17 ต.ค. 2555

พุฒิสะกดอย่างไร

advertisement


    ชื่อคุณแปลว่าอะไรครั้งที่ 8  คุณคงอยากทราบว่า ชื่อของคุณจะ

มีคำแปลว่าอะไร   อาทิ เช่น  ชื่อ

   พุฒิ ( Putti  ,  Put  )  แปลว่า  ความเจริญ   ความมั่นคง

ความสมบูรณ์

   พุฒ  (  Put  )   แปลว่า  ผู้ใหญ่   เจริญ   แข็งแรง  ใหญ่

แก่  เฒ่า

   พุทธ  ( Putta   ,  Put  )  แปลว่า  ผู้รู้   ผู้ตื่นแล้ว  ผู้บานแล้ว  ผู้ตรัสรู้

   พุทธิ  ( Putti )  แปลว่า  ความรู้   ปัญญา

   พุทรา  ( Putsa )  แปลว่า ชื่อต้นไม้ชนิดหนี่งมีหนาม ผลกลมขนาดมะขามป้อม รสเปรี้ยวๆ หวานๆ

   พุธ (  Put )   แปลว่า  ผู้รู้  ผู้ฉลาด  ดาวพุธ  ชื่อวันที่ ๔ ของสัปดาห์

   พิสิฐ ( Pisit )  แปลว่า  วิสิฏฐ    วิศิษฏ    ประเสริฐ   วิเศษ

   วิสิฏฐ  วิสิฏฐ์   วิศิษฏ   วิศิษฏ์   แปลว่า   ประเสริฐ   วิเศษ

   พิสุทธ   พิศุทธ   (  Pisutta )  แปลว่า  บริสุทธิ์   สะอาด  สุกใส   หมดจด  

   พิสุทธ์   พิศุทธ์   พิสุทธิ์   พิศุทธิ์   (  Pisut  )   แปลว่า  บริสุทธิ์   สะอาด   สุกใส    หมดจด  

   พิสุทธิ   พิศุทธิ   (  Pisutti )  แปลว่า  บริสุทธิ์   สะอาด   สุกใส   หมดจด

   วิสุทธ   วิศุทธ   (  Visutta  )  แปลว่า  บริสุทธิ์    สะอาด   สุกใส   หมดจด  

   วิสุทธ์   วิศุทธ์   วิสุทธิ์   วิศุทธิ์   (  Visut  )   แปลว่า  บริสุทธิ์    สะอาด   สุกใส   หมดจด  

   วิสุทธิ   วิศุทธิ   (  Visutti  )  แปลว่า  บริสุทธิ์   สะอาด   สุกใส   หมดจด

   พิไล  ( Pilai )   แปลว่า  งาม

   วิไล  (  Vilai  )   แปลว่า  งาม

   เพรียว (  Priao  )  แปลว่า  สะอาด  เรียว   เปรียว

   เพลิน  (  Plern  )  แปลว่า  สนุกจนลืมสิ่งอื่น

   พุฒิพงษ์    พุฒิพงศ์   (  Puttipong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   เชื้อสายผู้มีความมั่งคั่ง

   พุฒิวงษ์   พุฒิวงศ์   (  Puttivong  )  แปลว่า  เชื้อสายผู้มีความเจริญ   เชื้อสายผู้มีความมั่งคั่ง

   พุฒิพัฒน์    พุฒิพัฒน    (  Puttipat  )  แปลว่า  ผู้เจริญมั่งคง

   พุฒิภัทร     พุฒิภัทร์   (  Puttipat )   แปลว่า  ผู้เจริญมั่งคง

   พุฒิพัชร   พุฒิพัชร์   (  Puttipat )   แปลว่า   ผู้มีความเจริญดั่งเพชร     เพชรแห่งความเจริญ

   ไพบูลย์  (  Paipool )   แปลว่า  ความเต็มเปี่ยม

   ไพฑูรย์  (  Paitoon )  แปลว่า  พลอยสีเขียว  เพชรตาแมว   แก้วสีไม้ไผ่

   ไพจิตร  (  Paijit )  แปลว่า  งาม  แตกต่าง  หลายหลาก

   ไพโรจน์  (  Pairot  , Pairoj  )   แปลว่า  รุ่งเรือง  สุกใส

   ภมร ( Pamorn )    แปลว่า  แมลงผี้ง      แมลงภู่

   ภุมรี  (  Pummaree  )  แปลว่า  แมลงผึ้ง    แมลงภู่

   มยุรา  (  Mayura )  แปลว่า  นกยูง

   มยุรี  (  Mayuree  )    แปลว่า  นกยูง

   รัฐ  (  rat  )  แว่นแคว้น   บ้านเมือง  ชาวเมือง

   เมือง  (  Muang )  แปลว่า  โลก  ประเทศ  จังหวัด  เขตซึ่งเป็นที่ชุมชน

   ชื่อที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าสามารถเขียนหรือผสมคำเพื่อให้เป็นชื่อของเราได้  โดยเราสามารถได้

ชื่อที่มีความหมายที่ดีและเป็นสิริมงคลแก่ตน  หรือผู้อื่นที่คุณได้ตั้งชื่อให้   


advertisement

kanthip thiptevee

About This Blog (แก้วมังกร)

บล็อกแห่งนี้ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของคนไทย การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ความหมายของชื่อต่าง ๆ เหมาะสำหรับท่านที่กำลังอยากจะตั้งชื่อลูกหรือท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ สามารถค้นหาและเลือกชื่อที่ท่านชอบได้เลย

กรอก Email เพื่อรับบทความใหม่ :