30 ส.ค. 2555

กริชแปลว่าอะไร

  ชื่อคุณแปลว่าอะไรครั้งที่ 2 ให้คุณได้หาคำแปล และเลือก ตั้งชื่อได้คุณต้องคำนึงถึงตัวอักษรต้องห้... Read More

26 ส.ค. 2555

สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

   ในวันนี้จะพูดถึงการสะกดชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ที่สะกดยาก  เช่น  คำที่ออกเสียง ตัวสะกด   ... Read More

24 ส.ค. 2555

ชื่อกับการระลึกชาติ

       คุณคงได้ยิน   หรือ   ได้ทราบ มาบ้างเรื่องการระลึกชาติ ว่าชาติก่อนชื่ออะไรชาตินี้ชื่ออะไ... Read More

21 ส.ค. 2555

ชื่อผู้ชายกับคำแปล

      ในครั้งนี้จะพูดถึงชื่อผู้ชายกับคำแปล  คุณคงอยากทราบว่า ชื่อของคุณแปลว่าอะไร  อาทิเช... Read More

ชื่อผู้หญิงกับคำแปล

     ในครั้งนี้จะพูดถึงชื่อของผู้หญิงโดยไม่แยกวันเกิด  แต่จะมีคำแปล อาทิเช่น        กันยา   ก... Read More

16 ส.ค. 2555

ชื่อที่มีคำแปลเหมือนกัน

     ในครั้งนี้จะกล่าวถึงคำแปล มีหลายท่านสงสัยว่าชื่อของเรา แปลว่าอะไร  ก็ลองมาหาคำแปลกัน ในท... Read More

15 ส.ค. 2555

รุ้งพัชรีรัตน์

      ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว     คุณคงอยากทราบว่า  ในครั้งนี้จะมี ชื่อของคุณ ตรงกับชื่อที่จะยกมาป... Read More

12 ส.ค. 2555

โสภิตารัตน์

       ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว    คุณอยากทราบว่า จะมีชื่อตัวอย่าง     ตรงกับชื่อของคุณหรือไม่  เพื... Read More

10 ส.ค. 2555

จอมขวัญ

        ชื่อคุณกับอิทธิพลดวงดาว  คุณคงอยากทราบว่า จะมีชื่อตรงกับชื่อของคุณหรือไม่   และจะตรงกับ... Read More

วัลลภ

       ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว    จะขอยกตัวอย่างชื่อ ที่อาจจะตรงกับชื่อของคุณบ้าง  หรืออาจจะตรงกั... Read More

8 ส.ค. 2555

สิทธิ์

          ชื่อคุณกับอิทธิพลดวงดาว   ในครั้งนี้ก็  จะยกตัวอย่างชื่อ  อาจจะตรงกับชื่อคุณ  หรือ  ต... Read More

7 ส.ค. 2555

กิติ

        ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว   คุณคงอยากทราบว่า ชื่อของคุณ    จะมีอิทธิจากดวงดาวส่งผลต่อการดำเนิน... Read More

6 ส.ค. 2555

ชื่อคนไทยกับชาวต่างชาติ

        วันนี้จะกล่าวถึงชาวต่างชาติที่บังเอิญผ่านเข้ามา ท่านอาจไม่เข้าใจ  ในการตั้งชื่อของคนไทย  ... Read More

5 ส.ค. 2555

วัฒน์

       ชื่อที่จะยกตัวอย่างวันนี้ว่าดวงดาวนั้นจะมีอิทธิพลต่อ ชื่อของคุณ  และมีอิทธิพลต่อการดำเนิน... Read More

4 ส.ค. 2555

นาท

    วันนี้จะขอยกตัวอย่างชื่อ  ที่ดวงดาวมีอิทธิพลอยู่ อาทิเช่น      ชื่อ นาท   นาถ   ดนุ  ชม  ... Read More

3 ส.ค. 2555

ภานุ

     ชื่อของคนเราทุกคนมีดาวประจำชื่ออยู่  วันนี้จะมาให้คุณ พิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณมีชื่อ ดั... Read More

2 ส.ค. 2555

วิธีสะกดชื่อ - นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

    เมื่อหาชื่อได้แล้วก็ต้องหัดสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อของเราในภาษาอังกฤษก็มีตัวเลข ของดวงดาว... Read More

ชื่อสกุล

     ชื่อสกุลเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่ลืมตาดูโลกแล้ว ทั้ง หญิง และ ชาย   ชื่อตัวและชื่อสกุล มี... Read More

1 ส.ค. 2555

ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

     คนที่เกิดวันอาทิตย์  ควรหลีกเลี่ยงชื่อที่มีอักษรกาลกิณี คือ   ษ  ศ  ส  ห  ฬ  อ  ฮ    เพื่อค... Read More