22 ต.ค. 2559

ชื่อที่มีคำว่า มณี

    ชื่อที่มีคำว่า  มณี  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น กานต์มณี  (  Kanmanee  )  แปลว่า  ผู้... Read More

ชื่อที่มีคำว่า มนัส

    ชื่อที่มีคำว่า  มนัส   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ... Read More

13 ต.ค. 2559

ชื่อที่เกี่ยวกับเกิดกลางคืน

       ชื่อที่เกี่ยวกับกลางคืน  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช... Read More

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

  หลายท่านถามว่า   ชื่อของท่านสะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้... Read More

12 ต.ค. 2559

ชื่อที่เกี่ยวกับ ต้นไม้

   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ   ต้นไม้  ดอกไม้  ใบหญ้า  มีทั้งชื่อผู้หญิง และชื่อผู้ชาย   ดังนี้ ... Read More

ชื่อที่แปลเกี่ยวกับ เสียง

    ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ เสียง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชายดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช... Read More

1 ต.ค. 2559

ชื่อที่มีคำว่า กานต์

     ชื่อที่มีคำว่า  กานต์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ... Read More

ชื่อที่มีคำว่า นภา

     ชื่อที่มีคำว่า  นภา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น นภา  (  Napa  )  แปลว่า  ฟ้า  ,  ท้อ... Read More

30 ก.ย. 2559

ชื่อที่มีคำว่า นิภา

     ชื่อที่มีคำว่า  นิภา  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  เสมอ  ,  ... Read More

ชื่อที่มีคำว่า กันยา

     ชื่อที่มีคำว่า    กันยา  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้   อาทิเช่น กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นาง... Read More