30 ส.ค. 2555
กริชแปลว่าอะไร

  ชื่อคุณแปลว่าอะไรครั้งที่ 2 ให้คุณได้หาคำแปล และเลือก ตั้งชื่อได้คุณต้องคำนึงถึงตัวอักษรต้องห้...

26 ส.ค. 2555
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

   ในวันนี้จะพูดถึงการสะกดชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ที่สะกดยาก  อาทิเช่น  คำว่า เมือง    Mua...

24 ส.ค. 2555
ชื่อกับการระลึกชาติ

    คุณคงได้ยิน หรือได้ทราบ มาบ้างเรื่องการระลึกชาติ ว่าชาติก่อนชื่ออะไรชาตินี้ชื่ออะไร ชื่อไม...

21 ส.ค. 2555
ชื่อผู้ชายกับคำแปล

      ในครั้งนี้จะพูดถึงชื่อผู้ชายกับคำแปล คุณคงอยากทราบว่าชื่อของคุณแปลว่าอะไร อาทิเช่...

ชื่อผู้หญิงกับคำแปล

   ในครั้งนี้จะพูดถึงชื่อของผู้หญิงโดยไม่แยกวันเกิด  แต่จะมีคำแปล อาทิเช่น        กันยา   กัล...

16 ส.ค. 2555
ชื่อที่มีคำแปลเหมือนกัน

ในครั้งนี้จะกล่าวถึงคำแปล มีหลายท่านสงสัยว่าชื่อของเรา แปลว่าอะไร  ก็ลองมาหาคำแปลกัน ในที่นี้...

15 ส.ค. 2555
รุ้งพัชรีรัตน์

      ชื่อกับอิทธิพลดวงดาว     คุณคงอยากทราบว่า ในครั้งนี้จะมีชื่อของคุณ    ตรงกับชื่อที่จะยกมา...

12 ส.ค. 2555
10 ส.ค. 2555
8 ส.ค. 2555
7 ส.ค. 2555
6 ส.ค. 2555
ชื่อคนไทยกับชาวต่างชาติ

     วันนี้จะกล่าวถึงชาวต่างชาติที่บังเอิญผ่านเข้ามา ท่านอาจไม่เข้าใจ  ในการตั้งชื่อของคนไทย  ที่...

5 ส.ค. 2555
4 ส.ค. 2555
3 ส.ค. 2555
2 ส.ค. 2555
วิธีสะกดชื่อ  -  นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ

    เมื่อหาชื่อได้แล้วก็ต้องหัดสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อของเราในภาษาอังกฤษก็มีตัวเลข ของดวงดาว...

1 ส.ค. 2555
ชื่อคนเกิดวันอาทิตย์

   คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรหลีกเลี่ยงชื่อที่มีอักษรกาลกิณี เพื่อความเป็นสิริมงคล อักษรกาลกิณี  ค...