31 ก.ค. 2555
ชื่อคนเกิดวันเสาร์

   คนที่เกิดวันเสาร์เมื่อจะตั้งชื่อควรหลีกเลี่ยง ตัวอักษรที่เป็นกาลกิณีดังต่อไปนี้เพื่อความเป็นส...

ชื่อคนเกิดวันศุกร์

   คนที่เกิดวันศุกร์ ควรหลีกเลี่ยง อักษรกาลกิณี  คือ  ย ร ล ว เพื่อความเป็นสิริมงคล  ชื่อคนวันศุกร...

ชื่อคนเกิดวันพฤหัสฯ

   คนที่เกิดวันพฤหัส อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ  ด ต ถ ท ธ น  ผู้ที่จะตั้งชื่อควรหลีกเลี่ยงเพื่อความ...

30 ก.ค. 2555
ชื่อคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)

   คนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)คือเวลาตั้งแต่  18.00-06.00 น. ทาง โหราศาสตร์จึงกำหนดอักษรกาลกิณี ว...

29 ก.ค. 2555
ชื่อคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)

   วันพุธเพียงวันเดียวที่กำหนดให้มีอักษรกาลกิณี ทั้งกลางวันและกลางคืนต่างกัน  โดยกำหนดเวลา กลา...

28 ก.ค. 2555
ชื่อคนวันจันทร์

   คนเกิดวันจันทร์อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ    สระ ได้แก่  สระอะ  สระอา สระอิ  สระอี สระอึ สระอือ ส...

หาชื่อเล่น

   ลูกทุกคนต้องมีชื่อเล่นกันทั้งนั้น  พ่อแม่มักจะหาชื่อเล่น ให้ วันนี้จะหาชื่อเล่นมาให้เลือกกัน ...

ชื่อคุณกับความหมาย

  คุณเคยสังเกตไหมว่าชื่อของแต่ละคนอาจสะกดต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า  สะกดผิด  ชื่อแต่ละคน มี...

27 ก.ค. 2555
ตั้งชื่อตามวันเกิด

    การตั้งชื่อตามวันเกิด  พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงอักษรที่เป็น ตัวกาลกิณีเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ลูก ...

ความหมายของชื่อ

ชื่อ คือ คำแทนตัวเราที่พ่อแม่ หรือบุคคลอื่นตั้งให้ หรือ เราตั้งเอง  แล้วแต่กรณี  แต่บางคนเชื่อว่...