26 ส.ค. 2555


   ในวันนี้จะพูดถึงการสะกดชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ที่สะกดยาก  อาทิเช่น  คำว่า

เมือง    Muang   (  -uang )                     เหลือง  Luang
              
เทือง   Tuang                                       เรือง    Ruang 

เขียว   Khiao   ( -iao  )                           เพียว  Piao

เจียว  Jiao                                             เตียว  Tiao

เปรียว  Priao                                          เดียว  Diao  

เกียว  Kiao                                            เชียว   เชี่ยว    Chiao    

แดง   Daeng  (-aeng )                            แตง   Taeng    

แพง  Paeng                                          แจง   แจ้ง    Jaeng  

แพร  Prae                                             แพรว   Praeo  

เครือ  Krua                                            เครื่อง   Kruang  

เฟื่อง  เฟือง  Fuang                                 เปรื่อง  Pruang

เจียง  Jiang  ( -iang )                              เชียง   Chiang    

เพียง  Piang                                           เคียง  kiang

เที่ยง  Tiang                                           เวียง  Viang

ดวง   Duong (-uong )                              ปวง   Puong

พวง  Puong                                            ตวง  Tuong

ตรง Trong   (-ong )                                 ปรง  Prong

คง  Kong                                                ธง  Tong

พง   พงศ์  พงษ์   พงษ  พงศ  Pong             วง  วงษ์  วงศ์  วงษ  วงศ  Vong

คืน  Kuen  (-uen )                                    ปืน Puen

โปรด  Proet (-oet  ,  -oed )                       โปรด  Proed  

หมวก  Muok  ( -uok  )                              ปลวก  Pluok  

เดือน   Duan  (-uan )                                เตือน   Tuan

ม่วง  Muong  (-uong )                               ช่วง   Chuong

ทวน  Tuon ( -uon )                                   ควน  ควร  Kuon

เป๋า  เปา  Pou  (-ou )                                 เต๋า   เต่า  Tou

เจือ  Jua  (-ua  )                                       เรือ  Rua

เกียรติ   เกียรติ์   (เกียด)  Kiat  (-iat )            เขียด  Khiad

แก้ว  แกว   Kaeo   (- aeo )                         แมว  Maeo

ดาว  Dao ,   (-ao )                                   ขาว  Khao  ,  Khaow

สาว  Saow                                               เสา  Sao

ดาว  Daow                                              เสาว   Saova,   Saowa

หมู  Moo  (-oo)                                        ปู   Poo

พู  พู่   ภู  ภู่   Poo                                     ตู้   Too  

เฉลียง  Chaliang                                      องุ่น   Angun

กล้วย  Klouy (-ouy )                                 อวย  Aouy  ,Ouy

สาย   Sie , Sai  (-ie ) (-ai )                        ชาย  Chie

ชัย  ไชย   Chai                                        เหยี่ยว  Yio  ( - io )  

นี  นีย์   ณี   ณีย์    Nee (-ee )                      วี   Vee  , Wee

วิ   Vi  ,Wi   (  - i   )                                  พิ   ภิ    Pi  

นิ   ณิ   Ni                                                คิ้ว  Kiu  ( - iu )

       จากตัวอย่างคงทำให้คุณเข้าใจและสะกดชื่อ หรือนามสกุล  หรือ  ชื่อเล่น ของคุณและคนอื่นได้


29 ความคิดเห็น :

 1. คำตอบ
  1. เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด พูม ซื่อตามพาสปอต จะเขียนแบบใหนครับ

   ลบ
  2. เกียรติภูมิ อ่านว่า เกียด พูม ซื่อตามพาสปอต จะเขียนแบบใหนครับ

   ลบ
  3. Kiatpoom( เกียด พูม )
   เกียรติภูมิ ( Kiattipoom ) เกียด ติ พูม

   ลบ
 2. พนัชกรเขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 3. ธนภัทร,ธนคุณ,โรจน์รวี,จิรพันธุ์,โชติวิวัฒน์,ถิรจิรัฏฐ์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Tanapat
   Tanakun
   Rotrawee , Rojrawee
   Jirapan
   Chotwiwat
   Thirajirat

   ลบ
 4. เนืองพุทธเขียนยังไงครับภาษาอังกฤษ

  ตอบลบ
 5. เนืองพุทธเขียนยังไงครับภาษาอังกฤษ

  ตอบลบ
 6. ธรรมนูญเขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 7. เพียงรักเขียนยังไงค่ะขอเป็นอังกฤษกะโรมันได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 8. เพียงรักเขียนยังไงค่ะขอเป็นอังกฤษกะโรมันได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 9. การสร้าง เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 10. เพียงรัก (Piangrak )
  การสร้าง ( Kansang )

  ตอบลบ
 11. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 12. อันน์ชญาน์ ประเทืองผล เขียนยังไงค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 13. อัศม์กร ชยุตวรเศรษฐ์ เขียงไงครับ
  ขอบคุณครับบ

  ตอบลบ
 14. โอ๋ เขียนอย่างไรคะ ><

  ตอบลบ
 15. ป่าน เขียนอย่างไรคร่า

  ตอบลบ
 16. ชื่อ เอื้อง เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 17. กฤษณาเขียนยังไงครับ?

  ตอบลบ
 18. ปกป้อง เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 19. จงเจริญสันติกุล เขียนอย่างไรครัย

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ