2 ส.ค. 2555

    เมื่อหาชื่อได้แล้วก็ต้องหัดสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อของเราในภาษาอังกฤษก็มีตัวเลข ของดวงดาว

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย   ชื่อเหมือนกันอาจสะกด

ไม่เหมือนกันได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนามสกุลของแต่ละคน

  ตัวอักษร  หรือ  พยัญชนะของไทย เมื่อเทียบเคียงกับ

ตัวอักษร   หรือ  พยัญชนะอังกฤษ มีดังนี้  

                    The Thai  Alphabets  and   English   Alphabets

        อักษรไทย            เทียบกับ                 อักษรอังกฤษ  

           ก                    kor kai                    k    หรือใช้    g , c   แทนได้  

           ข                    khor khai                kh    

           ฃ                    khor khuod             kh

           ค                    cor cway                 c    หรือใข้   k , g    แทนได้

           ฅ                    cor con                   c         "      k  , g       "    

           ฆ                   cor racang               c         "      k  , g       "

           ง                    ngor ngoo               ng

           จ                    jor jan                    j

           ฉ                    chor ching              ch

           ช                    chor chang             ch

           ซ                    zor zo                     z

           ฌ                   chor cher                ch

           ญ                   yor ying                  y

           ฎ                    dor chada               d

           ฏ                    tor patak                 t

           ฐ                    thor tan                   th   หรือใช้    t    แทนได้

           ฑ                   tor monto                 t         "       th       "

           ฒ                   tor pootou                t          "      th       "

           ณ                   nor nen                    n

           ด                   dor dek                     d

           ต                    tor tou                      t         "       th       "

           ถ                    thor  thung                th       "        t        "

           ท                    tor tahan                   t         "       th       "  

           ธ                    tor tong                     t         "        th       "

           น                    nor noo                     n

           บ                    bor baimai                 b

           ป                    por pla                      p     

           ผ                    phor phung                ph

           ฝ                    for fa                         f

           พ                    por pan                     p

           ฟ                    for fan                       f

           ภ                    por sampou                p

           ม                    mor ma                      m

           ย                     yor yak                     y

           ร                     ror rua                       r

           ล                    lor ling                       l

           ว                     vor vaen      ,  vor waen               v     หรือใช้    w     แทนได้

           ศ                     sor sala                     s

           ษ                    sor rusee                   s

           ส                     sor sua                     s

           ห                    hor heeb                    h

           ฬ                    lor jula                       l

           อ                    or ang                       o  หรือ   or

           ฮ                    hor nokhook               h

           ฤ                    ror rue                        r

           ฦ                    lor lue                        l    สระในภาษาไทยเมื่อเทียบกับคำในภาษาอังกฤษ  มีดังนี้

         สระไทย       และ      คำทีใช้เป็นตัวสะกดสระไทยในภาษาอังกฤษ( Vowel  )

        ั    ะ                       a

        า                             a   ,    ar

        ิ                             i

        ี                             ee

        ึ                             u

        ื                             ue

        ุ                             u

        ู                             oo

        เ                              e  

        แ                              ae  

        ำ                            am

        ใ   ไ                          ai  

        โ                              o   ,    oe  

        เ-า                            ou  

        เ-าะ                           o

        เ-อ                            er    

       เ-ือ                           ua  

       เ-ีย                           ia  

       เ-ือย                         u   ,ai

       เ-็ด                           et

       เ-ียว                         iao  

       แ-็ง                          ae  

        ัว                            ua  

       -วย                            uoy  

       ออ                             or  ,o

       อก                             ok

       อม                             om  

        ลองมาสะกดชื่อกัน    ชื่อหนึ่งๆอาจสะกดได้หลายแบบอาทิเช่น  

กฤช     Krit  หรือ   Krich   แปลว่า  มีดสองคมคดไปคดมา

กริช      krit    "    Krich        "                 "               

กฤต      Krit    "    Kritta       "      ดี    ,   ซึ่งทำแล้ว

กฤตย์    Krit                        "      คำสรรญเสริญ

กฤตยา   Krittaya                  "              "

กฤติกา   krittika                    "      หมู่ดาวลูกไก่

กฤษณ์   krit                          "     มืด  ดำ  ชื่อพระวิษณู

กฤษณา kritsana                     "     ชื่อต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งมีสีดำ

           ลองมาดูตัวอักษรอื่นบ้าง   เช่น

จันทร์    Jan                   แปลว่า    พระจันทร์   หรือ ชื่อวันหนึ่งใน7วัน  

จันทิรา   Jantira                  "        พระจันทร์  หรือ ดวงจันทร์

จันทรา  Jantra                    "             "                   "  

จุรีภรณ์   Jureeporn              "       ผู้มีมีดเป็นเครื่องประดับ

จุฑารัตน์  Jutarat    หรือ   Jutharat    แปลว่า   มงกุฏแก้ว  หรือ มงกุฏเพชร

ชนากานต์   Chanakan        แปลว่า   ผู้เป็นที่รัก

ชาญเชาว์    Chanchou            "       ผู้มีไหวพริบดี

ภัทราวดี      Pattravadee          "      ผู้น่ารัก   ผู้เจริญ

พัฒนา        Pattana                "       ผู้มีความเจริญ

พัชราพรรณ  Patcharapan          "      ผู้มีความงามดั่งเพชร

คมสัณห์       Komsan                "      ผู้มีความสุภาพและอ่อนน้อม

อนงค์กานต์   Anongkan             "       นางผู้เป็นที่รัก

      คุณลองหัดสะกดดู 

   คลิกอ่านต่อที่นี่่

   คลิกอ่านที่นี่

   คลิกอ่านที่นี่

   คลิกอ่านที่นี่

67 ความคิดเห็น :

supansa jaidee กล่าวว่า...

แล้วซีเขียนยังไงค่ะ ใช่. See. หรือเปล่า

jaratrungrawee phummalee กล่าวว่า...

ดีมากคะ

แอนนี เลออนฮาร์ท กล่าวว่า...

ชากิต้าเขียนว่า Chiquita หรือ Chagita ล่ะครับ

theloy กล่าวว่า...

แล้ว ชื่อ เท่ห์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยังไงครับ

Narongsak com กล่าวว่า...

ปภาวิชญ์ เขียนยังไง

Jittima Sremak กล่าวว่า...

รุ่งเพียร เขียนยังไงค่ะ

rachan khanraksa กล่าวว่า...

โอ้เอ้เขียนยังไงครับ

rachan khanraksa กล่าวว่า...

โอ้เอ้เขียนยังไงครับ

Chayanin Niyom กล่าวว่า...

พรัณญู บุญสมทบ เขียนยังไงครับ

Chayanin Niyom กล่าวว่า...

พรัณญู บุญสมทบ เขียนยังไงครับ

kanthip thiptevee กล่าวว่า...

พรัณญู ( Paranyoo ) บุญสมทบ ( Bunsomtob )
ซิ ( Zi )
ชากิต้า ( Chakita )
เท่ห์ ( Te )
ปภาวิชญ์ ( Papavich , Papawich )
รุ่งเพียร ( Rungpian )
โอ้เอ้ ( Oeae )

Supharit Kate-Udom กล่าวว่า...

ตึ๋งเขียนยังไงครับ

kanthip thiptevee กล่าวว่า...

ตึ๋ง ( Tung, Thung )

sanei changkien กล่าวว่า...

เสน่ห์ ช่างเขียน ละครับเขียนยังไง ครับงงม้ากกเบย @-)

yai tatan กล่าวว่า...

เก้า

yai tatan กล่าวว่า...

เก้า เขียนไงอ่ะ ;-( :-#

Arm Cup กล่าวว่า...

คเณศ แซ่เอี๊ยะ เขียนยังไงครับ

ลลิตภัทร ปิ่นทอง กล่าวว่า...

รพีภัทรเขียนยังไงค่ะ

thanyaphon wannaputh กล่าวว่า...

ภูริธนไวโรจน์ (พู-ริ-ทะ-นะ-ไว-โรด) เขียนยังไงคะ

Ae Nong kant กล่าวว่า...

กันต์ เขียนอย่างไรครับ

kanthip thiptevee กล่าวว่า...

เสน่ห์ ( Sanay หรือ Sane ) ช่างเขียน ( Changkhian )
เก้า ( Kou )
คเณศ ( Kanes ) แซ๋เอี๊ยะ ( Zaeia หรือ Saeia)
รพีภัทร ( Rapeepat )
ภูริธนไวโรจน์ ( Pooritanavairoj )
กันต์ ( Kan )

panyarat thikhaew กล่าวว่า...

สุชีรา สนสาย เขียนยังไงคะ

kanthip thiptevee กล่าวว่า...

สุชีรา ( Sucheera ) สนสาย ( Sonsie )

nun nin กล่าวว่า...

"ฤทัยรัตน์" เขียนให้ถูกหลักเขียนยังงัยค่ะ ขอบคุนค่ะ ^^

kanthip thiptevee กล่าวว่า...

ฤทัยรัตน์ ( Ruetairat )

KOOK piyawadee กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
Noofaanoii SoyYikyik กล่าวว่า...

นที งามพยุงพงษ์เขียนไงค่ะ

nuttapong noomsook กล่าวว่า...

ปณยา นุ่มสุข เขียนยังไงค่ะ และชื่อเล่น น้องเนย ด้วยค่ะ

Aekkarin Anusri กล่าวว่า...

เอกรินทร์ ละครับ

ธิติมา ราชหุ่น กล่าวว่า...

เจี๊ยบกับเชียเขียนยังใงค่ะ

Natcha Srimai กล่าวว่า...

ทด เขียน อย่างไงคะ

จิราภรณ์ บุญถึง กล่าวว่า...

นัยน์ปพร เขียนยังไงคะ

T Saranghae sone กล่าวว่า...

แจ่มแจ๋ว ล่ะค่ะ (p)

สุพัตรา ชมภูวิเศษ กล่าวว่า...

เบ้ามงคล เขียนยังไงคะ

รุ่งรัตน์ สมบูรณ์ กล่าวว่า...

ชื่อ เอิง เขียนยังไงค่ะ

Pairat Sanamchai กล่าวว่า...

ตวงฤดี ถาพรพาสี เขียนยังไงครับ

แฮ็ด ลั้ลลา โสดเว่อร์ กล่าวว่า...

บวรวิชญ์ สะกดยังไงคะ

phongphan pinsong กล่าวว่า...

พัชรกร ปิ่นสง เขียนไงครับ

Naphat Borvornkijkul กล่าวว่า...

เดช เขียนยังไงครับ dech หรือ dej หรือ ded

New Alisa กล่าวว่า...

สะกดชื่อ อมรภัค ให้หน่อยคะ

Kanokaon Suttakul กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
Kanokaon Suttakul กล่าวว่า...

คำว่า เกอร์ ภาษาอังกษฤ แปลว่าอะไรคับ

Ramita S. กล่าวว่า...

ช่วยสะกดชื่อ ไทย เป็น อังกฤษ ให้ด้วยค่ะ อยากไปทำ passport ไม่อยากให้ผิดพลาด


นภัสรดา / ปนิสรา / ประศมา / ภัคธมน / ภัสสร


ขอบคุณคะที่ส่งกลับมาที่อีเมล์: STheeraluck@gmail.com

Rattana Tali กล่าวว่า...

ช่วยสะกดชื่อ ชัชวาล อำพานทอง ให้หน่อยค่ะ

kwang w กล่าวว่า...

booncheung อ่านว่าอะไรคะเป็นชื่อบุคคลค่ะ

warachai saengsawang กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
warachai saengsawang กล่าวว่า...

สะกดชื่อ วราชัย แสงสว่าง ให้หน่อยสิค้ะ

Natthaporn Takimnok กล่าวว่า...

สุภัสสรา แผลงสูงเนิน เขียนไงคับ

สุธีรา แช่มชื่น กล่าวว่า...

กันย์ สะกดยังไงคะ??

อนิสา แสงนรินทร์ กล่าวว่า...

แอว เขียนอย่างไงอะค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ

พะเยาว์ ทรัพย์สุวรรณ กล่าวว่า...

กมลภพ เขียนยังไงค่ะ

พะเยาว์ ทรัพย์สุวรรณ กล่าวว่า...

กมลภพ เขียนยังไงค่ะ

เกศไพลิน นิ่มพิมาย กล่าวว่า...

แอ๋ว เขียนอย่างไรค่ะ

ขวัญดาว นิยมกุล กล่าวว่า...

ขวัญจิรา ,ข้าวหอม เขียนอย่างไรค่ะ

ขวัญดาว นิยมกุล กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
kanthip thiptevee กล่าวว่า...

นที งามพยุงพงษ์ ( Natee Ngampayungpong )
ปณยา นุ่มสุข ( Panaya Numsukh )
น้องเนย ( Nong neui )
เอกรินทร์ ( Ekkarin )
เจี๊ยบ ( Jiab )
เชีย ( Chia )
ทด ( Tod )
นัยน์ปพร ( Naipaporn )
แจ่มแจ๋ว ( Jaemjaeo )
เบ้ามงคล ( Baomongkol )
ตวงฤดี ถาพรพาสี ( Tuongrudee Thapornpasee )
บวรวิชญ์ (Borwonvich )
พัขรกร ปิ่นสง( Patcharagorn Pinsong )
เดช ( Dech , Det )
อมรภัค ( Amornpak )
ชัชวาล อำพานทอง ( Chatchawal Ampantong )
นภัสรดา ( Napasrada )
ปนิสรา ( Panisara )
ภัคธมน ( Paktamon )
ประศมา ( Prasama )
ภัสสร ( Passorn )
วราชัย แสงสว่าง ( Varachai Saengsawang )
สุภัสสรา แผลงสูงเนิน ( Supassara Phlaengsoongnern )
กมลภพ ( Kamolpop )
แอว , แอ๋ว ( Aeo )
ขวัญจิรา ข้าวหอม ( Khwanjira Khaohom )
กันย์ ( Kan )

yumintra phooprasert กล่าวว่า...

ณปภัชยา (นะ ปะ ภัช ชะ ยา) ภู่ประเสริฐ

kanthip thiptevee กล่าวว่า...

ณปภัชยา ภู่ประเสริฐ ( Napapatchaya Poopasert )

Poo Vachi กล่าวว่า...

อภิรักษ์ กับ ธัญญรัตน์ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

kanthip thiptevee กล่าวว่า...

อภิรักษ์ ( Apirak )
ธัญญรัตน์ ( Tanyarat )

Pattarasuda Manyadoon กล่าวว่า...

อภิฤกษ์ สะกดยังไงหรอคะ ขอบคุณค่ะ

ศิริพร ชูศิริ กล่าวว่า...

วิเชียร ชังคล้าย
เขียนยังไงค่ะ

kanthip thiptevee กล่าวว่า...

อภิฤกษ์ ( Apirerk )
วิเชียร ชังคล้าย ( Wichian , Vichian Changklie )

Namsom Za กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
Namsom Za กล่าวว่า...

ภัทรวดี แสนเวียง เขียนยังไงค่ะ
พัด-ทระ-วะ-ดี

sucheera Nicky กล่าวว่า...

กชพร มหาโภคทรัพย์ เขียนยังไงคะ ขอบคุนคะ
(กด-ชะ-พอน)

Sayjula Arsanam กล่าวว่า...

สายจุฬา เขียนยังไงค่ ขอบคุณค่

แสดงความคิดเห็น