22 ก.พ. 2560

ชื่อที่มีคำว่า พิสิฐ

     ชื่อที่มีคำว่า  พิสิฐ  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น พิสิฐ  (  Pisit  )  แปลว่า  ประเสริ... Read More

ชื่อที่มีคำว่า เพียร

    ชื่อที่มีคำว่า  เพียร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ... Read More

ชื่อที่แปลว่า ธง

    ชื่อที่แปลว่า  ธง  มีในชื่อผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น ธง  (  Tong  )  แปลว่า  ผืนผ้าที่ทำเป็นเ... Read More

ชื่อที่มีคำว่า ทิชา

     ชื่อที่มีคำว่า  ทิชา  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ... Read More

ตั้งชื่อลูกครึ่ง

    ตั้งชื่อลูกครึ่ง  อยากมีชื่อเป็นฝรั่ง  หรือ  ชื่อไทยผสมชื่อฝรั่ง มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่... Read More

7 ก.พ. 2560

ชื่อที่มีคำว่า วิรุณ

      ชื่อที่มีคำว่า  วิรุณ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น... Read More

ชื่อที่มีคำว่า พีร

    ชื่อที่มีคำว่า  พีร  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น พี... Read More

ชื่อที่มีคำว่า วัลยา

    ชื่อที่มีคำว่า  วัลยา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น วัลยา  (  Wanlaya  )  แปลว่า  เครือ... Read More

ชื่อที่มีคำว่า กัลยา

    ชื่อที่มีคำว่า  กัลยา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงา... Read More

ชื่อที่มีคำว่า อร

    ชื่อที่มีคำว่า  อร  (ออน  )  หรือ  (  ออ ระ )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ   ชื่อผู้ชายดังนี้  ... Read More