บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2015

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 4 "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด  4  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

เกิดเดือน   มิถุนายน  (  มิ  )  มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มิตราภรณ์  (  Mittraporn  )  แปลว่า  ผู้มีเพื่อนเป็นเครื่องประดับ

มิ่งขวัญ  (  Mingkhwan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

มิตรลดา  (  Mitlada  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

มิตร  (  Mit  )  แปลว่า  เพื่อน

มิตรชาญ  (  Mitchan  )  แปลว่า  เพื่อนว่องไว

มิตรชัย  (  Mitchai  )  แปลว่า  การชนะเพื่อน

มิตรพงศ์  (  Mitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน

มิตรพงษ์  (  Mitpong  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน

มิตรกุล  (  Mitkul  )  แปลว่า  เชื้อสายเพื่อน

มิ่ง  (  Ming  )  แปลว่า  ขวัญ

มิ่งมนัส  (  Mingmanas  )  แปลว่า  ขวัญใจ

มิ่งพัฒน์  (  Mingpat  )  แปลว่า  มีความเจริญ

มิ่งพงศ์  (  Mingpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

มิ่งพงษ์  (  Mingpong  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

มิ่งพฤกษ์  (  Mingpruk  )  แปลว่า    ต้นไม้งาม

มิ่งพนัส  (  Mingpanas  )  แปลว่า  ป่างาม

มิ่งพันธุ์  (  Mingpan  )  แปลว่า  เชื้อสายดี

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 3 "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด  3  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

เกิดเดือน  เมษายน   (  เม  )   มีชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

เมษาภรณ์  (  Mesaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับกลุ่มดาวเมษ

เมษาวดี  (  Mesawadee  ,  Mesavadee  )  แปลว่า  แกะ

เมษาวลี  (  Mesawalee  ,  Mesavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายแกะ

เมษาพัชร์  (  Mesapach  )  แปลว่า  เพชรกลุ่มดาวเมษ

เมษารัตน์  (  Mesarat  )  แปลว่า  เพชรกลุ่มดาวเมษ

เมทินี  (  Metinee  )  แปลว่า  พื้นแผ่นดิน

เมธาวดี  (  Metawadee  ,  Metavadee  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญา

เมธาวลี  (  Metawalee  ,  Metavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายมีปัญญา

เมธาภรณ์  (  Metaporn  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องประดับ

เมธาวี  (  Metawee  ,  Metavee  )  แปลว่า  นักปราชญ์  

เมขลา  (  Mekhala  )  แปลว่า  สายรัด

เมขลา  (  Mekkhala  )  แปลว่า  ชื่อเทพธิดารักษาสมุทร

เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

เมษ  (  Mes  )  แปลว่า  ชื่อกลุ่มดาว   แกะ

เมษพงศ์  (  Messapong  )  แปลว่า    เชื้อสายแกะ

เมษพงษ์  (…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด 2 "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม  ตามเดือนเกิด    มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

เกิดเดือน  มีนาคม  (  มี  )   ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มีน  (  Meen  )  แปลว่า  ปลา

มีนมาส  (  Meenmas  )  แปลว่า  เดือนปลา

มีนมาศ  (  Meenmas  )  แปลว่า  ปลาทอง

มีนลดา  (  Meenlada  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนอนงค์  (  Meenanong  )  แปลว่า  นางปลา    นางเงือก

มีนทิพ  (  Meenthip  ,  Meentip  )  แปลว่า  ปลาสวรรค์

มีนทิพย์  (  Meenthip  ,  Meentip  )  แปลว่า  ปลาเป็นของเทวดา

มีนวดี  (  Meenwadee  ,  Meenvadee  )  แปลว่า  ปลา

มีนวลี  (  Meenwalee  ,  Meenvalee  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนวลัย  (  Meenwalai  ,  Meenvalai  )  แปลว่า  กำไลปลา

มีนาทิพย์  (  Meenathip  ,  Meenatip  )  แปลว่า  ปลาเป็นของเทวดา

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

มี  (  Mee   )  แปลว่า   คงอยู่

มีศักดิ์  (  Meesak  )  แปลว่า    ผู้มีความสามารถ

มีนา  (  Meena  )  แปลว่า  ปลา

มีนากุล  (  Meenakul  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนาพงศ์  (  Meenapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

มีนาพงษ์  (  Meenapong  )  แปลว่า  เชื้อสายปลา

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย " ม ตามเดือนเกิด "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  "  ม ตามเดือนเกิด  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ

ชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ  เช่น

เกิดเดือน มกราคม  (  ,มะ  )  มีชื่อผู้หญิง  และ  ผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มณี  (  Manee  )  แปลว่า  เพชรพลอย       แก้ว

มณีรัตน์  (  Maneerat  )  แปลว่า  เพชร

มณีกานต์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

มณีกานด์  (  Maneekan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักดั่งเพชร

มนัสชนก  (  Manaschanok  )  แปลว่า  ดวงใจพ่อ

มธุรส  (  Maturos  )  แปลว่า  น้ำผึ้ง

มยุรา  (  Mayura  )  แปลว่า  นกยูง

มยุรี  (  Mayuree  )  แปลว่า  นกยูงตัวเมีย

มยุเรศ  (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

ชื่อผู้ชาย  อาทิ  เช่น

มนัส  (  Manas  )  แปลว่า  ใจ

มนัสนันท์  (  Manassanan  )  แปลว่า  ความยินดีแห่งใจ

มโนช  (  Manoch  )  แปลว่า  ความรัก

มโนชญ์  (  Manoch  )  แปลว่า  งาม

มนู  (  Manoo  )  แปลว่า    ผู้สร้างมนุษย์

มโนรม  (  Manorom   )  แปลว่า  งาม

มโนรถ  (  Manorath  )  แปลว่า  ความใฝ่ฝัน

มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ห้วงน้ำใหญ่

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เกียรติ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เกียรติ  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ เช่น

เกียรติ  (  Kiat   )  แปลว่า   ชื่อเสียง    การเลื่องลือ

เกียรติยศ  (  Kiattiyos  )  แปลว่า  ผู้มีความดีและชื่อเสียง

เกียรติศักดิ์  (  Kiattisak  )  แปลว่า  ผู้มีความสามารถและชื่อเสียง

เกียรติภูมิ  (  Kiattipoom  )  แปลว่า    สง่ามีชื่อเสียง

เกียรติพงศ์  (  Kiattipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง

เกียรติพงษ์  (  Kiattipong  )  แปลว่า  เชื้อสายมีชื่อเสียง

เกียรติวุฒิ  (  Kiattiwut  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ

เกียรติภัส  (  Kiattipas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง

เกียรติภัสร์  (  Kiattipas  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงรุ่งเรือง

เกียรติรัฐ  (  Kiattirat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งแว่นแคว้น

เกียรติชาติ  (  Kiattichat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงแห่งตระกูล

เกียรติณัฐ  (  Kiattinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

เกียรติณัฏฐ์  (  Kiattinat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง

เกียรติพัฒน์  (  Kiattipat  )  แปลว่า  ผู้มีชื่อเสียงและความเจริญ

เกียรติวัฒน์  (  Kiattiwat  )  แ…

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " กรณ์ "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  ""  กรณ์  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น

กรณ์  (  Korn  )  แปลว่า  ฉลาด    ชำานาญ  

ณัฐกรณ์  (  Nattakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด

ณัฏฐกรณ์  (  Nattakorn  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ฉลาด

ภัทรกรณ์  (  Pattarakorn  )  แปลว่า  ฉลาดน่ารัก

พัฒนกรณ์  (  Pattanakorn  )  แปลว่า  ความเจริญที่ฉลาด

วงษกรณ์  (  Wongsakorn  ,  Vongsakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

พงศกรณ์  (  Pongsakorn  )  แปลว่า  เชื้อสายฉลาด

วัจนกรณ์  (  Watjanakorn  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำที่ฉลาด

ลักษณกรณ์  (  Laksanakorn  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะที่ฉลาด

ยุทธกรณ์  (  Yuttakorn  )  แปลว่า  การต่อสู้ที่ฉลาด

ธนากรณ์  (  Tanakorn  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์ที่ฉลาด

ศุภกรณ์  (  Supakorn  )  แปลว่า  ฉลาดเจริญ

ถิรกรณ์  (  Thirakorn  )  แปลว่า  ฉลาดมั่นคง

นรากรณ์  (  Narakorn  )  แปลว่า  คนฉลาด

วรกรณ์  (  Worrakorn  ,  Vorrakorn  )  แปลว่า  ฉลาดดี

จุฑากรณ์  (  Jutakorn  )  แปลว่า  ฉลาดที่สุด

เมธากรณ์  (  Metakorn  )  แปลว่า  ฉลาดยิ่ง

อติกรณ์  (  Atikorn  )  แปลว่า  ฉลาดมาก

โชติ…

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า " นรี "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่า  "  นรี  "   มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ  เช่น

พิชญานรี  (  Pitchayanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

สุทธินรี  (  Suttinaree  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

อมรานรี  (  Amaranaree  )  แปลว่า  ผู้ยั่งยืน

กานด์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

กานต์นรี  (  Kannaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ศิรานรี  (  Siranaree  )  แปลว่า  ยอดหญิง

ผกายนรี  (  Phakienaree  )  แปลว่า  ดาวนาง

ณัฐนรี  (  Nattanaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์

โศภิตานรี  (  Sopitanaree  )  แปลว่า  นางงาม

พิทยานรี  (  Pittayanaree  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

ภัสรานรี  (  Passaranaree  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

กุลนรี  (  Kulnaree  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

อาภานรี  (  Arpanaree  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง

จุฑานรี  (  Jutanaree  )  แปลว่า  ยอดหญิง

จารุนรี  (  Jarunaree  )  แปลว่า  นางงาม

ประภานรี  (  Prapanaree  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่าง

ชไมนรี  (  Chamainaree  )  แปลว่า  นางทั้งคู่

อัญญานรี  (  Anyanaree  )  แปลว่า  นางผู้แตกต่าง

พัชรานรี  (  Patcharanaree  )  แปลว่า  นางแ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " วรา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  วรา  "  มีทั้งชื่อ  ผู้หญิง  และ  ชื่อ ผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

วราภรณ์  (  Waraporn  ,Varaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับที่ประเสริฐ

วรารัตน์  (  Wararat  ,  Vararat  )  แปลว่า  แก้วอันประเสริฐ

วราพัชร์  (  Warapach  ,  Varapach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

วรามณี  (  Waramanee  ,  Varamanee  )  แปลว่า  แก้วงาม

วรานาฏ  (  Waranat  , Varanat  )  แปลว่า  นางผู้ประเสริฐ

วรานุช  (  Waranuch  ,  Varanuch  )  แปลว่า  น้องผู้ประเสริฐ

วรากานด์  (  Warakan  ,  Varakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

วรากานต์  (  Warakan ,  Varakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักอันประเสริฐ

วรากาญจน์  (  Warakan  ,  Varakan  )  แปลว่า  ทองอันประเสริฐ

วราณัฏฐ์  (  Waranat  ,  Varanat  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ

วราลักษณ์  (  Waralak  ,  Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

วราลักขณ์  (  Waralak  , Varalak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะดี

วราพัณณ์  (  Warapan  , Varapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามเลิศ

วราภัค  (  Warapak  ,  Varapak  )  แปลว่า  ผู้โชคดีเลิศ

วราพิชญ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " พิมพา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  พิมพา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิ เช่น

พิมพา  (  Pimpa  )  แปลว่า   รูปเหมือน

พิมพาพัชร์  (  Pimpapach  )  แปลว่า  รูปเหมือนเพชร

พิมพารัตน์  (  Pimparat  )  แปลว่า  รูปเหมือนแก้ว

พิมพามณี  (  Pimpamanee  )  แปลว่า  รูปเหมือนเพชร

พิมพาภัส  (  Pimpapas  )  แปลว่า  รูปเหมือนแสงสว่าง

พิมพาพลอย  (  Pimpaploy  )  แปลว่า   รูปเหมือนพลอย

พิมพาพรรณ  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความงาม

พิมพาพัณณ์  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนความงาม

พิมพาพันธุ์  (  Pimpapan  )  แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย

พิมพากุล  (  Pimpakul  )  แปลว่า  รูปเหมือนเชื้อสาย

พิมพาวัลย์  (  Pimpawal  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครือเถา

พิมพากานต์  (  Pimpakan  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้เป็นที่รัก

พิมพากานด์  (  Pimpakan  )  แปลว่า  รูปเหมือนผู้เป็นที่รัก

พิมพาภัค  (  Pimpapak  )  แปลว่า  รูปเหมือนเกียรติ

พิมพาภรณ์  (  Pimpaporn  )  แปลว่า  รูปเหมือนเครื่องประดับ

พิมพากมล  (  Pimpakamol  )  แปลว่า  รูปเหมือนใจ

พิมพาวดี  (  Pimpawadee  ,  Pimpavadee  )  แปลว่า  รูปเหมือน

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " บัว "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  บัว  "  มีดังนี้  อาทิ  เช่น

บัว  (  Bua  )  แปลว่า  ไม้จำพวกหนึ่งเกิดในน้ำ  มีหลายชนิด

บัวชมพู  (  Buachompoo  )  แปลว่า  บัวสีชมพู

บัวหลวง  (  Bualuong  )  แปลว่า  ไม้น้ำชนิดหนึ่ง

บัวขาว  (  Buakhao  )  แปลว่า  บัวสีขาว

บัวลอย  (  Bualoy  )  แปลว่า  ชื่อขนมหวานชนิดหนึ่ง

ชื่อที่มีความหมายว่า  บัว   มีทั้งชื่อผู้หญิง   และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   อาทิ  เช่น

ชื่อผู้หญิง  มี  ดังนี้

กชกร   (  Kotchakorn  )  แปลว่า  มือบัว     ไหว้    ดอกบัว

กรกช  (  Korrakoch  )  แปลว่า  ดอกบัว      ไหว้  

กมล  (  Kamol  )   แปลว่า  บัว   ดอกบัว

กมลวรรณ  (  Kamolwan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

กมลพรรณ  (  Kamolpan  )  แปลว่า  บัวแห่งความงาม

กมลทิพ  (  Kamolthip  ,  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวสวรรค์

กมลทิพย์  (  Kamolthip  ,  Kamoltip  )  แปลว่า  บัวเป็นของเทวดา

จงกล  (  Jongkol  )  แปลว่า  ชื่อบัวชนิดหนึ่ง

จงกลนี  (  Jongkolnee  )  แปลว่า  ชื่อบัว

บงกช  (  Bongkoch  )  แปลว่า  บัว

บุษบัน  (  Butsaban  )  แปลว่า  ดอกบัวเผื่อน

บุษยา  (  Butsaya  )  แป…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " ดาริกา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  ดาริกา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาภรณ์  (  Darikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

ดาริกาทิพย์  (  Darikathip  ,  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของเทวดา

ดาริกาทิพ  (  Darikathip  ,  Darikatip  )  แปลว่า  ดาวสวรรค์

ดาริการัตน์  (  Darikarat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

ดาริกามณี  (  Darikamanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร

ดาริกาภัทร์  (  Darikapat  )  แปลว่า  ดาวงาม

ดาริกาวดี  (  Darikawadee  ,  Darikavadee  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกาวลี  (  Darikawalee  ,  Darikavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

ดาริกากุล  (  Darikakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

ดาริกานุช  (  Darikanuch  )  แปลว่า  น้องดาว

ดาริกากานด์  (  Darikakan  )  แปลว่า  ดาวผู้เป็นที่รัก

ดาริกากานต์  (  Darikakan  )  แปลว่า  ดาวผู้เป็นที่รัก

ดาริกากาญจน์  (  Darikakan  )  แปลว่า   ดาวทอง

ดาริกามาศ  (  Darikamas  )  แปลว่า  ดาวทอง

ดาริกามาส  (  Darikamas  )  แปลว่า  ดาวจันทร์

ดาริกาภัส   (  Darikapas  )  แปลว่า  แสงดาว

ดาริกาพรรณ  (  Darikapan  )  แปล…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " กฤติกา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  กฤติกา  "  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น

กฤติกา  (  Krittika  )  แปลว่า  ดาว

กฤติกาภรณ์  (  Krittikaporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับดาว

กฤติกาทิพย์  (  Krittikathip  ,  Krittikatip  )  แปลว่า  ดาวเป็นของ

เทวดา

กฤติการัตน์  (  Krittikarat  )  แปลว่า  ดาวแก้ว

กฤติกาพัชร์  (  Krittikapach  )  แปลว่า  ดาวเพชร

กฤติกานาฏ  (  Krittikanat  )  แปลว่า  นางงามดั่งดาว

กฤติกานุช  (  Krittikanuch  )  แปลว่า   น้องดาว

กฤติกาภัทร์  (  Krittikapat  )  แปลว่า  ดาวงาม     ดาวน่ารัก    

กฤติกากุล  (  Krittikakul  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

กฤติกาภัค  (  Krittikapak  )  แปลว่า  ดาวโชคดี

กฤติกาทิพ  (  Krittikathip  ,  Krittikatip  )  แปลว่า  ดาวสวรรค์

กฤติกามาส  (  Krittikamas  )  แปลว่า  ดาวจันทร์

กฤติกามาศ  (  Krittikamas  )  แปลว่า  ดาวทอง

กฤติกาวดี  (  Krittikawadee  ,  Krittikavadee  )   แปลว่า  ดาว

กฤติกาวลี  (  Krittikawalee  ,  Krittikavalee  )  แปลว่า  เชื้อสายดาว

กฤติกามณี  (  Krittikamanee  )  แปลว่า  ดาวเพชร

กฤติกาภัส  (  Krittikapas  )  แป…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " มา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  มา  "  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ชื่อผู้หญิง  อาทิ  เช่น

มาลินี  (  Malinee  )  แปลว่า  ดอกไม้

มาดา  (  Mada  )  แปลว่า  แม่

มาดาภรณ์  (  Madaporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มาดารัตน์  (  Madarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่

มาดาพัชร์  (  Madapach  )  แปลว่า   เพชรของแม่

มาดากานต์  (  Madakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาดากานด์  (  Madakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาดากุล  (  Madakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

มาตา  (  Mata  )  แปลว่า  แม่

มาตาภรณ์  (  Mataporn  )  แปลว่า  ผู้เป็นเครื่องประดับแม่

มาตารัตน์  (  Matarat  )  แปลว่า  เพชรของแม่

มาตาพัชร์   (  Matapach  )  แปลว่า   เพชรของแม่

มาตากานต์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาตากานด์  (  Matakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักแห่งแม่

มาตากุล  (  Matakul  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายแม่

มาณวิกา  (  Manwika  ,  Manvika  )  แปลว่า  หญิงสาว

มาติกา  (  Mattika )  แปลว่า  แม่บท

มารศรี  (  Marasri  )  แปลว่า  นางงาม

มาศ  (  Mas  )  แปลว่า …

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า " เจษฎา "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  "  เจษฎา  "  มีชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิ เช่น

เจษฎา  (  Jessada ,  Jetsada  )   แปลว่า   ผู้เป็นใหญ่ที่สุด

เจษฎาพร  (  Jessadaporn  )   แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่นำสุขมาให้

เจษฎาพงศ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพงษ์  (  Jessadapong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพันธุ์  (  Jessadapan  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎากุล  (  Jessadakul  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้เป็นใหญ่

เจษฎายุทธ์  (  Jessadayut  )  แปลว่า  การต่อสู้แห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎารัฐ  (  Jessadarat  )  แปลว่า  แคว้นแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาวัฒน์  (  Jessadawat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาพัฒน์  (  Jessadapat  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งผู่เป็นใหญ่

เจษฎาภัทร์  (  Jessadapat  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่น่ารัก

เจษฎาวัจน์  (  Jessadawat ,  Jessadawaj  )  แปลว่า  ถ้อยคำแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาสัณห์  (  Jessadasan  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่สุภาพ

เจษฎาชัย  (  Jessadachai  )  แปลว่า  การชนะแห่งผู้เป็นใหญ่

เจษฎาไชย  (  Jessadachai  )  แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ที่เจริญกว่…