7 ก.พ. 2560

ชื่อที่มีคำว่า วิรุณ


      ชื่อที่มีคำว่า  วิรุณ   มีทั้งชื่อผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชาย  ดังนี้

  ชื่อผู้หญิง  อาทิเช่น  

วรุณี  (  Warunee  , Virunee )  แปลว่า  วรุณ  ,  ฝน

ทิพย์วรุณี  (  Thipwarunee  ,  Tipwarunee  )  แปลว่า  ฝนทิพย์

สิริวรุณี  (  Siriwarunee  )  แปลว่า  ฝนดี

วิรุณี  (  Wirunee  ,  Virunee  )  แปลว่า  วิรุณ  ,  ฝน

  ชื่อผู้ชาย  อาทิเช่น

วิรุณ   (  Wirun  ,  Virun  )  แปลว่า  พิรุณ  ,  วรุณ  ,  เทวดาแห่งน้ำ ,

เทวดาแห่งฝน  ,  น้ำ  ,  ทะเล  ,  ฝน

วิรุณเทพ  (  Wiruntep  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝน

วิรุณกานต์  (  Wirunkan  )  แปลว่า  ฝนอันเป็นที่รัก

วิรุณพงศ์  (  Wirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วิรุณพงษ์   (  Wirunpong  )  แปลว่า    เชื้อสายฝน

วิรุณกุล  (  Wirunkul   )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วิรุณพันธุ์  (  Wirunpan  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วิรุณลักษณ์  (  Wirunlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้ายฝน  ,  น้ำมีคุณภาพ

วรุณ  (  Warun  ,  Varun  )  แปลว่า  วิรุณ  ,  พิรุณ  ,  ฝน  ,  เทวดาแห่งฝน

วรุณเทพ  (  Waruntep  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝน

วรุณกานต์  (  Warunkan  )  แปลว่า  ฝนอันเป็นที่รัก

วรุณกุล  (  Warunkul  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วรุณพันธุ์  (  Warunpan  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วรุณพงศ์  (  Warunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วรุณพงษ์  (  Warunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

วรุณลักษณ์  (  Warunlak  )  แปลว่า  ผู้มีลักษณะคล้ายฝน  ,  น้ำมีคุณภาพ

พิรุณ  (  Pirun  )  แปลว่า  ฝน  ,  วิรุณ  ,  วรุณ

พิรุณเทพ  (  Piruntep  )  แปลว่า  เทวดาแห่งฝน

พิรุณพงศ์  (  Pirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

พิรุณพงษ์  (  Pirunpong  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

พิรุณพันธุ์  (  Pirunpan  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

พิรุณกุล  (  Pirunkul  )  แปลว่า  เชื้อสายฝน

พิรุณกานต์  (  Pirunkan  )  แปลว่า  ฝนอันเป็นที่รัก


kanthip thiptevee

About This Blog (แก้วมังกร)

บล็อกแห่งนี้ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของคนไทย การสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ความหมายของชื่อต่าง ๆ เหมาะสำหรับท่านที่กำลังอยากจะตั้งชื่อลูกหรือท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อ สามารถค้นหาและเลือกชื่อที่ท่านชอบได้เลย

กรอก Email เพื่อรับบทความใหม่ :