3 ธ.ค. 2559

ชื่อที่มีตัว ธ ส่งท้ายปีเก่า

     ท่านที่คลอด  หรือ  เกิด  ในเดือนธันวาคม  อยากตั้งชื่อลูก หรือเปลี่ยนชื่อของตน  เป็นชื่อที่ม... Read More

ชื่อหญิงทำให้เป็นชื่อชาย

     ชื่อผู้หญิงทำให้เป็นชื่อผู้ชายได้  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น ณัฏฐา  (  Natta  )  แป... Read More

30 พ.ย. 2559

ชื่อชาย , ชื่อหญิง

    ชื่อชาย  สามารถทำให้เป็นชื่อหญิง   ได้ดังนี้  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น จงกล  (  Jongkol  )  แ... Read More

ชื่อที่มีคำว่า พิสุทธิ หรือ พิศุทธิ

     ชื่อที่มีคำว่า  พิสุทธิ  หรือ  พิศุทธิ  ทั้งสองคำนี้  แปลเหมือนกัน  และใช้  ส หรือ ศ  แทนกั... Read More

ชื่อเล่นภาษาอังกฤษที่มีความหมายไม่ดี

   ท่านที่อยากทราบว่า  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายไม่ดี มีชื่ออะไรบ้าง  ท่านอาจตั้งชื่อเล... Read More

25 พ.ย. 2559

ชื่อที่มีคำว่า ชีระ

      ชื่อที่มีคำว่า  ชีระ  ,  ชีร  ,  ชีรา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผ... Read More

10 พ.ย. 2559

ตั้งชื่อตามวันเกิด

    ตั้งชื่อเล่น และชื่อจริงตามสีวันเกิด  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น   ชื่อวันจันทร์ นว... Read More

6 พ.ย. 2559

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

    หลายท่านมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  อยากทราบว่า ชื่อของท่าน อ่านว่าอะไร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ... Read More

31 ต.ค. 2559

ชื่อที่มี จ, บ ในชื่อภาษาอังกฤษ

     ชื่อที่มีตัว   จ  ,  บ   ในชื่อภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื... Read More

27 ต.ค. 2559

ชื่อที่มีตัว ร ,ล ในชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อที่มีตัว ร , ล ในชื่อภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  ... Read More