บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2018

ชื่อที่มีคำว่า ภัทร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ภัทร  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ภัทรลดา  (  Pattaralada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  , 

ผู้เป็นเชื้อสายน่ารัก

ภัทร์ทิชา  (  Patticha  )  แปลว่า  นกงาม  ,  นกน่ารัก  ,  ผู้น่ารัก

ภัทรา  (  Pattra  )  แปลว่า  น่ารัก  ,  งาม  ,  เจริญ  ,  ดี

ภัทราวดี  (  Pattrawadee  )  แปลว่า  นางงาม 

ภัทรามณี  (  Pattramanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยงาม 

ภัทราทิพย์  (  Pattrathip  )  แปลว่า  น่ารักเป็นของเทวดา 

สุภัทรา  (  Supattra  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

ดุจภัทรา  (  Dujpattra  )  แปลว่า  เหมือนงาม 

อัญภัทร์  (  Anyapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่แตกต่าง

จิรภัทร์  (  Jirapat )  แปลว่า  ผู้น่ารักนาน

จุฑาภัทร์  (  Jutapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักที่สุด 

ชไมภัทร์  (  Chamaipat  )  แปลว่า  น่ารักทั้งคู่ 

ชุติภัทร์  (  Chutipat  )  แปลว่า  ดวงดาวงาม  ,  ความเจริญรุ่งเรือง

รวิภัทร์  (  Rawipat  )  แปลว่า  ตะวันงาม

พิศภัทร์  (  Pispat  )  แปลว่า  แลดูน่ารัก 

พิมลภัทร์  (  Pimolpat  ,  Pimonpat  )  แปลว่า  งามผ่องใส 

พิมพ์ภัทร์  (  Pimpat  )  แปลว่า  รูปงาม 

  ชื่…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยสระอำ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยสระอำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือหรือข้อเท้า

จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า  นาน 

รำจวน  (  Ramjuon  )  แปลว่า  รัญจวน 

รำพัน  (  Rampan  )  แปลว่า  พูดถึง , พร่ำถึง

รำพึง  (  Rampung  )  แปลว่า  คิดถีง  ,  ใคร่ครวญ 

รำไพ  (  Rampai  )  แปลว่า  ดวงอาทิตย์ 

ลำพู  (  Lampoo  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้  ,  ต้นลำพู 

ลำเพา  (  Lampou  ,  Lampao  )  แปลว่า  งาม 

ลำแพน  (  Lampaen  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้  ,  ต้นลำแพน 

ลำยอง  (  Lamyong  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย

สำอาง  (  Sam-ang , Sam -arng  )  แปลว่า  งามสะอาด  ,  ทำให้งาม 

สำรวย  (  Samruoy  )  แปลว่า  สวย

อำนวย  (  Amnuoy  )  แปลว่า  ให้  ,  ส่ง 

อำพัน  (  Ampan  )  แปลว่า  หินสีเหลืองใส

อำไพ  (  Ampai  )  แปลว่า  งาม  ,  สว่าง 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

กำจร  (  Kamjorn  )  แปลว่า  ฟุ้งไป  , ขจร

กำธร  (  Kamtorn  )  แปลว่า  สนั่น

ขำ  (  Kham  )  แปลว่า  คมสัน  ,  ลี้ลับ  , ขบขัน 

คำ  (  Kam  )  แปลว่า  ทอง

คำนวณ  (  Kamnuon  )  แปลว่า…

ชื่อที่ออกเสียงว่า พัน

รูปภาพ
ชื่อที่ออกเสียงว่า พัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พรรณ  (  Pan  )  แปลว่า  วรรณ  ,  พัณณ ,  ความงาม  ,  ความยกย่อง

สี  ,  แสง  ,  ชนิด  , เพศ , วัณณะ

พัลลภา  (  Panlapa  )  แปลว่า  คนโปรด  , คนสนิท

ดาราพันธ์ุ  (  Darapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว 

ดาริกาพันธ์ุ  (  Darikapan  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

ประไพพันธ์ุ  (  Prapaipan  )  แปลว่า  เชื้อสายงาม 

ประภาพันธ์ุ  (  Prapapan  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเชื้อสาย 

พรพรรณ  (  Pornpan  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

วรพรรณ  (  Worrapan  ,  Vorrapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

อรพรรณ  (  Orrapan  )  แปลว่า  นางงาม 

ฉวีพรรณ  (  Chaweepan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวแห่งความงาม

พิมลพรรณ  (  Pimolpan  ,  Pimonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิมลพรรณ  (  Wimolpan  ,  Wimonpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง 

พิไลพรรณ  (  Pilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

วิไลพรรณ  (  Wilaipan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

อมรพรรณ  (  Amornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยั่งยืน

ภัสราพรรณ  (  Passarapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง

ชื่อที่มีคำว่า ลักษณ์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า ลักษณ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

เสาวลักษณ์  (  Souwalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

สกาวลักษณ์  (  Sakaolak  )  แปลว่า  มีลักษณะสะอาด  ,

มีลักษณะขาว

วิมลลักษณ์  (  Wimollak  ,  Wimonlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

พิมลลักษณ์  (  Pimollak  ,  Pimonlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

สุดาลักษณ์  (  Sudalak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

ธิดาลักษณ์  (  Tidalak  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีลักษณะดี 

ธัญลักษณ์  (  Tanyalak  )  แปลว่า  มีลักษณะดี  ,  มีลักษณะรุ่งเรือง

ฐิติลักษณ์  (  Titilak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดำรงอยู่

อัญลักษณ์  (  Anyalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่แตกต่าง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ลักษณ์  (   Lak  )  แปลว่า  ลักษณะ , คุณภาพ , ประเภท

ดนุลักษณ์  (  Danulak  )  แปลว่า  มีลักษณะฉัน

ดรุณลักษณ์  (  Darunlak  )  แปลว่า  มีลักษณะหนุ่ม

ปฐมลักษณ์  (  Ptomlak  )  แปลว่า  คุณภาพเบื้องต้น

จรูณลักษณ์  (  Jaroonlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณ…

ชื่อที่มีคำว่า พงศ์

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า พงศ์  มักพบในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

พงศ์  (  Pong  )  แปลว่า  เชื้อสาย 

พงศ์พันธ์ุ  (  Pongpan  )  แปลว่า  เชื้อสายที่ต่อเนื่องมาจากวงศ์

พงศกร  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  ผู้ตั้งวงศ์ 

พงศธร  (  Pongsatorn  )  แปลว่า  ผู้ดำรงวงศ์ 

พงศ์โกมล  (  Pongkomol  ,  Pongkomon  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว

พงศ์โกเมศ ( Pongkomes  )  แปลว่า  เชื้อสายดอกบัว 

พงศ์กนิษฐ์  (  Pongkanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง

พงศ์ขนิษฐ์  (  Pongkhanit  )  แปลว่า  เชื้อสายน้อง

พงศ์ทิวา  (  Pongtiwa  )  แปลว่า  วันแห่งเชื้อสาย

พงศ์เทพ  (  Pongtep  )  แปลว่า  เชื้อสายเทวดา 

พงศ์พิชญ์  (  Pongpich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พงศ์พิทย์  (  Pongpit  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้ 

พงศ์วิชญ์  (  Pongwich  )  แปลว่า  เชื้อสายนักปราชญ์ 

พงศ์วิทย์  (  Pongwit  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความรู้

เชษฐ์พงศ์  (  Chetpong  )  แปลว่า  เชื้อสายพี่

ไกรพงศ์  (  Kraipong  )  แปลว่า  ผู้มีเชื้อสายยิ่ง

ขจรพงศ์  (  Khajornpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฟุ้งไป

คชาพงศ์  (  Kachapong  )  แปลว่า  เชื้อสายช้าง

ไชยพงศ์  (  Chaiyapong …

ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ศุภ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า ศุภ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิงอาทิเช่น

ศุภา  (  Supa  )  แปลว่า  ความดีงาม , ความงาม , ความเจริญ

ศุภธิดา  (  Supatida  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความดีงาม

ศุภนุช  (  Supanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดีงาม 

ศุภลดา  (  Supalada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความดีงาม 

ศุภมาส  (  Supamas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  วันเดือนปี

ศุภมาศ  (  Supamas  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม 

ศุภกาญจน์  (  Supakan  )  แปลว่า  ทองแห่งความงาม 

ศุภสมร  (  Supasamorn  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม 

ศุภสินี  (  Supasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม 

ศุภลักษณ์  (  Supalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ดีงาม 

ศุภศรี  (  Supasri  )  แปลว่า  นางผู้มีความดีงาม

ศุภางค์  (   Supang  )  แปลว่า  มีรูปงาม 

  ชื่อผู้ชายอาทิเช่น

ศุภกานต์  (  Supakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดีงาม 

ศุภจิตต์  (  Supajit  )  แปลว่า  ผู้มีใจแห่งความดีงาม 

ศุภจินต์  (  Supajin  )  แปลว่า  ผู้มีความคิดที่ดีงาม 

ศุภชัย  (  Supachai  )  แปลว่า  ผู้มีการชนะที่ดีงาม

ศุภไชย  (  Supachai  )  แปลว่า  ผู้มีค…

ชื่อที่มีคำว่า ศิ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าว่า  ศิ  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศิวาภรณ์  (  Siwaporn)  แปลว่า  เครื่องประดับพระอิศวร

ศิวาพร  (  Siwaporn  )  แปลว่า  พรพระอิศวร

ศิรินาฏ  (  Sirinat  )  แปลว่า  นางผู้เป็นมิ่งขวัญ 

ศิริกาญจน์  (  Sirikan  )  แปลว่า  ทองผู้เป็นมิ่งขวัญ  ,  ทองแห่งความงาม 

ศิริลดา  (  Sirilada  )  แปลว่า  เครือเถาผู้เป็นมื่งขวัญ 

ศิริวรรณ  (  Siriwan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความงาม 

ศิริพรรณ  (  Siripan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความงาม 

ศิริวิภา  (  Siriwipa  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความงดงาม 

ศิริวิมล  (  Siriwimol  ,  Siriwimon  )  แปลว่า  มิ่งขวัญบริสุทธิ์ 

ศิริพิมล  (  Siripimol  ,  Siripimon  )  แปลว่า  มิ่งขวัญบริสุทธิ์ 

ศิริโศภิต  (  Sirisopit  )  แปลว่า  มิ่งขวัญงาม 

ศิรินุช  (  Sirinuch  )  แปลว่า  น้องผู้เป็นมิ่งขวัญ 

ศิรินันท์  (  Sirinan  )  แปลว่า  มิ่งขวัญผู้มีความยินดี

ศิริผกา  (  Siriphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้ผู้เป็นมิ่งขวัญ , ดอกไม้แห่งความงาม 

ศิริภัทรา  (  Siripattra  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญน่ารัก

ศิริวัลยา  (  Siriwa…

ชื่อที่มีคำว่า สุข

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  สุข  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

สุขใจ  (  Sukhjai  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายใจ

สุขกมล  (  Sukhkamol ,  Sukhkamon  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายใจ 

บุญสุข  (  Bunsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความดีมีความสบาย 

สมสุข  (  Somsukh  )  แปลว่า  เหมาะแก่ความสบาย 

สุขประไพ  (  Sukhprapai  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายงาม

สุขประภา  (  Sukhprapa  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งความสบาย

พิมพ์สุข  (  Pimsukh  )  แปลว่า  แบบมีความสบาย 

พร้อมสุข  (  Promsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายครบครัน

แสนสุข  (  Saensukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายยิ่ง

เปี่ยมสุข  (  Piamsukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายเต็มบริบูรณ์

ผาติสุข  (  Phatisukh  )  แปลว่า  ผู้มีความสบายเจริญขึ้น

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

สุข  (  Sukh  )  แปลว่า  ความสบาย

สุขชนา  (  Sukhchana  )  แปลว่า  ผู้มีความสบาย

สุขนรา  (  Sukhnara  )  แปลว่า  ผู้มีความสบาย 

ถิรสุข  (  Thirasukh  )  แปลว่า  มั่นคงสบาย

ประสพสุข  (  Prasopsukh  )  แปลว่า  การเกิดผลแห่งความสบาย

ประสบสุข  (  Prasopsukh  )  แปลว่า  พบความสบาย

ปิติสุข  (  P…

ชื่อที่มีคำว่า ศุภร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  ศุภร  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ศุภรลดา  (  Supornlada  )  แปลว่า  เครือเถางาม  , เชื้อสายบริสุทธิ์

ศุภรผกา  (  Supornphaka  )  แปลว่า  ดอกไม้งาม 

ศุภรพรรณ  (  Supornpan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามสดใส 

ศุภรฉวี  (  Supornchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงาม  ,  ผู้มีผิวขาว

ศุภรมาส  (  Supornmas  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์  ,  จันทร์งาม 

ศุภรมาศ  (  Supornmas  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ,  ทองงาม

ศุภรรัชนิ์  (  Supornsach  )  แปลว่า  กลางคืนงาม 

ศุภรรัตน์  (  Supornrat  )  แปลว่า  แก้วงาม  ,  เพชรงาม 

ศุภรมณี  (  Supornmanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยงาม 

ยลศุภร  (  Yolsuporn  ,  Yonsuporn  )  แปลว่า  มองดูงาม  ,  งามยิ่ง

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ศุภร  (  Suporn  )  แปลว่า  งาม  ,  บริสุทธิ์  ,  ขาว  ,  สดใส  ,  ส่องแสง

ศุภรภัสร์  (  Supornpas  )  แปลว่า  รัศมีงาม 

ศุภรพัฒน์  (  Supornpat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญงาม 

ศุภรภัทร์  (  Supornpat  )  แปลว่า  งามน่ารัก 

ศุภรลักษณ์  (  Supornlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม 

ศุภรรัฐ  (  Supornrat  ) …

ชื่อที่เกี่ยวกับฤดู , ทิศ และ ทะเล ภูเขา

รูปภาพ
ชื่อที่เกี่ยวกับฤดู  และ ทิศ  ส่วนมากมักพบในชื่อผู้ชาย  มีดังนี้ อาทิ

เหมันต์  (  Heman  )  แปลว่า  ฤดูหนาว 

ศีตกาล  (  Seetakal  ,  Seetakan  )  แปลว่า  ฤดูหนาว

คิมหันต์  (  Kimhan  )  แปลว่า  ฤดูร้อน 

วสันต์  (  Wasan  )  แปลว่า  ฤดูใบไม้ผลิ

พรรษา  (  Pansa  )  แปลว่า  ฤดูฝน , หน้าฤดูฝน , ฝน , ปี

วัสสานะ  (  Watsana  )  แปลว่า  ฤดูฝน

วัส  (  Wat  ,  Was  )  แปลว่า  ฝน  , ปี 

สุวัส (  Suwat  )  แปลว่า  ฝนดี  ,  ปีงาม

อุดร  (  Udon  )  แปลว่า  ทิศเหนือ  , ซ้าย

ทักษิณ  (  Taksin  )  แปลว่า  ทิศใต้  ,  พระศิวะ  ,  ขวา

อาคเนย์  (  Arkane  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

บูรพา  (  Boorapa  )  แปลว่า  ทิศตะวันออก

พายัพ  (  Payap  )  แปลว่า  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

หรดี  (  Horradee  )  แปลว่า  ทิศตะวันตกเฉียงใต้

อีสาน  (  Esan  )  แปลว่า  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจิม  (  Prajim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก

ปัศจิม  (  Pasjim  )  แปลว่า  ทิศตะวันตก 

ไกรลาส  (  Krailas  )  แปลว่า  เขาที่ประทับของพระศิวะ

ภูผา  (  Poopha  )  แปลว่า  ภูเขา , เขาหิน

ศิลา  (  Sila  )  แปลว่า  หิน

ภู  (  Poo  )  แปลว่า…

ชื่อที่มีความหมายถึงคนผู้ชาย

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมาย หรือ มีคำแปลเกี่ยวกับคนผู้ชาย มีดังนี้  อาทิ

ชนิดา  (  Chanida  )  แปลว่า  พ่อ

ชนิดาพร  (  Chanidaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้พ่อ

ชนิดากุล  (  Chanidakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายพ่อ

ดนัย  (  Danai  )  แปลว่า  ลูกชาย 

ดนัยพงศ์  (  Danaipong  )  แปลว่า  ลูกชายผู้เป็นเชื้อสาย  ,

เชื้อสายลูกชาย 

ธนดนัย  (   Tanadanai  )  แปลว่า  ทรัพย์สินลูกชาย

เชษฐ์  (  Chet . Ches )  แปลว่า   พี่

เชษฐา  (  Chetta , Chesta  )  แปลว่า  พี่  ,  พี่ชาย

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้อง  ,  น้องชาย 

กนิษฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

กนิฏฐ์  (  Kanit  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

ขนิฏฐ์  (  Khanit  )  แปลว่า  น้อง 

ดรุณ  (  Darun  )  แปลว่า  เด็กวัยรุ่น

นร  (  Norra  )  แปลว่า  คน 

นรา  (  ์Nara  )  แปลว่า  คน 

นรพัฒน์  (  Norrapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

นราวัฒน์  (  Narawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญ 

นราภัสร์  (  Narapas  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง 

ปราชญ์  (  Prach  )  แปลว่า  ผู้รู้  ,  ผู้มีปัญญา 

ปราชญา  (  Pradchaya  )  แปลว่า  นักปราชญ์ 

พัลลภ  (  Pa…

ชื่่อที่มีความหมายถึง คนผู้หญิง

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมาย  หรือ  คำแปล  เกี่ยวกับคนผู้หญิง  มีดังนี้  อาทิ

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง 

กนากานต์  (  Kanakan  )  แปลว่า  เด็กหญิงผู้เป็นที่รัก 

ดรุณี  (  Darunee  )  แปลว่า  เด็กหญิงวัยรุ่น 

ดรุณีภรณ์  (  Daruneeporn   )   แปลว่า  เครื่องประดับหญิงวัยรุ่น 

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม 

สุกันยา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามดี

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม 

สุกัลยา  (  Sukanlaya  )  แปลว่า  นางงามดี 

กัลยาณี  (  Kanlayanee  )  แปลว่า  นางงาม 

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม 

สุกัญญา  (  Sukanya  )  แปลว่า  นางงามดี

นงคราญ  (  Nongkran  )  แปลว่า  นางงาม 

นงเยาว์  (  Nongyao  )  แปลว่า  หญิงสาว 

นงลักษณ์  (  Nonglak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี 

นงพะงา  (  Nongpanga  )  แปลว่า  นางงาม

นรี  (  Naree  )  แปลว่า  นาง 

นารี  (  Naree  )  แปลว่า  ผู้หญิง 

นารีลักษณ์  (  Nareelak  )  แปลว่า  นางผู้มีลักษณะดี

นิรมล  (  Niramol  ,  Niramon  )  แปลว่า  หญิงงาม 

นฤมล  (  Narumol  ,  Narumon  )  แปลว่า  หญิงงาม 

บังอร  (  Bangorn  )  แปลว่า  นางงาม 

สิริบังอร…

ชื่อที่เกี่ยวกับ ผู้เป็นที่รัก

รูปภาพ
ชื่อที่เกี่ยวกับ  ผู้เป็นที่รัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กานด์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กานดา  (  Kanda  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก  ,  นางผู้เป็นที่รัก 

กานตา  (  Kanta  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

กันยากานต์  (  Kanyakan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ชไมกานต์  (  Chamaikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่ 

ชุติกานต์  (  Chutikan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความรุ่งเรือง  ,  ดวงดาวอันเป็นที่รัก 

ดนุกานต์  (  Danukan  )  แปลว่า  ตนผู้เป็นที่รัก 

ณัฐกานต์  (  Nattakan  )  แปลว่า  นักปราชญ์อันเป็นที่รัก 

ทวิชากานต์  (  Tawichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ทิชากานต์  (  Tichakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ทิพากานต์  (  Tipakan  )  แปลว่า  วันแห่งผู้เป็นที่รัก 

ชนากานต์  (  Chanakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก 

ธนากานต์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ทรัพย์สินอันเป็นที่รัก 

นภากานต์  (  Napakan  )  แปลว่า  ฟ้าอันเป็นที่รัก 

ผกากานต์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้อันเป็นที่รัก 

อนงค์กานต์  (  Anongkan  )  แปลว่า  นางผู้เป็นที่รัก 

ธิติกานต์ …

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ น้ำ

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับน้ำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

น้ำ  (  Nam , Narm  )  แปลว่า  ของเหลวที่ใช้ดื่ม และ อุปโภคได้

น้ำทิพย์  (  Narmtip , Namtip  )  แปลว่า  น้ำวิเศษ

น้ำฝน  (  Narmfon  )  แปลว่า  น้ำที่ตกลงมาจากฟ้า

น้ำค้าง  (  Narmkang  )  แปลว่า  น้ำที่เป็นละอองตกลงมาจากอากาศในเวลากลางคืน

น้ำนวล  (  Narmnuol , Narmnoun  )  แปลว่า  ผิวอันผุดผ่อง

น้ำผึ้ง  (  Narmphung  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากรังผึ้ง

น้ำหอม  (  Narmhom  )  แปลว่า  น้ำที่กลั่นจากเครื่องหอม

น้ำหวาน (  Narmwarn  )  แปลว่า  น้ำหวานที่ได้จากอ้อย หรือ น้ำตาล หรือ จากรังผึ้ง

สายธาร  (  Saitan  )  แปลว่า  สายน้ำ  ,  ลำธาร 

สายชล  (  Saichon  ,  Saichol  )  แปลว่า  สายน้ำ

ธาราทิพย์  (  Taratip  ,  Tarathip  )  แปลว่า  สายน้ำเป็นของเทวดา  ,  สายน้ำทิพย์ 

ทิพย์ธารา  (  Tiptara  ,  Thiptara  )  แปลว่า  สายน้ำทิพย์ 

ธาราภรณ์  (  Taraporn  )  แปลว่า  ผู้มีสายน้ำเป็นเครื่องประดับ

ธาราพร  (  Taraporn  )  แปลว่า  สายน้ำนำสุขมาให้ 

ธารทิพย์  (  Tantip  ,  Thanthip  )  แปลว่า  สายน้ำ…

ชื่อที่มีคำนำหน้าด้วย ธ ( ทอธง ) ส่งท้ายปีเก่า

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำนำหน้าด้วย ทอธง  ( ธ ) มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ธิดา  (  Tida , Thida  )  แปลว่า  ลูกหญิง 

ธิดาพรรณ  (  Tidapan  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้มีความงาม 

ธิดาพร  (  Tidaporn  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้นำสุขมาให้ 

ธิดาภรณ์  (  Tidaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกหญิง 

ธิดาภัทร์  (  Tidapat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้น่ารัก  ,  ลูกหญิงงาม 

ธิดารัตน์  (  Tidarat  )  แปลว่า  ลูกหญิงผู้ประเสริฐ

ธัญญา  (  Tanya  )  แปลว่า  รุ่งเรือง , ดี , เลิศ 

ธัญญารัตน์  (  Tanyarat  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรืองดี

ธัญญาภรณ์  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับอันรุ่งเรือง 

ธัญญาพร  (  Tanyaporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้ 

ธัญญาพรรณ  (  Tanyapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดี 

ธัญญานาฏ  (  Tanyanat  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

ธัญญาสินี  (  Tanyasinee  )  แปลว่า  นางผู้รุ่งเรือง 

ธนาภรณ์  (  Tanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์เป็นเครื่องประดับ 

ธนาพรรณ  (  Tanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเป็นทรัพย์ 

ธาราพร  (  Taraporn  )  แปลว่า  สายน้ำนำสุขมาให้  ,  ลำธารนำสุขมาให้ 

  ชื…

ชื่อที่เกี่ยวกับ กลางคืน

รูปภาพ
ชื่อที่เกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

นิศา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน 

นิสา  (  Nisa  )  แปลว่า  กลางคืน 

รัชนี  (  Ratchanee  )  แปลว่า  กลางคืน  ,  เวลาค่ำ 

อันธิกา  (  Antika  )  แปลว่า  กลางคืน 

รัตติกาล  (  Rattikan ,  Rattikal  )  แปลว่า  เวลากลางคืน 

นิศากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  ,  ดวงจันทร์

นิสากร  (  Nisakorn  )  แปลว่า  ผู้ทำกลางคืน  ,  ดวงจันทร์ 

นิศากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี 

นิสากานต์  (  Nisakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งราตรี 

นิศารัตน์  (  Nisarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี 

นิสารัตน์  (  Nisarat  )  แปลว่า  เพชรแห่งราตรี

รัชนีกร  (  Ratchaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ผู้ทำกลางคืน 

รชนีกร  (  Rachaneekorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์  ,  ผู้ทำกลางคืน 

ศศิธร  (  Sasitorn  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินา  (  Sasina  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศินาทิพย์  (  Sasinatip  ,  Sasinathip  )  แปลว่า  ดวงจันทร์เป็นของเทวดา 

ศศิลักษณ์  (  Sasilak  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ศศิวิมล  (  Sa…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า บุญ

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า บุญ มีดังนี้  อาทิเช่น

บุญ  (  Bun )  แปลว่า  ความดี  , กุศล

บุญกันยา  (  Bunkanya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี 

บุญกัญญา  (  Bunkanya  )   แปลว่า  นางผู้มีความดี 

บุญกัลยา  (  Bunkanlaya  )  แปลว่า  นางผู้มีความดี 

บุญกมล  (  Bunkamol ,  Bunkamon  )  แปลว่า  ผู้มีใจเป็นกุศล 

บุญกนา (  Bunkana  )  แปลว่า  ผู้มีความดี 

บุญกนิษฐ์  (  Bunkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญกนิฏฐ์  (  Bunkanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญขนิษฐ์  (  Bunkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญขนิฏฐ์  (  Bunkhanit  )  แปลว่า  น้องผู้มีความดี 

บุญขจี  (  Bunkhajee  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงาม 

บุญญาณัฐ  (  Bunyanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความดี 

บุญจิต  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล 

บุญจิตต์  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีใจกุศล 

บุญจิตร  (  Bunjit  )  แปลว่า  ผู้มีความดีงดงาม 

บุญดนุชา  (  Bundanucha  )  แปลว่า  ลูกสาวผู้มีความดี  ,  ลูกหญิงผู้มีความดี 

บุญวัจนี  (  Bunwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำแห่งความดี  ,  ผู้กล่าวถ้อยคำเป็นกุศล 

บุญทิพย์  (  Buntip . Bunth…

ชื่อที่ออกเสียงว่า พัก

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  พัก  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า  ( ดวงหน้า , วงหน้า  )

พักตรา  (  Paktra  )  แปลว่า  หน้า  (  ดวงหน้  , วงหน้า  )

สุพักตรา  (  Supaktra  )  แปลว่า  ผู้มีหน้างาม  ,  นางงาม 

สิริพักตรา  (  Siripaktra  )  แปลว่า  นางงาม 

สุพักตร์  (  Supak  )  แปลว่า  นางงาม 

พิมพ์พักตร์  (  Pimpak  )  แปลว่า  รูปหน้า 

พิศพักตร์  (  Pispak  )  แปลว่า  นางงาม 

เพ็ญพักตร์  (  Penpak  )  แปลว่า  หน้าเต็ม 

พิไลพักตร์  (  Pilaipak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้างาม  ,  นางงาม 

พักตร์พิไล  (  Pakpilai  )  แปลว่า  นางงาม  ,  ผู้มีดวงหน้างาม 

สกาวพักตร์  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้มีดวงหน้าสะอาด 

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  ความเจริญ 

สุภัค  (  Supak  )  แปลว่า  โชคดีงาม  ,  ผู้มีความเจริญงาม 

เพ็ญภัค  (  Penpak  )  แปลว่า  ผู้เต็มไปด้วยความเจริญ

พิมพ์ภัค  (  Pimpak  )  แปลว่า  รูปแห่งความโชคดี 

ภัคพิไล  (  Pakpilai  )  แปลว่า  ผู้มีความงามโชคดี 

สกาวภัค  (  Sakaopak  )  แปลว่า  ผู้สะอาดมีความเจริญ 

  ชื่อผู้ช…

ชื่อที่ออกเสียงอ่านว่า บัน

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำอ่านออกเสียงว่า  บัน  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

บรรเจิด  (  Banjerd )  แปลว่า  งาม

บรรเจิดศรี  (  Banjerdsri )  แปลว่า  นางงาม 

บัณฑิตา  (  Bantita  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา  ,  นักปราชญ์ 

บัณฑิตาภรณ์  (  Bantitaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเตรื่องประดับ 

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

บรรณ  (  Ban  )  แปลว่า  ปีก  ,  หนังสือ  ,  ใบไม้ 

บรรพต  (  Banprok  )  แปลว่า  ภูเขา 

บรรยง  (  Banyong  )  แปลว่า  ทำให้งาม 

บรรยงก์  (  Banyong  )  แปลว่า  ที่นั่ง 

บรรหาร  (  Banhan  )  แปลว่า  กล่าว  ,  เฉลย 

บรรจบ  (  Banjob  )  แปลว่า  สมทบ  ,  ครบ  ,  ประจบ ( พบกัน )

บรรจง  (  Banjong  )  แปลว่า  ตั้งใจ 

บัญชา  (  Bancha  )  แปลว่า  สั่ง  ,  คำสั่ง 

บัญญัติ  (  Banyat  )  แปลว่า  การตั้งขึ้น 

บัณฑิต  (  Bandit  )  แปลว่า  นักปราชญ์  ,  ผู้มีปัญญา 

บัณฑิตย์  (  Bandit  )  แปลว่า  ความเป็นผู้มีปัญญา  ,  ความเป็นบัณฑิต

บัน  (  Ban  )  แปลว่า  จั่ว  , ผัน

บันเทิง  (  Banterng  )  แปลว่า  ยินดี  ,  เบิกบาน

บันลือ  (  Banlue  )  แปลว่า  เปล่งเสียงดังสนั…

ชื่อที่มีคำแปลหรือมีความหมายว่า ทอง

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปล หรือ มีความหมายว่า ทอง มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ 

ชื่อผู้ชายดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

กาญจนา  (  Kanjana  )  แปลว่า  ทองคำ , ทอง 

กาญจนาภรณ์  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ผู้มีทองเป็นเครื่องประดับ

กาญจนาพร  (  Kanjanaporn  )  แปลว่า  ทองคำนำสุขมาให้ 

กาญจนาพรรณ  (  Kanjanapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง 

กาญจน์ฉวี  (  Kanchawee  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งทอง 

กาญจน์ทิพย์  (  Kantip , Kanthip )  แปลว่า  ทองคำเป็นของเทวดา

จุฑากาญจน์  (  Jutakan  ,  Juthakan  )  แปลว่า  ปิ่นทองคำ 

ฉวีกาญจน์  (  Chaweekan  )  แปลว่า  ผู้มีผิวงามดั่งทอง 

ธนากาญจน์  (  Tanakan  )  แปลว่า  ผู้มีทองคำเป็นทรัพย์สมบัติ

ลดากาญจน์  (  Ladakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทอง 

ผกากาญจน์  (  Phakakan  )  แปลว่า  ดอกไม้ทองคำ 

ศศิกาญจน์  (  Sasikan  )  แปลว่า  ดวงจันทร์งามดั่งทอง 

กนกภรณ์  (  Kanokporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับทองคำ  ,  ผู้มีทองคำเป็นเครื่องประดับ

กนกวลัย  (  Kanokwalai  )  แปลว่า  กำไลทองคำ  , สร้อยข้อมือทองคำ

กนกวรรณ  (  Kanokwan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามดั่งทอง 

กนกลดา  (  K…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นที่อ่านออกเสียงว่า ปะ ( ป )

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นที่อ่านออกเสียงว่า  ปะ (ป )  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้ 

ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น 

ปวีณา  ( Paweena  )  แปลว่า  ฉลาด 

ปวีณาภรณ์  (  Paweenaporn  )  แปลว่า  ผู้มีความฉลาดเป็น

เครื่องประดับ 

ปวีณาพร  (  Paweenaporn  )  แปลว่า  ฉลาดนำสุขมาให้ 

ปวิชาภรณ์  (  Pawichaporn  )  แปลว่า  ผู้มีแหวนเป็นเครื่องประดับ 

ปวิชาพร  (  Pawichaporn  )  แปลว่า  แหวนนำสุขมาให้ 

ปทุม  (  Patum  )  แปลว่า  บัวหลวง 

ปทุมพรรณ  (  Patumpan  )  บัวหลวงแห่งความงาม 

ปทุมวดี  (  Patumwadee  )  แปลว่า  บัวหลวง 

ปทุมลดา  (  Patumlada  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายบัวหลวง 

ปทุมผกา  (  Patumphaka  )  แปลว่า  ดอกบัวหลวง

ปทุมรัตน์  (  Patumrat  )  แปลว่า  บัวแก้ว

ปนัดดา  (  Panadda  )  แปลว่า  เหลน 

ปนัดดาพร  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เหลนนำสุขมาให้ 

ปนัดดาภรณ์  (  Panaddaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับเหลน 

ปฏิมาพร  (  Patimaporn  )  แปลว่า  รูปแทนนำสุขมาให้ 

ปฏิมาภรณ์  (  Patimaporn  )  แปลว่า  ผู้มีรูปแทนเป็นเครื่องประดับ 

ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น 

ปกรณ์  (  Pakorn  )  แปลว่า  ตำรา  ,  หนัง…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า รุจิรา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  รุจิรา ส่วนมากมักพบในชื่อผู้หญิง

มีดังนี้ อาทิเช่น 

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง 

รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม 

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปบว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับงาม

รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้ 

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามรุ่งเรือง 

รุจิราพันธุ์  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายรุ่งเรือง 

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  แก้วงาม 

รุจิราพัชร์  (  Rujirapach  )  แปลว่า  เพชรงาม 

รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  ผู้น่ารักรุ่งเรือง 

รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง 

รุจิราวัลย์  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครือเถารุ่งเรือง 

รุจิราทิพย์  (  Rujiratip  ,Rujirathip  )  แปลว่า  รุ่งเรืองเป็นของเทวดา 

รุจิราลักษณ์  (  Rujiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะงาม  ,  ผู้มีลักษณะรุ่งเรือง 

รุจิราภัสร์  (  Ru…

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า อ ( อะ )

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า อ( อะ ) มีดังนี้ อาทิเช่น 

อดิเรก  (  Adirek  )  แปลว่า  ใหญ่ยิ่ง

อดิศร (  Adisorn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ 

อติศัย  (  Atisai  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อดุลย์  (  Adul  )  แปลว่า  ไม่มีเปรียบ

อธิคม  (  Atikom  )  แปลว่า  ความสำเร็จ 

อนันต์  (  Anan  )  แปลว่า  ไม่มีที่สิ้นสุด 

อภิธาน  (  Apitan  )  แปลว่า  คำพูด 

อภินันท์  (  Apinan  )  แปลว่า  ความดีใจยิ่ง 

อภิรมย์  (  Apirom  )  แปลว่า  ดีใจ  ,  ยินดี 

อมต  (  Amata  )  แปลว่า  ความไม่ตาย 

อมร  (  Amorn  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย

อมฤต  (  Amarit  )  แปลว่า  ผู้ไม่ตาย  ,  น้ำทิพย์ 

อรัญ  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อรัณย์  (  Aran  )  แปลว่า  ป่า 

อร่าม  (  Aram  )  แปลว่า  รุ่งเรือง 

อริยะ  (  Ariya  )  แปลว่า  ประเสริฐ

อรุณ  (  Arun  )  แปลว่า  แสงเงินแสงทอง

อวิรุทธ์  (  Awirut  )  แปลว่า  มีอิสระ

อนุกูล  (  Anukool  )  แปลว่า  เกื้อหนุน 

อนุชา  (  Anucha  )  แปลว่า  น้องชาย 

อนุชิต  (  Anuchit  )  แปลว่า  ชนะ 

อนุรักษ์  (  Anurak  )  แปลว่า  รักษา ,  ป้องกัน 

อนุวัต  (  Anuwat  )  แปลว่า  ปฏิบัติ…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า สุชา  มีดังนี้  อาทิเช่น

สุชา  (  Sucha  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

สุชาดา  (  Suchada  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชากานต์  (  Suchakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีกำเนิดดี

สุชาทิพย์  (  Suchatip , Suchathip  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิด

เป็นของเทวดา 

สุชานันท์  (  Suchanan  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำความยินดีมาให้ 

สุชานรี  (  Suchanaree  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุชานาฏ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี  ,  นางผู้มีสกุลดี 

สุชานุช  (  Suchanuch  )  แปลว่า  น้องผู้มีกำเนิดดี 

สุชานาตย์  (  Suchanat  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี

สุชาภรณ์  (  Suchaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชาพร  (  Suchaporn  )  แปลว่า  ลูกผู้มีกำเนิดดีนำสุขมาให้

สุชาพรรณ  (  Suchapan  )  แปลว่า  ความงามแห่งลูกผู้มีกำเนิดดี

สุชาพันธุ์  (  Suchapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีกำเนิดดี

สุชาสินี  (  Suchasinee  )  แปลว่า  นางผู้มีกำเนิดดี 

สุชาลักษณ์  (  Suchalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

สุชาณัฐ  (  Suchanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีกำเนิดดี

สุชาณัฏฐ์  (  Suchan…

จิร ชื่อผู้ชาย

รูปภาพ
จิร  ชื่อผู้ชาย  มีดังนี้  อาทิเช่น 

จิรกานต์  (  Jirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันยั่งยืน 

จิรณัฐ  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน 

จิรณัฏฐ์  (  Jiranat  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์อันยั่งยืน 

จิรรัตน์  (  Jirarat  )  แปลว่า  แก้วอันยั่งยืน 

จิรนนท์  (  Jiranon  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน

จิรนันท์  (  Jiranan  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีอันยั่งยืน 

จิรวัฒน์  (  Jirawat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญอันยั่งยืน 

จิรวุฒิ  (  Jirawut  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้อันยั่งยืน 

จิรศักดิ์  (  Jirasak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถอันยั่งยืน 

จิรลักษณ์  (  Jiralak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

จิรพงศ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน 

จิรพงษ์  (  Jirapong  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายอันยั่งยืน 

จิรโรจน์  (  Jiraros  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อรุ่งเรือง 

จิรสมิต  (  Jirasamit  )  แปลว่า  ผู้มีความเบิกบานอันยั่งยืน 

จิรสวัสดิ์  (  Jirasawas  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืน 

จิรพัฒน์  (  Jirapat  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญนาน 

จิรภัทร์  (  Jirapat  )  แป…

ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา

รูปภาพ
ชื่อผู้หญิงที่มีคำว่า นภา  มีดังนี้  อาทิเช่น 

นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  .อากาศ  ,  ท้องฟ้า 

นภาภรณ์  (  Napaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับฟ้า 

นภาพร  (  Napaporn  )  แปลว่า  ฟ้านำสุขมาให้ 

นภาบงกช  (  Napabongkoch  )  แปลว่า  บัวฟ้า 

นภารัตน์  (  Naparat  )  แปลว่า  แก้วฟ้า 

นภาภัสร์  (  Napapas  )  แปลว่า  ฟ้ามีแสงสว่าง

นภาทิพย์  (  Napatip  ,  Napathip  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา 

นภามณี  (  Napamanee  )  แปลว่า  เพชรพลอยฟ้า 

นภารัชนี  (  Naparatchanee  )  แปลว่า  ฟ้าเวลาค่ำ  ,  ฟ้ากลางคืน 

นภาวัลย์  (  Napawan  ,  Napawal  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า 

นภาวัลยา  (  Napawanlaya  )  แปลว่า  เครือเถาฟ้า 

นภากานต์  (  Napakan  )  แปลว่า  ฟ้าอันเป็นที่รัก 

นภาสินี  (  Napasinee  )  แปลว่า  นางฟ้า 

จันทร์นภา  (  Jannapa  )  แปลว่า  ดวงจันทร์ 

ทิพย์นภา  (  Tipnapa  ,  Thipnapa  )  แปลว่า  ฟ้าเป็นของเทวดา 

นงนภา  (  Nongnapa  )  แปลว่า  นางฟ้า 

ประไพนภา  (  Prapainapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม 

พิมพ์นภา  (  Pimnapa  )  แปลว่า  รูปท้องฟ้า  ,  รูปฟ้า 

พิศนภา  (  Pisnapa  )  แปลว่า  ฟ้างาม 

เพ็…