธาร  (  Sakaotan  )  แปลว่า    ลำน้ำสะอาด

สกาวทิพ  (  Sakaotip  ,  Sakaothip  )   แปลว่า  วันสะอาด

สกาววจี  (  Sakaowajee  ,  Sakaovajee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำสะอาด

สกาวภัค  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีที่หมดจด  

สกาวพร  (  Sakaoporn  )   แปลว่า     ผู้นำสุขที่สะอาด

สกาวภรณ์  (  Sakaoporn  )  แปลว่า   …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " อมร "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  อมร  "  หรือ  "  อมรา  " มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

อมรา  (  Amara  ,  Ammara  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย    เทวดา   ผู้ยั่งยืน

อมรรัตน์    (  Amornrat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ความงามอันยั่งยืน

อมรวรรณ  (  Amornwan  )  แปลว่า  ความงามอันยั่งยืน

อมรพัชร์  (  Amornpat  ,  Amornpach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

อมราพร  (  Amaraporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขอันยั่งยืน

อมราภรณ์  (  Amaraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

อมราเทวี  (  Ammaratewee  ,  Ammaratevee  )  แปลว่า  เทพผู้ยั่งยืน

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย   ผู้ยั่งยืน   เทวดา

อมรศักดฺ์  (  Amornsak  )  แปลว่า  อำนาจอันยั่งยืน

อมรพงศ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

อมรพงษ์  (  Amornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

อมรพันธุ์  (  Amornpan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

อมรกุล  (  Amornkul  ,  Amornkun  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้ยั่งยืน

อมรยศ  (  Amornyos  )  แปลว่า…

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า " นร "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  "  นร  "  หรือ   จะใช้คำว่า   " นรา  "   แทนก็ได้

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นราวดี   (  Narawadee  ,  Naravadee  )  แปลว่า  ผู้หญิง

นรารัตน์  (  Nararat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นราทิพย์  (  Naratip  ,  Narathip  )  แปลว่า  คนเป็นของเทวดา

นราวลี  (  Narawalee  ,  Naravalee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นราภรณ์  (  Naraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

นราลักษณ์  (  Naralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นราพรรณ  (  Narapan  )   แปลว่า   ผู้มีความงาม

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นรพันธุ์  (  Norrapan  )  แปลว่า  เชื้อสายคน      ผู้เป็นเชื้อสาย

นรเศรษฐ์  (  Norraset  )  แปลว่า    ผู้ประเสริฐ

นรพล  (  Norrapol  ,  Norrapon  )  แปลว่า  ผู้มีกำลัง

นรศักดิ์  (  Norrasak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจ

นรพงษ์  (  Norrapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นรพงศ์  (  Norrapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

นรพัฒน์  (  Norrapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ

นรภัทร์  (  Norrapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารัก    ผู้เจริญ

นรวัฒน์  (  Norrawat  ,  No…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " พัชร "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  พัชร  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พัชรา  (  Patchara  )  แปลว่า  เพชร

พัชราพรรณ  (  Patcharapan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

พัชราวรรณ  (  Patcharawan  )  แปลว่า  เพชรแห่งความงาม

พัชราภรณ์  (  Patcharaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเพชร

พัชรากาญจน์  (  Patcharakan  )  แปลว่า  เพชรทอง

พัชรอัปสร  (  Patcharaabsorn  )  แปลว่า  เพชรนางฟ้า

พัชรารัตน์  (  Patchararat  )  แปลว่า   แก้วเพชร

พัชราภา  (  Patcharapa  )  แปลว่า  แสงเพชร

พัชรธิดา  (  Patchatida  )  แปลว่า  ลูกแก้ว

พัชรสินี  (  Patcharasinee  )  แปลว่า  นางแก้ว

พัชรนาฏ  (  Patchanat  )  แปลว่า  นางแก้ว

พัชรนุช  (  Patcharanuch  )  แปลว่า  น้องแก้ว

พัชรลักษณ์  (  Patcharalak  )  แปลว่า  เพชรงาม

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

พัชรพงศ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชรพงษ์  (  Patcharapong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพชร

พัชรพร  (  Patcharaporn  )    แปลว่าเพชรนำสุขมาให้

พัชรวัฒน์  (  Patcharawat  )  แปลว่า  เพชรแห่งความเจริญ

พัชรกานต์  (  Patchara…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ณัฐ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ณัฐ  "  หรือ  "  ณัฏฐ  "   สามารถใช้

แทนกันได้  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ณัฐธฺิดา  (  Nattida  )  แปลว่า   ลูกผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

ณัฏฐธฺิดา  (  Nattida  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นเชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐสุดา  (  Natsuda  )  แปลว่า  ลูกผู้เป็นนักปราชญ์

ณัฏฐริกา  (  Nattarika  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ณัฏฐาภรณ์  (  Nattaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนักปราชญ์

ณัฏฐพรรณ  (  Nattapan  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งนักปราชญ์

ณัฏฐนุช  (  Nattanuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

ณัฏฐา  (  Natta  ,  Nattha  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ณัฐพงษ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฏฐพงศ์  (  Nattapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ณัฏฐพัฒน์  (   Nattapat  )   แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฐวัฒน์  (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผุู้มีความเจริญ

ณัฏฐวัฒน์   (  Nattawat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

ณัฐกิตติ์  (  Nattakit  )  แปลว…

ชื้อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ธีร "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ธีร  "  หรือ  "  ธีระ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย    (  จะใช้  ธีร หรือ  ธีระ  แทนกันก็ได้  )  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ธีรดา  (  Teerada  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

ธีรนุช  (  Teeranuch  )   แปลว่า  น้องผู้เป็นนักปราชญ์

ธีรนาฏ  (  Teeranat  )   แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ธีรนาตย์  (  Teeranat  )   แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ธีรสุดา  (  Teerasuda  )  แปลว่า  นางผู้เป็นนักปราชญ์

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ธีระ   (  Teera   ,  Theera  )   แปลว่า   นักปราชญ์

ธีรวุฒิ   (  Teerawut  ,  Teeravut  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญ

ธีรศักดิ์  (  Teerasak  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญ

ธีรชัย  (  Teerachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งนักปราชญ์

ธีรไชย  (  Teerachai  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้เจริญกว่า

ธีรยศ  (  Teerayos  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี

ธีรพงศ์  (  Teerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรพงษ์  (  Teerapong  )   แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรวงศ์  (  Teerawong  ,  Teeravong  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์

ธีรวงษ์ …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " รพิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  รพิ  "  หรือ  "  รพี  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

รพิพรรณ  (  Rapipan  )  แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน

รพีพรรณ  (  Rapeepan  )   แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน

รพีพัชร์  (  Rapeepat   ,  Rapeepach  )  แปลว่า  แก้วตะวัน

รพีภรณ์  (  Rapeeporn  )  แปลว่า   เครื่องประดับตะวัน

รพีพร  (  Rapeeporn  )   แปลว่า  ตะวันนำสุขมาให้

รพีนาฏ  (  Rapeenat  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน

รพีพันธุ์  (  Rapeepan  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

รพีกุล  (  Rapeekul  ,   Rapeekun  )   แปลว่า   เชื้อสายตะวัน

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเ้ช่น

รพิพงศ์  (  Rapipong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

รพิพงษ์  (  Rapipong  )  แปลว่า  เชื้อสา่ยตะวัน

รพี  (  Rapee  )  แปลว่า   พระอาทิตย์

รพีพงษ์  (  Rapeepong  )   แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

รพีพงศ์  (  Rapeepong  )  แปลว่า  เชื้อสายตะวัน

รพีพัฒน์  (  Rapeepat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งตะวัน

รพีภัทร์  (  Rapeepat  )  แปลว่า   ตะวันงาม

รพีกานต์  (  Rapeekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งตะวัน

  หรือจะ  สะกดว่า  ระ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " รวิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  " รวิ  "  หรือ  " รวี  "    มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อของผู้ชาย   จะใช้  รวิ  หรือ  รวี  นำหน้าก็ได้  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

รวิ  (  Rawi  ,  Ravi  )     แปลว่า   พระอาทิตย์

รวี  (  Rawee  ,  Ravee  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

รวิวรรณ  (  Rawiwan  )  แปลว่า  ความงามแห้งตะวัน

รวิมณี  (  Rawimanee  ,  Ravimanee  )   แปลว่า  แก้วแห่งตะวัน

รวิสินี  (  Rawisinee  ,  Ravisinee  )  แปลว่า   นางงามดั่งตะวัน

รวีวรรณ  (  Raweewan  ,  Raveewan  )   แปลว่า  ความงามแห่งตะวัน

รวิธาร  (  Rawitan  )   แปลว่า  แสงตะวันในสายน้ำ

รวินาฏ  (  Rawinat  ,  Ravinat  )   แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน

รวีกานต์  (  Raweekan  ,  Raveekan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งตะวัน

รวีกาญจน์  (  Raweekan  ,  Raveekan  )  แปลว่า  ทองงามดั่งตะวัน

รวีกันย์  (  Raweekan  )  แปลว่า  นางงามดั่งตะวัน

รวีรัตน์   (  Raweerat  )   แปลว่า   แก้วตะวัน

รวีพัชร์  (  Raweepat  ,  Reveepach  )   แปลว่า  แก้วตะวัน

รวีทิพย์   (  Raweetip  ,  Rweethip  )  แปลว่า   ดวงตะวันเป็นของเทวดา

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วี "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  วี  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนั้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

วีชนี  (  Weechanee  ,  Veechanee  )  แปลว่า  พัด

วีณา  (  Weena  ,  Veena  )  แปลว่า  พิณ

วีรดา  (  Weerada  ,  Veerada  )  แปลว่า  ผู้กล้า

วีรนุช  (  Weeranuch  )  แปลว่า  น้องผู้กล้า

วีรนาฏ  (  Weeranat  )  แปลว่า  ผู้กล้า

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วี  (  Wee  ,  Vee  )   แปลว่า  พัด   แกว่ง  โบก

วีรณัฐ   (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

วีรณัฏฐ์  (  Weeranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้กล้า

วีรวุฒิ  (  Weerawut  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้กล้า

วีรยุทธ  (  Weerayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้กล้า

วีรยุทธ์  (  Weerayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้กล้า

วีรศักดิ์  (  Weerasak  )  แปลว่า  ความสามารถแห่งผู้กล้า

วีรพงษ์  (  Weerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

วีรพงศ์  (  Weerapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้กล้า

วีรกานต์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ผู้กล้าอันเป็นที่รัก

วีรกาญจน์  (  Weerakan  )  แปลว่า  ทองแห่งผู้กล้า

วีรพัฒน์  (  Weerapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่ง…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " จิร " 2

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  จิร  "  2  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

จิรวุฒิ  (  Jirawut  ,  Jiravut  )   แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน

จิรวัฒน์  (  Jirawat  ,  Jiravat  )  แปลว่า  ความเจริญอันยั่งยืน

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ความเจริญอันยั่งยืน

จิรภัทร์  (  Jirapat  )   แปลว่า  ความเจริญอันยั่งยืน

จิรกุล  (  Jirakul  ,  Jirakun  )  เชื้อสายอันยั่งยืน

จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน

จิรพงษ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  เชื้อสายอันยั่งยืน

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญอันยั่งยืน

จิรชัย  (  Jirachai  )  แปลว่า  การชนะอันยั่งยืน

จิรไชย  (  Jirachai  )  แปลว่า   การเจริญที่ยั่งยืนกว่า

จิรชาติ  (  Jirachat  )  แปลว่า  การเกิดที่ยั่งยืน

จิรชาญ  (  Jirachan  )  แปลว่า  ผู้ชำนาญอันยั่งยืน

จิรธนา  (  Jiratana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์อันยั่งยืน

จิรเชษฐ์  (  Jirachet  ,  Jiraches  )  แปลว่า  ผู้เจริญกว่ายั่งยืน

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ยั่งยืน

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  นักป…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " จิร , จิรา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  จิร  "  มี  ชื่อผู้หญิง  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จิรวดี  (  Jiravadee  ,  Jirawadee )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จิรนุช  (  Jiranuch  )  แปลว่า  น้องยั่งยืน

จิรนาฏ  (  Jiranat  )  แปลว่า    ผู้ยั่งยืน

จิราสุดา  (  Jirasuda  )  แปลว่า    ผู้ยั่งยืน

จิรวรรณ  (  Jirawan  )   แปลว่า  ผู้มีความงามอันยั่งยืน

จิรพรรณ  (  Jirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามงามอันยั่งยืน

จิรกมล  (  Jirakamol  ,  Jirakamon  )  แปลว่า  บัวอันยั่งยืน

จิรกนก  (  Jirakanok  )  แปลว่า  ทองอันยั่งยืน

จิรกนา  (  Jirakana  )   แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

จิรรัตน์  (  Jirarat  )   แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

จิรพัชร์  (  Jirapat  ,  Jirapach  )  แปลว่า  เพชรอันยั่งยืน

จิรมณี  (  Jiramanee  )   แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน

จิรพร  (  Jiraporn  )  แปลว่า  ความสุขอันยั่งยืน

จิรภรณ์  (  Jiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันยั่งยืน

จิรชีวัน  (  Jiracheewan  )  แปลว่า  ผู้มีชีวิตอันยั่งยืน

จิรหทัย  (  Jirahatai  )  แปลว่า  ใจอันยั่งยืน

จิรหฤทัย  (  Jiraharutai  )  แปลว่า  ใจอันยั่งยืน

จิรฤทัย  (  Jirarutai …

ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย " วิ " 2

รูปภาพ
ชื่อที่ขึ้นต้นด้วย  "  วิ  " 2  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

วิจักษณ์  (  Wijak  .  Vijak  )   แปลว่า   ฉลาด ,   เชี่ยวชาญ

วิจารณ์  (  Wijan  ,  Vijak  )   แปลว่า  ใคร่ครวญ ,   ตรอง

วิจิตร   (  Wijit  ,  Vijit  )   แปลว่า   งาม

วิชชุ  (  Witchu  ,  Vitchu  )   แปลว่า  สายฟ้า

วิชชุพันธุ์  (  Witchupan  )  แปลว่า  เชื้อสายสายฟ้า

วิชชุพงศ์  (  Witchupong  Vitchupong  )  แปลว่า  เชื้อสายสายฟ้า

วิชัย  (  Wichai  ,  Vichai  )   แปลว่า     ชนะ

วิชัยพงศ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ

วิชัยพงษ์  (  Wichaipong  )  แปลว่า   เชื้อสายชนะ

วิชิต   (  Wichit  ,  Vichit  )   แปลว่า  ชนะแล้ว

วิชิตวงศ์  (  Wichitvong  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะ

วิชิตพงศ์  (  Wichitpong  )   แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว

วิชิตพันธุ์  (  Wichitpan  )  แปลว่า  เชื้อสายชนะแล้ว

วิริยะ  (  Wiriya  ,  Viriya  )  แปลว่า  ผู้มีความเพียร

วิริยะพงศ์  (  Wiriyapong  )   แปลว่า   เชื้อสายผู้มีความเพียร

วิริยะชัย  (  Wiriyachai  )   แปลว่า   ผู้ชนะด้วยความเพียร

วิทยา  (  Witaya  ) …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " วิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  วิ  "  มีทั้งชื่่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย    ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

วินง  (  Winong  ,  Vinong  )   แปลว่า  ผู้หญิง

วิรงรอง  (  Wirongrong  ,  Virongrong  )  แปลว่า  ดอกพลับพรึง

วิไล  ( Wilai  ,  Vilai  )  แปลว่า  งาม

วิไลวรรณ  (  Wilaiwan  ,  Vilaiwan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

วิไลลักษณ์  (  Wilailak  )  แปลว่า  ผู้มีรูปงาม

วิไลภรณ์  (  Wilaiporn  )   แปลว่า  เครื่องประดับงาม

วิลาวัลย์  (  Wilawan  ,  Vilawan  )  แปลว่า   งามยิ่ง

วิลาสินี  (  Wilasinee  ,  Vilasinee  )   แปลว่า   หญิงงาม

วิลาส  (  Wilas  ,  Vilas  )   แปลว่า   งาม

วิภา  (  Wpa  ,  Vipa  )   แปลว่า   สว่าง    แสง

วิภาพรรณ  (  Wipapan  )  แปลว่า   แสงแห่งความงาม

วิภาวรรณ  (  Wipawan  ,  Vipawan  )   แปลว่า  แสงแห่งความงาม

วิจิตรา  (  Witjittra  ,  Vijittra  )   แปลว่า   งดงาม

วิจิตราภรณ์  (  Wijittraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่งดงาม

วิภาดา  (  Wipada  ,  Vipada  )   แปลว่า   สว่าง

วิมล  (  Wimol  ,Vimol  )   แปลว่า   งาม

วิมลวรรณ  (  Wimolwan  ,  Vimolwan  )   แ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิสุทธิ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิสุทธิ  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อ

ผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิ เช่น

พิสุทธิกานต์   (  Pisuttikan  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันบริสุทธิ์

พิสุทธิกาญจน์  (  Pisuttikan  )   แปลว่า  ทองคำบริสุทธิ์

พิสุทธิณี   (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

พิสุทธิพรรณ  (  Pisuttipan  )  แปลว่า   งามหมดจด

พิสุทธิภรณ์  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

พิสุทธิรัตน์  (  Pisuttirat  )   แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์

พิสุทธิมณี  (  Pisuttimanee  )  แปลว่า  แก้วอันบริสุทธิ์

     ชื่อผู้ชาย   อาทิ เช่น

พิสุทธิศักดิ์  (  Pisuttisak  )  แปลว่า  ผู้มีอำนาจอันหมดจด

พิสุทธิชัย  (  Pisuttichai  )  แปลว่า  การชนะอันหมดจด

พิสุทธิวุฒิ  (  Pisuttiwut  ,Pisutivut  )   แปลว่า  ความเจริญอันหมดจด

พิสุทธิพร  (  Pisuttiporn  )  แปลว่า   ผู้นำความสุขมาให้ที่บริสุทธิ์

พิสุทธิพัชร์   (  Pisuttipat  ,  Pisuttipach  )  แปลว่า   แก้วอันบริสุทธิ์

พิสุทธิภัทร์  (  Pisuttipat  )  แปลว่า  งามน่ารัก

พิสุทธิพัฒน์  (  Pisuttipat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม

พิสุทธิวัฒ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " จตุ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  จตุ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จตุพร  (  Jatuporn  )  แปลว่า   พรสี่

จตุพัชร์  (  Jatupat,  Jatupach  )   แปลว่า  เพชรสี่

จตุกมล  (  Jatukamol  )   แปลว่า   บัวสี่

จตุนุช  (  Jatunuch  )   แปลว่า   น้องสี่

จตุนาฏ  (  Jatunat  )  แปลว่า    สี่นาง

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

จตุพล  (  Jatupon  )  แปลว่า  กำลังสี่

จตุเชษฐ์  (  Jatuchet  )   แปลว่า  พี่สี่

จตุพงษ์  (  Jatupong  )   แปลว่า   เชื้อสายสี่

จตุพงศ์   (  Jatupong  )   แปลว่า   เชื้อสายสี่

จตุชัย  (  Jatuchai  )   แปลว่า   การชนะสี่

จตุวิทย์  (  Jatuwit  ,  Jatuvit  )   แปลว่า   ความรู้สี่

จตุวิชญ์   (  Jatuwit  ,Jatuvit  )   แปลว่า  ความรู้สี่

จตุรงค์  (  Jaturong  )  แปลว่า   สี่เหล่า

จตุเชาว์  (  Jatuchao  )   แปลว่า   เร็วสี่

จตุเชาวน์    (  Jatuchao  )   แปลว่า   ไหวพริบสี่

จตุโชติ  (  Jatuchot  )   แปลว่า  แสงสว่างสี่

จตุวุฒิ  (  Jatuwut  )  แปลว่า  ความเจริญสี่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ประ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ประ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  อละ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

       ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ประไพ  (  Prapai  )   แปลว่า  งาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  งามยิ่ง

ประไพพิศ  (  Prapaipis  ,  Prapaipit  )   แปลว่า   งามยิ่ง

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า   ดาว ,   แสงที่กระจายออกไป

ประกายเพชร  (  Prakiepech  ,  Prakieprt  )   แปลว่า   แสงเพชร

ประกายทอง  (  Prakietong  )   แปลว่า  แสงทอง

ประกายทิพย์  (  Prakiethip  ,  Prakietip  )  แปลว่า   แสงสว่างเป็นของเทวดา

ประกายดาว  (  Prakiedao  )   แปลว่า   แสงดาว

ประกายเดือน  (  Prakieduan  )  แปลว่า   แสงเดือน

ประภา  (  Prapa  )   แปลว่า   แสงสว่าง

ประภาภรณ์  (  Prapaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง

ประภาพร  (  Prapaporn  )  แปลว่า  แสงสว่างนำสุขมาให้

ประภัสสร  (  Prapassorn  )   แปลว่า   แสงพราวๆ

ประภัสสรา  (  Prapassara  )  แปลว่า   แสงพราวๆ

ประณีต   (  Praneet  )   แปลว่า    ละเอียด ,   ดียิ่ง

ประนอม  (  Pranom  )  แปลว่า  อะลุ้มอล่วย

ประดุจ  (  Praduj  ,  Pradut  )   แปลว่า   เหมือน   ดัง

ประด…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " กิตติ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  กิตติ  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กิตติยา   (  Kittiya  )    แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียง

กิตติยาภรณ์  (  Kittiyaporn  )  ผู้มีชื่อเสียงเป็นเครื่องประดับ

กิตติญา   (  Kittiya  )   แปลว่า   ผู้มีชื่อเสียง

กิตติญาพร  (  Kittiyaporn  )  แปลว่า  ชื่อเสียงนำสุขมาให้

กิตติมา  (  Kittima  )   แปลว่า   ผู้มีคนยกย่อง

กิตติมาภรณ์  (  Kittimaporn  )  แปลว่า  มีชื่อเสียงเป็นเครื่องประดับ

กิตติรัตน์   (  Kittirat  )  แปลว่า  แก้วแห่งชื่อเสียง

กิตติมณี  (  Kittimanee  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงดุจเพชร

ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น  

กิตติคุณ   (  Kittikun  )   แปลว่า  ชื่อเสียง

กิตติพงศ์  (  Kittipong  )   แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง

กิตติพงษ์  (  Kittipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง

กิตติศักดิ์  (  Kittisak  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญยิ่ง

กิตติชัย  (  Kittichai  )  แปลว่า  การชนะที่มีชื่อเสียง

กิตติวุฒิ  (  Kittiwut  ,  Kittivut  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญเจริญ

กิตติรัฐ  (  Kittirat  )  แปลว่า  ชื่อเสียงแห่งรัฐ

กิตต…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ดวง "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ดวง  "  ที่เป็นชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

ดวงใจ  (  Duongjai  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงตา  (  Duongta  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงฤทัย  (  Duongrutai  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงหทัย  (  Duonghatai  )    แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงหฤทัย  (  Duongharutai  )   แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ดวงแก้ว  (  Duongkaeo  )   แปลว่า   ลูกแก้ว

ดวงดาว  (  Duongdao  )   แปลว่า  ดาว

ดวงสุรีย์   (  Duongsuree  )  แปลว่า  พระอาทิตย์

ดวงตะวัน  (  Duongtawan  )   แปลว่า  พระอาทิตย์

ดวงกมล  (  Duongkamol  ,  Duongkamon  )   แปลว่า  ดวงใจ

ดวงดารา  (  Duongdara  )   แปลว่า   ดาว

ดวงรัชนีกร  (  Duongratchaneegorn  )   แปลว่า   ดวงจันทร์

ดวงจันทรา  (  Duongjantra  )  แปลว่า  พระจันทร์

ดวงรัตน์   (  Duongrat  )  แปลว่า   ดวงแก้ว

ดวงฤดี  (  Duongrudee  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดี

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " สุ " 2

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  สุ  "  มีชื่อของผู้ชาย   อาทิ  เช่น

สุพัฒนา  (  Supattana  )  แปลว่า   ผู้มีความเจริญดี

สุพัฒน์   (  Supat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญดี

สุวัฒนา  (  Suwattana  ,  Suvattana  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญดี

สุวัฒน์  (  Suwat  ,  Suvat  )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญดี

สุวัจน์  (  Suwaj  ,Suwat  )   แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

สุวรรษ  (  Suwas  ,  Suvas  )  แปลว่า  ฝนงาม   ฝนดี

สุคณิต  (  Sukanit  )   แปลว่า  การคำนวณดี

สุกนิษฐ์  (  Sukanit  )  แปลว่า  น้องดี

สุขนิษฐ์  (  Sukhanit  )   แปลว่า  น้องดี

สุพงษ์  (  Supong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

สุพงศ์  (  Supong  )   แปลว่า  เชื้อสายดี

สุเชาว์  (  Susao  )  แปลว่า  ไหวพริบดี

สุชาติ  (  Suchat  )  แปลว่า  ผู้เกิดดี   ผู้กำเนิดดี

สุปรีชา  (  Supreecha  )   แปลว่า   ผู้มีความสามารถดี

สุมนัส  (  Sumanas  )  แปลว่า  ใจงาม   ใจดี

สุเมธี   (  Sumetee  )   แปลว่า  นักปราชญ์ดี

สุรัตน์  (  Surat  )  แปลว่า  แก้วงาม

สุรัฐ   (  Surat  )  แปลา่   บ้านเมืองงาม

สุรัตติ์  (  Surat  )  แปลว่า   กลางคืนงาม

สุวนัส  (  …