บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2014

จิรันดรแปลว่าอะไร

รูปภาพ
ชื่อคุณแปลว่าอะไร  และคำว่า  จิรันดร ,  นิรันดร , นิรันดร์  แปล

เหมือนกันไหม

   ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

ปวีณา ( Paveena )  แปลว่า  ฉลาด  , มีฝีมือดี

พัทรา  ( Pattra )   แปลว่า  ต้นพุทรา

พัชนี ( Patchanee)   แปลว่า  พัด

ไพจิตร ( Paijit )  แปลว่า  งาม  

ภารดี  ( Paradee )  แปลว่า  ถ้อยคำ   คำพูด  ,  ภาษา

ภารติ  ( Parati )  แปลว่า  ถ้อยคำ   คำพูด  , ภาษา

เมทินี ( Metinee )   แปลว่า   แผ่นดิน

ยิหวา ( Yiva, Yiwa )   แปลว่า  ดวงชีวิต ,  ดวงใจ

วีณา ( Veena )  แปลว่า  พิณ

วาณี ( Vanee)  แปลว่า  เสียง ,  ถ้อยคำ ,  ภาษา

วัจนี  (  Watjanee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

สุวัจนี   (  Suwatjanee  )  แปลว่า  ผู้กล่าวถ้อยคำดี

พจี  (  Pajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ

วจี  (  Wajee  )  แปลว่า  ถ้อยคำ  ,  คำพูด

พจมาน  (  Potjaman  )  แปลว่า  คำพูด

พจนารถ  (  Potjanarth  )  แปลว่า  เนื้อความของคำพูด

วาทินี  ( Vatinee )  แปลว่า  ผู้พูด  , ผู้กล่าว ,  ผู้แจ้ง ,  คนเล่นดนตรี

สุรางคนา  ( Surangkana )   แปลว่า  นางสวรรค์

สุรางคนางค์ ( Surangkanang )   แปลว่า   องค์นางฟ้า , ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง

อรชร ( Orrachorn )  แปลว่า  ง…

มาณพ

รูปภาพ
มาณพ  กับ มานพ  แปลว่าอะไร  หลายท่านคงสงสัยว่า

แปลเหมือนกันไหม   ชื่อที่มีคำแปลเกี่ยวกับ  คน   มีทั้งชื่อผู้หญิง

และ ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

    ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

มานวี  (  Manavee  )   แปลว่า   คนผู้หญิง

ดรุณี  (  Darunee  )   แปลว่า   เด็กรุ่น  ,  สาวอ่อน  ,  รุ่น

ดนยา  (  Danaya  )  แปลว่า  ลูกหญิง

ดนุชา  (  Danucha  )   แปลว่า   ลูกหญิง

ชามา  (  Chama  )   แปลว่า   ลูกหญิง

ยุพเยาว์  (  Yupayao  )  แปลว่า   วัยรุ่น

ยุพเรศ  (  Yuparet  )   แปลว่า   หญิงสาว

ยุพดี  (  Yupadee  )   แปลว่า  หญิงรุ่น  ,  หญิงสาว

ยุพา  (  Yupa  )  แปลว่า   หญิงรุ่น

ยุพาพิน   (  Yupapin  )   แปลว่า   หญิงสาว

ยุวดี  (  Yuvadee  ,   Yuwadee  )   แปลว่า   หญิงรุ่น  , หญิงสาว

เยาว์  (  Yao  )   แปลว่า  รุ่น ,   หนุ่ม ,    สาว ,   อ่อน

เยาวมาลย์  (  Yaovaman  )   แปลว่า   หญิงสาวสวย

เยาวยอด  (  Yaovayod  )   แปลว่า   สวยที่สุด

เยาวเรศ  (  Yaovaret  )  แปลว่า   หญิงสาว

เยาวลักษณ์  ( Yaovalak  )   แปลว่า   หญิงมีลักษณะสวย

เยาวพา  (  Yaovapa  )   แปลว่า   หญิงสาวสวย

เสาวลักษณ์  ( Souvalak ,  Saovalak  )  …

โฉม

รูปภาพ
ชื่อที่มีคำขึ้นต้นว่า  โฉม  มีชื่อตัวอย่างดังนี้

โฉม (  Chom , Choem )  แปลว่า  รูปร่าง    ซวดทรง

โฉมฉาย  (  Chomchie )   แปลว่า   รูปงามสดใส

โฉมเฉลา  (  Chomchalou )  แปลว่า  รูปงามกลมกล่อม

โฉมตรู  ( Chomtroo )  แปลว่า   รูปงาม

โฉมยง  (  Chomyong  )   แปลว่า   รูปงามผึ่งผาย

โฉมศรี  (  Chomsree ,  Chomsri  )  แปลว่า    รูปเป็นสง่า

โฉมโสภา  (  Chomsopa  )   แปลว่า   ผู้มีรูปร่างแห่งความงาม

โฉมนรี   (  Chomnaree  )   แปลว่า  รูปนาง

โฉมอนงค์  (  Chomanong  )   แปลว่า   รูปนาง

โฉมลักขณา  (  Chomlakkhana  )   แปลว่า   ผู้มีรูปงาม

โฉมลักษณา   (  Chomlaksana  )   แปลว่า   ผู้มีรูปงาม

โฉมภัสรา  (  Chompassara  )   แปลว่า   ผู้มีรูปร่างแห่งแสงสว่าง

โฉมอุษา  (  Chomusa  )  แปลว่า   รูปแสงเงินแสงทอง

โฉมมณี  (  Chommanee  )   แปลว่า  รูปเพชร    รูปแก้ว

โฉมสมร  (  Chomsamorn  )   แปลว่า  รูปนางงาม

โฉมรัตน์  (  Chomrat  )   แปลว่า   รูปแก้ว

โฉมรจนา  (  Chomrotjana  )   แปลว่า  รูปงาม

โฉมฤดี  (  Chomrudee  )    แปลว่า   รูปแห่งความยินดี

โฉมฤทัย  (  Chomrutai  )  แปลว่า   รูปแห่งใจ

โฉมหฤทัย  …