บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2014

นนทรีแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นนทรี ( นนซี ) ( Nonsee )  แปลว่า  ชื่อปลาน้ำเค็มชนิดหนึ่ง

บัณฑิตา  (  Bantita  )    แปลว่า   ผู้มีปัญญา ,  นักปราชญ์

อนุสรา ( Anusara )    แปลว่า   ระลึก  ,   คำนึงถึง

อโนชา ( Anocha )    แปลว่า    ต้นอังกาบ

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า  หญิงงาม  ,  ไม่มีมลทิน

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า   หญิงงาม  ,  ผู้หมดจด

เนืองนิตย์  (  Nuangnit  )  แปลว่า  เสมอ

บริสุทธิ์  (  Borrisut  )  แปลว่า  หมดจด  ,  สะอาด

ปาริสุทธิ์  (  Parisut  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ที่รัก

ปรียาภรณ์  (  Preeyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันเป็นที่รัก

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น  

นาวิน ( Navin , Nawin )   แปลว่า  คนเรือ  ,   ทหารเรือที่ประจำการ  ,  พลรบในกองทัพเรือ

นาวี ( Navee ,Nawee )   แปลว่า   เรือ ,   กองทัพเรือ

บรรเจิด ( Banjerd, Banjert )   แปลว่า    สูงเด่น  ,  งาม

บัณฑิต ( Bandit )   แปลว่า   ผู้มีปัญญา    นักปราชญ์

บารมี  ( Baramee )   แปลว่า   คุณความดีที่ควรบำเพ็ญ

บำเรอ ( Bamrer )   แป…

ดุษฎีแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร  และ  ดุษฎี   กับ   ดุษณี   แปลเหมือนกันไหม

มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ดุษณี ( Dutsanee, Dussanee)   แปลว่า   นิ่ง ,  ความนิ่ง

ทิฆัมพร ( Tikamporn ,Thikamporn )     แปลว่า  ท้องฟ้า

นลิน ( Nalin )   แปลว่า   ดอกบัว

นลินี  ( Nalinee )     แปลว่า    หมู่ดอกบัว  ,  สระบัว

นาฏ (Nat )   แปลว่า   ผู้หญิง   ,  ผู้ฟ้อนรำ

ชงโค  (  Chongco ,  Chongkoe )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ทิวาภรณ์  (  Tiwaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งวัน

ทิพาภรณ์  (  Tipaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับแห่งวัน

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ดุษฎี ( Dutsadee, Dussadee )   แปลว่า   ความยินดี   , ความชื่นชม

ถวิน ( Tavin ,thavin,Tawin, Thwin )   แปลว่า   ห่วงร้อยสายรัด   ,  ประคด  ,  กระวิน

ถวิล ( Tavin, Thavin ,Tawin ,Thawin )    แปลว่า   คิด ,  คิดถึง

ทีฆายุ ( Teekayu ,Theekayu )    แปลว่า    อายุยืน

ทีฆายุธ ( Teekayut, Theekayut )    แปลว่า    อาวุธยาว ,    หอก  

ทิคัมพร (Tikamp…

ปณิธานแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

จินตา ( Jinta )   แปลว่า   คิด

จินดา ( Jinda )   แปลว่า   ความคิด ,  ความเอาใจใส่

จินตนา ( Jintana )   แปลว่า   ความคิด

จินดาหรา ( Jindahra )   แปลว่า   ฉลาด

ฉะอ้อน ( Chaon )   แปลว่า   สำออย  ,  แน่งน้อง  ,  รูปเล็กบาง  ,  กล้องแกล้ง

 ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ปณิธาน ( Panitan )  แปลว่า   ตั้งใจไว้

ปฏิภาณ ( Patipan )   แปลว่า   ความไหวพริบ  ,  มีไหวพริบ  ,  ว่องไวในการโต้ตอบ

ปราชญ์ ( Prach )   แปลว่า   ผู้รู้   ,  ผู้มีปัญญา

ปราชญา ( Prachaya )   แปลว่า   ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

ปรัชญ์  (  Prach )   แปลว่า   ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา

ปรัชญา ( Prachaya )    แปลว่า   ผู้รู้   , ผู้มีปัญญา

กวี ( Kavee , Kawee )   แปลว่า   นักปราชญ์   ,   ผู้คิด

ชำนาญ ( Chamnan )   แปลว่า   ชาญ  , รู้  ,  ว่องไว

ชาญ ( Chan )   แปลว่า   ชำนาญ  , คล่องแคล่ว

ชำนิ  ( Chamni )   แปลว่า   รู้ชัดเจน  , เชี่ยวชาญ

จินต์  ( Jin )   แปลว่า  คิด  

จินตนะ ( Jintana )   แปลว่า   ความคิด

ฉลาด ( Chalad )    แปลว่า   เฉียบแหลม  , ไหวพริบดี …