บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2016

ชื่อผลไม้ไทยต่างชาติเรียกว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อผักและผลไม้ไทย  คนต่างชาติเรียกกว่าอะไร   อาทิเช่น

กล้วยหอม   (  Kluoyhom  )   เรียกว่า  banana

ทุเรียน  (  Turian  )  เรียกว่า  durian

ลำไย  (  Lamyai  )  เรียกว่า  longan

มะเฟือง  (  Mafuang  )  เรียกว่า  carambola

ส้มโอ  (  Som oe )  เรียกว่า  pomelo

ชมพู่  (  Chompoo  )  เรียกว่า  rose apple

แตงโม  (  Taengmo  )  เรียกว่า  water melon

น้อยหน่า  (  Noina  )  เรียกว่า  custard apple

ลังสาด  (  Langsad  )  เรียกว่า  lanseh

ละมุด  (  Lamud  )  เรียกว่า   sapota

ละมุดสีดา  (  Lamudseeda  )  เรียกว่า  sapodilla

ส้ม  (  Som  )  เรียกว่า  orange

สละ  (  Sala  )  เรียกว่า  zalacca

มะไฟ  (  Mafai  )  เรียกว่า  rambeh

มะปราง  (  Maprang  )   เรียกว่า  plum

มะละกอ  (  Malakor  )  เรียกว่า  papaya

กะท้อน  (  Katorn  )  เรียกว่า  sandorica

เงาะ  (  Ngo  )  เรียกว่า   rambutan

สับปะรด  (  Sapparod  )  เรียกว่า  pine apple

มันแกว  (  Mankaeo  )  เรียกว่า  yam bean

ลูกตาล  (  Looktan  )  เรียกว่า  palm

ขนุน  (  Khanun  )  เรียกว่า  jackfruit

ลิ้นจี่  (  Linjee  )  เรียกว่า  litchi

ชื่อเล่นไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
ชื่อเล่นเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร  มีทั้งชื่อ

ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ชมพู  (  Chompoo  )  แปลว่า  pink

แดง  (  Daeng  )  แปลว่า  red

ฟ้า  (  Fa  )  แปลว่า  blue

สาย  (  Sie  )  แปลว่า  late

น้ำ  (  Nam  ,  Narm  )  แปลว่า  water

น้ำแข็ง  (  Namkhaeng  )  แปลว่า  ice

เย็น  (  Yen  )  แปลว่า  cold

ของขวัญ  (  Khongkhwan  )  แปลว่า  gift

ปลา  (  Pla  )  แปลว่า  fish

กุ้ง  (  Kung  )แปลว่า  prawn

หมู  (  Moo  )  แปลว่า  pork

ไก่  (  Kai  )  แปลว่า  chicken

สาว  (  Sao  )  แปลว่า  young girl

ชมพู่   (  Chompoo  )  แปลว่า  rose apple

เงาะ  (  Ngo  )  แปลว่า  rambutan

หวาน  (  Warn  )  แปลว่า  sweet

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

หนึ่ง  (  Nung  )   แปลว่า  one  
เขียว  (  Khiao  )  แปลว่า  green  
ขาว  (  Khao  )  แปลว่า  white
เงิน  (  Ngern  )  แปลว่า  silver  
ทอง  (  Tong  )  แปลว่า  gold
ดำ  (  Dam  )  แปลว่า  black  
ลิฟท์  (  Lift  )  แปลว่า  lift
ชม  (  Chom  )  แปลว่า  see  
เมือง  (  Muang  )  แปลว่า  town  
ใหญ่  (  Yai  )  แปลว…

รัศมี และ รัชนี แปลว่าอะไร

รูปภาพ
รัศมีหลายท่านคงเคยเจอในวิชาเรขาคณิต  นอกจากหมายถึง

ครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลาง  รัศมีก็ยังมีคำแปล  อย่างอื่นอีก

อาทิเช่นในชื่อผู้หญิงดังต่อไปนี้

   รัศมี  (  Ratsamee  )  แปลว่า    แสงที่กระจายออก  ,  แสงสว่าง

เพ็ญรัศมี  (  Penratsamee  )  แปลว่า  เต็มไปด้วยแสงสว่าง

กุลรัศมี  (  Kulratsamee  )  แปลว่า  ผู้เป็นแสงสว่างแห่งตระกูล

ณ รัศมี  (  Naratsamee  )  แปลว่า  ที่แสงสว่าง

ดุจรัศมี  (  Dujratsamee  )  แปลว่า  ดั่งแสงสว่าง

ทิพารัศมี  (  Tiparatsamee  )  แปลว่า  วันแห่งแสงสว่าง

ทิชารัศมี  (  Ticharatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างสองครั้ง

นภารัศมี  (  Naparatsamee  )  แปลว่า   ฟ้าสว่าง

ธารารัศมี  (  Tararatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างบนน้ำ

พิมพ์รัศมี  (  Pimratsamee  )  แปลว่า  รูปแสงที่กระจายออกไป

รวีรัศมี  (  Raweeratsamee  )  แปลว่า  แสงตะวัน

ลดารัศมี   (  Ladaratsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างแห่งเครือเถา

อาภารัศมี  (  Arparatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่าง

อำไพรัศมี  (  Ampairatsamee  )  แปลว่า  แสงสว่างงาม

วิมลรัศมี  (  Wimolratsamee  )  แปลว่า   งามแสงสว่าง

พิมลรัศมี  (  Pimolrats…

ชื่อผู้ชายที่ลงท้ายด้วย " นี , ณี , นา "

รูปภาพ
ชื่อผู้ชายที่มีคำลงท้ายด้วย  "  นี  ,  ณี  , นา  , นะ  "  มีดังนี้  อาทิ

ฐาปนา   (  Tapana  )  แปลว่า  การตั้งขึ้น  ,  การสร้างขึ้น

ธนา  (  Tana  )  แปลว่า  ทรัพย์สิน

ชนา  (  Chana  )  แปลว่า  คน  ,  ชน

พงศ์ชนา  (  Pongchana  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

พงษ์ชนา  (  Pongchana  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสาย

ศิริชนา  (  Sirichana  )  แปลว่า  ผู้เป็นมิ่งขวัญ

ศิริธนา  (  Siritana  )  แปลว่า  ผู้มีทรัพย์สิน

พจนา  (  Poyjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

พนา  (  Pana  )  แปลว่า  ป่า  ,  ดง

ศิริพนา  (  Siripana  )  แปลว่า  ป่างาม

ยมนา  (  Yommana  )  แปลว่า   แม่น้ำใหญ่

ยุทธนา  (  Yuttana  )  แปลว่า  การรบ

วนา  (  Wana  ,  Vana  )  แปลว่า  ป่า

วัจนา  (  Watjana  ,  Vatjana  )  แปลว่า  คำพูด  ,  ถ้อยคำ

วัฒนา  (  Wattana  ,  Vattana  )  แปลว่า  ความเจริญ

พัฒนา  (  Pattana  )  แปลว่า  ความเจริญ

สถาปนา  (  Satapana  )  แปลว่า  แต่งตั้งให้สูงขึ้น

มีนา  (  Meena  )  แปลว่า  ปลา  ,  ชื่อเดือนมีนาคม

เสนา  (  Sena  )  แปลว่า  กองทัพ

อัฏนา  (  Attana  )  แปลว่า  พิธืยิงปืนใน…

ชื่อที่ลงท้ายด้วย " ล "

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย  " ล  "   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

สมถวิล  (  Somthawin  )  แปลว่า  เหมาะแก่การคิดถึง

สมกมล  (  Somkamol  )  แปลว่า  สมความปรารถนา

ดวงกมล  (  Duongkamol  )  แปลว่า   ดวงใจ

พรกมล  (  Pornkamol  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาสู่หัวใจ

กรกมล  (  Kornkamol  )  แปลว่า  ไหว้  ,  มือบัว

วิมล  (  Wimol  )  แปลว่า  งาม

ศศิวิมล  (  Sasiwimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์

ศิริวิมล  (  Siriwimol  )  แปลว่า  งาม

พิมล  (  Pimol  )  แปลว่า  งาม

ศศิพิมล  (  Sasipimol  )  แปลว่า  งามดั่งจันทร์

ศิริพิมล  (  Siripimol  )  แปลว่า  งาม

กำไล  (  Kamlai  )  แปลว่า  เครื่องประดับข้อมือ ข้อเท้า

กุณฑล  (  Kuntol  )  แปลว่า  ตุ้มหู

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

วิไล  (  Wilai  )  แปลว่า  งาม

วัลลี  (  Wallee  )  แปลว่า  เชื้อสาย  ,  เครือเถา

สุวัลลี  (  Suwallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายงาม

อุษาวัลลี  (  Usawallee  )  แปลว่า  ผู้เป็นเชื้อสายยามเช้าตรู่

    ชื่อผู้ชาย    อาทิเช่น

กมล  (  Kamol  )  แปลว่า  บัว  ,  ใจ

ถวิล  ( Thawin  )  แ…

ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วย ประ

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นด้วยคำว่า  ประ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ประกาย  (  Prakie  )  แปลว่า  เปลวไฟที่กระเด็นกระจายออกไป

ประกายแก้ว  (  Prakiekaeo  )  แปลว่า  แสงแก้วที่กระจายออกไป

ประกายเพชร  (  Prakiepech  )  แปลว่า  แสงเพชรที่กระจายออกไป

ประกายรุ้ง  (  Prakierung  )  แปลว่า  แสงสีรุ้งที่กระจายออกไป

ประกายทอง   (  Prakietong  )  แปลว่า  แสงทองที่กระจายออกไป

ประกายดาว  (  Prakiedao  )  แปลว่า  แสงดาว

ประกายเดือน  (  Prakieduan  )  แปลว่า  แสงเดือน

ประณต  (  Pranot  )  แปลว่า  น้อมไหว้

ประณีต  (  Praneet  )  แปลว่า  ดี  ,  ละเอียด

ประดุจ  (  Praduj ,  Pradut  )  แปลว่า  เหมือน  ,  ดัง  ,  เช่น

ประดุจเพชร  (  Pradujpech  )  แปลว่า  เหมือนเพชร

ประดุจดาว  (  Pradujdao  )  แปลว่า  เหมือนดาว

ประดุจเดือน  (  Pradujduan  )  แปลว่า  เหมือนเดือน

ประดุจรุ้ง  (  Pradujrung  )  แปลว่า  เหมือนรุ้ง

ประพิมพ์ประพาย   (  Prapimprapie  )  แปลว่า  รูปพรรณสัณฐานที่คล้ายคลึงกัน

ประไพ  (  Prapai  )  แปลว่า  งาม

ประไพภรณ์  (  Prapaiporn  )  แปลว่า  เค…

ชื่อที่มีคำแปลว่า ขาว

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำแปลว่า   ขาว  หรือ  สะอาด  หรือ  บริสุทธิ์   ,  สว่าง  ,

รุ่งเรือง  ,  หมดจด     มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย   ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

สกาว  (  Sakao  )  แปลว่า  ขาว  ,  สะอาด

สกาวพัสตร์   (  Sakaopas  )  แปลว่า  ผ้าขาว

สกาวเดือน  (  Sakaoduan  )  แปลว่า  แสงจันทร์

สกาวใจ  (  Sakaojai  )  แปลว่า  ผู้มีใจสะอาด

สกาวรัตน์  (  Sakaorat  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

สกาวมณี  (  Sakaomanee  )  แปลว่า  แก้วบริสุทธิ์

สกาวพัชร์  (  Sakaopach  )  แปลว่า  เพชรน้ำงาม

จรัสศรี  (  Jarassri  )  แปลว่า  ผู้รุ่งเรือง

สุวิมล  (  Suwimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์แท้

สุพิมล  (  Supimol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์แท้

สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด   ,  ผู้สะอาด

สุทธิลดา  (  Suttilada  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้บริสุทธิ์

สุทธิพัสตร์  (  Suttipas  )  แปลว่า  ผ้าสะอาด

สุทธิพัชร์  (  Suttipach  )  แปลว่า  เพชรงาม

สุทธิกาญจน์  (  Suttikan  )  แปลว่า  ทองคำบริสุทธิ์

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

นฤมล  (  Narumol  )  แปลว่า  บริสุทธิ์

นิรมล  (  Niramol  )  แปลว่า…

ชื่อคนรุ่นก่อน

รูปภาพ
ชื่อที่ไม่ค่อยพบในชื่อของคนยุคปัจจุบัน  เป็นชื่อที่มักพบในชื่อ

ของผู้อาวุโสรุ่นคุณพ่อ  คุณแม่  หรือ  คุณตา คุณยาย  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

จำเนียร  (  Jamnian  )  แปลว่า   นาน  ,  ช้า

เจียมจิต  (  Jiamjit  )  แปลว่า  รู้จักประมาณใจ

ฉวี  (  Chawee  )  แปลว่า  ผิวกาย

เฉลา  (  Chalou  )  แปลว่า  งาม

เฉลียว  (  Chaliao  )  แปลว่า  คิดขึ้นได้

แฉล้ม  (  Chalaem  )  แปลว่า  งดงาม

แช่มช้อย  (  Chaemchoy  )  แปลว่า  งดงาม

ชมนาด  (  Chommanad  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

ชม้าย  (  Chamie  )  แปลว่า  ชายตาดู

ชม้อย  (  Chamoy  )  แปลว่า  เอียงอาย

ชไม  (  Chamai  )  แปลว่า  ทั้งคู่

เพราพริ้ง  (  Proupring  )  แปลว่า  งาม

พริ้งเพรา  (  Pringprou  )  แปลว่า  งาม

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คำนวณ  (  Kamnuon  )  แปลว่า     คิดเลข

คำนวร  (  Kamnuon   )  แปลว่า  ควร  ,  เหมาะ

คำนึง  (  Kamnung  )  แปลว่า  คิดถึง

คำรณ  (  Kamron  )  แปลว่า  คำราม

คำแหง  (  Kamhaeng  )  แปลว่า  กล้าแข็ง

เคียม  (  Kiam  )   แปลว่า  คำนับ

จรุง  (  Jarung  )  แปลว่า…

ชื่อที่มีความหมายไม่ดี

รูปภาพ
ชื่อที่มีความหมายไม่ดี   หรือ  มีคำแปลไปในทางที่ไม่ดี  ถ้า บังเอิญ

ท่านมีชื่อดังที่จะกล่าวต่อไปนี้  เมื่อทราบความหมายแล้ว  อาจเปลี่ยน

ชื่อให้มีความหมายที่ดี  ที่เป็นมงคลแก่ตัวท่านเอง

    ชื่อที่มีความหมายไม่ดี  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

กาสร  (  Kasorn  )  แปลว่า  ควาย

ชลูกา  (  Chalooka  )  แปลว่า  ปลิง

ชัลลุกา  (  Chanluka  ,  Challuka  )  แปลว่า  ปลิง

ชอุ่ม  (  Cha um )  แปลว่า  มืดมัว

ชารี  (  Charee  )  แปลว่า  หญิงชู้

ชาลินี  (  Chalinee  )  แปลว่า  ตัณหา

มารษา  (  Marasa  )  แปลว่า  คำไม่จริง

วิมน  (  Wimon  )  แปลว่่า  วุ่นวายใจ

วิลัย  (  Wilai  )  แปลว่า  การย่อยยับ

อรดี  (  Orradee  )  แปลว่า  ความไม่พอใจ

อรติ  (  Orrati  )  แปลว่า  ความไม่พอใจ

 ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

กรอด   (  Krord  )   แปลว่า  เซียว  ,  ผอม

กล  (  Kol  )  แปลว่า  เล่ห์เหลี่ยม

กลัมพร  (  Kalamporn  )  แปลว่า      ความฉิบหาย

ข่อน  (  Khorn  )  แปลว่า  ไม่สบายใจ

ข้อน  (  Khorn  )  แปลว่า  ตี  ,  ทุบ

ครวญ  (  Kruon  )  แปลว่า  รำพัน  ,  ร้องไห้

จวน  (…

ชื่อที่สะกดด้วยสระเอ

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย   สระเอ  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

เกศ  (  Kes  )  แปลว่า  ผม

เกศินี  (  Kesinee  )  แปลว่า  นางผมงาม

เกตุ  (  Ket  )  แปลว่า  ความรุ่งเรือง

เพ็ญ  (  Pen  )  เต็ม,  เต็มไปด้วย

เพชรา  (  Petchara  )  แปลว่า  แก้วมีค่า  ,  พลอยใสน้ำแวววาว

มยุเรศ   (  Mayures  )  แปลว่า  นกยูง

เลขา  (  Lekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน  ,  การเขียน

เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม  ,  ดั่งเขียน

ปานเลขา  (  Panlekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

ปานเรขา  (  Panrekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

  ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

เกษม  (  Kasem  )  แปลว่า  สบายใจ  .  ความปราศจากภัย

เขษม  (  Khasem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,   ความปราศจากภัย

เขม  (  Khem  )  แปลว่า  สบายใจ  ,  ความพ้นภัย

เข็ม  (  Khem  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้  ,  เหล็กแหลมใช้ในการกลัดหรือเย็บ

เจต  (  Jet  )  แปลว่า  ใจ  ,  สิ่งที่คิด

เจตจำานง  (  Jetjamnong  )  แปลว่า  ความตั้งใจ  ,  ความมุ่งหมาย

เชวง  (  Chaweng  )  แปลว่า  รุ่งเริอง  ,  เลื่องลือ

เดช  (  Dech  )  แปลว่า  อำนาจ  ,  ชื่อเสียง

ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วยสระอา 3

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย  สระอา  มีทั้ง ชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

พฤกษา  (  Pruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้

พนิดา  (  Panida  )  แปลว่า  หญิงสาว

วนิดา  (  Wanida  )  แปลว่า  หญิงสาว

ภัสสรา  (  Passara  )  แปลว่า  แสงสว่าง

สุพฤกษา  (  Supruksa  )  แปลว่า  ต้นไม้งาม

เมตตา  (  Metta  )  แปลว่า  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีสุข

มุทิตา  (  Mutita  )  แปลว่า   ความมีจิตยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น

มุกดา  (  Mukda  )  แปลว่า  ไข่มุก

มณฑา  (  Monta  )  แปลว่า  ต้นไม้ใบใหญ่ชนิดหนึ่ง

ทิพย์มณฑา  (  Tipmonta  )  ต้นไม้ใบใหญ่เป็นของเทวดา

โยทะกา  (  Yotaka  )  แปลว่า  ต้นคัดเค้า  ,  สมรเรือ

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า  สาววัยรุ่น

รัตนา  (  Rattana  )  แปลว่า  แก้ว  ,  เพชรพลอย

เรขา  (  Rekha  )  แปลว่า  งาม  ,  ดั่งเขียน

รุจิรา  (  Rujira  )  แปลว่า  งาม  ,  รุ่งเรือง

ลักษณา  (  Laksana  )  แปลว่า  มีลักษณะดี

ลักขณา  (  Lakkhana  )  แปลว่า   มีลักษณะดี

ลัคนา   (  Lakkana  )  แปลว่า

วิภา  (  Wipa   )  แปลว่า  แสงสว่าง

วิภาดา  (  Wipada  )  แปลว่า  แสงสว่าง

วิมาดา  (  …

ชื่อที่ลงท้ายด้วยสระอา 2

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย  สระอา  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดลยา  (  Dollaya  )  แปลว่า  บันดาลให้คิดไป

ดุลยา  (  Dullaya  )  แปลว่า  เสมอกัน  ,  เท่ากัน

ดุษิตา  (  Dusita  )  แปลว่า  สวรรค์ชั้นที่สี่

ดุสิตา   (  Dusita  )  แปลว่า  สวรรค์ชั้นที่สี่

ดารา  (  Dara  )  แปลว่า  ดาว

ดาริกา  (  Darika  )  แปลว่า  ดาว

ทาริกา  (  Tarika  )  แปลว่า  เด็กทารกเพศหญิง

ทิพา  (  Tipa  )  แปลว่า  วัน

ธิดา  (  Tida  )  แปลว่า  ลูกสาว

บุหงา  (  Bunga  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุษบา  (  Bussaba  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุปผา  (  Buppha  )  แปลว่า  ดอกไม้

บุษรา  (  Bussara  )  แปลว่า  พลอยสีเหลือง  ,  บุษราคัม

บุษยา  (  Bussaya  )  แปลว่า  พลอยสีขาว  ,  บัว

เบญจา  (  Benja  )  แปลว่า  ที่นั่งสำหรับรดน้ำในงานมงคลต่างๆมีเพดานคาดผ้าขาว

เบญญา  (  Benya  )  แปลว่า  ปัญญา

ปฏิมา  (  Patima  )  แปลว่า  รูปแทน

ปรียา  (  Preeya  )  แปลว่า  ผู้เป็นที่รัก

ผกา  (  Phaka  )  แปลว่า  ดอกไม้

ช่อผกา  (  Chorphaka  )  แปลว่า  พวงดอกไม้

ภา…

สะกดด้วยสระอิเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
สะกดชื่อด้วย  สระอิ ( อิ = i )   เป็นภาษาอังกฤษ  มีทั้งชื่อผู้หญิง

และชื่อผู้ชาย  ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

นลิน  (  Nalin  )  แปลว่า  ดอกบัว

นลินี  (  Nalinee  )  แปลว่า   หมู่ดอกบัว

นิจ  (  Nit ,  Nij  )  แปลว่า  เที่ยง  ,  ยั่งยืน  ,  เสมอ

นิภา  (  Nipa  )  แปลว่า  รัศมี  ,  เสมอ

นิภาพร  (  Nipaporn  )  แปลว่า  ผู้นำสุขมาให้เสมอ

นิภาภรณ์  (  Nipaporn  )  แปลว่า  มีรัศมีเป็นเครื่องประดับ

พิไล  (  Pilai  )  แปลว่า  งาม

พิไลเรขา  (  Pilairekha  )  แปลว่า  งามดั่งเขียน

พิไลสินี  (  Pilaisinee  )  แปลว่า  นางงามยิ่ง

พิสมร  (  Pissamorn  )  แปลว่า  เครื่องรางชนิดหนึ่ง

พิสมัย  (  Pissamai  )  แปลว่า  ความอัศจรรย์  ,  ความชื่นชม

พิทยาวดี  (  Pittayawadee  )  แปลว่า  ผู้มีความรู้

วิมาดา  (  Wimada  )  แปลว่า  แม่เลี้ยง

วิสุทธิณี  (  Wisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

พิสุทธิณี  (  Pisuttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

สุทธิณี  (  Suttinee  )  แปลว่า  ผู้หมดจด

   ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

นิกร  (  Nikorn  )  แปลว่า  หมู่  ,  พวก

นิคม  (  Nikom  )  แปลว่า   หมู่บ้านใหญ่  ,  ตำบ…

สะกดชื่อพยางค์เดียวเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
ชื่อพยางค์เดียว  มีทั้งผู้หญิง และ  ผู้ชาย  ท่านที่อยากทราบว่า

ชื่อของท่านสะกดเป็นภาษาอังกฤษนั้นสะกดอย่างไร  มีดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

หญิง   (  Ying  )  แปลว่า  ผู้หญิง

หนึ่ง   (  Nung  )  แปลว่า  จำนวนเดียว

พักตร์  (  Pak  )  แปลว่า  หน้า

ภัค  (  Pak  )  แปลว่า  โชคดี  ,  ความเจริญ

พัสตร์  (  Pas  )  แปลว่า  ผ้า

พัชร์  (  Pach  )  แปลว่า  เพชร

หนู  (  Noo  )  แปลว่า  เล็ก  ,  สัตว์ชนิดหนึ่งพวกกัดแทะ  

หมู  (  Moo  )  แปลว่า  สัตว์สี่เท้ามีกีบชนิดหนึ่ง

หงส์  (  Hong  )  แปลว่า  นกชนิดหนึ่งคล้ายห่าน

พิศ  (  Pis  )  แปลว่า  เพ่งดู  ,  ดู

อิง  (  Ing  )  แปลว่า  พิง

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

พฤกษ์  (  Pruk  )  แปลว่า  ต้นไม้

หน่อ  (  Nor  )  แปลว่า  ลูก  ,  เชื้อสาย

หนุ่ม  (  Num  )  แปลว่า  หนุ่มแน่น

หมึก  (  Muk  )  แปลว่า  น้ำสำหรับชุบเขียนหรือพิมพ์ตัวหนังสือ  ,ชื่อสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง

หมื่น  (  Muen  )  แปลว่า   จำนวน10,000

แสน  (  Saen  )  แปลว่า  จำนวน 100,000  ,  มาก

ศานต์  (  San  )  แปลว่า  สงบ

ศิลป์  (  Sin  ,  Sil  )  แปลว่า  ศิลปะ

สัณฑ์  (  San  )…

ชื่อที่ลงท้ายด้วยสระอา

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำลงท้ายด้วย   สระอา  มีทั้งชื่อผู้หญิง และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

 ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น  

กนา  (  Kana  )  แปลว่า  เด็กผู้หญิง  ,  นางน้อง

กนิษฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง  

กนิฎฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

กนิฏฐา  (  Kanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิษฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิฎฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

ขนิฏฐา  (  Khanitta  )  แปลว่า  น้อง

กรรณิกา  (  Kannika  )  แปลว่า  ตุ้มหู  ,  ช่อฟ้า

กรรณิการ์  (  Kannika  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่่ง

กรุณา  (  Karuna  )  แปลว่า   ความสงสาร

กุสุมา  (  Kusuma  )  แปลว่า  ดอกคำ

กฤติยา  (  Krittiya  )  แปลว่า  เกียรติ  

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กันยา  (  Kanya  )  แปลว่า  นางงาม

กัลยา  (  Kanlaya  )  แปลว่า  นางงาม

กัตติกา  (  Kattika  )  แปลว่า  ดาวลูกไก่

จริยา  (  Jariya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ

จรรยา  (  Janya  )  แปลว่า  กิริยาที่ควรประพฤติ

ชฎา  (  Chada  )  แปลว่า  ผมที่เกล้าเป็นมวยสูงขึ้น

ชุติมา (  Chutima  )  แปลว่า  ผู้มีความรุ่งเรือง

ญาดา  (  Yada  )  แปลว่า  นักปราชญ์

ญาตา …

ชื่อที่สะกดด้วยสระอี

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย   สระอี  (  = ee  )   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กัทลี  (  Kattalee  )  แปลว่า  กล้วย  

ขจี  (  Khajee  )  แปลว่า  งาม  ,  นุ่ม  ,  เขียวสด

ขจีทิพย์  (  Khajeetip  )  แปลว่า  งามเป็นของเทวดา

ขจีภรณ์  (  Khajeeporn  )  แปลว่า  เครื่องประดับงาม

ขจีพร  (  Khajeeporn  )  แปลว่า  ความงามนำสุขมาให้

ขวัญขจี   (  Khwankhajee  )  แปลว่า  ผู้มีขวัญดี

จรี  (  Jaree  )  แปลว่า  มีด  ,   หอก  ,   ดาบ

จรีรัตน์  (  Jareerat  )  แปลว่า  มีดแก้ว

จรีทิพย์  (  Jareetip  )  แปลว่า  มีดเป็นของเทวดา

จุรี  (  Juree  )  แปลว่า  มีด  ,  หอก  ,  ดาบ

จุรีรัตน์  (  Jureerat  )  แปลว่า   มีดแก้ว

จุรีกาญจน์  (  Jureekan  )  แปลว่า  มีดทอง

จารี  (  Jaree  )  แปลว่า  ผู้ประพฤติ

จารีภรณ์  (  Jareeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติเป็นเครื่องประดับ

จารีพร  (  Jareeporn  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤตินำสุขมาให้

ภัทรจารี  (  Pattarajaree  )  แปลว่า  ผู้มีความประพฤติน่ารัก

ฉวี  (  Chawee  ,  Chavee  )  แปลว่า  ผิวกาย

ฉวีวรรณ  (  Chaweewan  )  แปลว่า …

สะกดชื่อวันและเดือนเป็นภาษาอังกฤษ

รูปภาพ
สะกดชื่อวัน และ เดือน   เป็นภาษาอังกฤษ

      ชื่อวัน  อาทิเช่น

วันอาทิตย์   (  Wan Artit  )   Sunday

วันจันทร์  (  Wan  Jan  )   Monday

วันอังคาร  (  Wan Angkan  )   Tuesday

วันพุธ  (  Wan Put  )   Wednesday

วันพฤหัสบดี  (  Wan Paruhassabordee  )   Thursday

วันศุกร์  (  Wan Suk  )   Friday

วันเสาร์  (  Wan Sou  )   Saturday

      ชื่อเดือน  อาทิเช่น

เดือนมกราคม  (  Duan Mokkarakom  ,  Makarakom  )    January

เดือนกุมภาพันธ์  (  Duan Kumpapan  )   February

เดือนมีนาคม  (  Duan Meenakom  )   March

เดือนเมษายน  (  Duan Mesayon  )   April

เดือนพฤษภาคม  (  Duan Pruksapakom  )  May

เดือนมิถุนายน  (   Duan Mitunayon  )  June

เดือนกรกฎาคม  (  Duan Korrakadakom  )   July

เดือนสิงหาคม  (  Duan  Singhakom  )   August

เดือนกันยายน   (  Duan Kanyayon  )  September

เดือนตุลาคม  (  Duan Tulakom  )  October

เดือนพฤศจิกายน  (  Duan Prusajikayon  )   November

เดือนธันวาคม  (  Duan Tanwakom  ,  Tanvakom  )  December

ชื่อที่สะกดด้วยสระอู 2

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วย  สระอู (  =  oo )  2   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง   อาทิเช่น

พธู  (  Patoo  )  แปลว่า  ผู้หญิง

พธูทิพย์  (  Patootip  )  แปลว่า  นางเป็นของเทวดา

พบู  (  Paboo  )  แปลว่า  งาม  ,  ดอกไม้

ทิพย์พบู  (  Tippaboo  )   แปลว่า  ดอกไม้เป็นของเทวดา

พิมพ์พธู  (  Pimpatoo  )  แปลว่า  รูปนาง

พิมพ์พบู  (  Pimpaboo  )  แปลว่า  รูปนาง  ,   รูปงาม

พู่ระหง  (  Poorahong  )  แปลว่า  ชื่อต้นไม้จำพวกชบา

เรณู  (  Renoo  )  แปลว่า  ละออง   ,  ละอองเกสรดอกไม้

พิมพ์เรณู  (  Pimrenoo  )  แปลว่า  รูปละออง

ทิพย์เรณู  (  Tiprenoo  )  แปลว่า  ละอองเป็นของเทวดา

อณู  (  Anoo  )  แปลว่า   ละเอียด

อณูทิพย์  (  Anootip  )  แปลว่า  ละเอียดเป็นของเทวดา

    ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

ชู  (  Choo  )  แปลว่า  ยกขึ้นให้สูง  ,  บำรุงให้ดีขึ้น

ชูชัย  (  Choochai  )  แปลว่า  การชนะทำให้สูงขึ้น

ตระกูล  (  Trakool  )  แปลว่า  เชื้อสาย   ,  เผ่าพันธุ์

พู่   (  Poo  )   แปลว่า  ขนสัตว์  หรือ  ไหม  ที่รวมเข้าเป็นกลุ่มกลม

เฟื่องฟู  (  Fuangfoo  )  แปลว่า  เจริญ  ,   เลิศลอ…

ชื่อที่สะกดด้วยสระอู

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วยสระ  อู ( =  oo  )   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ดังนี้

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

กานพลู   (  Kanploo  )  แปลว่า  ต้นไม้ขนานย่อมชนิดหนึ่ง

จุรณี  (  Juranee  )  แปลว่า  ผง  ,  ของที่ป่น

ชมพู  (  Chompoo  )  แปลว่า  สีชมพู  (  แดงเจือขาว  )  ,  ไม้หว้า

ชมพู่  (  Chompoo  )  แปลว่า    ต้นผลไม้ชนิดหนึ่ง

ชมพูนุท  (  Chompoonut  )  แปลว่า  ทองคำเนื้อบริสุทธิ์

ชมพูนุช  (  Chompoonuch  )  แปลว่า  น้องชมพู

ผอูน  (  Pha aoon )  แปลว่า  น้องหญิง

   ชื่อผู้ชาย   อาทิเช่น

กาลัญญู  (  Kalanyoo  )  แปลว่า  ผู้รู้กาล

กูณฑ์  (  Koon  )  แปลว่า  ไฟ

เกื้อกูล  (  Kuakloo  )  แปลว่า  ช่วยเหลือ

กู้  (  Koo  )  แปลว่า  เอาขึ้น   ,  ยืมเงินโดยให้ดอกเบี้ย

กูล  (  Kloo  )  แปลว่า  ฝั่ง   ,  ตลิ่ง   ,  โคก

คูณ  (  Koon  )  แปลว่า  วิธีเลข

คูน  (  Koon  )  แปลว่า  ผักชนิดหนึ่งคล้ายบอน

จรูญ  (  Jaroon  )  แปลว่า   รุ่งเรือง  ,  งาม

จรูง   (  Jaroong  )  แปลว่า  ชักชวน  ,  ยั่ว

จูรณ์  (  Joon  )  แปลว่า  ผง  ,   ของที่ป่น

ดนู  (  Danoo  )  แปลว่า  ฉัน  (  ตนเอง  )

พงศ์ดนู…

ชื่อที่สะกดด้วยสระ ( -าย )

รูปภาพ
ชื่อที่สะกดด้วยสระ ( -าย =  ie  )  มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย

 ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ทราย   (  Sie  ,  Zie  )  แปลว่า   เนื้อทราย  ,  ทราย

ปราย  (  Prie  )  แปลว่า   โปรย  ,  หว่าน  ,  สาดให้กระจายออกไป

ปรายฟ้า  (  Priefa  )  แปลว่า  โปรยฟ้า  ,  หยาดมาจากฟ้า

ปรายฝน  (  Priefon  )  แปลว่า   ฝนตก  ,  ฝนหยาดเม็ด

ปรายน้ำ  (  Prienam  )  แปลว่า  โปรยน้ำ

ปรายดาว  (  Priedao  )  แปลว่า  ดาวหยาดมาจากฟ้า  ,  โปรยดาว

ปรายเดือน  (  Prieduan  )  แปลว่า  หยาดมาจากดวงจันทร์

พรรณราย  (  Pannarie  )  แปลว่า  มีแสงพราย

ฝ้าย  (  Fie  )  แปลว่า   ต้นฝ้าย  ,  ปอยฝ้าย

บาย  (  Bie  )  แปลว่า   สบาย  ,  ลาก่อน

ระบาย  (  Rabie  )  แปลว่า    ผ่อน  ,  ถ่าย  ,  วาดเขียนด้วยสี

    ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

คลาย  (  Klie  )   แปลว่า  คลี่ออก  ,  ขยายออก

คล้าย  (  Klie  )   แปลว่า  เกือบเหมือน  

ลาย  (  Lie  )   แปลว่า  เส้นที่เขียนหรือแกะสลักเป็นรูปต่างๆ

ชาย  (  Chie  )  แปลว่า  ผู้ชาย

กราย  (  Krie  )  แปลว่า   ชื่อปลาชนิดหนึ่ง

มาย  (  Mie  )  แปลว่า  มาก

ราย  (  Rie  )  แปลว่า  เรื่อง…