ภานุ


     ชื่อของคนเราทุกคนมีดาวประจำชื่ออยู่  วันนี้จะมาให้คุณ

พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณมีชื่อ ดังตัวอย่างที่จะ

กล่าวต่อไปนี้  แล้วอาจตรงกับการดำเนินชีวิตของคุณ

หรือไม่   คุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ทราบความเป็นไป

ในการดำเนินชีวิตของชีวิตคุณมากที่สุดกว่าผู้ใด    เช่น

    ชื่อ    ภานุ   ภาณุ    ธร  เทิด   สุ   ศุ   น้ำ   ชนา  ลดา   ปาน   นุช   ชล   เอ   เจ

ข้อดีของชื่อตัวอย่างข้างต้น คือ   คุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาด  มีไหวพริบปฏิภาณดี   เรียนรู้ชีวิตจาก

ประสบการณ์   รู้จักควบคุมตนเอง  มั่นคง  รอบคอบ  เข้มงวด  รับผิดชอบในหน้าที่การงานของตน

มีจิตใจที่เข้มแข็ง  ต้องการความรักความอบอุ่น    มีบุคลิกดี   ร่ำรวย

 ข้อเสีย    วิตกกังวล   เครียด   ทำงานหนักมั่งมีร่ำรวยแต่ไม่ค่อยมีความสุข   ผิดหวังในเรื่องความรัก

อย่าเห็นผิดเป็นชอบ   อย่าเห็นแก่สะดวกสบายหรือทางลัด  เห็นแก่ได้   เห็นแก่พวกพ้อง  ลุ่มหลง

มัวเมาในอำนาจ     ใจใหญ่ขาดความรอบคอบ    พบความยุ่งยาก  ขาดความไตร่ตรองโครงการ

ต่างๆอาจพังได้ง่าย     ใช้อำนาจบาตรใหญ่เกิดการทะเลาะวิวาท  หรือสร้างความไม่พอใจกับ

คนรอบข้างได้

      ทางแก้   คือ  ต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนให้ได้    หรือ เปลี่ยนชื่อ   แล้วแต่คุณ

จะตัดสินใจ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่แปลว่านักปราชญ์

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่แปลว่า งาม

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าที่รัก

มัสยาแปลว่าอะไร