มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไร

    หลายท่านมักจะถามว่า  ชื่อของท่านเขียนเป็นภาษาอังกฤษ

แล้วอ่านว่าอะไร   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น

Krong  อ่านว่า  กรอง

Krongtong  อ่านว่า  กรองทอง

Kloy  อ่านว่า  กลอย

Kliao  อ่านว่า  เกลียว

Kriao  อ่านว่า  เครียว

Krua  อ่านว่า  เครือ

Dadchanee  อ่านว่า  ดัชนี  ,  ดรรชนี

Nilobol  อ่านว่า  นิโลบล

Nilubol  อ่านว่า  นิลุบล

Bangorn  อ่านว่า  บังอร

Ben  อ่านว่า  เบญจ

Benja  อ่านว่า  เบญจา

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

Kloy  อ่านว่า  คล้อย

Konjanat  อ่านว่า  โกญจนาท

Kraisorn  อ่านว่า  ไกรสร  ,  ไกรศร

Khajorn  อ่านว่า  ขจร

Kamnung  อ่านว่า  คำนึง

Kamrop  อ่านว่า  คำรบ

Chanin  อ่านว่า  ชนินทร์

Tapana  อ่านว่า  ฐาปนา

Durong  อ่านว่า  ดุรงค์

Trong  อ่านว่า  ตรอง

Teerapap  อ่านว่า  ธีรภาพ

Norrasing  อ่านว่า  นรสิงห์

Nitas  อ่านว่า  นิทัศน์

Nuang  อ่านว่า  เนือง  ,  เนื่อง

Nou  อ่านว่า  เนาว์

Chou  อ่านว่า  เชาว์

Pou  อ่านว่า  เพา  ,  เภา

Bancha  อ่านว่า  บัญชา

Boon  อ่านว่า  บูรณ์

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อที่แปลว่าน้ำ

ชื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์

ชื่อที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ลม ไฟ

ชื่อที่แปลว่านักปราชญ์

ชื่อที่แปลว่าที่รัก

ชื่อที่แปลว่าดวงดาว

ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับ ท้องฟ้า

ชื่อที่แปลว่าอัญมณี