24 ม.ค. 2560

ภูว สะกดเป็นภาษาอังกฤษ

   ในครั้งนี้  จะสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ  ที่หลายท่าน  ถามมาว่า  ชื่อ ของท่านสะกดอย่างไร   มีทั้ง... Read More

เพรียว

    ชื่อที่มีคำว่า  เพรียว  หรือ มีคำที่มีความหมาย  คล้าย  หรือ เหมือน คำว่า  เพรียว    มีทั้งชื... Read More

ชื่อที่มีขึ้นต้นด้วยคำว่า อนุ

    ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  อนุ  และ  อ  (  อะ  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี... Read More

23 ม.ค. 2560

ชื่อที่มีคำว่า ดนุชา

    ชื่อที่มีคำว่า  ดนุชา  หรือ  ดนยา  หรือ  ธิดา  หรือ  ชามา มีในชื่อผู้หญิงดังนี้  อาทิเช่น ... Read More

ชื่อที่มีคำว่า นาฏ

    ชื่อที่มีคำว่า  นาฏ  หรือ  นาถ  หรือ นาตย์  มีในชื่อผู้หญิง  ดังนี้  อาทิเช่น นาฎ  (  Nat ... Read More

ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า จุฑา

    ชื่อผู้ชายที่มีคำว่า  จุฑา   มีดังนี้  อาทิเช่น จุฑา  (  Juta  ,  Jutha  )  แปลว่า  ที่สุด  ... Read More

21 ม.ค. 2560

ตั้งชื่อลูกสาวจากชื่อพ่อ

    อยากตั้งชื่อให้ลูกสาวจากชื่อของพ่อ  อาทิเช่น  พ่อชื่อ กมล  ตั้งชื่อลูกเป็น  กมลา  (  Kamal... Read More

ชื่อที่มีคำว่า แก้ว

    ชื่อที่มีคำว่า  แก้ว  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น ... Read More

20 ม.ค. 2560

ชื่อที่มีคำว่า พร

    ชื่อที่มีคำว่า  พร  หรือ  ภรณ์  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อา... Read More

18 ม.ค. 2560

ชื่อที่มี ป อ่านว่า ปะ

    ชื่อที่มีตัว  ป  ที่อ่านว่า  ปะ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อ... Read More