บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2014

ชื่อที่แปลว่าพ่อ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่าพ่อ มีอยู่หลายคำ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้  เช่น

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

พรชนก ( Pornchanok )   แปลว่า  พ่อผู้นำสุขมาให้

กมลชนก ( Kamonchanok )   แปลว่า  ผู้เป็นดวงใจของพ่อ

ชนิดา ( Chanida )   แปลว่า  พ่อ

ชนิดาภรณ์ ( Chanidaporn )    แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของพ่อ

ชนิดาพร ( Chanidaporn )    แปลว่า    พ่อผู้นำสุขมาให้

ดนยา ( Danaya )   แปลว่า     ลูกหญิง

ดนยาพร ( Danayaporn )    แปลว่า   ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

กุลดนยา ( Kundanaya , Kuldanaya )   แปลว่า   ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย  ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกหญิง

ดนยากุล ( Danayakun, Danayakul )    แปลว่า    ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกหญิง

ดนุชา ( Danucha )    แปลว่า     ลูกหญิง

ดนุชาพร ( Danuchaporn )   แปลว่า   ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

ดนุชากุล ( Danuchakun , Danuchakul )  แปลว่า   ลูกหญิงผู้เป็นเชื้อสาย   ,  ผู้เป็นเชื้อสายลูกหญิง

ชามา ( Chama )     แปลว่า   ลูกหญิง

ชามาพร ( Chamaporn )   แปลว่า   ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้

ธิดา  (  Tida ,Thida )   แปลว่า  ลูกหญิง

ธิดาภรณ์ ( Tidaporn , Thi…

ชื่อที่แปลว่าแม่

รูปภาพ
ชื่อที่แปลว่าแม่ มีอยู่หลายคำ  บางท่าน  มีลูกก็อยากตั้งชื่อ

ให้ลูกอันเป็นที่รัก    หรือ   บางท่านอาจฝันว่า  แม่ ของตนมาขอ

เกิดเป็นลูกจึงอยากตั้งชื่อลูกของตน ที่มีคำ แปลว่า แม่

ชนิกา ( Chanika )   แปลว่า   แม่  ,   หญิงผู้ให้เกิด

ชนิกาภรณ์ ( Chanikaporn )   แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

ชนิกาพร ( Chanikaporn )   แปลว่า   แม่ผู้นำสิ่งที่ดีมาให้

นนทลี ( Nontalee )    แปลว่า   แม่

นนทลีพร ( Nontaleeporn )   แปลว่า   แม่ผู้นำสุขมาให้

นนทลีภรณ์ ( Nontaleeporn )   แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาดา ( Mada )   แปลว่า   แม่

มาดาภรณ์  ( Madaporn )    แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาดาพร ( Madaporn )  แปลว่า   แม่ผู้นำสุขมาให้

มาตา ( Mata )   แปลว่า  แม่

มาตาภรณ์  ( Mataporn )   แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับของแม่

มาตาพร ( Mataporn )   แปลว่า   แม่ผู้นำสุขมาให้

วิมาดา  ( Vimada , Wimada )   แปลว่า   แม่เลี้ยง

วิมาตา ( Vimata , Wimata )   แปลว่า   แม่เลี้ยง

ประสบแปลว่าอะไร

รูปภาพ
คำว่า  ประสบ  กับ  ประสพ  แปลเหมือนกันไหม  ชื่อคุณแปลว่า

อะไรมีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

     ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ประณีต ( Praneet )   แปลว่า   ดี  , ดียิ่ง  ,  ละเอียด

ประภา  ( Prapa )    แปลว่า   แสง ,  แสงสว่าง ,  แสงไฟ

ปุณฑริก  ( Puntarik )    แปลว่า   บัวขาว

บุณฑริก  (  Buntarik  ) แปลว่า     บัวขาว

โปร่งฟ้า ( Prongfa )    แปลว่า   ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ใบบางโปร่ง เป็นไม้ประดับ

ประไพ  (  Prapai  )  งาม

ประไพพรรณ  (  Prapaipan  )  งามยิ่ง

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว  ,  วนิดา

พนิดาภรณ์  (  Panidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  หญิงสาว

วนิดาภรณ์  (  Wanidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับนาง

พัชนี  (  Patchanee  )  แปลว่า  พัด

เพาพะงา  (  Poupanga  )  แปลว่า  งาม

     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ประสบ ( Prasop )   แปลว่า    ได้  ,  พบ

ประสพ ( Prasop )   แปลว่า    การเกิดผล   ,   การคลอดลูก   ,  การได้ ,   การพบ

ปัญญา  (  Panya  )  แปลว่า  ความรอบรู้

ประโมทย์ ( Pramot, Pramoet )     แปลว่า    ปราโมทย์   ,  ความบันเทิงใจ  …

จุฑาแปลว่าอะไร

รูปภาพ
จุฑา ท่านคงเคยเห็น  ว่ามีทั้งชื่อของผู้หญิงและผู้ชาย   อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  มีดังนี้

จุฑามณี ( Jutamanee, Juthamanee)   แปลว่า   ปิ่น

จุฑาลักษณ์ ( Jutalak ,Juthalak )   แปลว่า  ผมจุก

จุฑาพัชร์  (  Jutapach  )  แปลว่า  ปิ่นเพชร

จุฑามาศ  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นทอง

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  )  แปลว่า  ปิ่นทอง

จุฑามาส  (  Jutamas  )  แปลว่า  ปิ่นจันทร์

จุฑาสินี  (  Jutasinee  )  แปลว่า  ยอดหญิง

จุฑารัตน์ ( Jutarat ,Jutharat )  แปลว่า   ปิ่นเพชร  ,  ปิ่นแก้ว

จุฑานาฏ  (  Jutanat  )  แปลว่า  ยอดหญิง

ศิรรัตน์ ( Sirarat )  แปลว่า  เพชรน้ำงามที่สุด

ศิรมณี ( Siramanee)    แปลว่า   เพชรน้ำงามที่สุด

ศิรนารี ( Siranaree )   แปลว่า   ผู้เป็นยอดหญิง

ศิรนรี ( Siranaree )    แปลว่า   ผู้เป็นยอดหญิง

ศิรหทัย ( Sirahatai )   แปลว่า   ผู้เป็นที่สุดแห่งใจ

ศิรชนา ( Sirachana )   แปลว่า    ผู้เป็นยอดคน

    ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้

จุฑา ( Juta, Jutha )   แปลว่า   ยอด ,   มงกุฏ   , ห้องชั้นบน ,  ปิ่น   ,ห่อนไก่หรือนกยูง     ผมจุก

จุฑาพัฒน์   (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

จุฑาวัฒน์ …

เทวันแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ท่านคงสงสัยว่า เทวัน  กับ  เทวัญ  แปลเหมือนกันไหม  ชื่อที่มี

คำแปลเกี่ยวกับสวรรค์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทิวา ( Tiwa , Tiva , Thiwa , Thiva )    แปลว่า  วัน

ทิพา ( Tipa ,Thipa )   แปลว่า   วัน

ทิพากร ( Tipagorn , Thipagorn )   แปลว่า  พระอาทิตย์

ทิพาภรณ์  ( Tipaporn ,Thipaporn )   แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งวัน

ทิพาพร ( Tipaporn ,Thipaporn )     แปลว่า   วันที่นำสุขมาให้

ทิวาภรณ์  (Tivaporn ,Tiwaporn )   แปลว่า   ผู้เป็นเครื่องประดับแห่งวัน

ทิวาพร (Tiwaporn ,Tivaporn )   แปลว่า   วันที่นำสุขมาให้

ศุลีภรณ์  ( Suleeporn )   แปลว่า   เครื่องประดับพระอิศวร

ศุลีพร ( Suleeporn )    แปลว่า   พรพระอิศวร

สุรางคนา ( Surangkana )   แปลว่า   นางสวรรค์

กมลา  ( Kamala )   แปลว่า   พระลักษมี    นางงาม

ลักษมี ( Laksamee )    แปลว่า   โชคลาภ   ทรัพย์    เสน่ห์    ชื่อมเหสีพระนารายณ์

สุชาดา ( Suchada )    แปลว่า   ผู้มีกำเนิดดี   ลูกผู้มีสกุลดี    ชื่อมเหสีพระอินทร์

อัปสร ( Apsorn )   แปลว่า   นางฟ้า  (ไทยหมายถึงนางฟ้าทั่วไป )

อัปสรสิริ ( Apsornsiri…

กวินแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่แปลว่าดีงาม  และคำว่า  กวิน  กับ  กะวิน  แปลเหมือนกันไหม

 หลายท่านคงสงสัย

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเชน

จิตรา ( Jittra )  แปลว่า   งดงาม ,  สดใส  ,  แพรวพราว ,  น่าอัศจรรย์

จิตราภรณ์  (Jittraporn )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับที่งดงาม

จิตราพร ( Jittraporn )   แปลว่า   ผู้ที่เลือกเอาแต่สิ่งที่ดีงาม

จิตราพัชร์  ( Jittrapat )  แปลว่า  เพชรที่งดงาม ,   เพชรที่แพรวพราว

จารุภรณ์  (  Jaruporn )   แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับงาม

จารุพัชร์ ( Jarupat )  แปลว่า   เพชรงาม

จารุพร ( Jaruporn )   แปลว่า   ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่เหมาะ ,   ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่งาม

พิจิตรา ( Pijittra )   แปลว่า   งาม  , น่าดู  ,  ต่าง   , หลายหลาก

วิไล ( Vilai ,  Wilai )   แปลว่า   งาม

วิไลลักษณ์ ( Vilailak ,Wilailak )   แปลว่า   ผู้มีลักษณะงาม

วิไลพร ( Vilaiporn )   แปลว่า   ผู้ที่เลือกเอาในสิ่งที่ดี

วิไลภรณ์ ( Vilaiporn )  แปลว่า   ผู้มีเครื่องประดับงาม

รุจิรา ( Rujira )   แปลว่า  งาม ,  รุ่งเรือง  , สวย

รุจิราพัชร์ ( Rujirapat , Rujirapach )  แปลว่า   เพชรงาม

รุจิราภรณ์ ( Rujiraporn )   แปลว่า   ผู้มีเครื…

ธานีแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ  เมือง  ,  แคว้น  ,  จังหวัด ,  ประเทศ  และคงมี

 หลายท่านคงสงสัยว่า  ธานี    ธานิน   ธานินทร์ แปลว่าอะไร  ชื่อที่มี

คำแปลดังกล่าวมีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้   อาทิเช่น

     ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ธานี (Tanee, Thanee )  แปลว่า   เมือง

ธานิน (Tanin , Thanin )  แปลว่า   เมือง

ธานินทร์ (Tanin ,Thanin )   แปลว่า  เมืองใหญ่

นคร ( Nakorn )  แปลว่า  เมืองใหญ่

นคเรศ ( Nakares )  แปลว่า  เมือง

นครินทร์  ( Nakarin )   แปลว่า  เมืองใหญ่ ,  เจ้าเมือง

มณฑล ( Monton )  แปลว่า  แคว้น  , บริเวณ

เมือง ( Muang )  แปลว่า   โลก  , ประเทศ , จังหวัด  , เขตซึ่งเป็นที่ชุมนุมชน และ เป็นที่ตั้งศาลากลาง-

จังหวัด

เขต ( Khet )   แปลว่า   แดน   แคว้น    ทุ่ง   นา   ไร่   ที่ดิน

แคว้น ( Kaen )  แปลว่า   ประเทศ   เขต   แดน

แดน ( Daen )   แปลว่า   เขต    แขวง    แว่นแคว้น

สีมันต์ ( Seeman )   แปลว่า   เขต    แดน

สีมา ( Seema )   แปลว่า  กำแพง    แดน    จังหวัด

เวียง ( Viang , Wiang )   แปลว่า  เมืองที่มีกำแพงล้อม

รัฐ ( Rat )  แปลว่า   แว่นแคว้น    บ้านเมือง

วิรัช ( Virach, Virat , Wirach , Wirat )…