6 พ.ย. 2555

อิทธิสะกดอย่างไร

advertisement

ชื่อคุณแปลว่าอะไรครั้งที่ 15 ชื่อที่คุณอยากทราบ

ความหมาย  หรือ  คำแปล  หรือ สะกดอย่างไร

อาทิเช่น   ชื่อ

อิทธิ (  Itti )  แปลว่า  ฤทธิ  อำนาจ  ความเจริญ

พล  ( Pol  ,  Pon  )  แปลว่า  กำลัง

อิทธิพล  (  Ittipol  ,  Ittipon  )  แปลว่า  ผู้มีความเจริญและกำลัง

สุดารัตน์  (  Sudarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นรารัตน์  (  Nararat )  แปลว่า  นางแก้ว

นรีรัตน์  ,  นารีรัตน์  (  Nareerat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อนงค์รัตน์  (  Anongrat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อังคณารัตน์ (  Angkanarat )  แปลว่า  นางแก้ว

กันยารัตน์  (  Kanyarat )  แปลว่า  นางแก้ว

นาฏยารัตน์ (  Nattayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

นาตยารัตน์  (  Nattayarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

กัญญารัตน์ (  Kanyarat  )  แปลว่า  นางแก้ว

อัจฉรา  (  Atchara  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัปสร  (  Apsorn  )  แปลว่า  นางฟ้า

อัจฉรารัตน์  (Atchararat  )  แปลว่า  นางแก้ว   นางฟ้าแก้ว

อัปสรรัตน์  (  Apsornrat )  แปลว่า  นางแก้ว   นางฟ้าแก้ว

กันต์ ( Kan )  แปลว่า  ตัด  โกน  หมุน กรอ  

กันย์  (  Kan  )  แปลว่า  ผู้หญิง   ชื่อราศีกันย์

กัญญา  (  Kanya  )  แปลว่า  ผู้หญิง   นางงาม  สาวน้อย   เครื่องบังแดดรูปหลังคา

กัญญ์  (  Kan )  แปลว่า   ผู้หญิง  นางงาม  สาวน้อย  เครื่องบังแดดรูปหลังคา

กัณฐ์ ( Kan )  แปลว่า  คอ

กัณฑ์  (  Kan )  แปลว่า  เรื่อง  หมวด  ตอน

กัณห์  (  Kan  )  แปลว่า  ดำ

กัน  (  Kan )  แปลว่า  คำแทนชื่อ  ห้าม  กั้น  บัง  ปิด  โกน  ถือ

กรรณ   ,  กัณณ  (  Kan  )  แปลว่า  หู

กังสดาล  (  Kangsadan )  แปลว่า  ระฆังวงเดือน

กังวาน  (  Kangwan  )  แปลว่า  เสียงที่ก้องไปเป็นคลื่น

สหัส  ( Sahas )  แปลว่า  พันหนึ่ง

เอก  (  Ek  )  แปลว่า  หนึ่ง

ทวิ ( Tavi, Tawi )   แปลว่า   สอง


ทวี  (  Tavee  )  แปลว่า  เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ตรี  (  Tree  )  แปลว่า  สาม

ไตร  ,  ตรัย   (  Tri  )  แปลว่า  สาม

จตุ  (  Jatu  )  แปลว่า  สี่

จตุร  (  Jatura  )  แปลว่า  สี่

เบญจ  (  Benja  )  แปลว่า  ห้า

สัตต (  Satta )  แปลว่า  เจ็ด

อัษฎา  (  Atsada )  แปลว่า  แปด

นพ  (  Nop  )  แปลว่า  เก้า

นว  (  Nava  ,  Nawa  )  แปลว่า  เก้า

เนาว  (  Nouva ,  Nouwa  )  แปลว่า  เก้า

นพรัตน์  (  Nopparat  )   แปลว่า  แก้วเก้า

นวรัตน์  (  Navarat  ,  Nawarat )  แปลว่า  แก้วเก้า

เนาวรัตน์  (  Nouvarat  ,  Nouwarat  )  แปลว่า  แก้วเก้า

สวรรยา ( Sawanya  )  แปลว่า  สมบัติ

สวรรค์  (  Sawan )  แปลว่า  ชั้นฟ้า   เมืองฟ้า

สห (  Saha  )  แปลว่า  รวม  ร่วม  ร่วมกัน  ด้วยกัน

รัฐ (  Rat  )  แปลว่า  แว่นแคว้น   บ้านเมือง  ประเทศ

รัตน์  (  Rat  )  แปลว่า  แก้ว  เพชร  ทอง   ของวิเศษ

สหรัตน์ (  Saharat  )  แปลว่า  รวมของวิเศษ

สหรัฐ (  Saharat  )  แปลว่า  รวมแว่นแคว้น   มีบ้านเมืองร่วมกัน

นัด  (  Nad  )  แปลว่า  พบ  เจอ

อัคคี  ( Akkee  )  แปลว่า  ไฟ

อัคนี (  Akkanee )  แปลว่า  ไฟ

ชนา  (  Chana )  แปลว่า  คน

ชนารัตน์  (  Chanarat  )  แปลว่า  นางแก้ว   คนแก้ว

คุณคงจะได้ทราบว่าชื่อของคุณมีความหมายว่าอะไร  และคุณสามารถเลือกคำที่มีความหมายดีๆ

มารวมกันเพื่อเป็นชื่อของคุณและผู้อื่นได้


advertisement

kanthip thiptevee

About This Blog (แก้วมังกร)

บล็อกแห่งนี้ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของคนไทย การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ความหมายของชื่อต่าง ๆ เหมาะสำหรับท่านที่กำลังอยากจะตั้งชื่อลูกหรือท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ สามารถค้นหาและเลือกชื่อที่ท่านชอบได้เลย

กรอก Email เพื่อรับบทความใหม่ :