บทความ

ชื่อที่มีคำว่า Wut

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  Wut   (  วุฒิ  ,  วุธ  )   มีดังนี้  อาทิเช่น

  ชื่อผู้ชาย

Wut  (  วุฒิ  )  แปลว่า  ความเจริญ  ,  ความเป็นผู้ใหญ่  ,

ความเพิ่มพูน

Wut  (  วุธ  )  แปลว่า  อาวุธ

Wuttikan  (  วุฒิกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักมีความเจริญ

Wuttikul  (  วุฒิกุล  )  แปลว่า  เชื้อสายมีความเจริญ

Wuttipong  (  วุฒิพงศ์  ,  วุฒิพงษ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

Wuttinat  (  วุฒิณัฐ  ,  วุฒิณัฏฐ์  )  แปลว่า  นักปราชญ์ผู้มีความเจริญ

Wuttichai  (  วุฒิชัย  )  แปลว่า  ความเจริญแห่งชัยชนะ

Wuttisak  (  วุฒิศักดิ์  )  แปลว่า  ผู้มีความเชี่ยวชาญมีความเจริญ

Wuttipan  (  วุฒิพันธุ์  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ

Wuttitep  (  วุฒิเทพ  )  แปลว่า  เทพแห่งความเจริญ

Jutawut  (  จุฑาวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญที่สุด

Teerawut  (  ธีรวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญมั่นคง

Teerawut  (  ธีรวุธ  )  แปลว่า  ผู้มีปัญญาเป็นอาวุธ

Wuttinan  (  วุฒินันท์  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

Nantawut  (  นันทวุฒิ  )  แปลว่า  ผู้มีความยินดีในความเจริญ

Wuttipat  (  วุฒิพัฒน์  )  แปลว่า  …

รุจิรา แปลว่า อะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า รุจิรา  หรือ รุจิรา แปลว่าอะไร  มีชื่อผู้หญิง  ดังนี้

อาทิเช่น

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง

รุจิระ  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  สวย  ,  รุ่งเรือง

รุจิราทิพย์  (  Rujaratip  ,  Rujirathip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

รุจิราพรรณ  (  Rujirapan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิราวรรณ  (  Rujirawan  )  แปลว่า  ผู้มีความงามยิ่ง

รุจิรารัตน์  (  Rujirarat  )  แปลว่า  เพชรงาม

รุจิราภัทร์  (  Rujirapat  )  แปลว่า  งามน่ารัก  ,  สวยน่ารัก

รุจิรากุล  (  Rujirakul  )  แปลว่า  เชื้อสายรุ่งเรือง

รุจิราภรณ์  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

รุจิราพร  (  Rujiraporn  )  แปลว่า  รุ่งเรืองนำสุขมาให้

รุจิราภา  (  Rujirapa  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างอันรุ่งเรือง

รุจิราณัฐ  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง

รุจิราณัฏฐ์  (  Rujiranat  )  แปลว่า  นักปราชญ์รุ่งเรือง

รุ้งรุจิรา  (  Rungrujira  )  แปลว่า  รุ้งงาม

รุจิรากานต์  (  Rujirakan  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

รุจิรานุช  (  Rujiranuch  )  แปลว่า  น้องสวย  ,  น้องรุ่งเรือง

รุ…

ชื่อที่แปลว่า พลอยสีเขียว

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า  พลอยสีเขียว  มีทั้ง  ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มรกต  (  Morrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

พลอยมรกต  (  Ploymorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียว

ทิพย์มรกต  (  Tipmorrakot  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวเป็นของเทวดา

จุฑามรกต  (  Jutamorrakot  )  แปลว่า  ปิ่นพลอยสีเขียว

วลัยมรกต  (  Walaimorrakot  )  แปลว่า  กำไลพลอยสีเขียว

เพ็ญมรกต  (  Penmorrakot  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยพลอยสีเขียว

พิมพ์มรกต  (  Pimmorrakot  )  แปลว่า  รูปพลอยสีเขียว

พัชรมรกต  ( Patcharamorrakot  )  แปลว่า  เพชรสีเขียว

มณีมรกต  (  Maneemorrakot  )  แปลว่า  เพชรสีเขียว

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิฑุรย์  (  Witoon  ,Vitoon  )  แปลว่า  ไพฑูรญ์  ,  พลอยสีเขียว

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวน้ากรอกเป็นรุ้ง  ,  เพชรตาแมว

ชื่อที่เกี่ยวกับ ทะเล

รูปภาพ
ชื่อที่เกี่ยวกับทะเล  มีทั้งชื่อผู่หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชลาลัย  (  Chalalai  )  แปลว่า  ทะเล

ทิพย์ชลาลัย  (  Tipchalalai  )  แปลว่า  ทะเลเป็นของเทวดา

สิริชลาลัย  (  Sirichalalai  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญทะเล

ศรีชลาลัย  (  Srichalalai  )  แปลว่า  ผู้เป็นศรีแห่งทะเล

ชลาศัย  (  Chalasai  )  แปลว่า  ทะเล

ทิพย์ชลาศัย  (  Tipchalasai  )  แปลว่า  ทะเลเป็นของเทวดา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

ชลธี  (  Chonlatee  )  แปลว่า  ทะเล

พรชลธี  (  Pornchonlatee  )  แปลว่า  ทะเลนำสุขมาให้

สุชลธี  (  Suchonlatee  )  แปลว่า  ทะเลงาม

ชลธีกุล  (  Chonlateekul  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

ชลธีพงศ์  (  Chonlateepong  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

ชลธีพงษ์  (  Chonlateepong  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

ชลธาร  (  Chonlatan  )  แปลว่า  ทะเล

สุชลธาร  (  Suchonlatan  )  แปลว่า  ทะเลงาม

พงศ์ชลธาร  (  Pongchonlatan  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

พงษ์ชลธาร  (  Pongchonlatan  )  แปลว่า  เชื้อสายทะเล

มหรรณพ  (  Mahannop  )  แปลว่า  ทะเลใหญ่

ศิริมหรรณพ  (  Sirimahannop  )  แปลว่า  ผู้เ…

วิฑูรย์ แปลว่า อะไร

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำว่า  วิฑูรย์  และ  วิฑูรย์แปลว่า  อะไร  มีดังนี้  อาทิเช่น

ชื่อผู้ชาย

วิฑูรย์  (  Witoon  ,  Vitoon  )  แปลว่า  ไพฑูรย์

ไพฑูรย์  (  Paitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวมีน้ำเป็นรุ้งกรอกไปมา  ,

เพชรตาแมว

วิฑูรย์กุล  (  Witoonkul  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์วงศ์  (  Witoonwong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์วงษ์  (  Witoonwong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์กานต์  (  Witoonkan  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวอันเป็นที่รัก

วิฑูรย์รัตน์  (  Witoonrat  )  แปลว่า  แก้วไพฑูรย์

วิฑูรย์พงศ์  (  Witoonpomg  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

วิฑูรย์พงษ์  (  Witoonpong  )  แปลว่า  เชื้อสายพลอยสีเขียว

พรวิฑูรย์  (  Pornwitoon  )  แปลว่า  พลอยสีเขียวนำสุขมาให้

เพชรวิฑูรย์  (  Pechwitoon  )  แปลว่า  เพชรตาแมว

ณัฐวิฑูรย์  (  Natwitoon  )  แปลว่า  ผู้รู้พลอยสีเขียว

ณัฏฐ์วิฑูรย์  (  Natwitoon  )  แปลว่า  ผู้รู้พลอยสีเขียว

ชื่อที่สะกดด้วย Chamai

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย  Chamai  (  ชไม  )  มีดังนี้   อาทิเช่น

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Chamai  (  ชไม  )  แปลว่า  ทั้งคู่  ,  ทั้งสอง

Chamaikan  (  ชไมกานต์  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักทั้งคู่

Chamailada  (  ชไมลดา  )  แปลว่า  เครือเถาทั้งคู่

Chamaikul  (  ชไมกุล  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายทั้งคู่

Chamainuch  (  ชไมนุช  )  แปลว่า  น้องทั้งคู่

Chamairat  (  ชไมรัตน์  )  แปลว่า  ผู้ประเสริฐทั้งคู่

Chamaiporn  (  ชไมภรณ์  )   แปลว่า  เครื่องประดับทั้งคู่

Chamaiporn  (  ชไมพร  )  แปลว่า  ผู้นำความสุขมาให้ทั้งคู่

Chamaipan  (  ชไมพรรณ  )  แปลว่า  ผู้มีความงามทั้งคู่

Chamainat  (  ชไมณัฐ  )  แปลว่า  ผู้เป็นนักปราชญ์ทั้งคู่

Chamaipach  (  ชไมพัชร์  )  แปลว่า  เพชรทั้งคู่

Chamaitip  ,  Chamaithip  (  ชไมทิพย์  )  แปลว่า  เป็นของเทวดาทั้งคู่

Chamailak  (  ชไมลักษณ์  )  แปลว่า  มีคุณภาพทั้งคู่  ,  มีลักษณะดีทั้งคู่

Chamaisinee  (  ชไมสินี  )  แปลว่า  ผู้มีผิวขาวทั้งคู๋

Chamaitida  (  ชไมธิดา  )  แปลว่า  ลูกหญิงทั้งคู่

ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า Su

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วยคำว่า  Su  (  สุ  ,  ศุ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ

ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Sukanda  (  สุกานดา  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รักงาม

Sukanjana  (  สุกาญจนา  )  แปลว่า  งามดั่งทอง  ,

ทองแห่งความงาม

Sukanya  (  สุกันยา  )  แปลว่า  นางงาม

Sukanya  (  สุกัญญา  )  แปลว่า  นางงาม

Sukanlaya  (  สุกัลยา  )  แปลว่า  นางงาม

Sujongkolnee  (สุจงกลนี  )  แปลว่า  บัวงาม

Sujittra  (  สุจิตรา  )  แปลว่า  งดงามดี

Sujeera  (  สุจีรา  )  แปลว่า  งามนาน

Suchada  (  สุชาดา  )  แปลว่า  ผู้มีกำเนิดดี

Supattra  (  สุภัทรา  )  แปลว่า  น่ารักดี  ,  งามน่ารัก

Supak  (  สุภัค  )  แปลว่า  โชคดียิ่ง

Supassorn  (  สุภัสสร  )  แปลว่า  ผู้มีแสงสว่างดี  ,  ผู้รุ่งเรืองดี

Suratchanee  (  สุรัชนี  )  แปลว่า  กลางคืนดี

Sunatta  ( สุณัฏฐา  )  แปลว่า  นักปราชญ์งาม

Surotjana  (  สุโรจนา  )  แปลว่า  รุ่งเรืองดี

Suwalai  (  สุวลัย  )  แปลว่า  กำไลงาม

Suwaree  (  สุวารี  )  แปลว่า  น้ำงาม

Suarpa  (  สุอาภา  )  แปลว่า   ผู้มีความสว่างดี  ,  ผู้รุ่งเรือง

Suda  (  สุดา  )  แปลว่า…