2 ส.ค. 2555

    เมื่อหาชื่อได้แล้วก็ต้องหัดสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อของเราในภาษาอังกฤษก็มีตัวเลข ของดวงดาว

เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย   ชื่อเหมือนกันอาจสะกด

ไม่เหมือนกันได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนามสกุลของแต่ละคน

  ตัวอักษร  หรือ  พยัญชนะของไทย เมื่อเทียบเคียงกับ

ตัวอักษร   หรือ  พยัญชนะอังกฤษ มีดังนี้  

                    The Thai  Alphabets  and   English   Alphabets

        อักษรไทย            เทียบกับ                 อักษรอังกฤษ  

           ก                    kor kai                    k    หรือใช้    g , c   แทนได้  

           ข                    khor khai                kh    

           ฃ                    khor khuod             kh

           ค                    cor cway                 c    หรือใข้   k , g    แทนได้

           ฅ                    cor con                   c         "      k  , g       "    

           ฆ                   cor racang               c         "      k  , g       "

           ง                    ngor ngoo               ng

           จ                    jor jan                    j

           ฉ                    chor ching              ch

           ช                    chor chang             ch

           ซ                    zor zo                     z

           ฌ                   chor cher                ch

           ญ                   yor ying                  y

           ฎ                    dor chada               d

           ฏ                    tor patak                 t

           ฐ                    thor tan                   th   หรือใช้    t    แทนได้

           ฑ                   tor monto                 t         "       th       "

           ฒ                   tor pootou                t          "      th       "

           ณ                   nor nen                    n

           ด                   dor dek                     d

           ต                    tor tou                      t         "       th       "

           ถ                    thor  thung                th       "        t        "

           ท                    tor tahan                   t         "       th       "  

           ธ                    tor tong                     t         "        th       "

           น                    nor noo                     n

           บ                    bor baimai                 b

           ป                    por pla                      p     

           ผ                    phor phung                ph

           ฝ                    for fa                         f

           พ                    por pan                     p

           ฟ                    for fan                       f

           ภ                    por sampou                p

           ม                    mor ma                      m

           ย                     yor yak                     y

           ร                     ror rua                       r

           ล                    lor ling                       l

           ว                     vor vaen      ,  vor waen               v     หรือใช้    w     แทนได้

           ศ                     sor sala                     s

           ษ                    sor rusee                   s

           ส                     sor sua                     s

           ห                    hor heeb                    h

           ฬ                    lor jula                       l

           อ                    or ang                       o  หรือ   or

           ฮ                    hor nokhook               h

           ฤ                    ror rue                        r

           ฦ                    lor lue                        l    สระในภาษาไทยเมื่อเทียบกับคำในภาษาอังกฤษ  มีดังนี้

         สระไทย       และ      คำทีใช้เป็นตัวสะกดสระไทยในภาษาอังกฤษ( Vowel  )

      ั    ะ                    a

     า                         a   ,    ar

       ิ                         i

       ี                         ee           สระอี

       ึ                         u             สระอึ

       ื                         ue           สระอือ

       ุ                         u             สระอุ

       ู                         oo           สระอู

    เ                          e  

    แ                         ae  

     ำ                        am

    ใ   ไ                     ai  

    โ                          o   ,    oe  

    เ-า                       ou  

    เ-าะ                     o

    เ-อ                      er    

    เ-ือ                      ua  

    เ-ีย                      ia  

    เ-ือย                    u   ,ai

    เ-็ด                      et

    เ-ียว                     iao  

    แ-็ง                      ae  

      ัว                        ua  

    -วย                      uoy  

    ออ                       or  ,o

    อก                       ok

    อม                       om  

        ลองมาสะกดชื่อกัน    ชื่อหนึ่งๆอาจสะกดได้หลายแบบอาทิเช่น  

กฤช       Krit  หรือ   Krich   แปลว่า  มีดสองคมคดไปคดมา

กริช        krit    "    Krich        "                 "              

กฤต       Krit    "    Kritta       "      ดี    ,   ซึ่งทำแล้ว

กฤตย์     Krit                        "      คำสรรญเสริญ

กฤตยา   Krittaya                  "              "

กฤติกา   krittika                    "      หมู่ดาวลูกไก่

กฤษณ์    krit                          "     มืด  ดำ  ชื่อพระวิษณู

กฤษณา  kritsana                     "     ชื่อต้นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งมีสีดำ

           ลองมาดูตัวอักษรอื่นบ้าง   เช่น

จันทร์     Jan                   แปลว่า    พระจันทร์   หรือ ชื่อวันหนึ่งใน7วัน  

จันทิรา   Jantira                  "        พระจันทร์  หรือ ดวงจันทร์

จันทรา   Jantra                    "             "                   " 

จุรีภรณ์   Jureeporn              "       ผู้มีมีดเป็นเครื่องประดับ

จุฑารัตน์  Jutarat    หรือ   Jutharat    แปลว่า   มงกุฏแก้ว  หรือ มงกุฏเพชร

ชนากานต์   Chanakan        แปลว่า   ผู้เป็นที่รัก

ชาญเชาว์    Chanchou            "       ผู้มีไหวพริบดี

ภัทราวดี      Pattravadee          "      ผู้น่ารัก   ผู้เจริญ

พัฒนา        Pattana                "       ผู้มีความเจริญ

พัชราพรรณ  Patcharapan          "      ผู้มีความงามดั่งเพชร

คมสัณห์       Komsan                "      ผู้มีความสุภาพและอ่อนน้อม

อนงค์กานต์   Anongkan             "       นางผู้เป็นที่รัก

      คุณลองหัดสะกดดู 

   คลิกอ่านต่อที่นี่่

   คลิกอ่านที่นี่

   คลิกอ่านที่นี่

   คลิกอ่านที่นี่

109 ความคิดเห็น :

 1. แล้วซีเขียนยังไงค่ะ ใช่. See. หรือเปล่า

  ตอบลบ
 2. ชากิต้าเขียนว่า Chiquita หรือ Chagita ล่ะครับ

  ตอบลบ
 3. แล้ว ชื่อ เท่ห์ เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ยังไงครับ

  ตอบลบ
 4. ปภาวิชญ์ เขียนยังไง

  ตอบลบ
 5. รุ่งเพียร เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 6. โอ้เอ้เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 7. โอ้เอ้เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 8. พรัณญู บุญสมทบ เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 9. พรัณญู บุญสมทบ เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 10. พรัณญู ( Paranyoo ) บุญสมทบ ( Bunsomtob )
  ซิ ( Zi )
  ชากิต้า ( Chakita )
  เท่ห์ ( Te )
  ปภาวิชญ์ ( Papavich , Papawich )
  รุ่งเพียร ( Rungpian )
  โอ้เอ้ ( Oeae )

  ตอบลบ
 11. ตึ๋งเขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 12. เสน่ห์ ช่างเขียน ละครับเขียนยังไง ครับงงม้ากกเบย @-)

  ตอบลบ
 13. เก้า เขียนไงอ่ะ ;-( :-#

  ตอบลบ
 14. คเณศ แซ่เอี๊ยะ เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 15. ภูริธนไวโรจน์ (พู-ริ-ทะ-นะ-ไว-โรด) เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 16. กันต์ เขียนอย่างไรครับ

  ตอบลบ
 17. เสน่ห์ ( Sanay หรือ Sane ) ช่างเขียน ( Changkhian )
  เก้า ( Kou )
  คเณศ ( Kanes ) แซ๋เอี๊ยะ ( Zaeia หรือ Saeia)
  รพีภัทร ( Rapeepat )
  ภูริธนไวโรจน์ ( Pooritanavairoj )
  กันต์ ( Kan )

  ตอบลบ
 18. สุชีรา สนสาย เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 19. สุชีรา ( Sucheera ) สนสาย ( Sonsie )

  ตอบลบ
 20. "ฤทัยรัตน์" เขียนให้ถูกหลักเขียนยังงัยค่ะ ขอบคุนค่ะ ^^

  ตอบลบ
 21. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 22. นที งามพยุงพงษ์เขียนไงค่ะ

  ตอบลบ
 23. ปณยา นุ่มสุข เขียนยังไงค่ะ และชื่อเล่น น้องเนย ด้วยค่ะ

  ตอบลบ
 24. เอกรินทร์ ละครับ

  ตอบลบ
 25. เจี๊ยบกับเชียเขียนยังใงค่ะ

  ตอบลบ
 26. ทด เขียน อย่างไงคะ

  ตอบลบ
 27. แจ่มแจ๋ว ล่ะค่ะ (p)

  ตอบลบ
 28. ตวงฤดี ถาพรพาสี เขียนยังไงครับ

  ตอบลบ
 29. พัชรกร ปิ่นสง เขียนไงครับ

  ตอบลบ
 30. เดช เขียนยังไงครับ dech หรือ dej หรือ ded

  ตอบลบ
 31. สะกดชื่อ อมรภัค ให้หน่อยคะ

  ตอบลบ
 32. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 33. คำว่า เกอร์ ภาษาอังกษฤ แปลว่าอะไรคับ

  ตอบลบ
 34. ช่วยสะกดชื่อ ไทย เป็น อังกฤษ ให้ด้วยค่ะ อยากไปทำ passport ไม่อยากให้ผิดพลาด


  นภัสรดา / ปนิสรา / ประศมา / ภัคธมน / ภัสสร


  ขอบคุณคะที่ส่งกลับมาที่อีเมล์: STheeraluck@gmail.com

  ตอบลบ
 35. ช่วยสะกดชื่อ ชัชวาล อำพานทอง ให้หน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 36. booncheung อ่านว่าอะไรคะเป็นชื่อบุคคลค่ะ

  ตอบลบ
 37. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 38. สะกดชื่อ วราชัย แสงสว่าง ให้หน่อยสิค้ะ

  ตอบลบ
 39. สุภัสสรา แผลงสูงเนิน เขียนไงคับ

  ตอบลบ
 40. แอว เขียนอย่างไงอะค่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ

  ตอบลบ
 41. ขวัญจิรา ,ข้าวหอม เขียนอย่างไรค่ะ

  ตอบลบ
 42. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 43. นที งามพยุงพงษ์ ( Natee Ngampayungpong )
  ปณยา นุ่มสุข ( Panaya Numsukh )
  น้องเนย ( Nong neui )
  เอกรินทร์ ( Ekkarin )
  เจี๊ยบ ( Jiab )
  เชีย ( Chia )
  ทด ( Tod )
  นัยน์ปพร ( Naipaporn )
  แจ่มแจ๋ว ( Jaemjaeo )
  เบ้ามงคล ( Baomongkol )
  ตวงฤดี ถาพรพาสี ( Tuongrudee Thapornpasee )
  บวรวิชญ์ (Borwonvich )
  พัขรกร ปิ่นสง( Patcharagorn Pinsong )
  เดช ( Dech , Det )
  อมรภัค ( Amornpak )
  ชัชวาล อำพานทอง ( Chatchawal Ampantong )
  นภัสรดา ( Napasrada )
  ปนิสรา ( Panisara )
  ภัคธมน ( Paktamon )
  ประศมา ( Prasama )
  ภัสสร ( Passorn )
  วราชัย แสงสว่าง ( Varachai Saengsawang )
  สุภัสสรา แผลงสูงเนิน ( Supassara Phlaengsoongnern )
  กมลภพ ( Kamolpop )
  แอว , แอ๋ว ( Aeo )
  ขวัญจิรา ข้าวหอม ( Khwanjira Khaohom )
  กันย์ ( Kan )

  ตอบลบ
 44. ณปภัชยา (นะ ปะ ภัช ชะ ยา) ภู่ประเสริฐ

  ตอบลบ
 45. ณปภัชยา ภู่ประเสริฐ ( Napapatchaya Poopasert )

  ตอบลบ
 46. อภิรักษ์ กับ ธัญญรัตน์ ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 47. อภิรักษ์ ( Apirak )
  ธัญญรัตน์ ( Tanyarat )

  ตอบลบ
 48. อภิฤกษ์ สะกดยังไงหรอคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 49. วิเชียร ชังคล้าย
  เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 50. อภิฤกษ์ ( Apirerk )
  วิเชียร ชังคล้าย ( Wichian , Vichian Changklie )

  ตอบลบ
 51. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 52. ภัทรวดี แสนเวียง เขียนยังไงค่ะ
  พัด-ทระ-วะ-ดี

  ตอบลบ
 53. กชพร มหาโภคทรัพย์ เขียนยังไงคะ ขอบคุนคะ
  (กด-ชะ-พอน)

  ตอบลบ
 54. สายจุฬา เขียนยังไงค่ ขอบคุณค่

  ตอบลบ
 55. ภัทรวดี แสนเวียง ( Pattarawadee Saenwiang )
  กชพร มหาโภคทรัพย์ ( Kotchaporn Mahapokkasap )
  สายจุฬา ( Siejula )

  ตอบลบ
 56. เปรียว เขียนยังไง

  ตอบลบ
 57. นภัสชล ล่ะค่ะ
  (นะ พัด สะ ชน)

  ตอบลบ
 58. นภัสชล ( Napaschol , Napatsachol )

  ตอบลบ
 59. ปรเมษฐ แก้วประภาค สะกดยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 60. Kamthong เขียนภาษาไทยยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 61. ชื่อ(มะยุลี วิไลสาน) สะกดยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 62. ชื่อ ปวีณ์สุดา สะกดอย่างไร ค๊ะ (ขอบคุณค่ะ)

  ตอบลบ
 63. ปรเมษฐ แก้วประภาค ( Porramet Kaeoprapak )
  Kamthong ( กำธง , คำทอง , กำทอง )
  มะยุลี วิไลสาน ( Mayulee wilaisan )
  ปวีณ์สุดา ( Paweesuda , Paveesuda )

  ตอบลบ
 64. ธนวินท์ ( ทะ นะ วิน ) เขียนอย่างไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 65. ปิติโชคอัครโภคิน เขียนอย่างไรคะ

  ตอบลบ
 66. เขียนยังไงคับ ญาดาวดี

  ตอบลบ
 67. ธนวินท์ ( Tanawin )
  ปิติโชค อัครโภคิน ( Pitachok Akkarapokin )
  ญาดาวดี ( Yadawadee , Yadavadee ) ว ใช้ W หรือ V ก็ได้ ค่ะ

  ตอบลบ
 68. พัฒน์นรี เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 69. พัฒน์นรี (พัด-นะ-รี) ค่ะ

  ตอบลบ
 70. ธนาธิปชูพร ค่ะ
  ภัทรกฤช

  ตอบลบ
 71. ภีรดา
  ภูกริช
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 72. ภีรดา
  ภูกริช
  ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 73. อัษฎาวุธ เขียนไงค้าบ

  ตอบลบ
 74. ณัทร เขียนยังไงค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

  ตอบลบ
 75. ขอถามค่ะ ภัทรวดี ภัทร ทะ ระ วะ ดี patrawadee ถูกไหมคะ หรือต้องเป็น pattarawadee

  ตอบลบ
 76. ขอถามค่ะ ภัทรวดี ภัทร ทะ ระ วะ ดี patrawadee ถูกไหมคะ หรือต้องเป็น pattarawadee

  ตอบลบ
 77. พัฒน์นรี ( Patnaree )
  ธนาธิป ชูพร ( Tanatip Chooporn )
  ภัทรกฤช ( Pattarakrich )
  ภีรดา (Peerada )
  ภูกริช ( Pookrich )
  อัษฎาวุธ ( Atsadawut )
  หทัยณัฐยมน ( Hatainatyamon )
  เอ๋ ( Ae )
  ณัทร ( Nat )
  ภัทรวดี ( Pattarawadee )

  ตอบลบ
 78. กัญญ์พิชญา กัน พิ ชะ ยา เขียนยังไงคะ ถ้าคอมเม้นซ้ำขออภัยนะคะ

  ตอบลบ
 79. ชื่อ อังคาร เขียน ภาษาอังกฤษยังไงอะครับ angkarn มันถูกแต่เสียงไม่ออกอังคารมันออก แอ็งคาร แต่ ungkarn กับ ongkarn เสียงถูกหนะครับ ไม่รู้ควรใช้แบบไหนดี ขอบคุณมากเลยครับ

  ตอบลบ
 80. ช่วยสะกดชื่อให้หน่อยคะ
  พราวพิรุณ , ศศิธารา

  ตอบลบ
 81. ภภัสสร ชัยขุนพล สะกดยังไงค่ะ

  ตอบลบ
 82. คุณ กับ รัฐวัฒน์ สะกดยังไงคะ

  ตอบลบ
 83. คุณ กับ รัฐวัฒน์ สะกดยังไงคะ

  ตอบลบ
 84. ชื่อ ก้าวหน้า เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 85. กัญญ์พิชญา ( Kanpitchaya )
  อังคาร ( Angkarn )
  พราวพิรุณ ( Praopirun )
  ศศิธารา ( Sasitara )
  ภภัสสร ( Papassorn ) ชัยขุนพล ( Chaikhunpol )
  คุณ ( Kun ) รัฐวัฒน์ ( Rattawat , Rattavat )
  ก้าวหน้า ( Kaona )

  ตอบลบ
 86. แพรไหม กับ ภูริชญา เขียนยังไงคะ

  ตอบลบ
 87. อรสา คงคล้าย // มายด์
  เขียนยังไงค่ะ
  ช่วยหน่อยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ตอบลบ
 88. แพรไหม ( Praemai )
  ภูริชญา ( Poorichaya )
  อรสา คงคล้าย ( Orrasa Kongklie )
  มายด์ ( Mie , Mind )

  ตอบลบ
 89. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 90. ภูเบศร์ ศรีภา ล่ะครับ
  รบกวนด้วยนะครับ

  ตอบลบ
 91. ณภัทร์พีรดา ปัญญาเพ็ชรเอาทาร
  รบกวนด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
 92. ชลกันต์ พิชชาพร เขียนยังไงค่ะ

  ตอบลบ