31 ก.ค. 2555

ชื่อคนเกิดวันเสาร์

     คนที่เกิดวันเสาร์เมื่อจะตั้งชื่อควรหลีกเลี่ยง    ตัวอักษรที่เป็นตัว กาลกิณี  คือ  ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ... Read More

ชื่อคนเกิดวันศุกร์

      คนที่เกิดวันศุกร์ ควรหลีกเลี่ยง อักษรกาลกิณี  คือ  ย ร ล ว เพื่อความเป็นสิริมงคล  ชื่อคนวันศ... Read More

ชื่อคนเกิดวันพฤหัสฯ

       คนที่เกิดวันพฤหัส อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ  ด ต ถ ท ธ น  ผู้ที่จะตั้งชื่อควรหลีกเลี่ยงเพื่อ... Read More

30 ก.ค. 2555

ชื่อคนเกิดวันพุธ(กลางคืน)

      คนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)คือเวลาตั้งแต่  18.00-06.00 น. ทาง โหราศาสตร์จึงกำหนดอักษรกาลกิณี ... Read More

29 ก.ค. 2555

ชื่อคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)

      วันพุธเพียงวันเดียวที่กำหนดให้มีอักษรกาลกิณี ทั้งกลางวันและกลางคืนต่างกัน  โดยกำหนดเวลา ... Read More

ชื่อคนวันอังคาร

   ชื่อคนเกิดวันอังคาร  ( อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ  ก ข ค ง  )  มีทั้งชื่อ ผู้หญิง  และ  ชื่อผู้ชา... Read More

28 ก.ค. 2555

ชื่อคนวันจันทร์

       คนเกิดวันจันทร์อักษรที่เป็นกาลกิณีคือ    สระ ได้แก่  สระอะ  สระอา สระอิ  สระอี สระอึ สระอ... Read More

หาชื่อเล่น

      ลูกทุกคนต้องมีชื่อเล่นกันทั้งนั้น  พ่อแม่มักจะหาชื่อเล่น ให้ วันนี้จะหาชื่อเล่นมาให้เลือกก... Read More

ชื่อคุณกับความหมาย

      คุณเคยสังเกตไหมว่าชื่อของแต่ละคนอาจสะกดต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่า  สะกดผิด  ชื่อแต่ละคน ... Read More

27 ก.ค. 2555

ตั้งชื่อตามวันเกิด

    การตั้งชื่อตามวันเกิด  พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงอักษรที่เป็น ตัวกาลกิณีเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ลูก ... Read More

ความหมายของชื่อ

      ชื่อ คือ คำแทนตัวเราที่พ่อแม่ หรือบุคคลอื่นตั้งให้ หรือ เราตั้งเอง  แล้วแต่กรณี  แต่บางคนเ... Read More