28 ส.ค. 2559

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า โศภิต

     ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า โศภิต  หรือ  โศภิษฐ์  หรือ  โสภิต หรือ โสภิษฐ์    และ  คำว่า  ศ... Read More

26 ส.ค. 2559

ชื่อที่อ่านว่า จัน

        ชื่อที่อ่านว่า จัน มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น จ... Read More

ชื่อที่แปลว่าเมือง

     ชื่อที่มีคำแปลว่า  เมือง  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น... Read More

18 ส.ค. 2559

ชื่อที่สะกดด้วยสระ เ-า

     ชื่อที่สะกดด้วยสระ  เ-า  ( ao , ou ) มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้      ชื่อ... Read More

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

      หลายท่านมักถามว่า  ชื่อที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้... Read More

ขึ้นต้นด้วย อา อำ

       ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย  อา  อำ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย   ดังนี้   ชื่อผู้หญิง ... Read More

ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยว เสือ สิงห์

    ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ  เสือ สิงห์  และ สัตว์ชนิดอื่นๆ  มีในชื่อ ผู้ชาย  ดังนี้  อาทิเช่น ... Read More

ชื่อที่แปลว่าพลอยสีต่างๆ

    ชื่อที่มีคำแปลว่า  พลอยสีต่างๆ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้     ชื่อผู้หญิง... Read More

11 ส.ค. 2559

อ สะกดเป็นภาษาอังกฤษ

      อ  สะกดเป็นภาษาอังกฤษ  คำที่สะกดด้วย   อ  มีหลายคำ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ด... Read More

7 ส.ค. 2559

เยี่ยมสะกดเป็นภาษาอังกฤษ

   เยี่ยม  หรือ  คำอื่นๆ  ที่สะกดด้วยสระ  เ-ี่ยม  ,  หรือ  สะกดด้วยสระ  เ-ียม  หรือ สะกดด้วยสร... Read More